rechten partner bij overlijden

par
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

rechten partner bij overlijden

#1 , 3 maand 5 dagen geleden (14 mar 2019 19:28)

Ik ben gehuwd en mij vrouw heeft 2 kinderen uit vorig huwelijk met mij heeft ze geen kinderen.

Kunnen deze kinderen bij overlijden van mijn vrouw, erven of deel op eisen van mijn loon (inkomen, spaarcenten, pensioen later) daar mijn vrouw niet werkt en ook geen inkomen heeft.

Mijn vrouw staat 100% ten laste van mijn inkomen.

Of kan er iemand van mijn familie mijn moeder, zuster, of kinderen van mijn zuster bij overlijden van mijzelf wanneer mijn vrouw nog leeft iets op eisen?

Wij hebben geen eigendom, wij huren.

Kunnen wij iets in contract laten op maken ?

Dat de langst levende alles heeft?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
wanton
Berichten: 9060
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 3 maand 5 dagen geleden (14 mar 2019 20:20)

De kinderen van uw vrouw erven niet van u, tenzij u een testament maakt voor hen. Zij hebben geen recht op wat dan ook wat van u is of komt.
Maar bij haar overlijden wordt wel de situatie opgemaakt van jullie vermogen. Er wordt nagegaan wat van u is, wat van haar , wat van beiden. Wat ieder had voor dit huwelijk blijft van hem. Wat er tijdens dit huwelijk is bijgekomen aan spaartegoeden ( uit loon, intresten, …) is van beiden. De helft daarvan zal door haar kinderen worden geërfd( met vruchtgebruik voor u).

Idem als u overlijdt : uw familie erft uw nalatenschap.

Misschien eens met uw concrete situatie gaan praten met een notaris. Wat wilt u? Wat kan er?
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

MellowCaballero
Berichten: 92
Juridisch actief: Ja

#3 , 3 maand 4 dagen geleden (15 mar 2019 14:20)

Als u met een huwelijkscontract alles wat gemeenschappelijk bij uw overlijden zou laten overgaan op uw echtgenoot, zullen haar wettelijke erfgenamen natuurlijk hierop wel hun aanspraken kunnen laten gelden. Indien u niets doet, is het zoals Wanton zegt dat zij enkel aanspraak kunnen maken op de helft van het gemeenschappelijk vermogen. Alle inkomsten die u verworven hebt, zelfs indien uw echtgenote te uwen laste is, vallen in principe in het gemeenschappelijk vermogen, alsook alles wat u daarmee zou aangeschaft hebben. De helft daarvan wordt wettelijk geacht de eigendom van uw echtgenote te zijn, zoals tot uiting komt bij de ontbinding van het stelsel.

Indien het effectief de bedoeling is dat uw eigen erfgenamen (moeder, zus, kinderen van zus) niets krijgen, dan doet u er inderdaad wel goed aan om een verblijvingsbeding in het voordeel van uw echtgenote op te nemen in het huwelijkscontract en uw echtgenote in een testament uw gehele nalatenschap toe te kennen. De vermelde erfgenamen hebben geen 'reserve' waardoor ze onterfd kunnen worden.

Wil u dit echter niet en wil u de aanspraken van uw erfgenamen veiligstellen en de kinderen van uw echtgenote buiten spel zetten, kan u echter ook een verblijvingsbeding opnemen in het voordeel van uzelf en aan uw echtgenote het wettelijk vruchtgebruik laten, dat uitdooft bij haar overlijden ten voordele van uw wettelijke erfgenamen. De bestendigheid van het verblijvingsbeding zal wel afhangen van de hoegrootheid van het eigen vermogen van uw echtgenote (omdat een deel van wat bij wijze van het huwelijkscontract aan u gebeurlijk toekomt gekwalificeerd kan worden als een schenking en door de niet-gemeenschappelijke kinderen ingekort kan worden).

Reclame

Terug naar “Erfrecht & Schenkingen”