Hoe aanpakken en waar naartoe met de schadevergoeding?

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

Re: Hoe aanpakken en waar naartoe met de schadevergoeding?

#46 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 12:22)

Om volledig te zijn, nog even dit posten.

Afbeelding

Pas op dat ogenblik werd het voor ons duidelijk wat er vermoedelijk aan de hand was.
Die informatie is ook doorgestuurd naar de fiscus (Ciney- Namen) en heeft aanleiding gegeven voor een bezoek aan de financiëntoren en de BBI van Brussel.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
polk
Berichten: 404

#47 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 13:02)

Met deze opsomming kan u voorlopig m.i. niet spreken van 'zware schuld of bedrog' van de betrokken ambtenaren.
Er bestaat geen enkele beperking op het gebruik van de term 'zaakvoerder', en al zeker niet in een context van zware belastingfraude, mogelijk gebruik van stromannen, ... 
In die tijdsperiode zijn we nog ver verwijderd van de context 'zware belastingfraude - mogelijk gebruik van stromannen... Tot op vandaag is zelfs in ons dossier er nog geen sprake van, vandaar ook het ontbreken van een strafklacht naar mezelf toe. Niet vergeten dat ikzelf al van 2012 de link tracht te leggen, vandaag eindelijk met succes.
Even terug naar uw reactie, een ambtenaar zou dus naar eigen goeddunken eender wie als zaakvoerder van een bedrijf mogen laten opdraven. Goed om weten.
'Eender wie' is wel een hyperbool van formaat. U bent toch wel degelijk zaakvoerder geweest van een zaak die betrokken was bij belastingfraude?

Vermoedens zijn een geldig bewijsmiddel van de fiscus (art 340 WIB92). Indien de fiscus op één of andere manier vermoedde dat u feitelijk zaakvoerder was en bijgevolg organisator bij de fraude, is het aan jou om die stelling te ontkrachten en aan de rechter om te oordelen of die vermoedens volgende gewichtig zijn. De rechter in eerste aanleg was blijkbaar van mening van wel?
Er bestaat een wettelijk vermoeden dat de persoon in het staatsblad vermeld als zaakvoerder dit ook is. Dit hoeft echter niet noodzakelijk zo te zijn, bijvoorbeeld in het geval van belastingfraude kan het een strategie van de fraudeur zijn om een stroman aan te duiden, om op die manier aan de invordering van zijn belastingschuld te ontsnappen. Je kan het vergelijken met domiciliefraude: het is niet omdat uit officiële aktes blijkt dat iemand ergens woont, dat dit overeenstemt met de feitelijke situatie.
Zelfde opmerking als hierboven. Er is zeker voorafgaand aan het PV van einde 2009 absoluut geen sprake van enig vermoeden van belastingfraude - men ontkent zelfs tot op heden enige link met het onderzoek te Mechelen. Dat excuus klopt dus niet.
Over de precieze tijdslijn kan ik geen uitspraken doen, daar ik de details van uw dossier niet ken. Ik kan enkel zeggen dat indien de administratie aanslagen vestigt van honderdduizenden euro's bij loontrekkende particulieren, daar waarschijnlijk vermoedens van belastingfraude mee gepaard gaan.
Mogelijk heeft de echte fraudeur de administratie met succes op een dwaalspoor gebracht?
Als we even het PV dat opgemaakt is 18 maand na de BTW-controle ( verklaring ambtenaar zonder enig bewijs ) ter zijde laten is in ons dossier hier helemaal niks van terug te vinden. Een eventueel dwaalspoor moet de fiscus dus zelf hebben gecreëerd.
Dat is inderdaad mogelijk/waarschijnlijk. Een ambtenaar op een dwaalspoor pleegt echter nog geen bedrog.

Waarom zou de fiscus dit niet verdacht mogen vinden? Men is niet verplicht u te contacteren over de beweegredenen van uw verhuis, het lijkt ook weinig zinvol om dat te doen in de (verkeerdelijke) veronderstelling dat u de fraude hebt georganiseerd.
Opnieuw hetzelfde foute excuus. Over welke fraude zouden ze het moeten hebben?
Er heeft toch belastingfraude plaatsgevonden met een bedrijf waarvan u zaakvoerder bent geweest, en waarvan de fiscus vermoedde dat u deze georganiseerd hebt?
De fiscus is niet verplicht om het mandaat van een advocaat te controleren. Zie bvb http://elfri.be/juridische-informatie/m ... n-advocaat
Ook goed om weten. Even toch bij vermelden dat het enige stuk dat de fiscus voldoende vind om niet te twijfelen aan het mandaat hun eigen foute informatie is aangaande de zaakvoerder.
Met deze opsomming kan u voorlopig m.i. niet spreken van 'zware schuld of bedrog' van de betrokken ambtenaren.
Allemaal vrij beangstigend om vast te stellen dat iemand hebben en houden kan verliezen als gevolg van een - naar uw mening - correct werkende administratie. We zullen later wel zien welke mening hier de overhand haalt.

Ik zal vanavond de (mogelijke) fouten opsommen van de dienst die de effectieve belasting heeft doorgevoerd.
Uiteraard zal de fiscus belang hechten aan het PV waarin u als feitelijk zaakvoerder werd omschreven, daarop steunt haar taxatie. Aan u om e.e.a. te weerleggen en aan de rechter om te oordelen.

LeenW
Berichten: 7818

#48 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 13:12)

Ik heb TS ook al eerder gezegd dat de redenering van de Fiscus zeker niet compleet absurd is. Anders zou de rechtbank ook nooit gevolgd zijn. De verdediging is destijds (o.a. procedure aanslag van ambtswege die niet werd ingeroepen) is naar mijn mening ondermaats gevoerd. Gelijk hebben is 1, gelijk krijgen iets anders.

Voor wanneer is de uitspraak eigenlijk verwacht? En ja, wat als u ook deze keer ongelijk krijgt?

Reclame

asperger
Berichten: 5397
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#49 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 13:20)

Het is de Rechter in beroep die moet worden overtuigd. Niet de forumleden hier.
De Rechter gaat zich voor zijn arrest al zeker niet baseren op het juridisch forum......
En aangezien TS overtuigd is dat hij in beroep gelijk gaat krijgen begrijp ik al deze heisa niet.

Best alles goed voorbereiden met advocaat en er voor zorgen dat die al de info krijgt voor de verdediging.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

#50 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 13:53)

Vergeef me dat ik even terugkom op de BTW-controle die is doorgegaan op 23 mei 2008.
Ik kan me toch van de indruk niet ontdoen dat daar niet alles verlopen is zoals het hoort.

Volgens het PV dat 18 maand later door de controlerende ambtenaar aan het dossier is toegevoegd zou J** V****** die optreed voor de bvba, de publicaties uit het staatsblad, die vermelden dat P***** C****** de zaakvoerder is - ter plaatse hebben getoond (23 mei 2008). Vervolgens zou hij -volgens dezelfde ambtenaar- hebben gemeld dat deze informatie fout was en de 'feitelijke zaakvoerder' Daelemans Johan zou zijn. (Letterlijk door de ambtenaar neergeschreven in het PV.)

Is het dan niet bijzonder merkwaardig dat:

- de controlerende ambtenaar geen enkele schriftelijke verklaring van die persoon kan voorleggen van zijn bewering ?
- na de controle nalaat om zowel de echte zaakvoerder als de 'vermeende' zaakvoerder te contacteren om alzo de mondelinge verklaring naar
waarheid te toetsen?
- doorgaat met de controle gezien de nieuwe vermeende verantwoordelijke zaakvoerder - zonder dat de gesprekspartner hiervoor een
mandaat kan voorleggen?
- het pas 18 maand later nodig vind om hier een PV voor op te stellen?
- tijdens het bezoek van een door ons gemachtigd financieel expert op 19-11-2010 door diezelfde ambtenaar een ander verhaal wordt verteld?

Tijdens de BTW-controle geen fout gebeurd? Mogelijk, maar ik geloof het niet. Stel je even voor welke gevolgen het zou hebben indien men de verantwoordelijkheid naar een ander persoon kan doorschuiven op basis van een leugen welke op geen enkele manier wordt geverifieerd.

LeenW
Berichten: 7818

#51 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 14:17)

Is het dan niet bijzonder merkwaardig dat:

- de controlerende ambtenaar geen enkele schriftelijke verklaring van die persoon kan voorleggen van zijn bewering ?
- na de controle nalaat om zowel de echte zaakvoerder als de 'vermeende' zaakvoerder te contacteren om alzo de mondelinge verklaring naar
waarheid te toetsen?
- doorgaat met de controle gezien de nieuwe vermeende verantwoordelijke zaakvoerder - zonder dat de gesprekspartner hiervoor een
mandaat kan voorleggen?
- het pas 18 maand later nodig vind om hier een PV voor op te stellen?
- tijdens het bezoek van een door ons gemachtigd financieel expert op 19-11-2010 door diezelfde ambtenaar een ander verhaal wordt verteld?

Tijdens de BTW-controle geen fout gebeurd? Mogelijk, maar ik geloof het niet. Stel je even voor welke gevolgen het zou hebben indien men de verantwoordelijkheid naar een ander persoon kan doorschuiven op basis van een leugen welke op geen enkele manier wordt geverifieerd.
- Schriftelijke verklaring is niet nodig, men mag mondeling antwoorden op een vraag om inlichtingen.
- In het geval van fraude met een stroman, lijkt mij dat onnodig. U zou dan toch alles ontkennen.
- Hij blijft wel officieel zaakvoerder en kan namens de vennootschap spreken
- Men zou kunnen stellen dat een redelijke termijn overschreden is, ook al legt de wet geen termijn op.
- Dat is zeker merkwaardig, maar niet echt relevant in een gerechtelijke procedure. Het PV en het verhaal dat de ambtenaar aan de rechter geeft zullen van tel zijn.

asperger
Berichten: 5397
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#52 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 14:32)

Hebben ze de officiële zaakvoerder die ze blijkbaar als stroman beschouwen dan niet betrokken in de zaak?
Lijkt me eigenaardig dat die volledig buiten schot blijft.
Als dat zo is dan is die man supergeniaal.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

#53 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 14:35)

Vermoedens zijn een geldig bewijsmiddel van de fiscus (art 340 WIB92).
Blijkbaar is ook onwetendheid een geldig bewijsmiddel van de fiscus - mogelijk gemaakt door hetzelfde wetsartikel. Hoe onderscheid je beide van elkaar?
Indien de fiscus op één of andere manier vermoedde dat u feitelijk zaakvoerder was en bijgevolg organisator bij de fraude
Nogmaals, tot op vandaag, in ons dossier tegen de fiscus, geen enkel woord over fraude.
is het aan jou om die stelling te ontkrachten en aan de rechter om te oordelen of die vermoedens volgende gewichtig zijn. De rechter in eerste aanleg was blijkbaar van mening van wel?
Tja, fiscus en rechter uit Namen staan met hun conclusies lijnrecht tegenover de bevindingen van de onderzoeksrechter in Mechelen. Best is dat zij die begaan zijn met de rechtszekerheid van de burgers dat hele verhaal eens van dichtbij onderzoeken. Straf en vrij absurd en voor wie nog niet overtuigd is, wat geduld oefenen.
Over de precieze tijdslijn kan ik geen uitspraken doen, daar ik de details van uw dossier niet ken..
Wel, tot ons bezoek aan inspecteur Kurt Verhulst - gerechtelijke politie Mechelen, kenden we ook geen enkel detail. (april 2013). Men mag me ook eens uitleggen waarom men het hele verhaal voor ons verborgen heeft willen houden.
Ik kan enkel zeggen dat indien de administratie aanslagen vestigt van honderdduizenden euro's bij loontrekkende particulieren, daar waarschijnlijk vermoedens van belastingfraude mee gepaard gaan
En vervolgens belast men maar, zonder verdere informatie en beslist men om helemaal geen onderzoek te voeren vanwaar een particulier plots 500.000€ vandaan haalt?
Dat is inderdaad mogelijk/waarschijnlijk. Een ambtenaar op een dwaalspoor pleegt echter nog geen bedrog.
Neen, het kan best zijn dat een ambtenaar die zijn eigen dwaalspoor organiseert en toch geen bedrog pleegt. Dat heeft te maken met gebrek aan efficiëntie en kan ik nog aanvaarden.
Hier hebben we echter te maken met het PV dat 18 maand na de feiten plots in het dossier verschijnt. Eigenaardig genoeg, enkele weken nadat andere bedrijven plots naar hetzelfde adres werden verhuisd. De benaming 'zaakvoerder' veranderd op dat moment in 'feitelijk zaakvoerder'.
Ik denk niet dat ik er nog een tekening moet bij maken.
Er heeft toch belastingfraude plaatsgevonden met een bedrijf waarvan u zaakvoerder bent geweest, en waarvan de fiscus vermoedde dat u deze georganiseerd hebt?
Officieel weten we daar vanuit de fiscus van Namen/Ciney niks van. Voor die info heb ik zelf de laatste 6 jaar half België afgereden.
Uiteraard zal de fiscus belang hechten aan het PV waarin u als feitelijk zaakvoerder werd omschreven, daarop steunt haar taxatie. Aan u om e.e.a. te weerleggen en aan de rechter om te oordelen.
Ik kan niet wachten.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

#54 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 14:48)

Ik heb TS ook al eerder gezegd dat de redenering van de Fiscus zeker niet compleet absurd is. Anders zou de rechtbank ook nooit gevolgd zijn.
Zo'n uitspraak zou ik vandaan toch achterwege laten.
De verdediging is destijds (o.a. procedure aanslag van ambtswege die niet werd ingeroepen) is naar mijn mening ondermaats gevoerd.
Is dan ook de belasting niet onterecht doorgevoerd?
Waarom ziet dat niemand bij fiscus of justitie?
Voor wanneer is de uitspraak eigenlijk verwacht?


Vandaag verloopt de laatste dag van de 6 weken waarbinnen justitie een antwoord moet formuleren.
De vorige keer werden die 6 weken er 9 - ik verwacht dat we minstens even lang gaan mogen wachten.
En ja, wat als u ook deze keer ongelijk krijgt?
Dan zitten we met een uitspraak in beroep die het bewezen acht dat ik de feitelijke zaakvoerder ben van APM&ed bvba - 2006/2010. Wat de onderzoeksrechter in Mechelen dan met zijn fraudeonderzoek ( dezelfde APM&ed bvba - 2006/2010) gaat aanvangen zou ik wel eens willen zien. Hij heeft namelijk grondig onderzocht wie de zaken hebben georganiseerd, wie de rekeningen beheerd, alles ....
Kan dat in België? Voor dezelfde feiten twee totaal verschillende 'daders'?
Laatst gewijzigd door Johan Daelemans op 15 jan 2018 15:02, 2 keer totaal gewijzigd.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

#55 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 14:50)

Het is de Rechter in beroep die moet worden overtuigd. Niet de forumleden hier.
De Rechter gaat zich voor zijn arrest al zeker niet baseren op het juridisch forum......
En aangezien TS overtuigd is dat hij in beroep gelijk gaat krijgen begrijp ik al deze heisa niet.

Best alles goed voorbereiden met advocaat en er voor zorgen dat die al de info krijgt voor de verdediging.
Ik weet het, we zijn aan het afwijken.
Hoe de schadevergoeding aanpakken en wie verantwoordelijk stellen was de vraag.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

#56 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 15:00)

Hebben ze de officiële zaakvoerder die ze blijkbaar als stroman beschouwen dan niet betrokken in de zaak?
Lijkt me eigenaardig dat die volledig buiten schot blijft.
Als dat zo is dan is die man supergeniaal.
Nooit een woord over gerept. Zelf vandaag kijkt men bij de fiscus in Ciney en Namen de andere kant uit als je over het onderzoek uit Mechelen begint.
Ze willen er gewoon niks van weten omdat ze al van midden 2010 beseffen dat ze de verkeerde mensen aan het ruïneren zijn.

asperger
Berichten: 5397
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#57 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 15:05)

Ik bedoelde de rechter in eerste aanleg.
Heeft uw advocaat destijds dan niet verwezen naar de nieuwe zaakvoerder?
Waarom heeft uw advocaat die zaakvoerder niet doen betrekken in het proces?
Of de overnemer van uw vennootschap?
Bent u soms bij verstek veroordeeld of had u geen advocaat?
(ik heb het gevoel dat u dacht dat alles wel vanzelf in orde zou gekomen zijn omdat er volgens u hilarische fouten
waren gebeurd...)
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

#58 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 15:10)


- Schriftelijke verklaring is niet nodig, men mag mondeling antwoorden op een vraag om inlichtingen.
- In het geval van fraude met een stroman, lijkt mij dat onnodig. U zou dan toch alles ontkennen.
- Hij blijft wel officieel zaakvoerder en kan namens de vennootschap spreken
- Men zou kunnen stellen dat een redelijke termijn overschreden is, ook al legt de wet geen termijn op.
- Dat is zeker merkwaardig, maar niet echt relevant in een gerechtelijke procedure. Het PV en het verhaal dat de ambtenaar aan de rechter geeft zullen van tel zijn.
Kan dit iemand bevestigen? Lijkt me redelijk ongeloofwaardig.
Met zo'n werkwijze kan niemand nog garanderen welke identiteit correct is.
Kleine nuance, de zaakvoerder was niet aanwezig, wel zijn boekhouder.

LeenW
Berichten: 7818

#59 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 15:18)


- Schriftelijke verklaring is niet nodig, men mag mondeling antwoorden op een vraag om inlichtingen.
- In het geval van fraude met een stroman, lijkt mij dat onnodig. U zou dan toch alles ontkennen.
- Hij blijft wel officieel zaakvoerder en kan namens de vennootschap spreken
- Men zou kunnen stellen dat een redelijke termijn overschreden is, ook al legt de wet geen termijn op.
- Dat is zeker merkwaardig, maar niet echt relevant in een gerechtelijke procedure. Het PV en het verhaal dat de ambtenaar aan de rechter geeft zullen van tel zijn.
Kan dit iemand bevestigen? Lijkt me redelijk ongeloofwaardig.
Met zo'n werkwijze kan niemand nog garanderen welke identiteit correct is.
Kleine nuance, de zaakvoerder was niet aanwezig, wel zijn boekhouder.
Een boekhouder met fiscale volmacht kan eveneens namens de vennootschap spreken.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

#60 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 15:21)


Heeft uw advocaat destijds dan niet verwezen naar de nieuwe zaakvoerder?
Waarom heeft uw advocaat die zaakvoerder niet doen betrekken in het proces?
Of de overnemer van uw vennootschap?
Voor de fiscus was ik en ben ik tot op heden de feitelijke zaakvoerder van APM&ed bvba die nergens bij betrokken is en dien dus inkomsten belastingen te betalen op de investeringen die ik gedurende 2007 in mijn zaak heb gestopt.
Voilà, dat is het.

Bent u soms bij verstek veroordeeld of had u geen advocaat?
Een advocaat van 500€. Meer kon er niet meer af.

(ik heb het gevoel dat u dacht dat alles wel vanzelf in orde zou gekomen zijn omdat er volgens u hilarische fouten waren gebeurd...)
Ja, dat schaterlachen heeft geduurd tot ons bezoek aan het belastingkantoor in Ciney.
Bleek dat ze doodserieus waren. Het lachen was rap over.

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”