Betwisting (oude) factuur naar aanleiding van wanprestatie

singa
Topic Starter
Berichten: 11

Betwisting (oude) factuur naar aanleiding van wanprestatie

#1 , 6 maand 1 week geleden (10 aug 2018 19:57)

Dag allen,

Eén van onze aannemers in onze verbouwing heeft bepaalde goederen niet afdoende geplaatst en afgewerkt. Er is al een erg lange weg afgelegd, en op dit ogenblik zijn er nog 4 zaken die nog aangepast dienen te worden. Eén hiervan is naar mijn vermoeden niet herstelbaar, zonder het goed opnieuw te produceren en te plaatsen. Er werden nl. reeds 2 pogingen ondernomen door hun dienst-na-verkoop, zonder succes. De technieker gaf zelf aan "niet meer te kunnen doen". Enkele maanden eerder, in september 2017, hebben we een tussentijdse factuur gekregen die ongeveer 250 euro verschilt van de totaalfactuur (die meer dan 11 000 bedraagt). Omdat ze de voorbije maanden al een hele reeks herstellingen uitgevoerd hebben en het op een goed spoor zit, staan ze erop dat we deze factuur eindelijk betalen, wat ik zeker kan begrijpen. Echter, het goed dat niet zomaar hersteld kan worden, heeft een waarde van €1500. Ik heb hen 2 voorstellen gedaan: of ik betaal de tussentijdse factuur volledig, en ze geven me een bewijs op papier dat ze de aanpassingen zullen uitvoeren; of ik houd dat bedrag af van het factuurbedrag tot de herstellingen werden uitgevoerd. Zij opteerden voor het eerste, en hebben door hun raadsman een dadingsovereenkomst laten opstellen. Deze bevatte echter 2 punten waar ik niet akkoord mee kon gaan: een paragraaf die vermeldt dat er geen verdere stappen kunnen gezet worden na het uitvoeren van de herstellingen, en een eenzijdige annulatie van de ingeplande datum waarop deze herstellingen uitgevoerd zouden worden. Ik heb dit document dan ook niet ondertekend, en heb zelf voor de tweede optie gekozen, nl. €1500 minder betaald. Ik heb eveneens een aangetekend schrijven verstuurd om de factuur te protesteren (ook al dateert de factuur van bijna een jaar geleden). Zij hebben dit nooit in ontvangst genomen, maar hebben wel op de e-mail geantwoord die dezelfde brief bevatte, waarin zij de ontvangst bevestigen.

Nu heb ik een aangetekend schrijven gekregen van hun advocaat, waarin vermeld staat dat ik het resterende saldo binnen een bepaalde termijn moet betalen en dat ik de dadingsovereenkomst ondertekend terug moet sturen. Na gebreke aan één en ander, heeft hij reeds de opdracht gekregen van onze aannemer om me te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank, waarbij de gerechtskosten integraat ten onze laste zijn.

Nu weet ik niet wat ik het beste kan doen:
- Reageren met een aangetekend schrijven om een aantal zaken die hij verkeerdelijk stelt te weerleggen (nl. dat ik zou terugkomen op een eerder voorstel dat door mezelf gemaakt was (i.c. de dadingsovereenkomst die 2 punten bevatte die geen deel uitmaakten van mijn voorstel), en dat het bedrag op de tussentijdse factuur zogezegd overeengekomen was).
- Niks ondernemen, en ons verdedigen voor de rechtbank. Zo geven we hem niet de kans om zich voor te bereiden op basis van onze kant van het verhaal.
- Gewoon tekenen en betalen, hopend op een zo goed mogelijke afloop.
- Een advocaat inschakelen.

We horen graag wat jullie ervan denken. Alvast bedankt voor het meedenken!

Met vriendelijke groeten.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#2 , 6 maand 1 week geleden (10 aug 2018 21:09)

Hij kan alvast niet dagvaarden en de gerechtskosten ten jouwen laste laten.
Wie dagvaardt, prefinanciert de gerechtskosten. De rechter oordeelt wie uiteindelijk de gerechtskosten moet dragen.

De formulering dat er opdracht is gegeven voor dagvaarding, is een klassieke verwoording om druk te zetten. Wat niet wegneemt dat dit ook gaat gebeuren. Maar als je verhaal klopt, dan heeft hij weinig m.i. kans op succes (en dus ook weinig redenen om naar de rechtbank te stappen).
Een dading is met de bedoeling om verdere juridische stappen net uit te sluiten. Dat is dus een normale verwoording. Wat niet correct zou zijn is dat je daardoor geen enkele "garantie" meer zou hebben (zoals de 10-jarige aansprakelijkheid van aannemers). Maar die is van dwingend recht dus kan niet via een contact vooraf wegbedongen worden.
Je kan evenmin verplicht worden een dading te tekenen.

Als je zeker van je stuk bent (en van in je recht te zijn) dan zou ik formeel betwisten wat foutief is, en afwachten.

Of je zelf een gerechtelijke procedure kan bemeesteren, hangt af van de argumentatie. Het forum hier is al heel behulpzaam geweest om personen doorheen een procedure te loodsen, maar dat is natuurlijk geen garantie. Vraagt ook veel opvolging en tijd.
Anderzijds, 1500 EUR ben je gemákkelijk kwijt aan een eigen advocaat. Bij winnen van de zaak worden die kosten slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de rechtsplegingsvergoeding van de tegenpartij.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

singa
Topic Starter
Berichten: 11

#3 , 6 maand 1 week geleden (13 aug 2018 11:47)

Bart, dank je wel voor je uitgebreide reactie, dat klinkt alvast hoopgevend :)

Het feit dat ik de betreffende factuur pas 10 maanden na factuurdatum betwist heb, zou dus geen ramp mogen betekenen? Ook al staat er in hun algemene voorwaarden -welke ik eveneens betwist heb- dat dit binnen de 5 dagen na ontvangst van de factuur dient te gebeuren? Destijds heb ik wel al een eerste schijf betaald voor de producten die in orde waren (van €2000, zonder dit jammer genoeg officieel te betwisten, wel mondeling overeengekomen), de rest zou ik betalen na dat de nodige herstellingen waren uitgevoerd. Deze zijn deels gebeurd, en het bedrag in verhouding tot de resterende herstellingen is de hele discussie. Zij gaan voor €250, ik voor €1500.

Duidelijk wat de gerechtskosten betreft, dank je! Eveneens dank je wel voor de info m.b.t. de dading.

Reclame

singa
Topic Starter
Berichten: 11

#4 , 6 maand 1 week geleden (13 aug 2018 12:57)

Ter info: ik heb zojuist naar de telebalie gebeld. De advocaat gaf hetzelfde advies: formeel betwisten wat fout is, en nog een hele reeks andere tips. Het feit dat de factuur van zo lang geleden dateert, en dat de schuldeiser nu pas actie onderneemt om het volledige bedrag te bekomen, is alleen maar een bevestiging dat er iets niet correct verlopen is.

Ik weet dus wat me te doen staat :)

singa
Topic Starter
Berichten: 11

#5 , 6 maand 1 week geleden (13 aug 2018 16:32)

Hier ben ik weer.

Is het aangewezen om mijn reactie aan de raadsman van onze aannemer hier neer te zetten? Zijn er mensen überhaupt bereid dit lange document (5 blz) door te nemen? Kwestie van geen verkeerde dingen hierin op te nemen.

Ik zou dit morgen al aangetekend willen versturen, dus er komt nog eens een tijdskwestie bij kijken ook.

(Voor mij is dit allemaal erg nieuw, gelukkig. Vandaar dat ik zoveel bevestiging zoek...)

Terug naar “Gebrekkige Producten”