Bijzondere bewijslast PV.

vraagteek
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

Bijzondere bewijslast PV.

#1 , 25 mei 2023 08:59

Hallo beste mensen, op het eerste zicht een eenvoudige vraag.

Wat ik dacht te weten, een PV opgesteld door een beëdigd ambtenaar heeft een bijzondere bewijskracht.
Wat is neergeschreven kan enkel door een vonnis van een rechter worden bevestigd of ontkracht.

Hoe moet men de aan het PV tegengestelde beweringen interpreteren zolang dit PV geen onderwerp uitmaakt van een vonnis?

Moet men die bewering rangschikken onder 'onwaar'?

Inazuma
Berichten: 9152
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#2 , 25 mei 2023 09:35

In welke context ?

Bijzondere bewijswaarde is (in 't kort) er voor wat de verbalisant zelf vaststelt.

Een hoop PVs gaan over wat iemand aan politie vertelt - die beweringen hebben geen bijzondere bewijswaarde.

vraagteek
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#3 , 26 mei 2023 09:39

Een PV door een beëdigd ambtenaar opgemaakt.
Een hele tijd later, mits fundamentele aanpassingen door een overste en vervolgens door die overste goedgekeurd en onder naam van de oorspronkelijke opsteller aan het dossier toegevoegd.
De drie versies van het PV zijn aanwezig.

Is er hier geen probleem gezien de bijzondere bewijskracht nu ook slaat op een PV dat gedeeltelijk is opgesteld door iemand die niet ter plaatse was? In het bijzonder omdat die aanpassing net gaat over verklaringen van een persoon ter plaatse.

Reclame

LeenW
Berichten: 12051

#4 , 26 mei 2023 09:54

Op zich is het niet onlogisch dat een PV nagekeken en verbeterd wordt door een overste, maar hoe staat het er juist? En in welke context? Kan u de bewuste passages (geanonimiseerd!) hier posten?

vraagteek
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#5 , 26 mei 2023 10:26

Op zich is het niet onlogisch dat een PV nagekeken en verbeterd wordt door een overste, maar hoe staat het er juist? En in welke context? Kan u de bewuste passages (geanonimiseerd!) hier posten?
Zijn er grenzen aan die verbeteringen? Ik kan begrijpen dat men datums en bedragen gaat verifiëren en deze, indien nodig verbeterd.
Mag men (veel later en van op afstand) fundamentele zaken bijvoegen die het hele verloop van het dossier gaan wijzigen?

vraagteek
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#6 , 30 mei 2023 21:11

Schrijffouten, vergissingen in datums, rekenfouten, ik kan begrijpen dat feiten voorrang krijgen op een onoplettendheid.
Verder moeten er toch regels bestaan wat een ambtenaar aan een PV mag wijzigen? Kan een burger die regels ergens terugvinden?

Thomas_A
Berichten: 1414
Juridisch actief: Nee

#7 , 31 mei 2023 06:00

Het is echt bevorderlijk voor een correct antwoord als de TS gewoon de concrete situatie uitlegt in plaats van in cryptische vage bewoordingen te blijven spreken.

vraagteek
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#8 , 31 mei 2023 09:20

Een antwoord op een concreet voorbeeld slaat ook enkel op dat concreet voorbeeld.
Zijn er nergens algemene regels vastgelegd?

LeenW
Berichten: 12051

#9 , 31 mei 2023 09:35

Ik volg Thomas, dit topic heeft weinig zin als u de vragen blijft ontwijken. We weten nog niet eens of het een gerechtelijk of een fiscaal pv is, laat staan over welke inbreuken het zou gaan.

vraagteek
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#10 , 31 mei 2023 11:18

Ik denk dat ik het hierbij ga laten.
Ik dacht een link te vinden naar regels waaraan een PV zich dient te houden.
Toch bedankt voor jullie tijd.

Likes
Berichten: 291
Juridisch actief: Nee

#11 , 01 jun 2023 13:09

Ik dacht een link te vinden naar regels waaraan een PV zich dient te houden.
Dat bestaat niet. Eén van de weinige regels die echt vastligt is dat een pv begint met 'Pro Justitia' en eindigt met 'Waarvan Akte'.

vraagteek
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#12 , 06 jun 2023 09:34

Gezien uw post niet wordt tegengesproken lijk je gelijk te hebben.
Nu, ik vermoede al zoiets, vandaar mijn vraag hier.

Franciscus
Berichten: 37409

#13 , 06 jun 2023 14:20

Vaststellers en opsteller van PV kunnen verschillende personen zijn.
In principe is er slechts één PV met dat nummer.
Een overste kan geen PV veranderen nadat er waarvan akte gesloten op datum met handtekening op staat. Zelfs de opsteller of de vaststellers kunnen dat niet.
PV moet wel in systeem op AF zijn gezet bij wijze van spreken.
Daarvoor dus voordat het verzonden wordt naar parket kan het nog wel gewijzigd worden om fouten recht te zetten.
Edoch er kan maar één PV onder dat nr verzonden worden.
En zoals gezegd PV opgesteld door een politiedienst.
Als PV verzonden is zal men navolgende PV's moeten opstellen.
Drie versies van hetzelfde PV zijn dus wettelijk onmogelijk. Redigeren en aanpassen voor verzending zijn dus wel mogelijk

vraagteek
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#14 , 06 jun 2023 22:33

Vaststellers en opsteller van PV kunnen verschillende personen zijn ....
Dat is hier het geval.
...... Drie versies van hetzelfde PV zijn dus wettelijk onmogelijk. Redigeren en aanpassen voor verzending zijn dus wel mogelijk
Een verklaring van een getuige wordt door de opsteller aan het PV toegevoegd.
Valt dit onder aanvaardbaar redigeren en aanpassen?

Franciscus
Berichten: 37409

#15 , 07 jun 2023 11:33

Verklaringen van derden vallen niet onder 'bijzondere bewijswaarde'.
Geeft enkel weer wat die persoon heeft gezien gehoord of gezegd.
Bijzondere bewijswaarde gaat enkel over de vaststellingen van bevoegde personen.
Dus als iemand een verklaring aflegt is dat geen eigen vaststelling van een bevoegd persoon enkel dat de bevoegde persoon neerschrijft wat de derde persoon hem mededeelt.
Er kunnen meerdere opstellers zijn en meerdere ( andere vaststellers) in één PV.
Elke opsteller sluit zijn stuk af met Waarvan akte met handtekening
Op het einde is het Waarvan akte , gesloten op datum gevolgd door handtekening(en)
Tegenwoordig zullen dat eerder meerdere (gevolg)-PV zijn die aan het aanvankelijk PV hangen.

Trouwens dit soort PV's gaat over minder belangrijke zaken waar er door de overheid meer belang wordt gehecht aan het woord van de 'verbalisant'.
Verkeer en aanverwante is hier een voorbeeld van.
Hier eens lezen op website van Jureca
https://www.jureca.be/gratis-juridisch- ... es-verbaal

Een andere vast of opsteller kan dus een vaststelling van een andere bevoegde persoon dus niet veranderen.

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”