Deurwaarder

adi100
Topic Starter
Berichten: 68
Juridisch actief: Nee

Deurwaarder

#1 , 05 jul 2017 11:23

Op het Vredegerecht zijn wij in ons ongelijk gesteld ondanks er geen registratie was en geen ingaande en uitgaande plaatsbeschrijving ! Er moet 3.191 € huurschade betaald worden waar er geen schade was. Eigenaar kon geen bewijzen voorleggen !! Begrijpen jullie dat ?

Hoe dan ook in het vonnis is "een uitvoerbare titel".....
We hebben al 3 maal contact opgenomen met de vroegere eigenaar om een betalings-regeling maar nog altijd geen antwoord verkregen.
Zowel wij , als zowel de eigenaar had géén advocaat.

Nu is de vraag :

- Wanneer hij een deurwaarder inschakelt , kan de deurwaarder bij een éérste bezoek al de inboedel opschrijven ?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Wil je een analyse van jouw juridische situatie? Jureca staat voor je klaar. Bestel eenvoudig online en bespaar. All-in prijs €125. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Xenophon
Berichten: 2641
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#2 , 05 jul 2017 11:48

De redenen waarom u uw gelijk niet haalde zullen in het vonnis staan.

Tussen advocaten is het gebruikelijk (ik dacht zelfs deontologisch verplicht?) niet stante pede te betekenen maar de verliezende partij de tijd te geven om een standpunt in te nemen en te laten verklaren dat ze berusten in de uitspraak + de modaliteiten voor de betaling overeen te komen (rekeningmunner etc) of dat beroep wordt ingesteld.

Aangezien uw tegenpartij geen advocaat heeft ingeschakeld: Tracht hetzelde te doen bij uw verhuurder middels een aangetekend schrijven waarin u uitdrukkelijk te verklaart dat u wenst te berusten in de uitspraak en deze uit te nodigen u een afrekening (conform het vonnis, dat spreekt) + rekeningnummer voor betaling door te zenden. Cf. Art. 1044-1045 GerW. Louter een rekeningnummer vragen is onvoldoende.

Indien de tegenpartij na een berusting toch nog laat betekenen hebt u een goede kans dat u die kosten op hem zal kunnen verhalen.

Let wel: berusting is definitief, u kan daarna niet nog van mening veranderen.
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

Xenophon
Berichten: 2641
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#3 , 05 jul 2017 13:05

*Nota: 'betalingsregeling': ik weet niet wat u daaronder verstaat, maar gelet op uw andere post....weet dat de verhuurder op geen enkele wijze verplicht is om u een afbetalingsplan toe te staan. U kan dat vragen maar het is geen recht.
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

Reclame

adi100
Topic Starter
Berichten: 68
Juridisch actief: Nee

#4 , 05 jul 2017 13:29

De vraag was ook : indien er een deurwaarder voor de eerste keer aan de deur komt , kan hij dan bij zijn eerste bezoek de inboedel opschrijven ?
En zo ja , wat als men toen juist niet thuis is ?

LeenW
Berichten: 9421

#5 , 05 jul 2017 13:48

Hij kan dat als hij dat wenselijk acht. Hij kan er ook een slotenmaker bij halen als hij dat wil.

Xenophon
Berichten: 2641
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#6 , 05 jul 2017 14:17

Gerechtelijk wetboek:

Art. 1499. Aan elk uitvoerend beslag op roerend goed gaat een bevel aan de schuldenaar vooraf, dat ten minste een dag voor het beslag wordt gedaan en dat, indien de titel bestaat uit een rechterlijke beslissing, de betekening daarvan bevat indien dit nog niet gebeurd is.

Maar, zeker ingeval men vreest dat bepaalde schuldenaars snel goederen -zoals een scooter, ik zeg maar iets- zouden kunnen wegmaken:

Art. 1424. Behoudens de hierna gestelde regels, geschiedt het bewarend beslag op roerend goed volgens de regels inzake uitvoerend beslag op roerende goederen en, indien het wortelvaste vruchten betreft, zoals bij beslag op vruchten te velde:
1° aan het bewarend beslag op roerend goed gaat geen bevel vooraf;
2° het beslagexploot bevat, op straffe van nietigheid, betekening van het verzoekschrift en van de beschikking waarbij het beslag wordt toegestaan of van het vonnis dat als toelating geldt, zoals bepaald is in artikel 1414; het bevat niet de vermeldingen bedoeld in artikel 1511


Dus de deurwaarder zal vermoedelijk ineens met een bundel papieren langskomen. Gelet op de kosten die gepaard gaan met een uitvoerend beslag hebt u er alle belang bij het niet zover te laten komen. Jammerlijk afwezig zijn wanneer de GDW langskomt: het werd allemaal reeds geprobeerd, niet één maar duizend maal. Enige netto gevolg: meer kosten.
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

adi100
Topic Starter
Berichten: 68
Juridisch actief: Nee

#7 , 06 jul 2017 10:34

Beste Xenophon ,

Ik zal een aangetekend schrijven richten zoals u mededeelde aan de verhuurder...


Lees : Hieronder staat wat ik aangetekend zou versturen , is dat voldoende zo ?
AANGETEKEND


Beste ,

Betreft : Uitspraak van het Vredegerecht op 21/06/2017[

Wij wensen uitdrukkelijk te verklaren dat wij berusten in de uitspraak en bij deze U uitnodigen een afrekening (conform het vonnis, dat spreekt) + rekeningnummer voor betaling door te sturen aan ons adres. Cf.Art. 1044-1045 Gerw.

Mvgr

Xenophon
Berichten: 2641
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#8 , 06 jul 2017 10:58

Vooreerst: het volgende is geen juridisch advies van mijnentwege over wat u dient te doen, dat moet u goed begrijpen. Ik ben geen advocaat en u dient ofwel zelf uw situatie te analyseren, ofwel een advocaat te consulteren.

Indien u wil berusten zou ik volgende tekst zenden:

Geachte ,

Betreft : Uitspraak nummer [in te vullen] van het Vredegerecht te [in te vullen] op 21/06/2017

Wij wensen uitdrukkelijk te verklaren dat wij onvoorwaardelijk berusten in de uitspraak en bijgevolg geen beroep zullen instellen. Teneinde onnodige verdere kosten te vermijden verzoeken we u de uitspraak niet te laten betekenen. We nodigen U uit een afrekening van de kosten (conform het vonnis) + het rekeningnummer voor betaling door te sturen aan ons adres zodat we de betaling kunnen uitvoeren.

Mvgr


[naam /namen en handtekening(en]
Besef wel zeer goed dat indien u dit verzendt, het DEFINITIEF is en u niet later alsnog zal kunnen betwisten of beroep instellen etc. Het is letterlijk game over. En behalve indien er in het vonnis andere bepalingen staan kan u geen gespreide betaling of uitstel eisen, tenzij in akkoord met de tegenpartij.
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

adi100
Topic Starter
Berichten: 68
Juridisch actief: Nee

#9 , 19 jul 2017 08:02

Op de uitspraak van het Vredegerecht staat het volgende :

"Zeggen dat onderhavig vonnis uitvoerbaar bij vooraad is niettegenstaande de aanwending van een rechtsmiddel en zonder borgstelling "
"zeggen verder

adi100
Topic Starter
Berichten: 68
Juridisch actief: Nee

#10 , 19 jul 2017 08:07

Op de uitspraak van het Vredegerecht staat het volgende :

"Zeggen dat onderhavig vonnis uitvoerbaar bij vooraad is niettegenstaande de aanwending van een rechtsmiddel en zonder borgstelling "
"zeggen verder dat er geen redenen zijn om de mpogelijkheid van kantonnement uit te sluiten "


Wat betekent dat nu juist ?

De eigenaar had net als wij geen advokaat, maar wanneer hij deze 3.191 € wil,kan hij onmiddelijke een deurwaarder inschakelen ?
Waarmee ik bedoel , als hij vooraf geen contact met ons opneemt en onmiddelijk een deurwaarder inschakelt !!

Wanneer hij onmiddelijk een deuwaarder gaat inschakelen,moet de deurwaarder ons dan eerst niet de kans geven om tot een betalingsregeling te komen, of kan hij meteen de inboedel gaan opladen ?

scorpioen
Berichten: 8682
Juridisch actief: Nee

#11 , 19 jul 2017 09:07

De deurwaarder kan vandaag het vonnis betekenen met een bevel tot betalen en morgen beslag komen leggen.
Hij is niet verplicht een betalingsregeling te aanvaarden.
Als u in het vonnis berust en niet in hoger beroep gaat doet u er best aan nu al te betalen. U kent toch het rekeningnummer van de eigenaar.

adi100
Topic Starter
Berichten: 68
Juridisch actief: Nee

#12 , 24 jul 2017 07:20

Wat indien er niet kan betaald worden en er al reeds een loonsoverdracht is ?

Dan kan men uiteraard overgaan tot beslag inboedel......maar zoals gezegd , de inboedel is géén 1.000 €. waard.


En wat met bankbeslag als alléén maar mijn stempelgeld van 1.265 € ( min de 60 €. loonsoverdacht) = 1.205 €. op mijn bankrekening komt ?
Op hoeveel van mijn stemepelgeld kunnen ze dan nog beslag leggen indien bankbeslag ? Iemand die dat ZEKER weet ?

Xenophon
Berichten: 2641
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#13 , 24 jul 2017 08:04

Zie andere vraag: allemaal reeds beantwoord. 10 keer hetzelfde vragen verandert de wet niet.....
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”