geprotesteerd

berreke
Topic Starter
Berichten: 32
Locatie: Antwerpen

geprotesteerd

#1 , 21 sep 2012 23:12

Kan iemand mijn verduidelijken wat men bedoeld met "Aangezien gedaagde aan mijn verzoekster de hier opgesomde niet-geprotesteerde factuur verschuldigd blijft:"

zo vermeld op een dagvaarding

Deze zaak komt voor op het vredegerecht op 1 oktober 2012 indien mogelijk dus snel een antwoord a.u.b.

alvast bedankt

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
freelance
Berichten: 1682

#2 , 21 sep 2012 23:39

Protest aantekenen op een factuur wil zeggen dat degene die de factuur ontvangt , en er niet mee akkoord is , deze factuur kan protesteren ( niet akkoord gaan ).
In het geval die u aanhaalt komt de zaak voor op het vredegerecht en gaat het over het niet betalen van een factuur , waarbij gedaagde deze factuur aanvaard heeft voor akkoord van betaling .
Dus een "niet geprotesteerde factuur " . Gedaagde kan veroordeeld worden wegens niet betaling .
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

berreke
Topic Starter
Berichten: 32
Locatie: Antwerpen

#3 , 21 sep 2012 23:58

bedankt voor de snelle reactie, nog en vraagje

Ik heb in een aangetekend schrijven aan de eisende partij gemotiveerd geantwoord waarom ik weiger de factuur te betalen...
Geen opdracht gegeven en bovendien zijn de aangerekende werkuren niet in overeenstemming de gepresteerde (vermeld op werkbon) en rekenen ze woekerprijzen (één voorbeeld: identiek van hetzelfde merk aflaatkraantje te koop voor 9,75 € terwijl zij daar 36,00 € voor aanrekenen) eender wie de factuur of een deel daarvan dient te betalen.

De advocaat van de eisende partij verwijst zelfs in een schrijven aan mij naar deze brief.

Waarom dan de formulering 'niet-geprotesteerde' ?

Ik ben u zeer erkentelijk als je me ook hierop een antwoord zou kunnen geven, alvast bedankt

Reclame

freelance
Berichten: 1682

#4 , 22 sep 2012 01:07


Ik heb in een aangetekend schrijven aan de eisende partij gemotiveerd geantwoord waarom ik weiger de factuur te betalen...
Geen opdracht gegeven en bovendien zijn de aangerekende werkuren niet in overeenstemming de gepresteerde (vermeld op werkbon) en rekenen ze woekerprijzen (één voorbeeld: identiek van hetzelfde merk aflaatkraantje te koop voor 9,75 € terwijl zij daar 36,00 € voor aanrekenen) eender wie de factuur of een deel daarvan dient te betalen.

De advocaat van de eisende partij verwijst zelfs in een schrijven aan mij naar deze brief.

Waarom dan de formulering 'niet-geprotesteerde' ?
Dus u hebt de factuur geprotesteerd !? Zorg dat u dit kunt bewijzen ( ontvangstbewijs AS ) . Gebruik zeker ook het schrijven van advocaat waarin verwezen wordt naar uw aangetekende brief .
In dit geval scoort u al een punt op de rechtbank .
Terug naar uw eerste bericht : Is de "dagvaarding "afkomstig van vredegerecht of van een deurwaarder , of advocaat tegenpartij ? Wat staat er verder nog in ?

2e bericht : citaat : " Geen opdracht gegeven en bovendien zijn de aangerekende werkuren niet in overeenstemming de gepresteerde ".
Er zijn werkuren gepresteerd , maar u schrijft " geen opdracht gegeven " ?
Als u denkt dat er woekerprijzen gevraagd worden ( vb. kraantje ) kom met duidelijke bewijzen .
Ook moet u kunnen bewijzen dat werkuren op bestelbon niet overeenstemmen met factuur .

Over de formulering " niet geprotesteerd " zou ik me voorlopig niet druk maken ( tot nadere info op mijn vraag hierboven ) .
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

berreke
Topic Starter
Berichten: 32
Locatie: Antwerpen

#5 , 22 sep 2012 23:32

Geachte freelance, en anderen

Antwoord op ten 1°

Hoofding P... G...
Gerechtsdeurwaarder
dan ref.nr.
DAGVAARDING het jaar tweed...
OP VERZOEK VAN
BVBA B... etc...
Hebbende als raadsman Meester T... G... etc...

Aangezien gedaagde aan mijn verzoekster de hieronder opgesomde niet-geprotesteerde factuur verschuldigd blijft
Aangezien de algemene voorwaarden van mijn verzoekster voorzien dat bij niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder in gebrekestelling een conventionele intrest van 10% zal verschuldigd zijn
Aangezien dezelfde verkoopsvoorwaarden tevens voorzien dat bij niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding van 8% verschuldigd zal zijn
Aangezien de afrekening er derhalve als volgt uitziet...
Gelet op het feit dat de factuur nooit werd geprotesteerd, zelfs niet na schriftelijke ingebrekestelling dd....,...,...en … vanwege verzoekster en zelfs niet na een aangetekende ingebrekestelling dd. Vanwege de raadsman van verzoekster, zijn de factuurvoorwaarden door gedaagde aanvaard
Aangezien de vordering van verzoekster niet voor discussie vatbaar is, dien de zaak bovendien te worden weerhouden voor behandeling op de inleidingszitting conform art. 735 Ger.W.
Heb ik ondergetekende
H...d... plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in vervanging van P... G... etc
GEDAGVAARD
Mijn naam..., winkelbediende (hoe men hier op komt weet ik niet want ik ben brandweerman op pensioen) geboren te...etc...
waar ik het afschrift....
OM TE VERSCHIJNEN OP
MAANDAG EEN OKTOBER AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG in de voormiddag voor DE VREDERECHTER VAN HET DERDE KANTON ANTWERPEN, die zetelt...
TEN EINDE: OM DEZE REDENEN
te horen zeggen dat de zaak behandeld zal worden op de inleidingszitting conform art. 735 Ger.W.
Gedaagde zich te horen veroordelen om te betalen aan mijn verzoekster het bedrag van...
Dit alles bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande elk verhaal en zonder kantonnement.
En opdat de gedaagde partij er niet onwetend van zou zijn... (deze zin is al eens behandeld)
Waarvan akte – datum als boven
Kosten:...
de gerechtsdeurwaarder
(handtekening)

Ik heb hier voor alle duidelijk denk ik de essentiële zinnen weergegeven van de dagvaarding zodat u beter zicht hebt op deze dagvaarding

Antwoord op ten 2°

Het gaat hier in hoofdzaak over het plaatsen van een keukenmengkraan.
Situatieschets
Nog voor we onze intrek nemen in een appartement laten we aan de syndicus weten dat de keukenmengkraan defect is en vervangen dient te worden. Nadat we reeds zes dagen op het appartement wonen, breng ik de syndicus andermaal en schriftelijk op de hoogte dat indien er niet snel een oplossing komt voor de defecte mengkraan en de centrale verwarming (die ook al niet naar behoren werkte) ik in een aangetekend schrijven de verhuurder hiervan op de hoogte zal brengen.
De dag daarop wordt ik telefonisch gevraagd door de firma B... wanneer ze kunnen langskomen gezien er blijkbaar problemen zijn met CV en WW (zo ook vermeld op hun werkbon). Het duurt dan uiteindelijk 14 maanden voor men de keukenkraan komt vervangen en de warmwaterboiler te ontkalken.
Een maand later krijg ik de factuur, de syndicus hierover aangesproken en die vroeg me om de firma te contacteren en de factuur naar hem op te sturen want er moet een vergissing zijn.
Firma gecontacteerd, facturatiedienst zegt factuur kapot te scheuren en zullen factuur naar syndicus sturen.
Maanden later opnieuw factuur met begeleidend schrijven (aangetekend) dat noch de verhuurde noch de syndicus de factuur willen betalen omdat ze geen opdracht hebben gegeven... dus moet ik betalen want ik heb de werkbonnen ondergetekend. Indien ik niet betaal voor 31 maart 2010 geven ze het dossier door aan meester V....
In mijn antwoord (eveneens aangetekend) som ik de redenen op waarom ik weiger te betalen en als het criterium 'heb geen opdracht gegeven' om de factuur niet te betalen voor syndicus en verhuurder gelden dat dat ook voor mij zo is. Bovendien wijs ik de firma er op dat de aangerekende werkuren en kilometer vergoeding niet overeenstemmen met de werkbonnen en dat men woekerprijzen hanteert ( zie eerder) dat dit niet kan. Ik eindig dan ook met “Ik verwacht dan ook van u dat u een voor mij redelijke factuur opstelt rekening houdend met bovenvermelde gegevens en uiteraard in detail”. Ik hoor of zie geen antwoord hierop, noch van de firma noch van meester V... en ga er van uit dat de zaak opgelost is.
Op 15 juni 2012 meer dan 2 jaar later komt men op de zaak terug met en andere advocaat, meester T... G...
In mijn antwoord hierop vraag ik of hij op de hoogte is van het verloop van deze zaak en wijs ik hem er op dat ik in mijn aangetekend schrijven van 25 maart 2010 (aan de firma) heb laten weten waarom ik weiger en dat ik daarin eindig met “Ik verwacht dan ook van u dat u een voor mij redelijke factuur opstelt rekening houdend met bovenvermelde gegevens en uiteraard in detail” en “Ondertussen is er ondanks mijn opmerkingen hierover geen aanvaardbare factuur is opgesteld en aan mij bezorgd”. Ik ben naar de juridische bijstand geweest en heb deze brief laten lezen voor hem te verzenden en zij hebben het licht op groen gezet mijn antwoord was voor hen prima.
In het antwoord van meester T... G... verwijst hij naar mijn aangetekend schrijven van 25 maart aan de firma met “... hebt u de werkbonnen ondertekend, waardoor u juridisch gezien de contractspartij bent van mijn cliënt... Hij wijst er op dat zijn cliënt een correcte factuur heeft op gesteld … en verder... Onder alle voorbehoud en in het kader van een minnelijke regeling is cliënt evenwel bereid om akkoord te gaan met de betaling door u van de helft van zowel de intrest al schadebeding.
In mijn antwoord daarop (4 augustus) laat ik weten dat, gezien ik vermoed dat de verhuurder zich zal beroepen op art. 9 van het huurcontract, 'de huurder moet jaarlijks de warmwaterboiler laten nazien en ontkalken' ik bereid ben mijn deel van de factuur te betalen en doe een voorstel (berekend op de werkelijk gepresteerde werkuren (vermeld op werkbonnen) een correcte kilometervergoeding en aanvaardbare prijzen voor materialen.
Meester T... G... laten weten de zijn cliënt niet akkoord gaat en derhalve zijn gerechtsdeurwaarder de opdracht te geven mij te dagvaarden.
In een laatste poging om een proces te vermijden laat ik weten dat ik voldoende bewijzen heb kunnen verzamelen die aantonen dat niet steeds de ondertekenaar van werkbonnen automatisch wordt beschouwd als de opdrachtgever en de factuur betaald. Mijn onderbuurvrouw zegt dat ze voor problemen zich steeds tot de syndicus heeft gericht en nooit naar de verhuurder en dat zij nooit een factuur heeft moeten betalen ook al had ze de werkbonnen ondertekend ik heb kopij van verschillende werkbonnen (van dezelfde firma) van haar de opdrachten gingen steeds via de syndicus.
Als antwoord krijg te lezen dat ik wel steeds beweer bewijzen te hebben maar ze nog niet heb laten zien dus de procedure gaat door.
Hierna volgt de dagvaarding.

Nog enkele misschien belangrijke details:
Op factuur staat een interventie die begonnen is bij de benedenbuur en achteraf beëindigd op een werkbon op mijn naam. Mijn echtgenote heeft de werkbon ondertekend er was niemand anders in het gebouw en het ging om de vervanging van zoneventielen van de CV (in de stookplaats).

Achteraf nadat ik detail van de factuur heb gevraagd staat er dat die interventie in garantie gebeurde. De prijs van de factuur bleef hetzelfde en plots stond er een datum op van een andere interventie.

Op de werkbonnen staat mijn naam zwaar fout, 5 van de 9 letters zijn verkeerd, ik ben van Oekraïense afkomst en derhalve zeg ik steeds als men mijn naam vraagt “ik zal hem spellen”Dit doet vermoeden dat mijn naam door derden is opgegeven.

Iedere werkbon werd ondertekend onder “ondergetekende bevestigd dat de woning vijf jaar of ouder is...” dit om BTW verlaging te bekomen

Er is nooit ondertekend onder: De klant erkent dat de aan de vennootschap opgedragen werken ter algehele voldoening werden uitgevoerd.
Voor akkoord/rekening
naam klant voluit in drukletters
Handtekening klant

De werkbonnen hebben niet steeds de zelfde lay-out en op verschillende staat: “Gelieve klant en facturatie gegevens grondig na te kijken” – dit is nooit gebeurd, de werknemers hebben zelfs nooit getekend onder 'Uitvoerder”

Ik heb ook uitdrukkelijk laten weten dat men de factuur moet bezorgen aan de werkelijke en echte opdrachtgevers.

Een vette kluif nietwaar maar ik hoop dat dit voldoende stof is om een duidelijker beeld van de zaak te geven.

Al deze opgesomde gegevens zijn voor 100% correct, ik zou enkel mezelf bedriegen moest dit niet zo zijn en zo dom ben ik nu ook weer niet.

Ik wil nogmaals mijn blijken van erkentelijkheid voor u bevestigen en met alle respect groet ik u vriendelijk.

Alvast bedankt, ik kijk gespannen uit naar uw mening en eventueel advies.

P.S. Uiteraard heb ik van alles bewijzen, kopij van werkbonnen, foto's, briefwisseling... en kopij van facturen gericht aan de syndicus...

freelance
Berichten: 1682

#6 , 23 sep 2012 00:48

Bovenstaande brief deurwaarder is gewoon een dagvaarding aan u om te verschijnen op de rechtbank .
De tenlastelegging ( waarvan sprake in dagvaarding ) zal behandeld worden bij vrederechter . De tenlastelegging is uiteraard de versie van tegenpartij.
U hebt de mogelijkheid om tenlastelegging te weerleggen op de rechtbank .
Ik kom hier verder nog op terug .
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

freelance
Berichten: 1682

#7 , 23 sep 2012 02:40

Verkoops overeenkomsten tussen handelaars en particulieren zijn onderworpen aan de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming . Burgerlijk Wetboek , verschenen staatsblad 12 04 2010 . Deze overeenkomst kan ook mondeling gesloten worden .
In een verkoopsovereenkomst ( contract , bestelbon ...) worden de goederen en/of diensten ( prestaties ) vermeld , alsook de prijs .
Een werkbon is geen overeenkomst , dient alleen als bewijsmateriaal voor de geleverde produkten en gedane werkuren .
Een ondertekende werkbon veronderstelt natuurlijk dat verkopers of werklieden iets geleverd hebben , of werkuren gepresteerd hebben . Dat kunt u niet ontkennen , ook al is uw naam foutief gespeld .
Andere elementen zullen dan moeten uitwijzen , of u degene was die de bestelling geplaatst heeft .

Wat hierin zeker in uw nadeel speelt is uw schriftelijke reactie aan de bvba : ik citeer :
" “Ik verwacht dan ook van u dat u een voor mij redelijke factuur opstelt rekening houdend met bovenvermelde gegevens en uiteraard in detail”
alsook in een latere brief : ik citeer :
"In mijn antwoord daarop (4 augustus) laat ik weten dat, gezien ik vermoed dat de verhuurder zich zal beroepen op art. 9 van het huurcontract, 'de huurder moet jaarlijks de warmwaterboiler laten nazien en ontkalken' ik bereid ben mijn deel van de factuur te betalen en doe een voorstel "

In beide brieven doet u een bekentenis , en aanvaard u dat er werken zijn uitgevoerd , alsook dat u een (redelijke ) factuur verwacht .
U kunt wellicht NIET bewijzen dat u syndicus schriftelijk op de hoogte hebt gebracht van het probleem met de waterkraan. In dit geval kunt u niet bewijzen dat u GEEN opdracht hebt gegeven .
Er zal dus in elk geval minstens een deel van de factuur te betalen vallen ( het grootste deel neem ik aan ) .

Toch meen ik dat u voor een gedeelte van de kosten niet zult aansprakelijk gesteld worden ,, gezien u de factuur aangetekend betwist hebt , en tegenpartij op geen enkele wijze een redelijk voorstel wou uitwerken die tegemoetkwam aan uw bezwaren .

Best maakt u op voorhand een chronologisch lijstje van alle gebeurtenissen die bewezen kunnen worden , met uitsluiting van alle zaken die niet bewezen kunnen worden .Best ook uw bewijsstukken chronologisch rangschikken .
Uw volledige bericht(en) zijn hier eerlijk weergegeven , maar een groot aantal zaken zullen op de rechtbank als niet ter zake doend beschouwd worden . Wanneer de rechter u bijkomende informatie vraagt ( zoals " hebt u de syndicus of eigenaar op de hoogte gesteld ? " ) kunt u nog deze uitleg geven .Wat uw onderbuurvrouw zou gezegd hebben , zal op de rechtbank niet ter zake zijn , en het zal uw repliek alleen maar onduidelijker maken .
Ik heb hier alleen maar op de hoofdzaken gereageerd , mogelijks kunnen andere zaken nog een rol spelen , en mogelijks kunnen anderen hierop ook nog reageren .
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

berreke
Topic Starter
Berichten: 32
Locatie: Antwerpen

#8 , 09 okt 2012 19:31

Van harte bedankt voor uw reactie.
Een puntje nog, ik kan bewijzen dat ik de syndicus hierover heb aangeschreven, gezien er overeengekomen was dat ik een aantal herstellingen zou doen als men het materiaal zou betalen (kapotte schakelaars en stopcontacten vervangen) In diezelfde brief (waarin ik hem op de hoogste stel dat er nog niets gebeurt is voor de defecte keukenmengkraan) vraag ik hem om een bepaald bedrag (aankoop materiaal) op mijn rekening te storten wat ook is gebeurt, wat mijn inziens toch aantoont dat hij deze brief heeft ontvangen.
nogmaals van harte bedankt u hebt me een flink stuk geholpen.

freelance
Berichten: 1682

#9 , 10 okt 2012 00:25

Hoe meer bewijzen hoe beter u er voor staat . Succes.
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

berreke
Topic Starter
Berichten: 32
Locatie: Antwerpen

#10 , 04 feb 2013 16:30

Vooral voor freelance

In het stukkenbundel van de conclusie van eiseres, zit een factuur met detail (dat ik nog nooit heb gezien) maar totaal verschillend is van de factuur die ik heb gekregen destijds nochtans hebben zij hetzelfde factuurnummers.
Verschillende datums van uitgevoerde werken, verschillende aangerekende werkuren, verschillende berekening van kilometervergoeding, verschillende prijzen van materialen, toch hebben beide facturen hetzelfde eindbedrag.
Ik vermeld dit in mijn synthese conclusie. In hun stukkenbundel zit ook een werkbon waarop zij zelf de naam van de syndicus noteren (dit staat dus niet op de aan mij afgeleverde werkbon).

Op de openingszitting had mevrouw de vrederechter tot tweemaal toe aangemaand om een advocaat te nemen (waarbij ik het gevoel kreeg dat ze vooringenomen was)

Op de openbare terechtzitting kom ik na de naamafroeping samen de de advocaat van eisers voor de mevrouw de vrederechter, die onmiddellijk zelf het woord neemt : "Ik heb uw conclusie gelezen maar u hebt de werkbonnen ondertekend en dus de opdrachtgever u dient bijgevolg de factuur te betalen en de rest is bla bla bla"
Bij het minste wat ik wil zeggen onderbreekt ze mij : "U bent de opdrachtgever punt"
Wanneer ik toch aandring en zeg : "Er zijn twee verschillende facturen" onderbreekt ze mij onmiddellijk met "Dat is niet waar" ik kreeg zelfs niet de kans om te zeggen met verschillende details enz....
In een tweede poging om haar op de verschillende facturen te wijzen wordt ik weer onderbroken : "Meneer u zal de factuur moeten betalen, u kunt gaan en u krijgt het vonnis later opgestuurd"

Ik zit nu echt met het gevoel dat we hier in België nog met klassenjustitie zitten. De advocatuur beschermd zichzelf (vrederechter komen toch uit de advocatuur). Zonder advocaat wordt men blijkbaar (toch in dit geval) bevooroordeeld gevonnist.

U kunt nu wel denken, tja de verliezer geeft zijn versie en visie, maar ik wil je gerust alle conclusies en bewijsstukken via PB door sturen. Laat maar weten als het je wil, alvast bedankt voor uw raadgevingen (spijtig genoeg heeft het niet geholpen) €:o(

Terug naar “Woordenboek”