Aanslagen van ambdswege - verlies van recht op persoonlijke melding

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

Aanslagen van ambdswege - verlies van recht op persoonlijke melding

#1 , 6 maand 2 dagen geleden (20 sep 2018 17:22)

In een andere draad over dit onderwerp is de volgende stelling gepost.
Eén partner uit een huwelijk zou het recht verliezen om persoonlijk op de hoogte te worden gebracht van een hangende aanslag van ambdswege indien beide partners niet op hetzelfde domicilie adres wonen.
Ik twijfel aan deze stelling gezien in dit voorbeeld dossier wel degelijk twee brieven naar beide adressen zijn opgenomen.
Extra vraag indien het toch wettig zou zijn om slechts één partner op de hoogte te brengen, welke partner moet de fiscus dan kiezen of mag dat willekeurig worden bepaald?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
polk
Berichten: 404

#2 , 6 maand 2 dagen geleden (20 sep 2018 20:01)

Hoe bedoel je 'het recht verliezen'? Is het niet mogelijk dat de ambtenaar die de aanslag van ambtswege heeft verzonden dat simpelweg niet heeft opgemerkt? Gehuwden die niet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn is niet meteen een alledaagse situatie.

Art. 351 WIB92 bepaalt:

Voor de aanslag ambtshalve wordt gevestigd, geeft de administratie bij ter post aangetekende brief aan de belastingplichtige kennis van de redenen waarom zij van die procedure gebruik maakt, van het bedrag van de inkomsten en andere gegevens waarop de aanslag zal steunen, alsmede van de wijze waarop die inkomsten en gegevens zijn vastgesteld.

Is dit een fout van de fiscus? Misschien. Is het een fout die de nietigheid van de aanslag tot gevolg heeft? Ik denk het niet. Vraag is wat u juist wilt bereiken...

Gehuwden hebben overigens een aantal verplichtingen tegenover elkaar (BW art. 212 en volgende), waaronder:
-Art 213 BW: Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.

Kon de partner die de brief ontving de andere partner niet op de hoogte brengen?

Ik raad u aan te focussen op de kern van uw zaak, en de rechter niet lastig te vallen met mierenneukerij.

scorpioen
Berichten: 8184
Juridisch actief: Nee

#3 , 6 maand 2 dagen geleden (20 sep 2018 20:16)

Uit het Handboek Fiscaal Recht van Tiberghien
In geval van een gezamenlijke aanslag, moet de kennisgeving van aanslag van ambtswege verzonden
worden aan beide echtgenoten. Deze vereiste geldt ook voor feitelijk gescheiden
echtgenoten, zelfs indien de aanslag van ambtswege betrekking heeft op de inkomsten van
een van de echtgenoten.

Reclame

Thomas Morus
Berichten: 1729
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#4 , 6 maand 2 dagen geleden (20 sep 2018 21:39)

Hoe het wordt geregeld voor feitelijk gescheiden personen vinden we in art 393bis van het WIB:

"Art. 393bis. De invordering van een belasting gevestigd overeenkomstig (artikel 126, § 2, eerste lid, 2°,) op de inkomsten van een feitelijk gescheiden echtgenoot mag slechts worden vervolgd ten laste van de andere echtgenoot op voorwaarde dat : 1° een ingebrekestelling tot betaling, bij ter post aangetekende brief, is toegezonden aan de echtgenoot op wiens inkomen de belasting is gevestigd; 2° aan de andere echtgenoot een exemplaar van het aanslagbiljet is toegezonden binnen een termijn die aanvangt de vijftiende werkdag volgend op die van de verzending van de ingebrekestelling en die verstrijkt op het einde van de vierde maand van deze verzending."

De betekening van de kennisgeving van aanslag van ambtswege dient in eerste instantie enkel verstuurd te worden naar de (feitelijk gescheiden) echtgenoot op wiens inkomen de belasting wordt gevestigd. De andere echtgenoot ontvangt later, bij de effectieve aanslag, een copie van het aanslagbiljet en voor die echtgenoot begint er vanaf dat ogenblik opnieuw een termijn te lopen om toch nog bezwaar in te dienen.

Er is dus geen "verlies van recht op melding" voor de echtgeno(o)t(e).
Ze gebeurt alleen op andere wijze dan voor de feitelijk gescheiden echtgenoot wiens inkomen wordt belast.

Voor zover ik de situatie van TS ken heb ik de indruk dat hij uit onwetendheid ook die laatste strohalm niet of niet correct heeft gebruikt met de gekende gevolgen. Om die reden dring ik steeds opnieuw aan bij TS dat hij zich laat bijstaan door een fiscaal advocaat.

Een tweede of derde keer hetzelfde blijven vragen op een forum kan daar niets aan veranderen.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

#5 , 6 maand 2 dagen geleden (20 sep 2018 23:57)

Hoe bedoel je 'het recht verliezen'? Is het niet mogelijk dat de ambtenaar die de aanslag van ambtswege heeft verzonden dat simpelweg niet heeft opgemerkt? Gehuwden die niet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn is niet meteen een alledaagse situatie.
In de opening post staat duidelijk dat er twee aanslagen van ambdswege in ons dossier zitten. Eén voor mezelf en één voor mijn vrouw en dat naar beide verschillende adressen. Dus de stelling dat dit door de ambtenaar niet zou opgemerkt zijn is zeker niet aan de orde.
Vervolgens lijkt het me geen excuus dat een 'niet alledaagse situatie' aanleiding geeft tot rechtsonzekerheid van één van beide partners.
Art. 351 WIB92 bepaalt:
Voor de aanslag ambtshalve wordt gevestigd, geeft de administratie bij ter post aangetekende brief aan de belastingplichtige kennis van de redenen waarom zij van die procedure gebruik maakt, van het bedrag van de inkomsten en andere gegevens waarop de aanslag zal steunen, alsmede van de wijze waarop die inkomsten en gegevens zijn vastgesteld..
Samengevat - dus naar beide 'belastingplichtigen / partners' - zoals ook beide brieven in het dossier laten uitschijnen.
Is dit een fout van de fiscus? Misschien. Is het een fout die de nietigheid van de aanslag tot gevolg heeft? Ik denk het niet. Vraag is wat u juist wilt bereiken....
Ik lees 'misschien' en 'ik denk het niet' - daar doe ik het even mee.

Gehuwden hebben overigens een aantal verplichtingen tegenover elkaar (BW art. 212 en volgende), waaronder:
-Art 213 BW: Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.
Kon de partner die de brief ontving de andere partner niet op de hoogte brengen?
Als geen van beiden die aanslag van ambdwege heeft ontvangen kan dat moeilijk.

Ik raad u aan te focussen op de kern van uw zaak, en de rechter niet lastig te vallen met mierenneukerij.
Ik wist niet dat de wetgeving rond het versturen van aanslagen van ambdswege in de categorie 'mierenneukerij' toehoort.
Zijn het geen fundamentele regels om de rechtszekerheid van de burger te garanderen?

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

#6 , 6 maand 2 dagen geleden (21 sep 2018 00:03)

Uit het Handboek Fiscaal Recht van Tiberghien
In geval van een gezamenlijke aanslag, moet de kennisgeving van aanslag van ambtswege verzonden
worden aan beide echtgenoten. Deze vereiste geldt ook voor feitelijk gescheiden
echtgenoten, zelfs indien de aanslag van ambtswege betrekking heeft op de inkomsten van
een van de echtgenoten.
Dit blijkt ook uit ons dossier waarin de meldingen van aanslagen van ambdswege naar beide partners is gericht.
Dit was echter in twijfel getrokken in antwoorden op een vergelijkbare draad, vandaar deze poging om hier duidelijkheid in te scheppen.

Thomas Morus
Berichten: 1729
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#7 , 6 maand 2 dagen geleden (21 sep 2018 00:07)

Je moet het onderscheid maken tussen de aanslagbiljetten die naar beide feitelijk gescheiden echtgenoten worden verstuurd en wat voorafgaand wordt verstuurd. Dat wordt enkel verstuurd naar de feitelijk gescheiden echtgenoot wiens inkomsten het zijn.
Zie wetsartikel hoger in de draad.

Ik heb dat vorige keer ook al gezegd. Dat antwoord was gebaseerd op het wetsartikel dat ik deze keer volledig heb geciteerd.
Tenzij dat wetsartikel zou zijn afgeschaft buiten mijn weten is dat de situatie.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

#8 , 6 maand 2 dagen geleden (21 sep 2018 00:18)

Hoe het wordt geregeld voor feitelijk gescheiden personen vinden we in art 393bis van het WIB:
Is hier niet aan de orde, zo'n situatie kan misschien behandeld worden in een andere draad specifiek voor feitelijk gescheiden personen?

Voor zover ik de situatie van TS ken heb ik de indruk dat hij uit onwetendheid ook die laatste strohalm niet of niet correct heeft gebruikt met de gekende gevolgen. Om die reden dring ik steeds opnieuw aan bij TS dat hij zich laat bijstaan door een fiscaal advocaat.
Mag ik dit klasseren onder nietszeggende commentaar?

Een tweede of derde keer hetzelfde blijven vragen op een forum kan daar niets aan veranderen.
Tot er duidelijke antwoorden komen mogen er zaken opnieuw worden aangekaart.
De gevraagde duidelijke antwoorden zijn nu gegeven, waarvoor speciale dank aan scorpioen,
Indien niemand het antwoord van scorpioen tegenspreekt kunnen we het hierbij laten.
Laatst gewijzigd door Johan Daelemans op 21 sep 2018 00:25, 1 keer totaal gewijzigd.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

#9 , 6 maand 2 dagen geleden (21 sep 2018 00:21)

Je moet het onderscheid maken tussen de aanslagbiljetten die naar beide feitelijk gescheiden echtgenoten worden verstuurd en wat voorafgaand wordt verstuurd. Dat wordt enkel verstuurd naar de feitelijk gescheiden echtgenoot wiens inkomsten het zijn.
Zie wetsartikel hoger in de draad.
Naast de kwestie. Het gaat hier niet over feitelijk gescheiden echtgenoten.
Ik vraag me af waar jij deze foute interpretatie haalt en waarom je ze steeds herhaald.

Thomas Morus
Berichten: 1729
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#10 , 6 maand 2 dagen geleden (21 sep 2018 00:32)

Ik interpreteer niet maar citeer de wet.

U schrijft: "Is hier niet aan de orde, zo'n situatie kan misschien behandeld worden in een andere draad specifiek voor feitelijk gescheiden personen? "
"Naast de kwestie. Het gaat hier niet over feitelijk gescheiden echtgenoten.
Ik vraag me af waar jij deze foute interpretatie haalt en waarom je ze steeds herhaald."

Moet ik daar uit afleiden dat uw echtgenote samen met u op hetzelfde adres was gedomicilieerd?
Het is het één of het ander, je kan niet tegelijk als gehuwden samenwonen èn feitelijk gescheiden zijn.
Waarschijnlijk begrijp je de betekenis van feitelijk gescheiden niet. Dat is wanneer twee gehuwden op twee aparte officiële adressen wonen, dus hun domicilie op twee verschillende plaatsen hebben. Voor de fiscus waren jullie bijgevolg feitelijk gescheiden.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

#11 , 6 maand 2 dagen geleden (21 sep 2018 08:57)

Ik interpreteer niet maar citeer de wet.

Voor de fiscus waren jullie bijgevolg feitelijk gescheiden.
Is dat waar? Dit lees ik hier:

https://financien.belgium.be/nl/particu ... heiding#q1

De feitelijke scheiding vereist zowel:

een materieel element: het apart wonen van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden
als

een intentioneel element:
de wil in hoofde van ten minste één van beiden om geen levensgemeenschap meer te vormen met zijn mede-echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.


En verder :

Normaal is er geen sprake van een feitelijke scheiding ingeval van een tijdelijke verwijdering van de woonplaats. Zelfs niet wanneer zij langere tijd duurt zoals bij een verwijdering als gevolg van de beroepswerkzaamheid, ziekte, verblijf in de gevangenis, verblijf in het ziekenhuis of in een psychiatrische inrichting of in andere gelijkaardige omstandigheden.


Eén van de voorwaarden is niet vervult dus kan je niet spreken van een feitelijke scheiding. In lees gewoon de informatie die naar de burger toe wordt meegedeeld. Als dit niet strookt met de wet is dat al een tweede geval van foute informatie op een website van financiën.
Begrijp jij wel de term 'feitelijk gescheiden'? Of veranderd de betekenis naargelang deze term door de fiscus voor verschillende doelen wordt aangewend?

Thomas Morus
Berichten: 1729
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#12 , 6 maand 2 dagen geleden (21 sep 2018 12:18)

Dat gaat over feitelijke scheidingen zonder wijziging van domicilie, enkel andere verblijfplaats.Als je langdurig bent gehospitaliseerd dan is uw verblijfplaats het ziekenhuis, maar het is niet je domicilie.
Bij twee verschillende domicilies beschouwt de fiscus u automatisch als feitelijk gescheiden.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

JurecaBE
Berichten: 40
Juridisch actief: Ja

#13 , 6 maand 2 dagen geleden (21 sep 2018 14:44)

Terug geopend.
moderator

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

#14 , 6 maand 1 dag geleden (22 sep 2018 00:31)


Tot er duidelijke antwoorden komen mogen er zaken opnieuw worden aangekaart.
De gevraagde duidelijke antwoorden zijn nu gegeven, waarvoor speciale dank aan scorpioen,
Indien niemand het antwoord van scorpioen tegenspreekt kunnen we het hierbij laten.
Zoals eerder reeds gesteld.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

#15 , 6 maand 4 uur geleden (23 sep 2018 10:18)

Uit het Handboek Fiscaal Recht van Tiberghien
In geval van een gezamenlijke aanslag, moet de kennisgeving van aanslag van ambtswege verzonden
worden aan beide echtgenoten. Deze vereiste geldt ook voor feitelijk gescheiden
echtgenoten, zelfs indien de aanslag van ambtswege betrekking heeft op de inkomsten van
een van de echtgenoten.
Even nog een extra verduidelijking gevraagd, niet voor onszelf van toepassing maar belangrijk genoeg om te vermelden gezien ook anderen antwoorden zoeken op dit forum. Wat met wettelijk gescheiden koppels die een herziening ontvangen voor inkomsten uit een periode voorafgaand aan de officiële scheiding?
Kennisgave van de aanslag van ambdswege ook naar beide 'ex- echtgenoten' ?

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”