Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Kcsr19
Topic Starter
Berichten: 1

Relatieve nietigheid bevestigen

#1 , 6 jaar 9 maand geleden (08 jan 2012 20:30)

Hallo,

Ik heb een vraag over de relatieve nietigheid.
Stel, je bent de beschermde partij in een contract. In dat contract staan een aantal bepalingen die strijdig zijn met dwingend recht. Je ontdekt dit en toch ga je voort met de uitvoering van het contract. Heb je dat contract dan bevestigd en is het dus niet meer vatbaar voor vernietiging? Maar dan doe je toch iets in strijd met het dwingend recht, kan dit wel?

Dank u.

j.demoor
Berichten: 10362

#2 , 6 jaar 9 maand geleden (10 jan 2012 10:51)

“Art.1338...Bij gebrek van een akte van bevestiging of bekrachtiging, is het voldoende dat de verbintenis vrijwillig is uitgevoerd NA de tijd, waarop zij op geldige wijze bevestigd of bekrachtigd kon worden. Uit de bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige uitvoering in de vorm en op het tijdstip door de wet bepaald, volgt de afstand van de middelen en excepties die men tegen die akte kon inroepen, onverminderd nochtans de rechten van derden.” (Burgerlijk Wetboek)

‘Uit de artikelen 1728ter,§2,en 1728quater,§2 blijkt dat deze bepalingen van dwingend recht zijn ten voordele van de huurder en dat deze laatste daarvan bijgevolg niet rechtsgeldig afstand kan doen TIJDENS de lopende huur. Hieruit volgt dat niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die de vordering van de huurder tot terugbetaling van de bedragen voor zijn waterverbruik die hij in strijd met art.1728ter,§1 heeft betaald,ongegrond verklaard om reden dat het volgens art.1315 aan de huurder staat om aan te tonen dat hij de door hem zonder enig voorbehoud betaalde bedragen niet verschuldigd was‘[Cass. 28 april 2005(T.D./L.),R.W.2007-08,1320].
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

pukje
Berichten: 548

#3 , 6 jaar 6 maand geleden (20 mar 2012 09:47)

Als huurder heb ik een 3 jarig contract met bedingen die niet passen binnen dwingend recht
Ik kan dus relatieve nietigheid over verplichtingen die niet binnen de wet passen uitroepen

Voor het einde van de 3 jaar wordt een nieuw huurcontract afgesloten identiek aan het eerste alleen
met aangepaste begin en einddatum.

Kan dat tweede huurcontract gezien worden als bevestiging van het eerste waardoor geen
relatieve nietigheid uitgeroepen kan worden.

Is het tweede 3 jarig contract op zich al nietig ?
hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt dat je niets weet

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Woordenboek”