Moet ik akkoord gaan met onterving?

davidbowie
Topic Starter
Berichten: 29
Juridisch actief: Nee

Moet ik akkoord gaan met onterving?

#1 , 08 jan 2021 17:25

Mijn vader is reeds jaren geleden overleden, nu is onlangs ook mijn moeder overleden, we zijn met 6 kinderen, mijn moeder heeft een testament bij de notaris, ik citeer : " bij overlijden legateer ik het grootst mogelijk beschikbaar deel waarover de wet mij toelaat te beschikken, in volle eigendom, bovenop hun wettelijk erfdeel, aan mijn 5 genoemde kinderen
Met andere woorden: mijn moeder heeft me onterfd. Mijn vraag: Kan ik alsnog mijn rechten laten gelden door niet akkoord te gaan met deze "onterving?", Wat is de te volgen procedure?
Alvast bedankt voor jullie advies.

wanton
Berichten: 9546
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 08 jan 2021 17:40

U bent gedeeltelijk onterfd : u krijgt 1/12 van de erfenis. Dit is 1/6 van de helft.
De andere helft zal idd in 5 verdeeld worden.
Spijtig voor u, maar dit kan volgens de wet.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

davidbowie
Topic Starter
Berichten: 29
Juridisch actief: Nee

#3 , 08 jan 2021 17:55

Dit heb ik ergens op een website gelezen: "Je kan als ouder ‘formeel’ je kind onterven door een testament op te stellen. Of door te veel te schenken. Als het benadeelde kind – bij het afwikkelen van de nalatenschap – ervoor kiest om het daarbij te laten, dan is het kind onterfd. Wil het kind integendeel op dat ogenblik zijn rechten laten gelden? Dan kan dat met een ‘vordering tot inkorting’ bij de rechtbank. Wat je te veel hebt geschonken of via een testament hebt nagelaten aan je andere kinderen, wordt dan gekortwiekt zodat het benadeelde kind zijn minimum erfdeel kan krijgen. Met andere woorden: je kan een kind niet volledig onterven… tenzij hij of zij daar zelf geen graten in ziet. De wet voorziet geen automatische bescherming voor benadeelde kinderen. De kinderen die menen dat hun minimum erfdeel is aangetast, moeten tot een minnelijk akkoord komen met de andere erfgenamen of een procedure starten." Dien ik dus zo een vordering tot inkorting te doen?

Reclame

Thomas Morus
Berichten: 3746
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#4 , 08 jan 2021 17:58

Neen. U hebt geen poot om op te staan want u bent niet volledig onterfd.
Enkel onterfd in de mate toegestaan door de wet.
Herlees het antwoord van Wanton.
We raken elkaar niet aan maar laten elkaar niet los.

Philippe68
Berichten: 78
Juridisch actief: Nee

#5 , 08 jan 2021 18:44

En inkorting speelt alleen in geval er schenkingen werden gedaan. Zolang er geen schenkingen werden gedaan kan er dus ook geen inkorting zijn. Gezien u niet spreekt over schenkingen en alleen het testament, waarbij u uw wettelijke reserve krijgt, is alles wettelijk in orde. U krijgt uw wettelijke reserve toebedeeld, waar u minimaal recht op heeft... Dus juridisch is alles in orde

Gaby P
Berichten: 255
Juridisch actief: Nee

#6 , 10 jan 2021 12:55

Deze zinnen zijn niet correct als men ze afzonderlijk leest:
"En inkorting speelt alleen in geval er schenkingen werden gedaan. Zolang er geen schenkingen werden gedaan kan er dus ook geen inkorting zijn."

Inkorting is een middel (voor een erfgenaam met een voorbehouden erfdeel) om een "overbedeling" van een andere persoon tegen te gaan. Dat kan zowel het gevolg zijn van een schenking (= bij leven) als van een legaat (= bij overlijden) als van beide.

Philippe68
Berichten: 78
Juridisch actief: Nee

#7 , 11 jan 2021 01:08

à Gaby P: klopt uiteraard wat u zegt, maar ik heb geantwoord concreet op de casus van TS. De testamentaire toebedeling is juridisch in orde. Uit wat geciteerd wordt uit het testament blijkt er bovendien geen legaat te zijn. Voor wat het testament betreft zal er dus geen inkorting mogelijk zijn. Dan rest er alleen nog een mogelijkheid tot inkorting indien er (een) schenking(en) gebeurden bij leven, waarover de TS geen informatie geeft. Vandaar dat ik in deze casus nog alleen rekening hield met een mogelijkheid tot inkorting in geval er schenking(en) gebeurde(n). Het was dus niet de bedoeling dat de zinnen hier afzonderlijk worden gelezen, maar u heeft gelijk, ik had het beter duidelijker geformuleerd.

davidbowie
Topic Starter
Berichten: 29
Juridisch actief: Nee

#8 , 11 jan 2021 10:23

Dank voor alle zeer duidelijke berichten, ik heb hier veel aan. Nog wat bijkomende vragen: als er nog een huis in nalatenschap is, en ik heb dus recht op 1/12de van de "verkoopsom", doch de andere 5 kinderen wensen niet te verkopen omdat mijn broer daar in woont, wat dan? Moet dit dan via de 'familierechtbank' uitgevochten worden? Ben ik dan sowieso verplicht om een advocaat te nemen? Worden deze kosten dan onder de 6 kinderen verdeeld? Vredegerecht is gratis doch heeft hier geen rol ?

Philippe68
Berichten: 78
Juridisch actief: Nee

#9 , 12 jan 2021 12:50

Niemand kan gedwongen worden in onverdeeldheid te blijven. Dus u heeft recht om uw deel van het huis te vragen. (Kan dus ook zijn dat de overige erfgenamen bereid zijn om in onverdeeldheid te blijven. Dat is hun goed recht, maar u moet wel uw deel uitbetaald krijgen. De broer kan uw aandeel uitkopen)

Ik neem aan dat de vereffening en verdeling van de nalatenschappen van uw ouders via een notaris verloopt?
Indien ja, dan zal de notaris in uw deel de waarde van uw gedeelte in de woning verrekenen. Indien uw broer in de woning wil blijven wonen kan hij, mits iedereen akkoord is over de overnameprijs, de woning overnemen en zijn mede-erfgenamen 'uitkopen'. Indien men niet akkoord geraakt over de waarde van de woning kan men overeenkomen dat de notaris de woning zal schatten, of dat er een onafhankelijke schatter wordt aangesteld die de waarde en de huurprijs van de woning bindend zal bepalen. Komt men er helemaal niet uit, dan zal het een openbare verkoop worden, (indien de in het huis wonende broer geen beroep doet op de wet van de kleine nalatenschappen indien het KI van de woning lager is dan 1.565 €. Indien de broer zich er wel op beroept dan kan er geen openbare verkoop gebeuren en dienen de erfgenamen zich tevreden te stellen met de schattingsprijs van de woning.)

Indien er nog geen notaris is aangesteld dan kan u, via een verzoekschrift, de uit-onverdeeldheid vragen bij de familierechtbank. Vredegerecht is niet bevoegd. De familierechtbank zal dan een notaris aanstellen om de gerechtelijke vereffening en verdeling uit te voeren.
De kosten voor de familierechtbank zijn niet zo hoog, ik meen 120 € en daar komen dan nog de kosten van de deurwaarder bij voor het verzoekschrift (300 - 400 €). Deze kosten worden door de familierechtbank gewoonlijk ten laste van de massa gelegd, dus te verdelen tussen alle erfgenamen à rato van hun aandeel in de nalatenschap. Het zijn de advocaatkosten die de grote kost zijn, en deze kosten zijn volledig voor u zelf. En ook de notariskosten liggen igv een gerechtelijke vereffening en verdeling 50% hoger dan igv een minnelijke V&V (maar worden ook verdeeld onder alle erfgenamen)
Indien u juridisch niet voldoende onderlegd bent zou ik niet zonder advocaat naar de familierechtbank gaan. U zal anders alle conclusies zelf moeten schrijven en zorgen dat u alle rechtsprocedures correct volgt ...
Ook voor de procedure voor de notaris neemt men meestal een advocaat. Dit zou u eventueel zonder advocaat kunnen doen, gezien er van de notaris verwacht wordt dat hij 'onpartijdig' is ... (Alhoewel in de praktijk ...). Maar ook voor de notaris zal u zaken op papier moeten zetten en bindende PV's moeten ondertekenen...

Gezien uw broer nog in de ouderlijke woning verblijft, naar ik meen te begrijpen, is hij minstens vanaf het overlijden van de laatste ouder een woonstvergoeding (= huur) verschuldigd aan de mede-erfgenamen. De notaris zal dit mee opnemen in zijn staat van vereffening en verdeling. U heeft daar dus ook, voor uw aandeel in de nalatenschap, recht op.

Maar ik zou toch de raad geven om er in onderling akkoord, minnelijk uit te geraken... als was het maar om het kostenplaatje niet al te hoog te laten oplopen...

Ik heb naar best vermogen proberen te antwoorden op uw vragen... Andere forumleden zullen mij hopelijk corrigeren indien niet OK neem ik aan ...

davidbowie
Topic Starter
Berichten: 29
Juridisch actief: Nee

#10 , 13 jan 2021 20:25

zeer duidelijk, waarvoor dank.Vereffening verloopt idd. via de notaris. Mijn broer heeft niet de financiële middelen om zich 'uit te kopen', dus ik vrees dat ik dan via een advocaat moet om mijn deel van het huis op te eisen...

Philippe68
Berichten: 78
Juridisch actief: Nee

#11 , 14 jan 2021 12:18

Toch nog graag wat meer informatie aub..
Ik neem aan dat u, samen met de andere erfgenamen al bent uitgenodigd bij de notaris voor de voorlezing van het testament?
Zijn er nog andere kontakten geweest met/bij de notaris?
Werd aan de notaris gevraagd om de vereffening en verdeling van de nalatenschappen te doen? Zo ja, bent u hiervoor al uitgenodigd bij de notaris om dat op te starten?
Of werd aan de notaris , naast het voorlezen van het testament, (ook of alleen) gevraagd om de aangifte van nalatenschap te doen voor de successierechten? (De notaris moet hiervoor telkens opnieuw een opdracht krijgen).

Indien aan de notaris inderdaad ook gevraagd werd om de vereffening en verdeling te doen, dan zal die notaris hoe dan ook zijn staat opmaken. Ik zou die dan rustig afwachten. Je kan de notaris al wel zeggen dat je niet in onverdeeldheid wil blijven. De notaris moet dan ieders erfdeel bepalen. Dus voor uw deel moet uw deel van de woning erin verrekend worden. De verkoop van de woning zal ter sprake komen. Stel dat de andere erfgenamen akkoord zijn om in onverdeeldheid te blijven, zoals hoger gezegd, dat is hun volste recht. Als uw broer aan geld geraakt (cf via een lening bij een bank of privé...) en u kan uitkopen, dan is het voor u opgelost. Als er ook nog geld te verdelen valt, dan kan uw broer dat geld ook gebruiken om u uit te betalen... Het bedrag dat hij dan nog moet gaan lenen kan dan al wat lager liggen... Hoe hij het oplost is zijn probleem... U moet hoe dan ook uw deel uitbetaald krijgen ...

Hebben de andere erfgenamen een advocaat genomen voor de vereffening en verdeling? Mogelijk niet indien het tot hiertoe 'minnelijk' verloopt...? Indien niet, dan zou ik nog niet direct zelf een advocaat inschakelen en de notaris eerst zijn werk laten doen en zien wat dat geeft... (Nogmaals: dit in de veronderstelling dat de notaris inderdaad werd verzocht om de vereffening en verdeling van de nalatenschappen van uw ouders te doen, niet (alleen) de aangifte van nalatenschap voor de successierechten of de voorlezing van het testament!)
Maar wel alert de zaak opvolgen uiteraard!

davidbowie
Topic Starter
Berichten: 29
Juridisch actief: Nee

#12 , 14 jan 2021 15:42

Dankjewel voor het goede advies ! Dus, ik heb aan de notaris via mail gevraagd voor de vereffening en verdeling van de nalatenschappen te doen. Voor de successierechten heb ik ook de opdracht gegeven aan de notaris. De notaris heeft via mail laten weten dat ik gedeeltelijk onterfd ben. Er is geen communicatie tussen mij en de andere 5 kinderen. Er is via mail (van de notaris) gevraagd of iemand het huis wenst te kopen doch niemand reageert, mijn broer heeft heel veel schulden en zal onmogelijk het huis kunnen kopen, de anderen houden hem een hand boven t hoofd en laten hem er maar gratis wonen....

Philippe68
Berichten: 78
Juridisch actief: Nee

#13 , 15 jan 2021 12:09

Dan is alles dus 'in gang' gezet voor de vereffening en verdeling. Ik denk niet dat u nu voorlopig nog iets moet/kan doen. De familierechtbank moet m.i. (nog) niet ingeschakeld worden. Eigenlijk zou u nu op de onpartijdigheid en kennis van de notaris moeten kunnen vertrouwen voor de vereffening en verdeling.
Mogelijk vraagt hij u, als 'opdrachtgever' al een provisie te betalen voor zijn werk. Normaal gezien zal hij dat aan elke erfgenaam vragen. Indien u nu een groter deel zou betalen dan de andere erfgenamen, cf omdat die niet betalen, dan wordt dat achteraf in de staat verrekend. (Ik ga er van uit dat uw aandeel in de woning en
de gelden groter is dan de kosten van de notaris... Indien uw aandeel in de totaal gemaakte kosten echter groter is dan uw erfdeel zal u die kosten wel moeten betalen, gezien u de nalatenschap heeft aanvaard.

Voor het opmaken van de aangifte van nalatenschap (staat los van de prijs van de vereffening & verdeling) wordt, als ik het goed voor heb, als richtprijs 1% van het bruto actief van de nalatenschap genomen...

Succes met de afhandeling van de nalatenschap!

wanton
Berichten: 9546
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#14 , 15 jan 2021 16:14

u kan uw deel van de huur vragen , nl. 1/12.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Lelie60
Berichten: 17
Juridisch actief: Nee

#15 , 15 jan 2021 19:38

Was de woning volledig eigendom van de moeder ? Had de vader hem vroeger ook onterfd ?
Als de vader voor de helft eigenaar was dan heeft hij 1/6 van die helft en dan 1/12 van de helft van de moeder.

Terug naar “Erfrecht & Schenkingen”