Vruchtgebruik gezinswoning

superjudge
Topic Starter
Berichten: 49

Re: Vruchtgebruik gezinswoning

#16 , 20 jul 2021 19:11

VV nalatenschap van oom is noodzakelijk.
Erfgenamen van zus verkiezen: elk zijn huis.
Broer wil beide huizen verkopen en dan elk de helft vd opbrengst.
Volgens scorpioen kan datgene wat broer wil.
Volgens thomas morus is broer vastgekluisterd aan VG gezinswoning van echtgenoot v zus en kan een verkoop niet zonder toestemming v echtgenoot v zus.
Als ik het goed begrijp?

Thomas Morus
Berichten: 4693
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#17 , 20 jul 2021 19:53

Er is een samenloop van
-erfrecht
-vruchtgebruik gezinswoning (wetgeving bescherming gezinswoning)
-huurwetgeving.

Een eenvoudig voorbeeld:
Janneke en Mieke zijn gehuwd.
Ze wonen al x jaren in een huis dat voor de helft van Janneke is en voor de andere helft van zijn broer Jefke.
Janneke overlijdt en Mieke verkrijgt het vruchtgebruik van de nalatenschap van Janneke, waaronder dat van zijn helft van het huis dat hun gezinswoning is.
Dat vruchtgebruik kan enkel worden opgeheven mits akkoord van Mieke (wegens statuut gezinswoning).
Daarom zal het zeer moeilijk zijn om een koper te vinden voor dat huis. Als Mieke daar wil blijven wonen is het huis zo goed als onverkoopbaar.
Omdat Mieke maar een vruchtgebruik heeft van 50 percent kan Jefke de helft van een normale huur eisen van Mieke.

"Broer wil beide huizen verkopen en dan elk de helft vd opbrengst."
Gaat enkel mits akkoord van Mieke. Zij kan niet gedwongen worden om afstand te doen van haar vruchtgebruik van de gezinswoning.
Laatst gewijzigd door Thomas Morus op 20 jul 2021 20:04, 6 keer totaal gewijzigd.
WIJSHEID IS EEN VERHEFFENDE VORM VAN INTELLIGENTIE

scorpioen
Berichten: 9287
Juridisch actief: Nee

#18 , 20 jul 2021 19:56

Volgens scorpioen kan datgene wat broer wil.
Dat heb ik niet gezegd.
Ik heb enkel gezegd dat eerst de nalatenschap van oom moet vereffend en verdeeld worden. Dit impliceert niet noodzakelijk dat alles verkocht wordt. Men moet nagaan of een verdeling in natura (bijv. ieder een huis) mogelijk is.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

Reclame

scorpioen
Berichten: 9287
Juridisch actief: Nee

#19 , 20 jul 2021 22:03

Hof van beroep Gent10 oktober 2019, T. Not. 2020 - 253
Indien de gezinswoning niet volledig tot de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot behoort en het ontbrekende breukdeel niet tot het vermogen van de langstlevende echtgenoot behoort, zijn de bepalingen aangaande omzetting van vruchtgebruik in de zin van de artikelen 745bis e.v. BW niet van toepassing, zo evenmin het in artikel 745quater, § 4 BW bedoelde vetorecht van de langstlevende echtgenoot met betrekking tot de omzetting van het vruchtgebruik van de gezinswo-ning en de inboedel.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

superjudge
Topic Starter
Berichten: 49

#20 , 20 jul 2021 22:53

hof van beroep zegt dus het tegenovergestelde van thomas morus (in zijn voorbeeld van janneke en mieke) aangaande het vetorecht??

Thomas Morus
Berichten: 4693
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#21 , 20 jul 2021 23:18

Raar arrest.
noch blote eigenaar, noch vruchtgebruiker zouden een einde kunnen stellen aan het vruchtgebruik...
WIJSHEID IS EEN VERHEFFENDE VORM VAN INTELLIGENTIE

scorpioen
Berichten: 9287
Juridisch actief: Nee

#22 , 21 jul 2021 10:20

Voor de volledigheid. Onder het door mij aangehaalde arrest van het hof van beroep Gent staat volgende noot
De uitspraak ligt in de lijn van Brussel 8 januari 2001, RW 2001-02, 314 en Rb. Brugge 3 november 1989, RW 1993-94, 366. In dezelfde zin ook: P. Delnoy, “Etat estimatif du régime successoral des biens préférentiels – de quelques certitudes et questionnements” in J. Bael e.a., Liber Amicorum Christian De Wulf, Brugge, die Keure, 2003, 85 nrs. 12-14; M. PuelinCkx-Coene, J. Verstraete en N. GeelhanD, “Overzicht van rechtspraak, Erfenissen (1988-1995)”, TPR 1997, 170, nr. 53 en 297, nr. 192. De redenering is dat de bepalingen inzake het omzettingsrecht en vetorecht slechts kunnen worden uitgeoefend indien blijkt dat het eigendom bij de verdeling in de kavel van vooroverleden echtgenoot is terechtgekomen. Deze opvatting gaat in tegen de opinie verdedigd door A. VerBeke, “Vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot” in W. Pintens (ed.), De vereffening van de nalatenschap, Antwerpen, Intersentia, 2007, 56, nrs. 37-39 en werd gevolgd door: R. BarBaix, Handboek Familiaal Vermogensrecht, 2018, 539 nr. 934; M. Coene en A. VerBeke, “Commentaren bij art. 745quater BW”, OesT 2008, 17, nrs. 26-27 en M. PuelinCkx-Coene, Erfrecht, 224, nr. 223. De motivering voor dit standpunt: 1) de wet vereist nergens dat het vruchtgebruik slaat op de gehele woning; 2) ook een partieel vruchtgebruik heeft nut; 3) ook een partieel vruchtgebruik is van belang ter bescherming van het woonmilieu vermits de kans op verkoop of verdeling van de gezinswoning verkleint. Idem voor het vetorecht: de algemeen geldende opvatting voegt hier een voorwaarde toe aan de wet.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

scorpioen
Berichten: 9287
Juridisch actief: Nee

#23 , 21 jul 2021 10:23

Raar arrest.
noch blote eigenaar, noch vruchtgebruiker zouden een einde kunnen stellen aan het vruchtgebruik...
De woning behoort tot een nalatenschap. Men kan toch de vereffening en verdeling van de nalatenschap vorderen.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

superjudge
Topic Starter
Berichten: 49

#24 , 21 jul 2021 10:56

betekent dit alles dat een eventuele bescherming van de overlevende echtgenoot van zus dus afhangt van het oordeel van de rechter?

Inazuma
Berichten: 7682
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#25 , 21 jul 2021 11:03

Broer wil beide huizen verkopen en dan elk de helft vd opbrengst.
Kan toch ook door de waarde van beide woningen (desgewenst door meerdere schatters) te laten schatten en het eventuele waarde-verschil onderling te regelen ?

Inazuma
Berichten: 7682
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#26 , 21 jul 2021 11:30

betekent dit alles dat een eventuele bescherming van de overlevende echtgenoot van zus dus afhangt van het oordeel van de rechter?
Zodra 1 van de partijen naar de rechtbank stapt eender hoe ...
Burgerlijk, dus jàren verder (en veel € lichter ) eer er uitspraak is


@ scorpioen

Art 745 ev zijn gewijzigd met ingang september 2014 en 2018

Vonnis Gent in beroep is van 2019
Kan dat nog over oude situatie gaan, en gaat dat verschil maken ?
Is mijn ding niet, maar ik vind wat daar in vonnis staat, niet echt terug in Art 745 ev ...

scorpioen
Berichten: 9287
Juridisch actief: Nee

#27 , 21 jul 2021 11:37

Art 745 ev zijn gewijzigd met ingang september 2014 en 2018
Heeft m.i. geen invloed.
Voor de volledigheid, het betrof een overlijden van 2015.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

scorpioen
Berichten: 9287
Juridisch actief: Nee

#28 , 21 jul 2021 11:41

betekent dit alles dat een eventuele bescherming van de overlevende echtgenoot van zus dus afhangt van het oordeel van de rechter?
Neen.
Zie #10. Het vruchtgebruik is pas ontstaan na het openvallen van de nalatenschap van oom, bij het overlijden van zus, en heeft dus geen invloed op de vereffening en verdeling van de nalatenschap van oom.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

eylis
Berichten: 8075

#29 , 21 jul 2021 11:41

Maar om een lang verhaal kort te maken. Waarom wil de broer niet gewoon de eerste stap naar verdeling maken: nl. elk een huis. Want onafgezien van het vruchtgebruik van de echtgenoot van de vooroverleden zus, zijn er haar kinderen. Is er een reden waarom die broer niet wil overgaan tot de verdeling? Dan kan hij zonder gedoe zijn woning verkopen.

wanton
Berichten: 9606
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#30 , 22 jul 2021 18:59

De weduwnaar van de zus, die dus 2 x 50 % VG heeft, is tegen iedereen beschermd voor het VG van de woning die hij zelf betrekt. Hij zal alleszins akkoord moeten zijn en mee tekenen bij de verkopen.
Ik blijf dus mij mijn stelling van 19/7 : doe een wederzijdse ruil.
Betrek er een notaris bij voor concrete regeling.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Terug naar “Erfrecht & Schenkingen”