Wie mag helpen bij vertalingen?

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 891

Wie mag helpen bij vertalingen?

#1 , 8 maand 4 dagen geleden (14 jul 2018 09:43)

Er moeten documenten worden toegevoegd aan conclusies en argumentaties voor een procedure aan het Hof van Beroep.
Deze zijn in het Nederlands en dienen in het Frans te worden vertaald.
Extra gegeven: de documenten komen uit een strafdossier en het onderzoek zou nog lopende zijn.

Wie mag me helpen om documenten van het Nederlands naar het Frans te vertalen?
Welke 'vertalingen' worden aanvaard door de rechtbank?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Berichten: 12676
Juridisch actief: Nee

#2 , 8 maand 4 dagen geleden (14 jul 2018 10:52)

Ik denk dat enkel een beedigde vertaler tolk die op hun lijst staan, dit mag, allez dit was zo van Engels naar Nederlands toch zo.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

scorpioen
Berichten: 8171
Juridisch actief: Nee

#3 , 8 maand 4 dagen geleden (14 jul 2018 11:37)

Art. 8 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken bepaalt, voor de burgerlijke zaken:
Indien de stukken of documenten, in een geding overgelegd, in eene andere taal dan die der rechtspleging gesteld zijn, kan de rechter, op verzoek der partij tegen dewelke die stukken of documenten worden ingeroepen, hiervan de overzetting in de taal der rechtspleging bevelen bij eene met redenen omkleede beslissing. De beslissing van den rechter is noch voor verzet noch voor beroep vatbaar. De kosten van vertaling worden mede begroot.
De rechter kan ook de vertaling vragen van stukken als hij de taal waarin die stukken gesteld zijn niet voldoende begrijpt.

Zo zijn er rechters in Vlaanderen die altijd vragen dat stukken in de Franse taal vertaald worden, anderen vragen dit nooit.
Zolang de vertaling niet betwist wordt door de andere partij mag die door om het even wie gedaan worden. De vertaling door een beëdigd vertaler tolk is enkel verplicht als de vertaling betwist wordt.

In de praktijk doet men vaak het volgende: de stukken waarvan de inhoud belangrijk is, zoals verklaringen van getuigen en partijen, worden in de conclusies geciteerd in de oorspronkelijke taal, met daaronder een door (de advocaat) gemaakte vrije vertaling.

Reclame

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 891

#4 , 8 maand 4 dagen geleden (15 jul 2018 00:24)

De rechter kan ook de vertaling vragen van stukken als hij de taal waarin die stukken gesteld zijn niet voldoende begrijpt.
Gaan we dat dan pas te weten komen in maart volgend jaar tijdens de zitting of kunnen we nu al vragen welke documenten onduidelijk zijn?
Ik veronderstel dat bankdocumenten die aanduiden door wie en wanneer een bepaalde bankrekening is geopend ook in het Nederlands geen twijfel kan zaaien?
Zolang de vertaling niet betwist wordt door de andere partij mag die door om het even wie gedaan worden.
Net zoals in 2015 is de fiscus in geen velden te bekennen. Opnieuw krijgen we geen enkele reactie/conclusies op de argumenten die we hebben ingestuurd.
De vertaling door een beëdigd vertaler tolk is enkel verplicht als de vertaling betwist wordt.
Ik zie het al aankomen. Geen enkel teken of geluid vanwege de tegenpartij en in maart ....
We (tegenpartij = de fiscus) betwisten de vertaling.
De vertaling door een beëdigd vertaler tolk is enkel verplicht als de vertaling betwist wordt.
Worden die kosten bij gewonnen procedure terugbetaald?

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 891

#5 , 8 maand 3 dagen geleden (15 jul 2018 11:40)

Even concreet, hoe vermijd ik dat we pas tijdens de pleidooien (maart 2019) van onze fiscus mogen vernemen dat we alles via een beëdigde tolk dienen te vertalen ?
Kunnen de stukken en hun vertalingen aan rechter en/of fiscus ter goedkeuring op voorhand worden voorgelegd?

asperger
Berichten: 5645
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#6 , 8 maand 3 dagen geleden (15 jul 2018 21:46)

Dat is iets waarover de Rechtbank zich al of niet zal buigen eens het zover is.
Rechtbank is geen schoolmeester die huistaken nakijkt op taalfouten.
Trouwens, welke Rechter zou de vertalingen moeten nakijken? Nederlandstalige, Franstalige,...?
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 891

#7 , 8 maand 3 dagen geleden (15 jul 2018 23:39)


Rechtbank is geen schoolmeester die huistaken nakijkt op taalfouten.
Het gaat over lijsten met namen, rekeningen en vaststellingen die door politiediensten zijn neergeschreven, niemand gaat zich volgens mij druk maken om taalfouten. Dat een eenvoudige ambtenaar enkel zijn eigen moedertaal spreekt, daar kan ik inkomen. Dat een rechter onvoldoende noties heeft van de andere landstaal dat lijkt me onwaarschijnlijk, idem voor ambtenaren die een hogere rang bekleden.

Ik wil met deze vraag gewoon vermijden dat men het ontbreken van beëdigde vertalingen gaat gebruiken om de zaak weer op de lange baan te schuiven.
Als het in maart nog alle kanten uit kan indien onze eigen vertalingen door de fiscus kunnen worden geweigerd dan verkies ik om onmiddellijk een beëdigd vertaler in te schakelen. Als die extra kosten in onderling overleg kunnen worden vermeden dan verkies ik die kosten uit te sparen, we hebben het tenslotte niet over Chinees.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 891

#8 , 7 maand 1 week geleden (09 aug 2018 20:52)

Tijdens een bezoek (eergisteren) heeft de verantwoordelijke ambtenaar me uitgelegd dat elk argument met een link naar een niet vertaald Nederlands document gewoon wordt genegeerd. Dat was dus de reden dat we in 2015 en ook vandaag geen enkele aanvullende conclusie hebben ontvangen. Voor de fiscus is het alsof we de laatste jaren echt niets hebben doorgestuurd. Een hoop werk en veel geld voor niks dus.
Soit - vandaag ben ik bezig met alles zo goed mogelijk te vertalen in het Fans en zit met een vraag.

Bij de opsomming van de rechtspersonen kom in de termen ' bestuurder' en 'zaakvoerder' tegen.
In het strafdossier worden die willekeurig gebruikt voor zowel natuurlijke- als rechtspersonen.
Betekenen beide termen gewoon hetzelfde? Dat blijkt niet uit wat ik aan info al heb opgezocht.

Ook nog dit, wie weet de juiste Franse term voor stroman?

Thomas Morus
Berichten: 1728
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#9 , 7 maand 1 week geleden (09 aug 2018 21:02)

un prête-nom
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 891

#10 , 7 maand 1 week geleden (09 aug 2018 21:50)

un prête-nom
Bedankt alvast. Geen zin om hier wat te helpen met vertalen? Centen hebben we niet, het zal moeten komen van een goed hart.
Samen met wat tekst komt ook de zekerheid dat je aan de goede kant staat. Is ook misschien wat waard.

mava105
Berichten: 16959
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#11 , 7 maand 1 week geleden (10 aug 2018 09:18)

Is die eigen vertaling dan wel aanvaardbaar? Moet dat geen beëdigde vertaling zijn?

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 891

#12 , 7 maand 1 week geleden (10 aug 2018 11:24)

Is die eigen vertaling dan wel aanvaardbaar? Moet dat geen beëdigde vertaling zijn?
Ik ben woensdag langs geweest bij R.R. de ambtenaar die belast is met het dossier bij de fiscus.
Voor hem mag het een vrije vertaling zijn gezien de belangrijkste info lijsten van namen zijn en droge informatie aangaande rekeningen.
Hij sluit zelfs een totale herziening van de positie van de administratie niet uit gezien hij het ook onzinnig vind om de rechter het onmogelijke
trachten wijs te maken. Het is ook zo, zoals hier in aangehaald, dat de rechter het uiteindelijk voor het zeggen heeft wat deze vertalingen aangaat.

Ondertussen zoek ik me suf naar de correcte vertaling voor het woord 'sterfhuisconstructie' ...

Thomas Morus
Berichten: 1728
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#13 , 7 maand 1 week geleden (10 aug 2018 12:13)

Er bestaat geen Frans synoniem voor "sterfhuisconstructie" (toch niet in de frauduleuze betekenis ervan).
Ik zou het als volgt vertalen:

"un système dans lequel ­les actifs sont frauduleusement transférés à une autre société qui reprend l'activité de l'ancienne"
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

jef007
Berichten: 1135

#14 , 7 maand 1 week geleden (10 aug 2018 14:24)

termen ' bestuurder' en 'zaakvoerder'
bestuurder(vroeger beheerder) ==NV
zaakvoerder==BVBA

Thomas Morus
Berichten: 1728
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#15 , 7 maand 1 week geleden (10 aug 2018 14:31)

Meer algemeen wijst "bestuurder", net zoals vroeger "beheerder", op iemand die niet deelneemt aan de dagdagelijkse leiding in een bedrijf. Een zaakvoerder valt te vergelijken met de CEO in grote ondernemingen. Dus iemand die onder toezicht van de bestuurders, alias beheerders, de dagelijkse en praktische operationele leiding waarneemt.
In kleinere ondernemingen valt meestal alles samen in één en dezelfde persoon.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”