Conclusie burgerlijke partij

jmarleen
Topic Starter
Berichten: 23

Conclusie burgerlijke partij

#1 , 23 okt 2019 15:48

Beste,

Een jaar geleden is mijn 12 jarige dochter, toen dus 11 jaar in aanraking gekomen met een pedofiel, die haar seksueel heeft benaderd. Deze zaak zal nu voorkomen. Gezien onze financiële situatie, geen recht op pro-deo, maar geen mogelijkheid tot de gevraagde voorschotten, die een advocaat vraagt, hebben wij ons zelf burgerlijke partij gesteld.

Vorige week hebben we de conclusie van de beklaagde ontvangen, strafrechtelijk erkennen ze de beschuldigen, maar de verzwarende omstandigheden wijzen ze af, om verschillende redenen, burgerlijk wijzen ze onze vraag om een deskundige aan te stellen af en vinden ze de provisionele som van 5000 euro niet billijk.

De vraag van een deskundige was ons aangeraden door een gratis juridische dienst, maar men heeft niet verteld, dat wij een taakomschrijving moeten voorzien, de reden was omdat zij nog steeds in behandeling is, voorlopig ambulant, maar zij was opgenomen, sinds de gebeurtenis doet ze aan zelfmutilatie en wil ze zelfmoord plegen. Dit is geattesteerd door psychiater, dit attest zit in het dossier;

De provisionele som van 5000 euro, was ook op aanraden van deze dienst, ook werd niet vermeld dat we deze onkosten dienen te bewijzen, ik heb momenteel effectieve bewezen onkosten is 1000 euro aan opname kosten, we hebben sinds dit gebeurt is verschillende dagen verlof moeten nemen, zij is geregeld niet naar school kunnen gaan, maar gezien het zelfmoordrisico mocht zij niet alleen blijven, ons leven is volledig ingestort, maar kunnen dit alleen bewijzen aan het aantal psychologisch bezoeken, iedereen in ons gezin is ondertussen onder begeleiding; ook de oudere zus. Wij hebben geluk en dienen dit niet te betalen de GGZ organisaties hebben voor ons een aanvraag ingediend en goedgekeurd gekregen.

Maar ik vermoed dat er toch zoiets als morele schadevergoeding, loonverlies en transportkosten ook verrekend worden, of begrepen.we dit fout?

De vragen zijn:
1/ dient onze conclusie alleen over het burgerlijke gaan, of mag het ook over het strafrechtelijke, vooral hun tegenkanting van het bezwarend feit, dat er geweld is gepleegd, zij beschouwen alleen fysiek als geweld, zij is vernederd, gekleineerd en gestraft, volgens hen een rollenspel waar mijn dochter mee akkoord ging, hoe kan een 11 jarige hierover oordelen, dit was haar eerst seksueel contact en volgens ons is er ook psychisch geweld. Of is dit te taak van het OM?

2/ het burgerlijk deel vinden we op zich niet zobelangrijk, hij is 21 jaar, woont nog bij ouders, dus veel valt er niet te rapen, maar ik vind dat de beklaagde partij alles erkend, maar nergens wil voor opdraaien, ze vragen een autonome probatiestraf, waar ik van terugvind op het internet, dat dit niet kan voor zedenfeiten. Dienen wij elke kost te bewijzen en moet het definitief zijn? Ik kan opnamefacturen voorleggen, ik heb hen alle afwezigheden van school en ambulante psychologische afspraken al voorgelegd, ik heb ook een attest dat zij nog steeds in behandeling is. Dient de schadevergoeding dan niet provisoir te zijn?

De tenlastelegging is :

1/ opwekken van de ontucht, het bederf of de prostitutie bij minderjarige geen volle 14 jaar oud met verzwarende omstandigheden
2/ verkrachting met behulp van geweld van kinderen boven volle leeftijd 10 jaar en beneden 14 jaar met verzwarende omstandigheden
3/ idem als punt 1, ander slachtoffer
4/ aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging jegens minderjarige geen volle 16 jaar oud met verzwarende omstandigheden
5/ idem als punt 4, ander slachtoffer
6/ verwerving of bezit van, en toegang tot kinderpornografie

Kunnen jullie ons hier raad ingeven, onder normale omstandigheden zouden wij dit bij advocaat leggen, helaas hebben wij geen 600 euro voorschot en schrikt ons het uurtarief af, onze inkomsten zijn te hoog voor pro-deo, ook voor gedeeltelijke pro-deo. Ik zie het zeker zitten om zelf de conclusie te schrijven, maar ik wil zeker zijn, dat ik niets schrijf dat in het voordeel van de beklaagde kan spelen.

Met vriendelijke groeten,

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Ghentian
Berichten: 748
Juridisch actief: Ja

#2 , 23 okt 2019 16:53

Beste mevrouw,


Vooreerst wens ik u en uw dochter veel sterkte bij deze zaak. Uw relaas is duidelijk en ik begrijp dat het frustrerend moet zijn om tussen de mazen van het net te glippen.

Het strafrechtelijke aspect is in essentie een zaak tussen de verdachte en de overheid, vertegenwoordigd door het openbaar ministerie. Hoe sterk u ook betrokken bent, het is niet aan de burgerlijke partij om aan strafvordering te doen. U moet ook niet het misdrijf bewijzen, dat zal het parket trachten te doen. Ik heb geen weet van een magistraat die zou meestappen in de redenering van de beklaagde, maar hij (en zijn advocaat) zijn natuurlijk vrij om verweer te voeren. Laat u niet te veel schrik aanjagen daardoor.

Het burgerlijke aspect is wat van belang is hier; dat draait quasi-uitsluitend over de schadevergoeding. U moet inderdaad de schade bewijzen indien u schadevergoeding vordert, samen met een fout en een causaal verband. Maar het begrip schade is vrij ruim, zo kan u ook morele schade laten vergoeden. U kan uw schade dus in kaart brengen d.m.v. objectieve kosten die u gemaakt heeft, die in 'causaal verband' staan met de fout van de dader alsook door minder 'objectieve' elementen. In burgerlijk recht spreken we niet over misdrijven, maar in dit geval over fouten. Maak u daar geen zorgen over: een misdrijf is altijd een fout. Als het parket slaagt in haar bewijsvoering, is er sowieso sprake van een fout. U moet het causaal verband aantonen alsook de schade.

Wat betreft het al dan niet effectief 'krijgen' van de schadevergoeding: dat is een vraag naar uitvoering. Daar moet u zich nu nog geen zorgen over maken, en daar zijn ook mouwen aan te passen. Als er geen spontane betalingen gebeuren, kan er bijvoorbeeld overgegaan worden tot dwanguitvoering. Ik durf zelfs zeggen net omdat hij wel bij zijn ouders woont, er één en ander te rapen zal zijn.
Een blote eigenaar heeft geen vruchtgebruik; een naakte eigenaar geen kleren.

Franciscus
Berichten: 34328

#3 , 23 okt 2019 16:57

Ook eens lezen:
https://www.rechtsbijstandverzekering.c ... verdeling/
ga eens praten met een www.caw.be uit uw omgeving.
Ook met de dienst slachtofferzorg in het justitiehuis http://www.justitiehuizen.be/ en of bij de dienst SLAZO of hoe die ook mag heten bij uw lokale politiezone.
Deze mensen hebben beroepsgeheim en kunnen u al zeker wat richting geven.
Bij mijn weten wordt een minderjarige zo wie zo bijgestaan door een advocaat.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 0uol0RIoqu

Reclame

jmarleen
Topic Starter
Berichten: 23

#4 , 23 okt 2019 17:37

Dank jullie, voor de snelle reactie.

Al een hele opluchting dat we ons niet met het strafrechtelijke dienen bezig te houden, want emotioneel zijn we veel te betrokken bij deze zaak. Het feit dat ze het geweld afdoen als onbestaande omdat er geen fysiek contact is geweest, deed mijn bloed koken. Ik heb de berichten gelezen en wat zij afdoen als rollenspel, is in mijn ogen terroriseren, al een geluk dat al deze berichten uitgelezen zijn en als bewijs kunnen dienen.

Hoe duid ik causaal verband aan? Ik was van plan om de conclusie te schrijven en deze ook door de juridisch dienst te laten lezen voordat ik deze indiende, ik heb nog tijd tot midden november. Ivm gratis advocaat, volgens mij is dit niet van toepassing omdat wij de ouders burgerlijke partijstelling hebben gedaan in haar naam. Ik wil haar hier niet in betrekken. Deze juridisch dienst is aangeboden door de stad.

Ivm de deskundige, dit leek ons wel handig, maar ik vermoed dat we dit misbegrepen hebben, zoals ze ons dit uitlegde, leek het een expert te zijn die ons ondersteuning op alle vlakken zou bieden, klopt dit of niet?

Ik heb twee verslagen, één van de huisarts, die de diagnose van de zelfmoordpoging maakte en één van de psychiater dat zij diende opgenomen te worden wegens depressie, naar aanleiding van het seksuele contact, is dit voldoende om causaal verband aan te tonen?

Katrien83
Berichten: 17
Juridisch actief: Nee

#5 , 23 okt 2019 23:30

Neem contact met de dienst Slachtofferhulp (in Limburg verbonden aan het CAW, ik vermoed in de andere provincies ook).
Zij hebben naast de psychologen ook een jurist in huis die je hier concreet advies in kan geven. Ze gaan zelfs mee naar de rechtbank als je dat wil, wel niet als advocaat maar wel morele steun. Hun aanbod is volledig gratis.

jmarleen
Topic Starter
Berichten: 23

#6 , 04 nov 2019 14:14

door medische redenen, gaat het mij niet lukken om tijdig bij de juridische dienst te geraken

Hieronder vind je mijn conclusie, willen jullie deze even lezen en jullie mening geven?

----------------------


Wij wensen te reageren op de conclusie van de beklaagde op het burgerrechtelijk gebied.

De concluant verzet zich tegen de aanstelling van een deskundige gezien er geen taakomschrijving werd bepaald.
Er zijn verschillende verslagen voorzien door verschillende dokters en om deze kracht bij te treden dat de psychologische moeilijkheden wel degelijk het gevolg zijn van het gebeuren.

Taakomschrijving:
De deskundige wordt uitgenodigd om in het begin van zijn verslag het geheel van de letsels en de aantasting van de fysische en psychische integriteit van het slachtoffer ingevolge het ongeval te beschrijven, zonder deze concreet te becijferen. Op basis daarvan zal men de verschillende graden van ongeschiktheid en de bijzondere schade daarna bepalen. Vervolgens dient de deskundige de eventuele vooraf bestaande toestand te beschrijven. Verder wordt de deskundige uitgenodigd om alle wijzen om de schade te herstellen via hulpmiddelen te onderzoeken. Daarna wordt hij verzocht om rekening houdend met die hulpmiddelen de tijdelijke en blijvende ongeschiktheden van het slachtoffer te beoordelen. Het betreft hier de persoonlijke, de huishoudelijke en de economische ongeschiktheid. Indien het slachtoffer letsels heeft die niet onder bovenvermelde ongeschiktheden kunnen worden ondergebracht, moet de deskundige daar melding van maken onder de rubriek van de bijzondere schade. Het betreft hier pijnen, esthetische schade, seksuele schade of genoegenschade. De deskundige formuleert eventueel een voorbehoud met betrekking tot bepaalde letsels en bepaalt of moet worden voorzien in blijvende verzorging en blijvende uitgaven.

Gezien de geestelijke gezondheid van onze dochter nog steeds onstabiel is en dat zij nog steeds in behandeling is bij GGC Andante (zie verslag), kunnen wij niet akkoord gaan met een definitieve schadevergoeding, hiervoor vragen wij ook ondersteuning van een medische deskundige.

Gezien de gevraagde som van 5.000 euro provisionele schadevergoeding, in bijlage vindt u de facturen van de opname in het psychiatrisch ziekenhuis “De Hoge Beuken”, ook vindt u in bijlage het opnameverslag met de reden van opname. Deze is gelinkt met het gebeuren.
Gezien de leeftijd van onze dochter en het eerste harde seksuele contact.
De concluant spreekt van een rollenspel, waarin hij een dominante rol opnam en het slachtoffer gewillig een onderdanige rol aannam. Gezien het dwingend en straffend karakter van deze gesprekken, heeft onze dochter deze rol niet vrijwillige opgenomen.
Hierdoor heeft zij angst ontwikkeld en zijn haar sociale contacten het laatste jaar verstoord. Zij heeft sinds het gebeuren de wens om niet meer te leven en heeft een zelfmoordpoging ondergaan (zie verslag huisarts) en diende voor haar eigen veiligheid opgenomen te worden. Ook dit zou door de deskundige bekrachtigd kunnen worden.

De bijgevoegde attesten in de partijstelling tonen aan de hoeveelheid dat zij afwezig was op school en gezien er een zelfmoordrisico was, heeft dit gebeuren een grote impact op ons hele gezin nagelaten. Wij dienden steeds aanwezig te zijn, gezien de vader werkt en de moeder een graduaat opleiding “maatschappelijk werk” volgt, is er geregeld verlof genomen om bij haar te verblijven. De moeder heeft momenteel een uitstel van de opleiding sinds september 2019 tem januari 2020, gezien de onstabiliteit van de dochter.

Ook dienden wij onmiddellijk na het gebeuren onze dochter en ons gezin psychologisch te laten bijstaan door het vertrouwenscentrum voor kindermishandeling, huisarts, gezinsbegeleiding, Andante. Deze contacten gebeurden meermaals per week, en op dit moment is dit nog tweewekelijks bij Andante. Gelukkig hebben deze organisaties rekening gehouden met onze financiële situatie (moeder is invalide, zie attest) en werden ons de raadplegingskosten kwijtgescholden. Doch dienen we rekening te houden met de hoge verplaatsingskosten.

Dit gebeuren heeft een grote impact op ons hele gezin gehad, niet alleen psychisch, maar ook economisch en financieel. Wij achten de concluant verantwoordelijk voor en vinden dat hij zich hiervan dient bewust te zijn, waardoor de vraag van 5.000 euro, deze is bestaande uit:

Werkelijke kosten (opname): 1.023,93
Morele schade namens dochter: 2.500,00
Morele schade namens gezin: 1.476,07

Gezien de psychologische gevolgen (depressie, angstaanvallen, wantrouwen naar ouders en omgeving, woedeaanvallen) en de eventuele verdere gevolgen, lijkt ons dit een billijke som. Onze dochter had nog geen enkel seksueel contact en dit eerste contact was en is traumatisch, het is momenteel totaal nog niet duidelijk hoe latere contacten zullen verlopen. Zij zal nog een geruime tijd therapeutische behandeling dienen te krijgen, met een groot risico op herval en nieuw opname. Voorlopig is deze behandeling gratis, maar dit is van tijdelijke duur, normaal is een visite 10 euro voor de dochter en 10 euro voor de ouders. Momenteel wordt deze kost gedragen door de gemeenschap, maar eigenlijk zou dit ook doorgerekend dienen te worden aan de beklaagde.

Inventaris der stukken:

scorpioen
Berichten: 8693
Juridisch actief: Nee

#7 , 04 nov 2019 18:42

De concluant verzet zich tegen de aanstelling van een deskundige gezien er geen taakomschrijving werd bepaald.
'de concluant' is de persoon voor wie de conclusie geschreven wordt. Dus als u een conclusie schrijft bent u dat.
Ik denk dat u bedoelt 'de beklaagde'.

scorpioen
Berichten: 8693
Juridisch actief: Nee

#8 , 04 nov 2019 18:47

U moet u burgerlijke partij stellen, en de conclusie opstellen namens:

De heer X en mevrouw Y handelende, zowel in eigen naam, als in hun hoedanigheid van beheerders van de tussen hen bestaande huwgemeenschap;

De heer X en mevrouw Y in hun hoedanigheid van ouders, wettelijke beheerders van de goederen van hun minderjarige dochter Z, geboren op, wonende te ...

scorpioen
Berichten: 8693
Juridisch actief: Nee

#9 , 04 nov 2019 18:50

Spreek van 5.000 euro provisioneel.
Vorder niet 'namens het gezien' maar bijvoorbeeld 750 euro provisioneel voor de heer X en 750 euro provisioneel voor mevrouw Z.

jmarleen
Topic Starter
Berichten: 23

#10 , 04 nov 2019 19:11

Dank je voor de verduidelijking ivm concluant, dit had ik niet door, heb het overgenomen van de conclusie van de beklaagde.

We hebben burgerlijke partijstelling gedaan tijdens de inleidingszitting, de conclusie is opgemaakt als je weergeeft, maar ik heb dit nu weggelaten ivm anonimiteit.

Dank je , ik pas het aan naar provisioneel.

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”