Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Cheetah
Topic Starter
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

Tweedelijnsbijstand overgangsregeling (aanstelling < 1 september 2016)

#1 , 1 jaar 4 weken geleden (16 sep 2017 19:25)

Geachte forumleden,

Een korte situatieschets:
Op xx/06/2015 wordt ik gedagvaard door mijn mede-erfgenamen voor verdeling-vereffening erfenis met o.m. de gezinswoning in onverdeeldheid. Op grond van mijn lage inkomsten stelt het BJB op xx/07/2015 een advocaat aan in het stelsel juridische tweedelijnsbijstand (vroegere pro deo) met volledige kosteloosheid. Dat ik op dat moment reeds een beetje spaargeld uit die erfenis had maakte op dat moment niet uit, aangezien toen enkel de recurrente inkomsten het criterium was.
Er wordt een notaris aangesteld die op xx/11/2016 de woning openbaar verkoopt.
Na nog lange discussies inzake verdeling inboedel, woonstvergoeding, hoofdelijk voorgeschoten kosten,... is recent een compromis ("dading") tot stand gekomen. Aldus zou de tussenkomst van mijn raadsman beëindigd worden.
Tot ik een telefoontje krijg van mijn raadsman met de mededeling dat ik een wel "erg hoog bedrag" opstrijk en derhalve zijn volledige tussenkomst (vanaf aanvang) betaald moet worden. Aangezien de afsluiting van het dossier door de BJB "maanden kan duren", stelde hij mij voor om een schikking te sluiten die inhoudt dat ik hem een "3000 à 2500 euro" zou betalen. Indien hij een ereloonnota zou moeten opstellen ("3 uur werk") zou het bedrag van het ereloon + kosten "aanzienlijk hoger" uitkomen, temeer er dan "nog BTW bijkomt" (ik begrijp dus: een schikking "onder tafel"). Aldus zou het onmiddellijk geregeld zijn en zou mijn raadsman geen pro-deo vergoeding meer aanvragen.
Toen ik in een tweede telefoontje enkele dagen later aangaf het liefst "op de gebruikelijke wijze via het BJB" te regelen, kreeg ik te horen dat ik mijn raadsman "het niet gun", dat hij "erg zijn best" voor me heeft gedaan (ben ik het niet helemaal mee eens) en dat hij het liefst "als vrienden" uit elkaar zou gaan. Kwam vervolgens met een nieuw voorstel van 2000 euro, en na nog langer te hebben gediscusieerd kreeg ik de vraag welk bedrag ik zelf dan "in mijn hoofd" heb. Hierover mocht ik dit weekend nadenken en zou mijn raadsman me maandag (overmorgen) terugbelllen.
Ik voel me op emotioneel en menselijk vlak erg onder druk gezet door mijn raadsman.
Thans lig ik al een hele tijd uit wegens psychische moeilijkheden (waardoor ik dus een vervangingsinkomen "geniet"), en ik ben de eerste om er 200% achter te staan dat mijn raadsman correct wordt vergoed. Maar dat ik daarom volledig aan mijn pro-deo voordeel moet verzaken vind ik een brug te ver. Mijn raadsman stelt dat dat voordeel sowieso vervalt met de nieuwe regelgeving dd. 1 september 2016 die het criterium "inkomsten" uitbreidt naar "bestaansmiddelen".
Toch lees ik in een vademecum het volgende:

"De datum van aanstelling geldt voor het weerlegbaar vermoeden. Als de datum van aanstelling voor 1/9/2016 geschiedde, dan geldt het KB van 18 december 2003, gewijzigd bij KB van 7 juli 2006. Als na 31/8/2016 blijkt dat de cliënt niet meer aan de voorwaarden voldoet, licht de advocaat het BJB in.."

"Bij een aanvraag vóór 1/9/2016, maar een aanstelling ná 31/8/2016, is de nieuwe regelgeving van toepassing."

Art. 508/19ter Ger.W.:
"Indien de tussenkomst van de advocaat de begunstigde heeft toegelaten om sommen te ontvangen – die, indien zij hadden bestaan op het ogenblik van de aanvraag, de begunstigde zouden hebben uitgesloten van de juridische tweedelijnsbijstand – brengt de advocaat het Bureau voor Juridische Bijstand en de begunstigde hiervan op de hoogte."

Heb ik het goed voor dat:
1. Mijn "zaak" nog onder de oude regelgeving inzake juridische tweedelijnsbijstand valt?
2. Indien ik over mijn deel van de verkoopsopbrengst van de woning (>50000 euro) zou beschikt hebben op datum aanstelling (xx/7/2015) ik nog steeds in aanmerking kwam aangezien toen enkel het criterium "inkomsten" gold?

Alvast bedankt voor jullie inzichten.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”