Brief vrede gerecht

JerPink
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

Brief vrede gerecht

#1 , 2 maand 5 dagen geleden (14 jul 2019 21:47)

Hallo, ik een brief van een Vredegerecht gekregen die door mijn vader aangespannen heeft. Maar wat in de brief staat ben ik niet akkoord mee. Kan ik dit tegen houden.

Met vriendelijke groeten.

Naam verwijderd JurecaBE moderator

Motivering

Gelet op het verzoekschrift van 28 juni 2019 en de bijgevoegde stukken, ter griffie neergelegd op diezelfde datum, ertoe strekkende gerechtelijke beschermingsmaatregelen te bekomen.
Gelet op de wet van 15 juni 1935 en de aanvullende wetten op het gebruik der talen in rechtszaken.
Gelet op de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, zoals laatst gewijzigd bij wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie.
De verzoekende partij vordert de aanstelling van een bewindvoerder over de persoon en de goederen van de te beschermen persoon.

Dat, tenzij het verzoek gegrond is op artikel 488/2 van het Burgerlijk Wetboek en behoudens in spoedeisende gevallen, bij het verzoekschrift een omstandige geneeskundige verklaring gevoegd wordt die ten hoogste vijftien dagen oud is en die de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon beschrijft.
Dat in casu niet wordt voorgehouden noch aangetoond dat de heer naam verwijderd JurecaBE moderator zich in staat van verkwisting zou bevinden (art. 488/2 van het Burgerlijk Wetboek).
Dat verzoekende partij evenmin dringendheid inroept doch voorhoudt dat enkel de te beschermen persoon zijn huisarts kan aanspreken voor het bekomen van een geneeskundige verklaring. Dat verzoekende partij tevens aanvoert dat er tussen hem en de te beschermen persoon geen goede verstandhouding heerst.
Dat verzoekende partij blijkbaar in de absolute onmogelijkheid verkeert om de geneeskundige verklaring bedoeld in het eerste lid van art. 1241 van het Gerechtelijk Wetboek bij het verzoekschrift te voegen.
Dat wanneer de verzoekende partij voldoende redenen aanvoert waarom zij in de absolute onmogelijkheid verkeert om een omstandige geneeskundige verklaring bij te brengen en het verzoekschrift voldoende elementen bevat om een beschermingsmaatregel te rechtvaardigen, kan de rechter een erkende arts of psychiater aanduiden om advies uit te brengen over de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon (art. 1245, S 2 van het Gerechtelijk Wetboek).
Dat de bescherming van de belangen van de te beschermen persoon voorop dienen te staan en er in het verzoekschrift voldoende redenen worden opgegeven die een beschermingsmaatregel zouden kunnen rechtvaardigen, zodat teneinde met volledig zicht te kunnen oordelen, het aangewezen voorkomt, voorafgaandelijk een geneesheer-deskundige aan te stellen met opdracht zoals hierna bepaald.

Beslissing
Alvorens te oordelen en onder voorbehoud van alle rechten van partijen.
Wijst aan als geneesheer-deskundige, dokter X praktijkhoudende te Y, met als opdracht:
"de heer naam, met rijksregisternummer 1234567890, ongehuwd, geboren te.. die woont te .., te onderzoeken, advies uit te brengen over zijn gezondheidstoestand gelet op zijn lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand; dit alles neer te schrijven in een beredeneerd verslag, verklaring gebaseerd op de gezondheidstoestand van voornoemde de te beschermen persoon op grond van de actuele medische gegevens van het patiëntendossier bedoeld in artikel 9 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt of een recent onderzoek van de persoon, neer te leggen ter griffie binnen de veertien dagen na de kennisname van zijn opdracht."
Zegt dat de inwerkingstelling van dr. .. bij gerechtsbrief door de griffier zal geschieden en dat verzoekende partij dient in te staan voor een voldoende en voorafgaandelijke provisionering van de geneesheer-deskundige.
Stelt de zaak en het verhoor van partijen vast op de zitting in raadkamer te A, vredegerecht van het kanton Z op donderdag .... om 15.00 uur.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Marcus Aurelius
Berichten: 686
Juridisch actief: Nee

#2 , 2 maand 5 dagen geleden (14 jul 2019 21:51)

Gelieve de identiteit en de adressen te verwijderen.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

JerPink
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#3 , 2 maand 5 dagen geleden (14 jul 2019 22:20)

Mag ik (Geachte Mijnheer of Mevrouw gebruiken. Als ik een brief schrijft aan het Vredegerecht?

Groeten Jeroen

Reclame

JurecaBE
Berichten: 116
Juridisch actief: Ja

#4 , 2 maand 5 dagen geleden (14 jul 2019 22:20)

Antwoord is neen.
Het is een beslissing genomen door de vrederechter.
Persoon zal door de geneesheer moeten onderzocht worden en dokter brengt als deskundige aangesteld door een rechtbank verslag uit. Persoon kan dat weigeren maar daar zijn gevolgen aan verbonden.
Ofwel bent u op de zitting en gaat u akkoord ofwel tekent u beroep aan tegen die beslissing.
Ofwel gaat u niet naar de zitting en dan zal de vrederechter alweer in een vonnis bepaalde wat er verder dient te gebeuren.
Gelet op het aangehaalde artikel zal het gaan over deze wetgeving:
http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzi ... collocatie
JurecaBE moderator

Marcus Aurelius
Berichten: 686
Juridisch actief: Nee

#5 , 2 maand 5 dagen geleden (14 jul 2019 22:45)

De verzoekende partij vordert de aanste ... n persoon.
- er werd een geneesheer aangesteld
- op basis van het dossier van de aangestelde geneesheer zal de Vrederechter een vonnis vellen. De beslissing die nu betekend werd is eigenlijk een tussenvonnis.

Van een procedure opneming ter observatie (voorheen ‘collocatie’ genoemd), is mijn inzien hier helemaal geen sprake.

Gezien er nog geen beslissing tot voorlopige bewindvoering is gevallen, m.a.w. er is nog niet voldoende aangetoond dat er nood is aan bewindvoering, heeft u er alle belang bij om samen te werken met de aangestelde geneesheer. Hij zal immers in zijn rapport vermelden of er al dan niet aanwijzingen zijn die een bewindvoering verantwoorden.

Voor wat uw financieel probleem betreft raad ik u aan om contact op te nemen met een CAW of de sociale dienst van het O.C.M.W. en/of hun juridische dienst, om de mogelijkheid van schuldbegeleiding te onderzoeken. Zij kunnen desgevallend ook bemiddelend optreden naar uw ouders toe. Een gepaste begeleiding kan het best een oplossing bieden voor uw probleem.

Veel succes.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Franciscus
Berichten: 33072

#6 , 2 maand 4 dagen geleden (15 jul 2019 18:22)

Als het idd alleen over 488/2 B.W. gaat heeft @Marcus Aurelius gelijk.
Dan gaat het alleen over aanstellen bewindvoerder.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo ... 1804032130

JerPink
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#7 , 2 maand 2 dagen geleden (17 jul 2019 06:31)

Wat staat er eigenlijk in de brief ik vind dit niet zo duidelijk en wat ik in die andere topic had geschreven i.v.m. pamper met t-shirt aan over de straat lopen, was louter ter informatie.

Motivering

Gelet op het verzoekschrift van 28 juni 2019 en de bijgevoegde stukken, ter griffie neergelegd op diezelfde datum, ertoe strekkende gerechtelijke beschermingsmaatregelen te bekomen.
Gelet op de wet van 15 juni 1935 en de aanvullende wetten op het gebruik der talen in rechtszaken.
Gelet op de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, zoals laatst gewijzigd bij wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie.
De verzoekende partij vordert de aanstelling van een bewindvoerder over de persoon en de goederen van de te beschermen persoon.

Dat, tenzij het verzoek gegrond is op artikel 488/2 van het Burgerlijk Wetboek en behoudens in spoedeisende gevallen, bij het verzoekschrift een omstandige geneeskundige verklaring gevoegd wordt die ten hoogste vijftien dagen oud is en die de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon beschrijft.
Dat in casu niet wordt voorgehouden noch aangetoond dat de heer naam verwijderd JurecaBE moderator zich in staat van verkwisting zou bevinden (art. 488/2 van het Burgerlijk Wetboek).
Dat verzoekende partij evenmin dringendheid inroept doch voorhoudt dat enkel de te beschermen persoon zijn huisarts kan aanspreken voor het bekomen van een geneeskundige verklaring. Dat verzoekende partij tevens aanvoert dat er tussen hem en de te beschermen persoon geen goede verstandhouding heerst.
Dat verzoekende partij blijkbaar in de absolute onmogelijkheid verkeert om de geneeskundige verklaring bedoeld in het eerste lid van art. 1241 van het Gerechtelijk Wetboek bij het verzoekschrift te voegen.
Dat wanneer de verzoekende partij voldoende redenen aanvoert waarom zij in de absolute onmogelijkheid verkeert om een omstandige geneeskundige verklaring bij te brengen en het verzoekschrift voldoende elementen bevat om een beschermingsmaatregel te rechtvaardigen, kan de rechter een erkende arts of psychiater aanduiden om advies uit te brengen over de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon (art. 1245, S 2 van het Gerechtelijk Wetboek).
Dat de bescherming van de belangen van de te beschermen persoon voorop dienen te staan en er in het verzoekschrift voldoende redenen worden opgegeven die een beschermingsmaatregel zouden kunnen rechtvaardigen, zodat teneinde met volledig zicht te kunnen oordelen, het aangewezen voorkomt, voorafgaandelijk een geneesheer-deskundige aan te stellen met opdracht zoals hierna bepaald.

Beslissing
Alvorens te oordelen en onder voorbehoud van alle rechten van partijen.
Wijst aan als geneesheer-deskundige, dokter X praktijkhoudende te Y, met als opdracht:
"de heer naam, met rijksregisternummer 1234567890, ongehuwd, geboren te.. die woont te .., te onderzoeken, advies uit te brengen over zijn gezondheidstoestand gelet op zijn lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand; dit alles neer te schrijven in een beredeneerd verslag, verklaring gebaseerd op de gezondheidstoestand van voornoemde de te beschermen persoon op grond van de actuele medische gegevens van het patiëntendossier bedoeld in artikel 9 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt of een recent onderzoek van de persoon, neer te leggen ter griffie binnen de veertien dagen na de kennisname van zijn opdracht."
Zegt dat de inwerkingstelling van dr. .. bij gerechtsbrief door de griffier zal geschieden en dat verzoekende partij dient in te staan voor een voldoende en voorafgaandelijke provisionering van de geneesheer-deskundige.
Stelt de zaak en het verhoor van partijen vast op de zitting in raadkamer te A , vredegerecht van het kanton Z op donderdag .... om 15.00 uur.

JerPink
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#8 , 2 maand 2 dagen geleden (17 jul 2019 09:32)

Kan daarvoor in beroep gaan? Want ik heb al een lange geen contact meer gehad met vader en ik wil hem rest van leven nooit meer zien, heeft hij het recht om dat de doen? het zelfs zo dat de aangestelde dokter maandag plots bij mij voor de deur zonder enige afspraak. Zelfs mijn broer heeft geen contact meer hem. Want mijn ouders zijn gescheiden en hij zoekt met iedereen ambras zelfs met zijn familie (broers en zus). Omdat hij niet reden vatbaar is. Hij vraagt zelfs aan zijn dochter ( gehandicapt) vervoer kosten, om haar te bezoeken in B waar ze permanent verblijft en dat vind ik ergste van allemaal.

Groeten K

Weer namen verwijderd JurecaBE moderator

Franciscus
Berichten: 33072

#9 , 2 maand 2 dagen geleden (17 jul 2019 09:56)

U kan tegen alles in beroep gaan..maar in deze zaak - is een tussenvonnis - zal het nog langer duren.Beroep tegen een procedure is zo wie zo bij de rechtbank van eerste aanleg burgerlijke kamers. Ik weet niet van buiten of u een kortgedingprocedure kan gebruiken.
*https://legalworld.wolterskluwer.be/nl/ ... ocesrecht/

Zoals ik dacht blijkbaar is niet meer mogelijk om in beroep te gaan tegen een tussenvonnis.


Iedereen kan de procedure die tegen u is opgestart opstarten bij de vrederechter.
Procureur des Konings wordt meestal door andere diensten (politie - andere hulpdiensten of instellingen in kennis gesteld om op te treden). PdK laat geneesheer aanstellen en dan wordt de vrederechter gevat.
Dus maakt niets uit of u uw vader al of niet hebt gezien of u er niet mee overeenkomt.
Is natuurlijk wel een element van uw verdediging.

De andere aangehaalde wetteksten geven enkel aan dat de vraag en de werkwijze vrederechter zijn verlopen zoals het hoort en zoals bepaald is in de wet en de regels van het taalgebruik in juridische zaken ( Nederlands)

Ik geef hier de betreffende wettekst:

Art. 488bis.<Ingevoegd bij W 18-07-1991, art. 3 tot 13> A. De meerderjarige die, geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, wegens zijn gezondheidstoestand, niet in staat is zijn goederen te beheren, kan met het oog op de bescherming ervan, een voorlopige bewindvoerder toegevoegd worden, als hem nog geen wettelijke vertegenwoordiger werd toegevoegd.
B. (§ 1. Op zijn verzoek, op verzoek van elke belanghebbende of van de procureur des Konings kan aan de te beschermen persoon een voorlopige bewindvoerder worden toegevoegd door de vrederechter van zijn verblijfplaats, of bij gebreke daarvan, van zijn woonplaats.
De vrederechter kan die maatregel ambtshalve nemen, wanneer bij hem een verzoek werd ingediend als bedoeld in de artikelen 5, § 1, en 23 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke of wanneer bij hem een omstandig verslag wordt ingediend als bedoeld in artikelen 13, 14 en 25 van dezelfde wet. Artikel 7, § 1, van dezelfde wet is in dit geval eveneens van toepassing.

Marcus Aurelius
Berichten: 686
Juridisch actief: Nee

#10 , 2 maand 2 dagen geleden (17 jul 2019 13:38)

De verzoekende partij vordert de aanstelling van een bewindvoerder over de persoon en de goederen van de te beschermen persoon.

Zoals in het topic van TS wordt vermeld, gaat het hier helemaal niet om art. 488/2, maar wel om de aanstelling van een bewindvoerder en niet om een procedure opneming ter observatie.

Geen onmiddellijk hoger beroep tegen tussenvonnissen ‘alvorens recht te doen’ (art. 31 Wet Burgerlijk Procesrecht)
Het onmiddellijk hoger beroep tegen tussenvonnissen ‘alvorens recht te doen’ kan niet meer. Tenzij de rechter zelf anders bepaalt.

Tussenvonnissen
Alvorens een uitspraak te doen kan de rechter – in elke stand van de rechtspleging – een voorafgaande maatregel bevelen om de vordering te onderzoeken of een tussengeschil te regelen over een dergelijke maatregel. Hij kan in een tussenbeslissing ook de toestand van de partijen voorlopig regelen.

Geen onmiddellijk hoger beroep
Tegen beslissingen alvorens recht te doen – met onderzoeks- en provisionele maatregelen – is voortaan geen onmiddellijk hoger beroep meer mogelijk. Het hoger beroep tegen deze beslissingen kan enkel samen met het hoger beroep tegen het eindvonnis ingesteld worden. De rechter kan wel altijd het onmiddellijk hoger beroep tegen het vonnis alvorens recht te doen toelaten. Hij zal dat doen bij heel belangrijke tussenvonnissen.

Devolutieve werking
Reden voor dit verbod is de ‘verruimde’ devolutieve werking van het hoger beroep.

De devolutieve werking van het hoger beroep heeft immers tot gevolg dat bij hoger beroep tegen een vonnis alvorens recht te doen het ganse geschil onttrokken wordt aan de eerste rechter. Het volledige geschil komt bij de rechter in hoger beroep. Ook de punten waarover de eerste rechter nog geen uitspraak heeft gedaan (de grond van de zaak dus). Die rechter zal dan over de rest van de zaak in eerste en enige aanleg beslissen.

Gemengde vonnissen
Let wel. Als het tussenvonnis bv. ook een geschilpunt over de ontvankelijkheid of de grond van de zaak beslecht, gaat het om een zgn. gemengd vonnis en kan er wel onmiddellijk hoger beroep ingesteld worden.

Minister Geens beseft dat die ‘gemengde vonnissen’ de nieuwe maatregel flink uithollen. Aangezien de rechter pas een onderzoeksmaatregel mag bevelen als de vordering ontvankelijk is, zal hij beide zaken – de ontvankelijkheid en de onderzoeksmaatregel - vaak in één tussenvonnis vaststellen. En tegen een dergelijk vonnis kan - aangezien het een gemengd karakter heeft - onmiddellijk in beroep gegaan worden. De rechter in hoger beroep zal zich - als gevolg van de devolutieve werking - ook uitspreken over de onderzoeksmaatregel.

Bevoegdheid
Net als nu al het geval is, kan hoger beroep tegen een bevoegdheidsbeslissing pas samen met het hoger beroep tegen het eindvonnis. Hieraan verandert dus niets.

Inwerkingtreding
Artikel 31 van de wet van 19 oktober 2015 treedt in werking op 1 november 2015.

Bron:Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015 (art. 31 Wet Burgerlijk Procesrecht)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 1050)
Ilse Vogelaere

Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 19/10/2015
Publicatiedatum : 22/10/2015

Gepubliceerd op 27-10-2015

Staatsblad

Zie in deze ook: https://www.elfri.be/artikel/procedure- ... kortgeding
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”