Hoe aanpakken en waar naartoe met de schadevergoeding?

gepensioneerd
Berichten: 44
Juridisch actief: Nee

Re: Hoe aanpakken en waar naartoe met de schadevergoeding?

#106 , 11 maand 4 weken geleden (18 jan 2018 20:54)

In de lopende procedure die een beroepsprocedure is zal het enkel en alleen gaan over eisen en verzoeken die door u (en de fiscus) werden ingesteld in eerste aanleg. Voor elke andere nieuwe eis waarover u een oordeel wenst zal u een nieuw geding moeten opstarten.

Zonder het dossier te kennen is waarschijnlijk het beste dat u vermag te hopen van de lopende procedure de annulatie van de aanslag en terugbetaling van de onterecht aangeslagen sommen. Vermeerderd met de wettelijke fiscale rentevoet van 7 percent per jaar (art. 2, § 2 wet 5 mei 1865).

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 836

#107 , 11 maand 4 weken geleden (18 jan 2018 21:00)

TS stelt zich in de titel al de vraag waar hij naartoe moet met zijn schadevergoeding. Hij hoeft zich alvast hierover geen zorgen te maken: zoals hij nu bezig is zal hij die nooit zien. Mogelijks leest de fiscus hier mee, en weet dus wat TS allemaal van plan is.
Ik hoop dat ze meelezen. Ik weet nu, als onnozele burger, dat een dossier zoals dit er ooit zat aan te komen.
Overloop even wat hier al is neergeschreven. Kan juridisch kloppen maar heeft niks meer te maken met 'goed bestuur'.
Verder laat u met uw tekst uitschijnen dat de fiscus over een bovennatuurlijke macht beschikt om 'feiten' naar hun hand te zetten.
Wat er in dit dossier in 2007-2008-2009 is uitgevoerd kan niemand nog wegtoveren.
Of ik dat nu kenbaar maak aan de rest van de wereld of niet zal niet veel veranderen.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 836

#108 , 11 maand 4 weken geleden (18 jan 2018 21:12)

In de lopende procedure die een beroepsprocedure is zal het enkel en alleen gaan over eisen en verzoeken die door u (en de fiscus) werden ingesteld in eerste aanleg. Voor elke andere nieuwe eis waarover u een oordeel wenst zal u een nieuw geding moeten opstarten.

Zonder het dossier te kennen is waarschijnlijk het beste dat u vermag te hopen van de lopende procedure de annulatie van de aanslag en terugbetaling van de onterecht aangeslagen sommen. Vermeerderd met de wettelijke fiscale rentevoet van 7 percent per jaar (art. 2, § 2 wet 5 mei 1865).
Ik reken er op dat de rechter de resultaten van het onderzoek dat in Mechelen is gevoerd respecteert.
Een onderzoek dat duizenden pagina's informatie heeft gebundeld tegenover de fiscus met een onbestaand onderzoek met NUL externe informatie wat deze persoonsverwisseling betreft.

Ons huis terug krijgen is dringend en al 7 jaar te laat. De schadevergoeding - dat vechten we dan later wel uit.

Reclame

jefke007
Berichten: 1432

#109 , 11 maand 4 weken geleden (18 jan 2018 21:21)

In de lopende procedure die een beroepsprocedure is zal het enkel en alleen gaan over eisen en verzoeken die door u (en de fiscus) werden ingesteld in eerste aanleg. Voor elke andere nieuwe eis waarover u een oordeel wenst zal u een nieuw geding moeten opstarten.

Zonder het dossier te kennen is waarschijnlijk het beste dat u vermag te hopen van de lopende procedure de annulatie van de aanslag en terugbetaling van de onterecht aangeslagen sommen. Vermeerderd met de wettelijke fiscale rentevoet van 7 percent per jaar (art. 2, § 2 wet 5 mei 1865).

moratoriuminstresten gaan omlaag 2% voor de belastingplichtige, 4% voor de roverheid ( gelijheidsprinciepe, iedereen gelijk voor de wet )
EN moratoriumintresten moeten expliciet gevraagd worden of men krijgt ze niet meer

http://www.lexalert.be/nl/article/rente ... sch-omlaag

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 836

#110 , 11 maand 4 weken geleden (18 jan 2018 21:26)


EN moratoriumintresten moeten expliciet gevraagd worden of men krijgt ze niet meer
http://www.lexalert.be/nl/article/rente ... sch-omlaag
Goed om weten, bedankt voor de info.

scorpioen
Berichten: 8106
Juridisch actief: Ja

#111 , 11 maand 4 weken geleden (18 jan 2018 22:52)

In de lopende procedure die een beroepsprocedure is zal het enkel en alleen gaan over eisen en verzoeken die door u (en de fiscus) werden ingesteld in eerste aanleg. Voor elke andere nieuwe eis waarover u een oordeel wenst zal u een nieuw geding moeten opstarten.
Art. 807 Ger. W.
Een vordering die voor de rechter aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is. Krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek is deze bepaling ook van toepassing in hoger beroep.

Het hof van beroep van Gent verklaarde in een arrest van 27 februari 2007 ( Rec.gén.enr.not. 2007, afl. 10, 365) de vordering in schadevergoeding door een belastingplichtige voor het eerst ingesteld in hoger beroep ontvankelijk.

Idem hof van beroep Gent 23 december 2008 (Fisconetplus)

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 836

#112 , 11 maand 3 weken geleden (19 jan 2018 23:52)


Art. 807 Ger. W.
Een vordering die voor de rechter aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is. Krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek is deze bepaling ook van toepassing in hoger beroep.

Het hof van beroep van Gent verklaarde in een arrest van 27 februari 2007 ( Rec.gén.enr.not. 2007, afl. 10, 365) de vordering in schadevergoeding door een belastingplichtige voor het eerst ingesteld in hoger beroep ontvankelijk.

Idem hof van beroep Gent 23 december 2008 (Fisconetplus)
Opnieuw duidelijke taal waarvoor mijn oprechte dank.
Ik heb via Google getracht deze vonnissen te pakken te krijgen maar ik zie door het bos de bomen niet meer.
Mogelijk zijn deze vonnissen terug te vinden op sites waar ik als burger geen toegang toe heb?
Mogelijk zoek ik met de verkeerde of te brede zoektermen?
Een vonnis is toch openbaar goed of heb ik dat verkeerd?

scorpioen
Berichten: 8106
Juridisch actief: Ja

#113 , 11 maand 3 weken geleden (20 jan 2018 13:27)

Niet alle vonnissen staan op het internet.
Niet alles wat op het internet staat is gratis. Tijdschriften zijn meestal betalend en ook als die digitaal op het internet verschijnen zijn ze vaak nog betalend.
Fisconetplus is niet betalend: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/main.do?home=true Zoek daar op 23.12.2008 (dus niet 23/12 of 23 december)

mava105
Berichten: 16428
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#114 , 11 maand 3 weken geleden (20 jan 2018 15:59)

Betaald TS alle personen, die hier meegelezen hebben, een vergoeding per gelezen Topic. Wij zijn akkoord om te wachten totdat je zal uitbetaald zijn door uw vriend de fiscus. :lol:

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 836

#115 , 11 maand 3 weken geleden (20 jan 2018 17:48)


Fisconetplus is niet betalend: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/main.do?home=true Zoek daar op 23.12.2008 (dus niet 23/12 of 23 december)
Gevonden. Ik ga alles morgen eens grondig nalezen.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 836

#116 , 11 maand 3 weken geleden (20 jan 2018 18:03)

Betaald TS alle personen, die hier meegelezen hebben, een vergoeding per gelezen Topic. Wij zijn akkoord om te wachten totdat je zal uitbetaald zijn door uw vriend de fiscus. :lol:
Oef, eens een luchtige noot. Wel, dat zou een bom geld kosten. Als we hier ook de verdwenen draden meetellen komen we aan ergens 40.000 views. Wat is volgens jou een billijke vergoeding per meegelezen item? Ik kan het altijd aan mijn vriend de fiscus vragen.
Ik zou een smilie posten maar ik heb het gevoel dat dat niet hoort voor een +50 er.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 836

#117 , 11 maand 3 weken geleden (21 jan 2018 11:19)

Ondertussen het onderstaande gevonden.

Afbeelding

Vraag 1: Mag ik er van uitgaan dat een foute belasting ook betekent dat het bewarend beslag foutief is en hier misbruik van is gemaakt?

Vraag 2: Heeft het wegkapen van een gezinswoning een ongelooflijke druk voor een gezin met gemiddeld inkomen tot gevolg of niet?

Vraag 3: Kan er iemand een link posten waar ik kan nagaan wat men hier bedoeld met 'hoge' schadevergoeding?

scorpioen
Berichten: 8106
Juridisch actief: Ja

#118 , 11 maand 3 weken geleden (21 jan 2018 14:01)

Mag ik er van uitgaan dat een foute belasting ook betekent dat het bewarend beslag foutief is en hier misbruik van is gemaakt?
Een foute belasting (een belasting die vernietigd wordt), heeft nog niet automatisch tot gevolg dat de fiscus een fout begaan heeft waardoor zij schadevergoeding verschuldigd is.

Het nemen van bewarende maatregelen door de fiscus betekent ook niet automatisch dat de fiscus een fout begaan heeft waardoor zij schadevergoeding verschuldigd is.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 836

#119 , 11 maand 3 weken geleden (21 jan 2018 20:52)


Een foute belasting (een belasting die vernietigd wordt), heeft nog niet automatisch tot gevolg dat de fiscus een fout begaan heeft waardoor zij schadevergoeding verschuldigd is.

Het nemen van bewarende maatregelen door de fiscus betekent ook niet automatisch dat de fiscus een fout begaan heeft waardoor zij schadevergoeding verschuldigd is.
Ik wil me niet blindstaren op futiliteiten maar ik kan met de beste wil van de wereld niet de minste reden ontdekken waarom de BTW controle van Ciney op 17 maart 2009 aan de dienst invordering personenbelasting de opdracht geeft om een verkeerde persoon te belasten.
Indien deze dienst de rechter kan duidelijk maken dat zij voorafgaand aan die datum een grondige reden hadden om de verkeerde persoon te belasten dan kunnen ze op hun twee oren slapen. Ik vermoed dat alle conclusies rond onze eis tot het voorleggen deze bewijzen gaat draaien.
Geen bewijs, geen reden tot aanduiden van de verkeerde persoon. Mogelijk is dat al de fout (buiten alle andere) die voldoende doorweegt om een schadevergoeding te rechtvaardigen.

LeenW
Berichten: 7717

#120 , 11 maand 3 weken geleden (21 jan 2018 21:32)


Een foute belasting (een belasting die vernietigd wordt), heeft nog niet automatisch tot gevolg dat de fiscus een fout begaan heeft waardoor zij schadevergoeding verschuldigd is.

Het nemen van bewarende maatregelen door de fiscus betekent ook niet automatisch dat de fiscus een fout begaan heeft waardoor zij schadevergoeding verschuldigd is.
Ik wil me niet blindstaren op futiliteiten maar ik kan met de beste wil van de wereld niet de minste reden ontdekken waarom de BTW controle van Ciney op 17 maart 2009 aan de dienst invordering personenbelasting de opdracht geeft om een verkeerde persoon te belasten.
Indien deze dienst de rechter kan duidelijk maken dat zij voorafgaand aan die datum een grondige reden hadden om de verkeerde persoon te belasten dan kunnen ze op hun twee oren slapen. Ik vermoed dat alle conclusies rond onze eis tot het voorleggen deze bewijzen gaat draaien.
Geen bewijs, geen reden tot aanduiden van de verkeerde persoon. Mogelijk is dat al de fout (buiten alle andere) die voldoende doorweegt om een schadevergoeding te rechtvaardigen.
U werd aangeduid door de boekhouder van de vennootschap, dat lijkt mij toch voldoende reden? Daar gaat u hen echt niet op kunnen pakken, het is daarna pas misgegaan met de afhandeling van de taxatieprocedure. Als ik uw verhaal nog juist volg uiteraard.

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”