conclusie niet overgemaakt aan tegenpartij

superjudge
Topic Starter
Berichten: 38

conclusie niet overgemaakt aan tegenpartij

#1 , 08 jun 2021 16:55

in een gerechtelijke vereffening-verdeling nalatenschap is er een vonnis na tussentijdse staat.
voorafgaandelijk aan de pleitzitting waren er conclusietermijnen, waarbij wij 3 keer konden concluderen en de tegenpartij 2 keer.
in het vonnis lees ik dat de tegenpartij "in haar tweede en laatste conclusie ingediend op datum x" een aantal zaken vordert.
de indieningsdatum van de conclusie was niet laattijdig, maar de tegenpartij heeft haar conclusie niet aan ons overgemaakt.
we hadden er helemaal geen weet van dat de tegenpartij een tweede maal geconcludeerd had, tot we dat dus lazen in het vonnis.
weet iemand wat de gevolgen zijn voor het vonnis? kunnen wij de nietigheid van het vonnis vorderen wegens geschonden recht op verdediging? de niet overgemaakte conclusie weren uit de debatten kan niet meer m.i. aangezien er al een vonnis is.

scorpioen
Berichten: 9240
Juridisch actief: Nee

#2 , 08 jun 2021 17:31

Het enige wat u kan doen om het vonnis aan te vechten is in beroep gaan.
De rechter is trouwens niet verplicht na te gaan of de conclusie (tijdig) aan de andere partij werd overgemaakt. U had dus zelf moeten controleren of de tegenpartij een conclusie had neergelegd die niet aan u was overgemaakt.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

Kali
Berichten: 611

#3 , 08 jun 2021 17:41

Werd de zaak schriftelijk in beraad genomen? Want normaal wordt bij aanvang van de zitting alle conclusies e.d. van partijen overlopen teneinde op dat ogenblik opmerkingen te kunnen maken indien conclusies niet werden medegedeeld ...

Reclame

superjudge
Topic Starter
Berichten: 38

#4 , 09 jun 2021 09:50

dank, kali.
ben geen jurist. is er verschil tussen schriftelijk of mondeling in beraad nemen? ik was op de zitting aanwezig. naar ik mij herinner, hebben de advocaten onmiddellijk gepleit, waarna de voorzitter zei de zaak in beraad te nemen.

superjudge
Topic Starter
Berichten: 38

#5 , 09 jun 2021 09:58

dank, scorpioen.
heeft mijn advocaat dan een beroepsfout gemaakt? had hij aan zijn confrater voor of tijdens de zitting moeten vragen of hij een tweede conclusie had ingediend?
in dat geval is er ook in (eventueel) beroep dus geen "sanctie" voorzien voor de partij die de conclusie niet heeft overgemaakt?

Kali
Berichten: 611

#6 , 09 jun 2021 10:32

dank, kali.
ben geen jurist. is er verschil tussen schriftelijk of mondeling in beraad nemen? ik was op de zitting aanwezig. naar ik mij herinner, hebben de advocaten onmiddellijk gepleit, waarna de voorzitter zei de zaak in beraad te nemen.
Gelet op de COVID situatie worden regelmatig zaken schriftelijk in beraad genomen, d.w.z. dat er niet gepleit wordt (en de advocaten zich niet ter zitting begeven). Uit uw antwoord kan ik afleiden dat er effectief gepleit werd.

Heeft uw advocaat u laten kennen dat deze de 2e conclusie niet ontvangen heeft? (of heeft u dit enkel uit het vonnis afgeleid?).

superjudge
Topic Starter
Berichten: 38

#7 , 09 jun 2021 11:13

zitting was vóór covid. dus inderdaad gepleit. zitting is meerdere keren uitgesteld wegens reorganisatie. conclusietermijnen eindigenden zodoende bijna 1 jaar vòòr de zitting. 4 en 14 dagen na het verstrijken van de deadline voor de tegenpartij om te concluderen, heeft mijn advocaat mij per mail bevestigd dat hij geen tweede conclusie ontvangen heeft.

scorpioen
Berichten: 9240
Juridisch actief: Nee

#8 , 09 jun 2021 14:14

Er is, omdat beroep mogelijk is, inderdaad geen sanctie.
Ook niet in beroep. Daar wordt de zaak opnieuw volledig behandeld (binnen de perken van het ingestelde beroep). Het hof van beroep is geen cassatierechter. Het kan het vonnis niet vernietigen en de zaak terugzenden naar de eerste rechter. Het moet zelf uitspraak doen over de grond van de zaak.
Beroepsfout? Denk het niet. Een advocaat mag ervan uitgaan dat zijn confrater de conclusie overmaakt. Ik ken weinig advocaten die een rechtsplegingsdossier inzien om te zien welke conclusies neergelegd werden. Misschien kon uw advocaat dit nazien via DPA-deposit, daar heb ik geen ervaring mee.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

Kali
Berichten: 611

#9 , 09 jun 2021 15:22

Misschien kon uw advocaat dit nazien via DPA-deposit, daar heb ik geen ervaring mee.
Ter info: Via DPA-DEPOSIT kan enkel ingekeken worden wat naar de advocaten wordt verzonden, niet wat naar de rechtbank wordt verzonden. (M.a.w. je moet niet via DPA naar de advocaten zenden, maar het kan. Tenzij je overigens software hebt die automatisch de advocaten erbij zet is het overigens een hele opgave om er de advocaten in te krijgen).

superjudge
Topic Starter
Berichten: 38

#10 , 09 jun 2021 19:48

En gesteld dat tegenpartij wel degelijk overgemaakt heeft, maar dat mijn advocaat door bv slordige organisatie van zijn kantoor de conclusie niet opgemerkt heeft en er dus verkeerdelijk van uitging dat tegenpartij niet geconcludeerd had? Wat dan?

scorpioen
Berichten: 9240
Juridisch actief: Nee

#11 , 09 jun 2021 22:57

En gesteld dat tegenpartij wel degelijk overgemaakt heeft, maar dat mijn advocaat door bv slordige organisatie van zijn kantoor de conclusie niet opgemerkt heeft en er dus verkeerdelijk van uitging dat tegenpartij niet geconcludeerd had? Wat dan?
Tja,
Wat is de schade die u dan geleden hebt? Zou de rechter anders beslist hebben als uw advocaat nog op die conclusie zou geantwoord hebben? En u kan in beroep gaan om de fout recht te zetten. De eventuele schade is dan de kosten van het hoger beroep (ereloon advocaat). En dan nog is dus niet zeker dat als uw advocaat op die conclusie zou geantwoord hebben er en eerste aanleg een andere uitspraak zou geweest zijn. De schade is dus het verlies van de kans dat in eerste aanleg een andere uitspraak zou geweest zijn en u geen kosten in hoger beroep zou gehad hebben. Maar als u in eerste aanleg gelijk zou gekregen hebben was er dus de kans dat de tegenpartij in hoger beroep zou gegaan zijn.
Uw schade: verlies van de kans dat u geen kosten in hoger beroep zou gehad hebben. Dat is dus een percentage van hetgeen u aan kosten en ereloon in hoger beroep zal moeten betalen. Welk percentage? Onmogelijk te zeggen zonder het dossier te kennen.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”