Hoe aanpakken en waar naartoe met de schadevergoeding?

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

Re: Hoe aanpakken en waar naartoe met de schadevergoeding?

#31 , 1 jaar 1 maand geleden (13 jan 2018 12:04)

Ik denk dat die minister dat helemaal niet zullen lezen. Spijtig van de postzegels
De tijd van postzegels ligt achter ons.
Mail, facebook, twitter, ontelbare forums ... Info die iemand moet bereiken zal vroeg of laat op zijn bestemming aankomen.
Het is alleen jammer dat dit enkel mogelijk blijkt door openbaar alles aan te kaarten, het is duidelijk dat zonder die impuls niemand dit dossier
zou nalezen.
Verder is me meegedeeld dat belangrijke mensen de post's hier wel degelijk lezen.
Voor de mensen die vanachter hun alias durven te stappen en het hele dossier van dichtbij willen doornemen staat mijn deur wagenwijd open of doe ik wel de moeite om eens langs te komen.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

#32 , 1 jaar 1 maand geleden (13 jan 2018 12:17)


U bent eiser, neem uw eisen gewoon op in uw conclusies... De staat gaat niet met u onderhandelen over een aanvullende schadevergoeding buiten de gerechtelijke procedure om. U hebt hiervoor geen aanspreekpunt, geen onderhandelingspositie, geen tegenpartij die bevoegd is om zulke akkoorden te sluiten, ...
Ik ga even terug naar beide wetsartikels naar waar je in post 21 in deze draad verwijst, artikel 1382 en 1383.
Houdt dat in - gezien geen andere aanspreekpunten, onderhandelingspositie ...dat ik de verantwoordelijke ambtenaren zelf moet aanklagen? Ik kan zonder enige twijfel hun verantwoordelijkheid aantonen en kan ook de aangerichte schade laten becijferen. Als er bij de fiscus verder niemand bevoegd is om over toegebrachte schade te oordelen blijven enkel deze mensen over.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

#33 , 1 jaar 1 maand geleden (13 jan 2018 12:25)

Maak samen met uw advocaat een exhaustieve lijst, verbindt aan elk onderdeel een bedrag, trek van de som de moratoriumintresten af en neem deze berekening op uw conclusies. Hoe redelijker uw berekening, hoe meer kans op succes.
De zuivere financiële schade becijferen is een vrij eenvoudige opgave. Wat iets moeilijker zal zijn is de menselijk geleden schade becijferen.
Ik heb geen flauw idee hoe ik daar aan moet beginnen. Ik heb een lijst gevonden die politierechters volgen bij het toekennen van morele schadevergoeding aan slachtoffers en familieleden.
https://rondpunt.be/medialibrary/Indica ... nload=true
Is dat iets wat kan dienen als leidraad?

Reclame

asperger
Berichten: 5397
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#34 , 1 jaar 1 maand geleden (13 jan 2018 12:41)

Ik denk dat u het bepalen van een schadevergoedingseis het best overlaat aan uw advocaat.
U dient hem wel zoveel mogelijk informatie te bezorgen, maar hij weet beter hoe het aan te pakken, waar de grenzen liggen en
hoe de eigen ruiten niet in te slaan door verkeerde eisen te stellen die geen enkele kans maken.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

#35 , 1 jaar 1 maand geleden (13 jan 2018 12:49)

Ik heb de indruk dat TS geen advocaat heeft
Dan denk ik dat je best die indruk bijschaaft.
We hebben wel degelijk een advocaat en die voldoet aan onze twee belangrijkste eisen.
*Hij is van bij aanvang 100% overtuigd van onze onbestaande rol in het verhaal van de fiscus .
Met andere woorden, nog voordat we in 2014 samen bij de griffie in Mechelen de bevestiging van onze versie konden nakijken.
*Hij is voor mijn ouders een betaalbare partij en verder een correct persoon die beseft dat alle informatie welkom is.

er vanuit gaat dat het allemaal wel vanzelf in de plooi gaat vallen.
Integendeel. Niet vergeten dat we hier zeer intens al 8 jaar mee bezig zijn. Ik heb dus tijdens mijn talrijke bezoeken aan overheidsdiensten echt alles gezien. Ik hou er zelfs rekening mee dat dit hele dossier nog in Straatsburg terecht komt.

Ondanks alles waarover TS meent te beschikken zou het flink kunnen tegenvallen.
Bij deze ben je uitgenodigd om hier alles eens te overlopen. Ik wil nog je onkosten voor uw vervoer betalen.
Dit is realiteit - geen verzonnen verhaaltje om de interessante uit te hangen, ik zou mijn tijd veel beter kunnen besteden dan aan deze absurde molensteen die we al 8 jaar met ons meeslepen.
Wees maar zeker dat er voor de tegenpartij een horde gespecialiseerde advocaten zal komen aandraven en daar sta je dan tegenover die overmacht.
In het Nederlands vertaald:

"De overheid gaat u financieel uitputten en op die manier hun 'gelijk' halen. "
"U ben naïef als je denkt dat een gewone burger tegen de overheid zou kunnen winnen. "

asperger
Berichten: 5397
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#36 , 1 jaar 1 maand geleden (13 jan 2018 13:07)

"De overheid gaat u financieel uitputten en op die manier hun 'gelijk' halen. "
"U ben naïef als je denkt dat een gewone burger tegen de overheid zou kunnen winnen. "


Je kan zeker tegen de overheid winnen, maar ze zullen tot op het bot gaan en ,indien u wat de grondzaak betreft gelijk haalt, trachten aan te tonen met behulp een fileermes dat u ook fouten hebt gemaakt waardoor het tot een foutieve beslissing is gekomen. Dat kan gevolgen hebben voor het bekomen van een schadevergoeding.

Het is mijn eigen ervaring dat wanneer het probleem het gevolg is van een samenloop van omstandigheden men tegenover de overheid stevig op zijn strepen moet staan!
Laatst gewijzigd door asperger op 13 jan 2018 13:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

#37 , 1 jaar 1 maand geleden (13 jan 2018 13:09)

Ik denk dat u het bepalen van een schadevergoedingseis het best overlaat aan uw advocaat.
U dient hem wel zoveel mogelijk informatie te bezorgen, maar hij weet beter hoe het aan te pakken, waar de grenzen liggen en
hoe de eigen ruiten niet in te slaan door verkeerde eisen te stellen die geen enkele kans maken.
Ik denk dat de schadevergoeding sowieso een slag in het onbekende gaat zijn. Wat we hier meemaken zal redelijk uniek zijn.
Wonend en werkend in Frankrijk. Voorschot betaald voor een winkelpand in Givet - project lopend voor een éénpersoons ULM-vliegtuig met eigen
revolutionaire motor ( goedgekeurd patent) . Twee 'satelliet' problemen die rechtstreeks te maken hebben met de foute belasting ( "Securex "- "en plots een vonnis uit Frankrijk" (hier verdwenen draad)) . Wegens ontbrekende centen, het opschorten van dak herstelwerkzaamheden met instorting van het gebouw tot gevolg. Wegens ontbrekende centen, onherstelbare stormschade aan een ander pand met dwang tot verkoop vanuit de gemeente/brandweer.

Geen flauw idee of ik dat alles onder 'gelede schade' moet in onderbrengen.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

#38 , 1 jaar 1 maand geleden (13 jan 2018 14:10)


Je kan zeker tegen de overheid winnen, maar ze zullen tot op het bot gaan en ,indien u wat de grondzaak betreft gelijk haalt,
Wat onze foute belasting aangaat is het verhaal heel simpel.
Tussen 2006 en 2009 wordt ik door de fiscus in hun briefwisseling intern en naar derden voorgesteld als zaakvoerder van een bvba welke einde 2005 door bemiddeling van mijn boekhouder G. Duchateau aan de heer P. Coumans, vertegenwoordigd door zijn boekhouder J. Verhelst heb overgelaten.

In december 2009 veranderd bij de fiscus mijn statuut als zaakvoerder in 'feitelijk zaakvoerder', dit statuut wordt tot op vandaag nog steeds gehandhaafd evenals de belasting gebaseerd op privé stortingen van de zaakvoerder naar de bvba gedurende 2007.

trachten aan te tonen met behulp een fileermes dat u ook fouten hebt gemaakt waardoor het tot een foutieve beslissing is gekomen.
Ik heb al in 2010 dat fileermes bovengehaald om te achterhalen waar zo'n levendige fantasie vandaan kon komen. Een eerste 'fout' zou de verhuis naar Frankrijk zijn geweest. Gezien het vliegtuigproject enkel in Frankrijk kan uitgebouwd worden is zo'n verhuis niet meer dan logisch. In België is het onmogelijk om een experimenteel vliegtuig ook uit te rusten met een experimentele motor. Alle documenten (vlieglicentie en inschrijving prototype ) zijn aanwezig - uiteraard Franse documenten.
Bij de fiscus (interne documenten in mijn bezit) maakt men hiervan een 'vlucht' naar het buitenland om aan de Belgische Overheid te ontsnappen...

Als de moderatie het toelaat en als er vraag naar is wil ik over mijn andere 'fouten' en de fouten van de fiscus wel uitgebreid op in gaan.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

#39 , 1 jaar 1 maand geleden (14 jan 2018 18:22)

Voor alle zekerheid heb ik het vonnis (Namen -Eerste aanleg -maart 2013) nog eens zorgvuldig nagelezen.
Mijn verhuis naar Frankrijk wordt me niet aangewreven als fout - meer nog: er staat gewoon niks in waardoor de fiscus in de periode van begin 2006, einde 2009 een reden heeft gehad om me te beschouwen als zaakvoerder van de bvba, overgelaten einde 2005.
Het hele vonnis staat wel vol met verklaringen en briefwisseling die later zijn bijeen gezocht en die voor de rechter het bewijs vormen dat ik wel degelijk de (feitelijk) zaakvoerder ben van de bvba na de overname en wel tot en met de faling in 2010.

Nu is het onderzoek in Mechelen (dat zeer zorgvuldig het reilen en zeilen van de bvba tussen 2006 en 2010 heeft onderzocht) heel duidelijk, het vonnis is mooi verpakt maar 100% foutief. Wetgever, fiscus en justitie mogen me wel eens uitleggen hoe het mogelijk is dat absolute wind op zo'n manier kan verpakt worden zodat buitenstaanders worden geruïneerd. Men heeft er bij de fiscus ook steeds alles aan gedaan om het hele dossier
( het echte onderzoek naar de activiteiten van de bvba ) voor ons verborgen te houden. Dit kan ik ook met documenten aantonen.


Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

#41 , 1 jaar 1 maand geleden (14 jan 2018 19:14)

Ondertussen ook de conclusies van de fiscus (naar aanleiding van de beroepsprocedure ) nagelezen. Ook geen enkele reden gevonden waarom men mij in de periode 2006-2009 als zaakvoerder laat opdraven in hun interne en externe briefwisseling.
Even toch bij vermelden dat wijzelf pas begin 2010 onze eerste brief in deze hele affaire mochten ontvangen.
Gelieve binnen de 14 dagen 230.000€ te betalen op volgende rekening ...

Ik wil best de conclusies van de fiscus en onze tegen argumentatie naar aanleiding van de beroepsprocedure ( 2015 / tot op vandaag uitgesteld )
doorsturen op voorwaarde dat de aanvrager zich bekend maakt.

In de conclusies van de fiscus kan je lezen dat alle informatie (waarvan we nu zwart op wit bewijzen hebben) reeds was doorgestuurd (2013-2014-2015) en compleet werd genegeerd.

polk
Berichten: 404

#42 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 09:19)


U bent eiser, neem uw eisen gewoon op in uw conclusies... De staat gaat niet met u onderhandelen over een aanvullende schadevergoeding buiten de gerechtelijke procedure om. U hebt hiervoor geen aanspreekpunt, geen onderhandelingspositie, geen tegenpartij die bevoegd is om zulke akkoorden te sluiten, ...
Ik ga even terug naar beide wetsartikels naar waar je in post 21 in deze draad verwijst, artikel 1382 en 1383.
Houdt dat in - gezien geen andere aanspreekpunten, onderhandelingspositie ...dat ik de verantwoordelijke ambtenaren zelf moet aanklagen? Ik kan zonder enige twijfel hun verantwoordelijkheid aantonen en kan ook de aangerichte schade laten becijferen. Als er bij de fiscus verder niemand bevoegd is om over toegebrachte schade te oordelen blijven enkel deze mensen over.
10 FEBRUARI 2003. - Wet betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen

Art. 2. Ingeval personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen, wier toestand statutair geregeld is, bij de uitoefening van hun dienst schade berokkenen aan de openbare rechtspersoon of aan derden, zijn zij enkel aansprakelijk voor hun bedrog en hun zware schuld. Voor lichte schuld zijn zij enkel aansprakelijk als die bij hen eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Art. 3. Openbare rechtspersonen zijn aansprakelijk voor de schade die hun personeelsleden aan derden berokkenen bij de uitoefening van hun dienst, op de wijze waarop aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door hun aangestelden, en dit ook wanneer de toestand van deze personeelsleden statutair is geregeld of zij gehandeld hebben in de uitoefening van de openbare macht.

Art. 4. De personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen tegen wie voor de burgerlijke rechter of de strafrechter een vordering tot schadeloosstelling wordt ingesteld naar aanleiding van schade die zij bij de uitoefening van hun dienst aan derden hebben berokkend, stellen de openbare rechtspersoon hiervan in kennis. Zij kunnen de rechtspersoon gedwongen in het geding laten tussenkomen; deze kan ook vrijwillig tussenkomen.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

#43 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 09:54)


10 FEBRUARI 2003. - Wet betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen
Ik kan moeilijk inschatten wat dient beschouwd te worden als bedrog, zware of lichte fouten.
Tijdens bezoeken aan de financiëntoren en de BBI van Brussel heeft men me erop gewezen dat niet alles is verlopen zoals het hoorde.
Ik ben zo vrij de opmerkingen hieronder op te sommen, ik beperk me tot de dienst BTW-controle Ciney - de andere diensten kan ik later nog aan bod laten komen.

23 mei 2008 / C***** B******* / BTW Controle APM&ed bvba

Volgens een eigen PV van 4 december 2009 zou de controlerende ambtenaar door 'hij' mondeling op de hoogte zijn gebracht van mijn vermeende rol als 'feitelijk zaakvoerder' . Blijkbaar mag de benaming zaakvoerder uitsluitend worden gebruikt om de persoon aan te duiden die volgens het staatsblad vermeld staat als zaakvoerder, ten tijde van de BTW - controle is dit P***** C*******
Het feit dat van deze belangrijke, op fraude duidende informatie niets is terug te vinden in de periode voorafgaand aan het 18 maand na datum opgemaakt PV laat zeer sterk vermoeden dat het later opgemaakt PV niet met de waarheid strookt.

17 februari 2009 / C***** B******* / Brief naar J** V******

In deze brief misbruikt C***** B******* opnieuw mijn naam bij de aanduiding van de zaakvoerder.
De term zaakvoerder mag enkel worden gebruikt voor de persoon die ook effectief in de onderneming als zaakvoerder is aangeduid.
Indien haar PV van 4 december 2009 correct is heeft zij moedwillig mijn naam misbruikt als zaakvoerder, ze was op de hoogte dat de zaakvoerder P****** C****** was.
Indien zij niet op de hoogte was dat P****** C****** de zaakvoerder was heeft zij 18 maand later een vals PV opgemaakt.

17 maart 2009 / E***** O**** / Brief naar dienst personenbelasting Ciney

Hierin misbruikt E***** O**** mijn naam in de functie van zaakvoerder. Verder laat hij mijn verhuis naar Frankrijk als verdacht overkomen. Hij mag het feit dat iemand is verhuist niet misbruiken om mij te verdenken van fraude en mag dat zeker niet communiceren naar andere diensten zonder enige concrete aanwijzing. Merk op dat ons telefoonnummer dat op de brief is vermeld nog steeds in gebruik is. Men heeft ons nooit gecontacteerd om enige uitleg en/of vraag naar informatie....

24 maart 2009 / Controle BTW Ciney / correspondentie met advocaat D*****

Ondanks het feit dat advocaat D***** door de brief van C***** B******* (17 februari 2009) - wat de zaakvoerder van APM&ed betreft – door de fiscus verkeerd wordt ingelicht ,blijft het de verantwoordelijkheid van de C***** B******* om te controleren of de aangeschreven advocaat wel degelijk een mandaat heeft om op te treden in de naam van diegene die het onderwerp uitmaakt van de briefwisseling.
Dit is hier niet het geval. Advocaat D* F**** heeft geen mandaat om te spreken in naam van Daelemans Johan. Deze briefwisseling moet uit het dossier worden geschrapt.


Gezien de aard van de fout bepaald wie er verantwoordelijk is lijkt het me aangewezen om hier wat dieper op in te gaan.
Hebben we hier te maken met een resem lichte fouten? Indien gewenst kan ik de stukken die hier ter sprake komen posten.

polk
Berichten: 404

#44 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 10:35)


10 FEBRUARI 2003. - Wet betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen
Ik kan moeilijk inschatten wat dient beschouwd te worden als bedrog, zware of lichte fouten.
Tijdens bezoeken aan de financiëntoren en de BBI van Brussel heeft men me erop gewezen dat niet alles is verlopen zoals het hoorde.
Ik ben zo vrij de opmerkingen hieronder op te sommen, ik beperk me tot de dienst BTW-controle Ciney - de andere diensten kan ik later nog aan bod laten komen.

23 mei 2008 / C***** B******* / BTW Controle APM&ed bvba

Volgens een eigen PV van 4 december 2009 zou de controlerende ambtenaar door 'hij' mondeling op de hoogte zijn gebracht van mijn vermeende rol als 'feitelijk zaakvoerder' . Blijkbaar mag de benaming zaakvoerder uitsluitend worden gebruikt om de persoon aan te duiden die volgens het staatsblad vermeld staat als zaakvoerder, ten tijde van de BTW - controle is dit P***** C*******
Het feit dat van deze belangrijke, op fraude duidende informatie niets is terug te vinden in de periode voorafgaand aan het 18 maand na datum opgemaakt PV laat zeer sterk vermoeden dat het later opgemaakt PV niet met de waarheid strookt.
Waar haalt u dat? Er bestaat geen enkele beperking op het gebruik van de term 'zaakvoerder', en al zeker niet in een context van zware belastingfraude, mogelijk gebruik van stromannen, ...
17 februari 2009 / C***** B******* / Brief naar J** V******

In deze brief misbruikt C***** B******* opnieuw mijn naam bij de aanduiding van de zaakvoerder.
De term zaakvoerder mag enkel worden gebruikt voor de persoon die ook effectief in de onderneming als zaakvoerder is aangeduid.
Indien haar PV van 4 december 2009 correct is heeft zij moedwillig mijn naam misbruikt als zaakvoerder, ze was op de hoogte dat de zaakvoerder P****** C****** was.
Indien zij niet op de hoogte was dat P****** C****** de zaakvoerder was heeft zij 18 maand later een vals PV opgemaakt.
Er bestaat een wettelijk vermoeden dat de persoon in het staatsblad vermeld als zaakvoerder dit ook is. Dit hoeft echter niet noodzakelijk zo te zijn, bijvoorbeeld in het geval van belastingfraude kan het een strategie van de fraudeur zijn om een stroman aan te duiden, om op die manier aan de invordering van zijn belastingschuld te ontsnappen. Je kan het vergelijken met domiciliefraude: het is niet omdat uit officiële aktes blijkt dat iemand ergens woont, dat dit overeenstemt met de feitelijke situatie.

Mogelijk heeft de echte fraudeur de administratie met succes op een dwaalspoor gebracht?

17 maart 2009 / E***** O**** / Brief naar dienst personenbelasting Ciney

Hierin misbruikt E***** O**** mijn naam in de functie van zaakvoerder. Verder laat hij mijn verhuis naar Frankrijk als verdacht overkomen. Hij mag het feit dat iemand is verhuist niet misbruiken om mij te verdenken van fraude en mag dat zeker niet communiceren naar andere diensten zonder enige concrete aanwijzing. Merk op dat ons telefoonnummer dat op de brief is vermeld nog steeds in gebruik is. Men heeft ons nooit gecontacteerd om enige uitleg en/of vraag naar informatie....
Waarom zou de fiscus dit niet verdacht mogen vinden? Men is niet verplicht u te contacteren over de beweegredenen van uw verhuis, het lijkt ook weinig zinvol om dat te doen in de (verkeerdelijke) veronderstelling dat u de fraude hebt georganiseerd.
24 maart 2009 / Controle BTW Ciney / correspondentie met advocaat D*****

Ondanks het feit dat advocaat D***** door de brief van C***** B******* (17 februari 2009) - wat de zaakvoerder van APM&ed betreft – door de fiscus verkeerd wordt ingelicht ,blijft het de verantwoordelijkheid van de C***** B******* om te controleren of de aangeschreven advocaat wel degelijk een mandaat heeft om op te treden in de naam van diegene die het onderwerp uitmaakt van de briefwisseling.
Dit is hier niet het geval. Advocaat D* F**** heeft geen mandaat om te spreken in naam van Daelemans Johan. Deze briefwisseling moet uit het dossier worden geschrapt.


Gezien de aard van de fout bepaald wie er verantwoordelijk is lijkt het me aangewezen om hier wat dieper op in te gaan.
Hebben we hier te maken met een resem lichte fouten? Indien gewenst kan ik de stukken die hier ter sprake komen posten.
De fiscus is niet verplicht om het mandaat van een advocaat te controleren. Zie bvb http://elfri.be/juridische-informatie/m ... n-advocaat

Met deze opsomming kan u voorlopig m.i. niet spreken van 'zware schuld of bedrog' van de betrokken ambtenaren.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 840

#45 , 1 jaar 1 maand geleden (15 jan 2018 11:46)

Met deze opsomming kan u voorlopig m.i. niet spreken van 'zware schuld of bedrog' van de betrokken ambtenaren.
Er bestaat geen enkele beperking op het gebruik van de term 'zaakvoerder', en al zeker niet in een context van zware belastingfraude, mogelijk gebruik van stromannen, ... 
In die tijdsperiode zijn we nog ver verwijderd van de context 'zware belastingfraude - mogelijk gebruik van stromannen... Tot op vandaag is zelfs in ons dossier er nog geen sprake van, vandaar ook het ontbreken van een strafklacht naar mezelf toe. Niet vergeten dat ikzelf al van 2012 de link tracht te leggen, vandaag eindelijk met succes.
Even terug naar uw reactie, een ambtenaar zou dus naar eigen goeddunken eender wie als zaakvoerder van een bedrijf mogen laten opdraven. Goed om weten.
Er bestaat een wettelijk vermoeden dat de persoon in het staatsblad vermeld als zaakvoerder dit ook is. Dit hoeft echter niet noodzakelijk zo te zijn, bijvoorbeeld in het geval van belastingfraude kan het een strategie van de fraudeur zijn om een stroman aan te duiden, om op die manier aan de invordering van zijn belastingschuld te ontsnappen. Je kan het vergelijken met domiciliefraude: het is niet omdat uit officiële aktes blijkt dat iemand ergens woont, dat dit overeenstemt met de feitelijke situatie.
Zelfde opmerking als hierboven. Er is zeker voorafgaand aan het PV van einde 2009 absoluut geen sprake van enig vermoeden van belastingfraude - men ontkent zelfs tot op heden enige link met het onderzoek te Mechelen. Dat excuus klopt dus niet.
Mogelijk heeft de echte fraudeur de administratie met succes op een dwaalspoor gebracht?
Als we even het PV dat opgemaakt is 18 maand na de BTW-controle ( verklaring ambtenaar zonder enig bewijs ) ter zijde laten is in ons dossier hier helemaal niks van terug te vinden. Een eventueel dwaalspoor moet de fiscus dus zelf hebben gecreëerd.
Waarom zou de fiscus dit niet verdacht mogen vinden? Men is niet verplicht u te contacteren over de beweegredenen van uw verhuis, het lijkt ook weinig zinvol om dat te doen in de (verkeerdelijke) veronderstelling dat u de fraude hebt georganiseerd.
Opnieuw hetzelfde foute excuus. Over welke fraude zouden ze het moeten hebben?
De fiscus is niet verplicht om het mandaat van een advocaat te controleren. Zie bvb http://elfri.be/juridische-informatie/m ... n-advocaat
Ook goed om weten. Even toch bij vermelden dat het enige stuk dat de fiscus voldoende vind om niet te twijfelen aan het mandaat hun eigen foute informatie is aangaande de zaakvoerder.
Met deze opsomming kan u voorlopig m.i. niet spreken van 'zware schuld of bedrog' van de betrokken ambtenaren.
Allemaal vrij beangstigend om vast te stellen dat iemand hebben en houden kan verliezen als gevolg van een - naar uw mening - correct werkende administratie. We zullen later wel zien welke mening hier de overhand haalt.

Ik zal vanavond de (mogelijke) fouten opsommen van de dienst die de effectieve belasting heeft doorgevoerd.

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”