Heffen subsidiaire belasting ( art 356 WIB 92)

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 301

Re: Heffen subsidiaire belasting ( art 356 WIB 92)

#16 , 8 maand 2 weken geleden (02 nov 2018 09:14)

Even algemeen samengevat en corrigeer me als ik fout ben.

Via de procedure van een subsidiaire belasting krijgt de fiscus een herkansing om fouten die gebeurd zijn bij het versturen van de aanslagen van ambdswege recht te zetten.
Gezien die fouten een oplossing op niveau van de administratie ( ombudsdiensten/nazicht door hogere ambtenaren/via klacht intern toezicht....) onmogelijk hebben gemaakt zou men ervan uitgaan dat dat onrecht ook ongedaan wordt gemaakt.
In de praktijk is hier helemaal geen sprake van.

Vergeet ik ergens een procedure die deze onlogica rechtzet?

LeenW
Berichten: 8228

#17 , 8 maand 2 weken geleden (02 nov 2018 10:29)

Ik denk dat u best afwacht of de fiscus wel een subsidiaire aanslag gaat toepassen. Ze gaan nu eerst moeten kijken of ze inhoudelijk nog een zaak hebben.

Thomas Morus
Berichten: 1696
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#18 , 8 maand 2 weken geleden (02 nov 2018 12:35)

"Gezien die fouten een oplossing op niveau van de administratie onmogelijk hebben gemaakt zou men ervan uitgaan dat dat onrecht ook ongedaan wordt gemaakt.
In de praktijk is hier helemaal geen sprake van."

Logisch want er is nog geen uitspraak in beroep waardoor het eerste vonnis wordt vernietigd. Tot dan blijft het eerste vonnis gelden en daar heeft de administratie zich (gelukkig) ook aan te houden. Zo niet zou de uitvoerende macht een vonnis van de rechterlijke macht naast zich kunnen neerleggen.
Dat zou een inbreuk zijn op de grondwettelijke scheiding der machten.

Dus eerst arrest afwachten en vervolgens zien of er al dan niet een subsidiaire aanslag wordt gevestigd.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Reclame

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 301

#19 , 8 maand 2 weken geleden (03 nov 2018 09:18)


Logisch want er is nog geen uitspraak in beroep waardoor het eerste vonnis wordt vernietigd. Tot dan blijft het eerste vonnis gelden en daar heeft de administratie zich (gelukkig) ook aan te houden. Zo niet zou de uitvoerende macht een vonnis van de rechterlijke macht naast zich kunnen neerleggen.
Dat zou een inbreuk zijn op de grondwettelijke scheiding der machten.

Verbeter me als mijn redenering niet klopt.

Kan allemaal wettelijk zo in elkaar steken maar in de praktijk betekend dit dat door die fouten te maken bij het versturen van die aanslagen van ambdswege de fiscus zich 3 grote geschenken mag cadeau doen.

Het grootste geschenk is dat de fiscus de bewijslast bij de burger mag leggen indien deze niet antwoord (op aanslagen die onmogelijk kunnen bezorgd kunnen worden).

Een tweede geschenk is dat de locale fiscus inmenging vermijd van hogerhand (binnen de administratie) , onbudsdiensten en kan zo een degelijk onderzoek (intern toezicht ) naar een specifiek dossier blokkeren.

Een derde geschenk is dat de fiscus 21% BTW mag ontvangen op juridische bijstand.

Verder zie ik geen enkele sanctie welke moet vermijden dat de fiscus zich gaat 'bedienen'
(of mogelijk zelfs aanmoedigen) van fouten die zoveel voordeel opleveren.

De redenering hierachter dit alles mag dan wettelijk in orde zijn, de rechten die onterecht aan de fiscus zijn toegekend blijven wel gelden en de mogelijkheden tot verdediging op administratief niveau blijven ontoegankelijk ook al is de fiscus zwaar in de fout gegaan.
Zaken die voor de ene logisch lijken kan voor een andere raar klinken...

Thomas Morus
Berichten: 1696
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#20 , 8 maand 2 weken geleden (03 nov 2018 12:05)

Een vonnis doet de administratieve procedure stoppen.
Anders zou er rechtsonzekerheid zijn.
Een beslissing van de Rechterlijke Macht (vonnis) kan enkel door een
nieuwe gerechtelijke procedure in beroep (arrest) worden gewijzigd of herroepen.
In sommige landen ligt dat anders, maar dat zijn dictaturen waar de Rechters
gemuilkorfd worden door de dictator van dienst.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 301

#21 , 8 maand 2 weken geleden (03 nov 2018 12:48)

Een vonnis doet de administratieve procedure stoppen.
Anders zou er rechtsonzekerheid zijn.
Een beslissing van de Rechterlijke Macht (vonnis) kan enkel door een
nieuwe gerechtelijke procedure in beroep (arrest) worden gewijzigd of herroepen.
In sommige landen ligt dat anders, maar dat zijn dictaturen waar de Rechters
gemuilkorfd worden door de dictator van dienst.
De fouten van de fiscus en hun voordelen die ze daarmee behalen lijkt me dichter bij rechtsonzekerheid te liggen dan het eventueel toekijken van een 'macht' of er eentje niet buiten de lijnen kleurt.

Ik heb het zowat in elke dienst die er bij de fiscus bestaat al wel gehoord ... we kunnen niks meer doen, het zit bij justitie. Goed wetende dat de fiscus er zelf alles aan gedaan heeft om een administratieve oplossing voor deze reeds 10 jaar aanslepende simpele persoonsverwisseling buiten de mogelijkheden te houden.
Wist je dat we vanuit de fiscus, de eerste documenten aangaande de achtergrond van dit dossier pas hebben ontvangen als bijlages bij hun eerste conclusies voor de rechtbank van eerste aanleg? De hele periode daarvoor ... bezwaar inbegrepen ... niks. Geeft stof tot nadenken nietwaar?
Had ik een bewust artikel in de krant niet bij toeval gelezen dan was het hele gezin hier voor de rest van hun leven door de fiscus geplunderd.
Rechtszekerheid zeg je?

Thomas Morus
Berichten: 1696
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#22 , 8 maand 2 weken geleden (03 nov 2018 12:54)

Rechtszekerheid zeg je?

Ja. Maar dat is niet synoniem van gelijk krijgen.

we kunnen niks meer doen, het zit bij justitie

Dat klopt. Maar wil niet zeggen dat zij ten gronde gelijk hebben.
Maar dat ze op dat moment niets meer kunnen beslissen is waar.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 301

#23 , 8 maand 2 weken geleden (03 nov 2018 21:09)

Even algemeen samengevat en corrigeer me als ik fout ben.

Via de procedure van een subsidiaire belasting krijgt de fiscus een herkansing om fouten die gebeurd zijn bij het versturen van de aanslagen van ambdswege recht te zetten.
Gezien die fouten een oplossing op niveau van de administratie ( ombudsdiensten/nazicht door hogere ambtenaren/via klacht intern toezicht....) onmogelijk hebben gemaakt zou men ervan uitgaan dat dat onrecht ook ongedaan wordt gemaakt.
In de praktijk is hier helemaal geen sprake van.

Vergeet ik ergens een procedure die deze onlogica rechtzet?
Ondertussen blijft bovenstaande stelling gewoon overeind staan.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 301

#24 , 8 maand 2 weken geleden (03 nov 2018 21:49)

Ja. .
Neen. Als geen enkele juridische weg kan bewandeld worden om fouten van overheid te weerleggen is dat duidelijk neen.
Maar dat is niet synoniem van gelijk krijgen.
Van een burger informatie eisen die enkel via gerechtelijke kringen/procedures kan worden nagetrokken heeft niks te maken met "gelijk krijgen".
Het bewijst dat er grondig wat fout zit met wetgeving en procedures. Voeg daarbij nog dat het fiscaal dossier waaruit de fantasie was gedestilleerd, steeds voor die belaagde burger door de fiscus verborgen is gehouden. Rechtszekerheid is helemaal iets anders dan wat de fiscus in dit dossier heeft opgevoerd.
Ik zal ook niet rusten alvorens een grondig onderzoek wordt opgestart om uit te vissen hoe, in godsnaam, zo'n dossier in elkaar kan geflanst worden.

LeenW
Berichten: 8228

#25 , 8 maand 2 weken geleden (03 nov 2018 22:07)


Logisch want er is nog geen uitspraak in beroep waardoor het eerste vonnis wordt vernietigd. Tot dan blijft het eerste vonnis gelden en daar heeft de administratie zich (gelukkig) ook aan te houden. Zo niet zou de uitvoerende macht een vonnis van de rechterlijke macht naast zich kunnen neerleggen.
Dat zou een inbreuk zijn op de grondwettelijke scheiding der machten.

Verbeter me als mijn redenering niet klopt.

Kan allemaal wettelijk zo in elkaar steken maar in de praktijk betekend dit dat door die fouten te maken bij het versturen van die aanslagen van ambdswege de fiscus zich 3 grote geschenken mag cadeau doen.

Het grootste geschenk is dat de fiscus de bewijslast bij de burger mag leggen indien deze niet antwoord (op aanslagen die onmogelijk kunnen bezorgd kunnen worden).

Een tweede geschenk is dat de locale fiscus inmenging vermijd van hogerhand (binnen de administratie) , onbudsdiensten en kan zo een degelijk onderzoek (intern toezicht ) naar een specifiek dossier blokkeren.

Een derde geschenk is dat de fiscus 21% BTW mag ontvangen op juridische bijstand.

Verder zie ik geen enkele sanctie welke moet vermijden dat de fiscus zich gaat 'bedienen'
(of mogelijk zelfs aanmoedigen) van fouten die zoveel voordeel opleveren.

De redenering hierachter dit alles mag dan wettelijk in orde zijn, de rechten die onterecht aan de fiscus zijn toegekend blijven wel gelden en de mogelijkheden tot verdediging op administratief niveau blijven ontoegankelijk ook al is de fiscus zwaar in de fout gegaan.
Zaken die voor de ene logisch lijken kan voor een andere raar klinken...
1) Dat hebben we al een paar keer besproken waarom de aanslag van ambtswege een noodzakelijk wapen van de Fiscus is.
2) Klopt niet, zowel Ombudsman als Fiscale Bemiddelingsdienst hebben al vaak nuttig werk geleverd.
3) Daar heeft de Fiscus zelf niets aan, dat gaat immers naar de schatkist die beheert wordt door de heersende regering.

Thomas Morus
Berichten: 1696
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#26 , 8 maand 2 weken geleden (03 nov 2018 22:30)

"Neen. Als geen enkele juridische weg kan bewandeld worden om fouten van overheid te weerleggen is dat duidelijk neen."

Die weg is er toch wel? U bent toch in beroep gegaan.
In die procedure kunt u de fouten van de fiscus aantonen met alle middelen.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 301

#27 , 8 maand 2 weken geleden (04 nov 2018 00:53)

Dat hebben we al een paar keer besproken waarom de aanslag van ambtswege een noodzakelijk wapen van de Fiscus is
Een wapen dat blijkbaar kan worden misbruikt zonder dat daar sancties op volgen en de geviseerde partij zonder verdediging achterlaat.
Klopt niet, zowel Ombudsman als Fiscale Bemiddelingsdienst hebben al vaak nuttig werk geleverd.
Die staan buiten spel als de fiscus het zo wil spelen. Zie mijn dossier. Ik wil het je best doorsturen, antwoorden van ombudsdienst en fiscale bemiddelaar inbegrepen.
Daar heeft de Fiscus zelf niets aan, dat gaat immers naar de schatkist die beheert wordt door de heersende regering.
Belastingen zijn belastingen en daar worden alle ambtenaren en functionarissen mee betaald.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 301

#28 , 8 maand 2 weken geleden (04 nov 2018 01:26)


Die weg is er toch wel? U bent toch in beroep gegaan.
In die procedure kunt u de fouten van de fiscus aantonen met alle middelen.
In beroep gaan kan iedereen. Gelijk krijgen is de volgende stap.
In dit geval was gelijk krijgen onmogelijk zonder de voor echt verklaarde kopijen uit het onderzoek dat in Mechelen is gevoerd.
Een onderzoek bij de BBI is opgestart in 2009 en is overgenomen door de gerechtelijke politie in Mechelen in 2012. In dit onderzoek zit eveneens mijn einde 2005 overgelaten BVBA.

Leg me eens uit waarom de fiscus tegen ons en tegen de rechter in eerste aanleg (2014) zwijgt als vermoord over dat onderzoek?
Leg me eens uit waarom ik als burger zelf alles dien te onderzoeken en dan nog het geluk moet hebben om via een artikel in de krant op dat onderzoek in Mechelen moet stuiten? Leg me eens uit waarom ik 5 (VIJF) keer inzage met kopijrecht moet vragen aan de onderzoeksrechter en vervolgens nog een beroepsprocedure moet starten voor de kamer van inbeschuldigingstelling om eenvoudige documenten vast te krijgen?
Leg me eens uit waarom er dan nog tegengesparteld wordt door de procureur generaal in een ultieme poging om die documenten uit onze handen te houden.

Wel, we hebben ze nu zwart op wit, wie wie is en de corresponderende geldstromen. In uw wereld van rechtszekerheid zou het een dikke flop zijn geweest.
En ik moet bekennen, zonder de raad van forumlid scorpioen zouden we nog nergens zijn. Wij hebben nu éénmaal niet de vele tienduizenden euro's waarmee je in dit land een kans op rechtszekerheid kan kopen.

mava105
Berichten: 17728
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#29 , 8 maand 2 weken geleden (04 nov 2018 09:16)

En TS blijft hier maar doorgaan met zijn waan-, en complottheorieën. Slaapt die nog wel rustig vraag ik mij af? Geduld is blijkbaar niet zijn grootste deugd. Geef je hem een advies of raad, hoe klein ook, en hij heeft weeral een pak materiaal om zijn gefingeerde complotten door de fiscus tegen hem verder uit te bouwen. Voor zijn eigen gemoedsrust (en nachtrust) zou het beter zijn dat hij hier geen raad meer krijgt.

Thomas Morus
Berichten: 1696
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#30 , 8 maand 2 weken geleden (04 nov 2018 11:48)

Beste TS, ik heb en hoef u niets uit te leggen over het gedrag van deze of gene administratie. Dat fouten mogelijk zijn staat buiten kijf.

Aangezien het forum ook didactische doeleinden heeft zet ik enkel uw misinterpretaties en terminologische fouten recht.
Ik geef u dus noch gelijk, noch ongelijk in uw procedure.want dat is een taak voor de Rechtbank die zal oordelen op grond van ALLE elementen in het dossier.

Indien u gelijk krijgt zal de rechter oordelen hoe het nadeel dat u geleden hebt dient te worden gecorrigeerd. Ook daarvoor zal hij zich richten naar wat de wet dienaangaande voorschrijft. Hij gaat alvast dit forum daar niet voor raadplegen.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Terug naar “Praat café”