Synthese conclusie? Verplicht of identiek aan eerdere conclusie.

poorterke
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

Synthese conclusie? Verplicht of identiek aan eerdere conclusie.

#1 , 15 feb 2021 13:18

Wij zitten als verwerende partij in een procedure voor het vredegerecht.
Er werd in de inleidende zitting overeen gekomen met conclusies te werken.
Wij maakten onze conclusies op en vandaag ontvingen we de conclusies van de advocaat van de tegenpartij.
Wij hebben nu nog recht op een wederantwoord ( een soort synthese conclusie ).

Zijn we verplicht deze op te maken gezien alles wat we wilden zeggen reeds in de eerste conclusie werd opgenomen?
De conclusie van de advocaat van de tegenpartij overtuigd mij niet en hij komt ook niet af met eventuele bewijzen.

Of maken we best een gelijkaardige synthese conclusie op als de eerste conclusie die reeds werd ingediend?

scorpioen
Berichten: 9094
Juridisch actief: Nee

#2 , 15 feb 2021 13:58

U bent niet verplicht nog een conclusie neer te leggen als u niets nieuws te vertellen hebt.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

poorterke
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

#3 , 15 feb 2021 15:42

U bent niet verplicht nog een conclusie neer te leggen als u niets nieuws te vertellen hebt.
En eventueel toch een gelijkaardige synthese conclusie als de eerste met erbij gevoegd dat volgens de wet van 21/12/2013 gepubliceerd op 31/05/2014 de aannemer een schriftelijk akkoord moet hebben voor gefactureerde meerwerken, wat in ons geval niet zo is.
Aannemer heeft op eigen initiatief meerwerken aangerekend waar wij nooit toestemming voor gegeven hebben.
Zijn advocaat haalt telkens aan dat wij de meerwerken nooit geprotesteerd hebben voor ontvangst van zijn factuur, maar pas erna ( dit hebben we wel mondeling gedaan, maar aannemer heeft nooit vermeld dat er extra kosten aan te pas zouden komen )

Reclame

scorpioen
Berichten: 9094
Juridisch actief: Nee

#4 , 15 feb 2021 17:07

Als u bedoelt dat u nu in de conclusie wil schrijven dat "volgens de wet van 21/12/2013 gepubliceerd op 31/05/2014 de aannemer een schriftelijk akkoord moet hebben voor gefactureerde meerwerken, wat in ons geval niet zo is" en dit in uw vorige conclusie nog niet vermeld stond moet u een syntheseconclusie neerleggen.
Dit is trouwens een nieuw middel, u moet dus de structuur van uw conclusie aanpassen: middelen moeten genummerd worden. Zie
Gerechtelijk Wetboek Art. 744.
De conclusies bevatten tevens, achtereenvolgens en uitdrukkelijk:
1° de uiteenzetting van de voor de beslechting van het geschil pertinente feiten;
2° de aanspraken van de concluderende partij;
3° de middelen die worden ingeroepen ter ondersteuning van de vordering of het verweer, waarbij in voorkomend geval verschillende middelen genummerd worden en hun voordracht in hoofdorde of in ondergeschikte orde wordt vermeld;
4° het gevraagde beschikkende gedeelte van het vonnis, waarbij in voorkomend geval de hoofdorde of ondergeschikte orde van de verschillende onderdelen wordt vermeld..
Overigens is uw verwijzing naar "de wet van 21/12/2013 gepubliceerd op 31/05/2014" onduidelijk. Over welk artikel van welke wet hebt u het? Ik vermoed dat u het hebt over 21 DECEMBER 2013. - Wet houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht. Deze wet is gepubliceerd op 30 december 2013 en in werking getreden op 31 mei 2014. U moet dan verwijzen naar "artikel VI.2. van het Wetboek van Economisch Recht" (ik vermoed dat u dit artikel bedoelt, alhoewel ik hierin niet lees dat een schriftelijk akkoord verplicht is, misschien is art. 1793 Oud Burgerlijk Wetboek eveneens van toepassing?).
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

poorterke
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

#5 , 15 feb 2021 17:50

Als u bedoelt dat u nu in de conclusie wil schrijven dat "volgens de wet van 21/12/2013 gepubliceerd op 31/05/2014 de aannemer een schriftelijk akkoord moet hebben voor gefactureerde meerwerken, wat in ons geval niet zo is" en dit in uw vorige conclusie nog niet vermeld stond moet u een syntheseconclusie neerleggen.
Dit is trouwens een nieuw middel, u moet dus de structuur van uw conclusie aanpassen: middelen moeten genummerd worden. Zie
Gerechtelijk Wetboek Art. 744.
De conclusies bevatten tevens, achtereenvolgens en uitdrukkelijk:
1° de uiteenzetting van de voor de beslechting van het geschil pertinente feiten;
2° de aanspraken van de concluderende partij;
3° de middelen die worden ingeroepen ter ondersteuning van de vordering of het verweer, waarbij in voorkomend geval verschillende middelen genummerd worden en hun voordracht in hoofdorde of in ondergeschikte orde wordt vermeld;
4° het gevraagde beschikkende gedeelte van het vonnis, waarbij in voorkomend geval de hoofdorde of ondergeschikte orde van de verschillende onderdelen wordt vermeld..
Overigens is uw verwijzing naar "de wet van 21/12/2013 gepubliceerd op 31/05/2014" onduidelijk. Over welk artikel van welke wet hebt u het? Ik vermoed dat u het hebt over 21 DECEMBER 2013. - Wet houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht. Deze wet is gepubliceerd op 30 december 2013 en in werking getreden op 31 mei 2014. U moet dan verwijzen naar "artikel VI.2. van het Wetboek van Economisch Recht" (ik vermoed dat u dit artikel bedoelt, alhoewel ik hierin niet lees dat een schriftelijk akkoord verplicht is, misschien is art. 1793 Oud Burgerlijk Wetboek eveneens van toepassing?).
Het gaat over een artikel die ik deze namiddag na wat opzoekwerk terug vond. Weet ook niet precies waar dit zou moeten staan.
Het gaat over het volgende artikel: https://www.polycaro.be/nl/nieuwe-wet-o ... aannemers/

poorterke
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

#6 , 15 feb 2021 17:52

Artikel 1793 kunnen we niet inroepen, denk ik, daar het niet om een bouw van een woning gaat, maar om aanleg terras en tuin.

scorpioen
Berichten: 9094
Juridisch actief: Nee

#7 , 15 feb 2021 19:13

U kan verwijzen naar:
- art. VI.2 Wetboek Economisch Recht (WER) i.v.m. de informatieplicht
- art. 1341 Oud Burgerlijk Wetboek: schriftelijk bewijs is vereist voor zaken die 375 euro te boven gaan (indien de werken uitgevoerd werden voor 1 november 2020, daarna is het nieuw bewijsrecht in werking getreden en is de grens 3.500 euro)
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

poorterke
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

#8 , 15 feb 2021 20:22

U kan verwijzen naar:
- art. VI.2 Wetboek Economisch Recht (WER) i.v.m. de informatieplicht
- art. 1341 Oud Burgerlijk Wetboek: schriftelijk bewijs is vereist voor zaken die 375 euro te boven gaan (indien de werken uitgevoerd werden voor 1 november 2020, daarna is het nieuw bewijsrecht in werking getreden en is de grens 3.500 euro)
Dank voor uw reactie alvast.
Dus in onze syntheseconclusie moeten we bij juridische argumenten bovenstaande twee artikels vermelden en voor de rest een soort kopie maken van onze eerste conclusie?

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”