Hoe aanpakken en waar naartoe met de schadevergoeding?

jef007
Berichten: 1127

Re: Hoe aanpakken en waar naartoe met de schadevergoeding?

#16 , 1 jaar 1 week geleden (05 jan 2018 12:28)

zou je niet beter eerst het arrest van de rechtbank afwachten?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 836

#17 , 1 jaar 1 week geleden (06 jan 2018 00:28)

zou je niet beter eerst het arrest van de rechtbank afwachten?
Indien men zou veronderstellen dat de rechter in beroep (Luik) het hele strafonderzoek uit Mechelen als flauwekul zou afdoen ( mijn naam is in het hele dossier niet één keer terug te vinden) dan vrees ik dat men dat hele onderzoek op de vuilbak zal moeten gooien.
Ik vind het al vrij bijzonder dat hier één dossier in Vlaanderen en Wallonië andere 'daders' kent, waarbij fiscus en gerecht het bestaan van het dubbel dossier in beide gewesten ontkent. Ontkennen is misschien een te groot woord, zeker is wel dat gedurende 8 jaar de door onszelf doorgestuurde informatie zowel Vlaanderen als Wallonië niet hebben geleidt tot enige actie om zelfs maar het minste te onderzoeken of de resultaten van een onderzoek kenbaar te maken aan de dienst die het volledig fout heeft aangepakt. Neen, integendeel.

In april 2013 is na een gesprek met een inspecteur van de gerechtelijke politie (Mechelen) het relaas van die hele affaire, bewijzen en contactpersonen inbegrepen, naar het kabinet van de toenmalige minister van justitie gestuurd met de vraag om dit eens na te kijken. We zijn nu 2018 en hebben nog niet één onderhoud gehad met één of andere overheid om dit uit te klaren. Het enige wat echt heeft geholpen was de affaire in de openbaarheid brengen, ervoor zorgen dat zeer veel mensen meekijken met wat er hier allemaal aan de hand is.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 836

#18 , 1 jaar 1 week geleden (06 jan 2018 00:43)


De moratoriuminterest (MI) is een loutere burgerlijke schadeloosstelling voor het feit dat de Staat gelden onder zich houdt die aan de belastingschuldige toebehoren.[/i]
Wat hier is gebeurd gaat veel verder dan het door de fiscus onterecht toeëigenen van gelden. Alles wat we hadden, woning inbegrepen, is ons afgenomen. Alles waarvoor we de centen nodig hadden is naar de haaien gegaan. Eén belangrijk luik hebben we dankzij vrienden kunnen vrijwaren - de hogere studies van onze zoon. Stel je even voor dat hij morgen in 2018 met 28 jaar met de teruggekregen centen aan zijn universiteit studies moet beginnen.... Ik wil maar zeggen dat die moratoriumintrest in deze zaak niks voorstelt.

Reclame

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 836

#19 , 1 jaar 6 dagen geleden (10 jan 2018 10:47)


De moratoriuminterest (MI) is een loutere burgerlijke schadeloosstelling voor het feit dat de Staat gelden onder zich houdt die aan de belastingschuldige toebehoren.
Hoe moet ik zo'n louter 'burgerlijke schadeloosstelling' interpreteren?
Is dat een compensatie die enkel te maken heeft met onze centen op hun rekening?

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 836

#20 , 1 jaar 6 dagen geleden (10 jan 2018 11:21)

Redelijk verontrustende post teruggevonden aangaande de vorige beroepsprocedure.
Mogelijk is het vandaag anders in maar begin 2014 nam men het blijkbaar niet zo nauw met de wettelijke termijn van 6 weken waarbinnen
justitie datums aan partijen dient over te maken. Moet ik vandaag hetzelfde verwachtten?

Afbeelding

polk
Berichten: 403

#21 , 1 jaar 6 dagen geleden (10 jan 2018 12:42)


De moratoriuminterest (MI) is een loutere burgerlijke schadeloosstelling voor het feit dat de Staat gelden onder zich houdt die aan de belastingschuldige toebehoren.
Hoe moet ik zo'n louter 'burgerlijke schadeloosstelling' interpreteren?
Is dat een compensatie die enkel te maken heeft met onze centen op hun rekening?
Zie post #6 in deze thread: viewtopic.php?f=49&t=78892&p=470639#p470639

U kan proberen te argumenteren dat door bijzondere omstandigheden (beslag op de gezinswoning?) de moratoriumintresten ontoereikend zijn om de geleden schade zoals door uzelf becijferd te dekken. Ik weet niet of de rechter daarin zal meegaan...

Didymus
Berichten: 1644

#22 , 1 jaar 6 dagen geleden (10 jan 2018 14:13)

In april 2013 is na een gesprek met een inspecteur van de gerechtelijke politie (Mechelen) het relaas van die hele affaire, bewijzen en contactpersonen inbegrepen, naar het kabinet van de toenmalige minister van justitie gestuurd met de vraag om dit eens na te kijken. We zijn nu 2018 en hebben nog niet één onderhoud gehad met één of andere overheid om dit uit te klaren.
Dat is gezien de scheiding van de machten niet meer dan normaal. De uitvoerende macht mag zich op geen enkele manier met lopende zaken van de rechterlijke macht bemoeien. Minister van justitie heeft enkel een positief injunctierecht wat betekent dat hij de procureur mag vragen om een bepaald dossier te bekijken. Hij mag nooit inhoudelijk tussenkomen.
"sowieso" schrijf je zo.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 836

#23 , 1 jaar 6 dagen geleden (10 jan 2018 20:54)


U kan proberen te argumenteren dat door bijzondere omstandigheden (beslag op de gezinswoning?) de moratoriumintresten ontoereikend zijn om de geleden schade zoals door uzelf becijferd te dekken. Ik weet niet of de rechter daarin zal meegaan...
Moeten we die eis onmiddellijk meenemen in onze conclusies ? Ik ben nu waarschijnlijk heel naïef maar zit de kans er in dat de schade in der minne kan geregeld worden? Nu alle feiten mooi aantoonbaar zijn kan er in wezen geen twijfel meer bestaan over wie de verantwoordelijk is voor heel deze affaire. Ik veronderstel dat er onafhankelijke experten zich over het bedrag van de schade kunnen uitspreken.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 836

#24 , 1 jaar 6 dagen geleden (10 jan 2018 21:15)


Dat is gezien de scheiding van de machten niet meer dan normaal. De uitvoerende macht mag zich op geen enkele manier met lopende zaken van de rechterlijke macht bemoeien.
De vraag was simpel. Kijk er op toe dat de mensen gewoon hun werk doen en filter het bedrog er uit. Dit is van bij aanvang niet gebeurd en vermoedelijk reeds van midden 2010 bij de fiscus geweten. Zeker is dat de gegevens uit het strafonderzoek de hele opzet van de fiscus - en het oordeel van de rechter in eerste aanleg onderuit haalt. U spreekt van scheiding der machten - hier is zelfs de rechterlijke macht in België gescheiden tussen Vlaanderen en Wallonië. Hoe verklaart u anders het bestaan van een Waals vonnis dat na onderzoek in Vlaanderen volledig verkeerd blijkt te zijn en toch niet intern kan worden gecorrigeerd? We hebben deze kafkaiaanse toestand zowel naar het kabinet van de minister van justitie als naar het kabinet van de minister van financiën doorgestuurd.

mava105
Berichten: 16424
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#25 , 1 jaar 6 dagen geleden (11 jan 2018 09:09)

Ik denk dat die minister dat helemaal niet zullen lezen. Spijtig van de postzegels

polk
Berichten: 403

#26 , 1 jaar 6 dagen geleden (11 jan 2018 09:28)


U kan proberen te argumenteren dat door bijzondere omstandigheden (beslag op de gezinswoning?) de moratoriumintresten ontoereikend zijn om de geleden schade zoals door uzelf becijferd te dekken. Ik weet niet of de rechter daarin zal meegaan...
Moeten we die eis onmiddellijk meenemen in onze conclusies ? Ik ben nu waarschijnlijk heel naïef maar zit de kans er in dat de schade in der minne kan geregeld worden? Nu alle feiten mooi aantoonbaar zijn kan er in wezen geen twijfel meer bestaan over wie de verantwoordelijk is voor heel deze affaire. Ik veronderstel dat er onafhankelijke experten zich over het bedrag van de schade kunnen uitspreken.
Inderdaad opnemen als eis in uw conclusies.

Ik zie niet hoe de schade in der minne geregeld kan worden? De staat zal i.i.g. geen bedrag op uw rekening storten gewoon omdat u dat vraagt.

Indien u beweert dat de moratoriumintresten onvoldoende zijn om de geleden schade te dekken, hebt u toch reeds een bedrag in gedachten? Hoe bent u tot dat bedrag gekomen? Kan uw advocaat u hierbij niet helpen?

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 836

#27 , 1 jaar 5 dagen geleden (11 jan 2018 20:51)


Inderdaad opnemen als eis in uw conclusies.
Het lijkt me een rare aanpak. Dit is al een beroepsprocedure waarbij de rechter reeds moet oordelen dat de fiscus al een pak geld met intresten moet terugbetalen aan een burger. Het is niet ondenkbaar dat alleen dat al zijn oordeel over een aanzienlijke schadevergoeding gaat beïnvloeden.
Het zal ook niet evident zijn om een - voor onze schadevergoeding - nadelig oordeel nog te corrigeren. Welke stap kan nog ondernomen worden om toch onze geleden schade vergoed te zien?

Ik zie niet hoe de schade in der minne geregeld kan worden?
Dat volg ik even niet. We hebben schade geleden en plakken daar een bedrag op. We voegen de documenten erbij zodat het duidelijk is wie verantwoordelijk is.
Vervolgens denk ik dat ze bij de staat toch kunnen lezen en rekenen.
Verder is het gewoon onderhandelen tot een vergelijk wordt gevonden.
Als er geen overeenkomst wordt gevonden gaat de eis naar de rechtbank.

De staat zal i.i.g. geen bedrag op uw rekening storten gewoon omdat u dat vraagt.
De staat hoeft geen bedrag op mijn rekening te storten omdat ik dat vraag.
De staat moet wel de schade vergoeden die ze hebben toegebracht. Het bedrag zelf zal door onafhankelijke derden worden becijferd.

Indien u beweert dat de moratoriumintresten onvoldoende zijn om de geleden schade te dekken...
Wat denk je? We zijn in 2010 op straat gezet en bijkomende kosten hebben onze rekeningen geplunderd. Februari 2010... geen huis, geen werk, geen centen, een pak grote bijkomende onkosten en een zoon die enkele maanden later aan zijn hogere studies moet beginnen. Zag er niet zo goed uit hé? En dat is nog maar een klein deel van de lijst.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 836

#28 , 1 jaar 5 dagen geleden (11 jan 2018 20:56)

Nu nog de vraag die van bij aanvang is gesteld.

Naar wie sturen we onze eis tot schadevergoeding?
Moeten we met de huidige in ons bezit zijnde documenten wachten op het oordeel van de rechter in beroep?
Er is namelijk geen twijfel meer mogelijk hoe de vork in de steel zit en vermits onze fiscus onze enige tegenpartij is ligt de verantwoordelijkheid ook vast.

polk
Berichten: 403

#29 , 1 jaar 5 dagen geleden (11 jan 2018 23:19)


Inderdaad opnemen als eis in uw conclusies.
Het lijkt me een rare aanpak. Dit is al een beroepsprocedure waarbij de rechter reeds moet oordelen dat de fiscus al een pak geld met intresten moet terugbetalen aan een burger. Het is niet ondenkbaar dat alleen dat al zijn oordeel over een aanzienlijke schadevergoeding gaat beïnvloeden.
Het zal ook niet evident zijn om een - voor onze schadevergoeding - nadelig oordeel nog te corrigeren. Welke stap kan nog ondernomen worden om toch onze geleden schade vergoed te zien?
Kan enkel via de rechtbank.

Ik zie niet hoe de schade in der minne geregeld kan worden?
Dat volg ik even niet. We hebben schade geleden en plakken daar een bedrag op. We voegen de documenten erbij zodat het duidelijk is wie verantwoordelijk is.
Vervolgens denk ik dat ze bij de staat toch kunnen lezen en rekenen.
Verder is het gewoon onderhandelen tot een vergelijk wordt gevonden.
Als er geen overeenkomst wordt gevonden gaat de eis naar de rechtbank.
U bent eiser, neem uw eisen gewoon op in uw conclusies... De staat gaat niet met u onderhandelen over een aanvullende schadevergoeding buiten de gerechtelijke procedure om. U hebt hiervoor geen aanspreekpunt, geen onderhandelingspositie, geen tegenpartij die bevoegd is om zulke akkoorden te sluiten, ...

De staat zal i.i.g. geen bedrag op uw rekening storten gewoon omdat u dat vraagt.
De staat hoeft geen bedrag op mijn rekening te storten omdat ik dat vraag.
De staat moet wel de schade vergoeden die ze hebben toegebracht. Het bedrag zelf zal door onafhankelijke derden worden becijferd.
Indien u een onafhankelijke expert een opdracht wilt geven zal u deze hiervoor uiteraard moeten vergoeden. Het lijkt mij eerder deel van het takenpakket van uw advocaat om u hierin bij te staan.

Indien u beweert dat de moratoriumintresten onvoldoende zijn om de geleden schade te dekken...
Wat denk je? We zijn in 2010 op straat gezet en bijkomende kosten hebben onze rekeningen geplunderd. Februari 2010... geen huis, geen werk, geen centen, een pak grote bijkomende onkosten en een zoon die enkele maanden later aan zijn hogere studies moet beginnen. Zag er niet zo goed uit hé? En dat is nog maar een klein deel van de lijst.
Maak samen met uw advocaat een exhaustieve lijst, verbindt aan elk onderdeel een bedrag, trek van de som de moratoriumintresten af en neem deze berekening op uw conclusies. Hoe redelijker uw berekening, hoe meer kans op succes.

gepensioneerd
Berichten: 44
Juridisch actief: Nee

#30 , 1 jaar 5 dagen geleden (11 jan 2018 23:48)

Ik heb de indruk dat TS geen advocaat heeft en er vanuit gaat dat het allemaal wel vanzelf in de plooi gaat vallen.
Daar heb ik grote bedenkingen bij. Ondanks alles waarover TS meent te beschikken zou het flink kunnen tegenvallen.
Wees maar zeker dat er voor de tegenpartij een horde gespecialiseerde advocaten zal komen
aandraven en daar sta je dan tegenover die overmacht.

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”