Intermitterend verblijven en hoofdverblijfplaats.

xplorr
Topic Starter
Berichten: 11

Intermitterend verblijven en hoofdverblijfplaats.

#1 , 18 sep 2013 01:16

Ik zie dat er in deze thread blijkbaar heel wat juridische experten aanwezig zijn.
Daarom zou ik graag volgende probleem willen voorleggen dat aansluit bij het probleem "hoofdverblijfplaats".

Zou er iemand volgende redenering juridisch kunnen aftoetsen?
Ik doe hier deze redenering vanuit de ik-persoon in de fictieve veronderstelling dat ik een verklaring aan de politie zou moeten afleggen nadat ik een stakingsbevel "permanente bewoning van een weekendverblijf" zou ontvangen hebben:
---
begin verklaring:
---
Ik verklaar dat ik niet permanent woon in mijn recreatiewoning, maar er wel intermitterend verblijf.
Intermitterend wonen of verblijven is trouwens de enige woonvorm die toegelaten is in een recreatiewoning gelegen in recreatiezone.
Dit wordt duidelijk gesteld in het advies van de HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID Rolnummer : 001682 / A / 000003 Beslissing nr : 001596:

15/05/2008 ADVIES inzake de adviesaanvraag van de heer Dirk Van Mechelen, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening over het voorontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk plannings-,
vergunningen- en handhavingsbeleid (http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/ha ... 3-1596.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;)

Par. 38. Wat de weekendverblijven betreft, is in de huidige regelgeving enkel het intermitterende verblijf in de betreffende constructie toegelaten.

Welnu, ik verblijf intermitterend in mijn recreatiewoning, wat betekent dat ik mijn verblijf regelmatig onderbreek door een bepaalde periode per jaar te verblijven/wonen op een andere locatie: bij familie, vrienden, op hotel of elders, dus per definitie niet permanent, maar wel tijdelijk onderbroken.

De wet bepaalt echter niet de lengte van een intermitterende periode van wonen of verblijven. Ik mag er dagen, weken of zelfs maanden verblijven, denk maar aan personen die hun zomervakantiemaanden doorbrengen in hun buitenverblijf aan de kust. Dat is een voorbeeld van een intermitterend verblijf met een ononderbroken periode van meerdere maanden en perfect wettelijk.

De wet bepaalt ook niet de lengte van de onderbreking alsook het aantal onderbrekingen. Ik mag mijn intermitterend verblijf dus gerust 1 dag maar ook een aantal dagen, weken of maanden onderbreken.
Als er een intermissie, een onderbreking is spreekt men van intermitterend wonen.

De reden dat ik hier mijn domicilieadres heb genomen, is om mij in regel te stellen met het koninklijk besluit van 16 juli 1992, dat stelt dat mijn hoofdverblijfplaats die plaats is waar ik effectief het grootste deel van het jaar verblijf. Dit KB zegt echter niet onder welke vorm dit verblijf dient te gebeuren. Permanent of intermitterend verblijven is theoretisch beiden toegestaan zolang ik er maar het grootste deel van het jaar verblijf. Echter de ruimtelijke ordening laat niet toe dat er permanent gewoond wordt in een recreatiewoning, dus blijft er enkel intermitterend verblijf over. Dat effectief verblijf moet dus op jaarbasis gezien minstens meer dan de helft van een jaar zijn, maar mag gerust onderbroken zijn:

Art. 16. § 1. De bepaling van de hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een feitelijke situatie, dat wil zeggen de vaststelling van een effectief verblijf in een gemeente gedurende het grootste deel van het jaar. Deze vaststelling gebeurt op basis van verschillende elementen, met name de plaats waarheen de betrokkene gaat na zijn beroepsbezigheden, de plaats waar de kinderen naar school gaan, de arbeidsplaats, het energieverbruik en de telefoonkosten, het gewone verblijf van de echtgenoot of van andere leden van het huishouden.

Dit KB bepaalt enkel mijn hoofdverblijfplaats, die in dit geval intermitterend is en niet permanent. Dit KB sluit intermitterend wonen of verblijven dus totaal niet uit. Dit wordt uitdrukkelijk in het KB bevestigd door te stellen dat een tijdelijke onderbreking, een intermissie (wat bij mijn intermitterend verblijf het geval is) de hoofdverblijfplaats niet wijzigt:

Art. 17. De hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door een tijdelijke afwezigheid.

Stellen dat ik een functiewijziging heb uitgevoerd zonder vergunning is dus onjuist zoals blijkt uit bovenstaande. Doordat ik hier mijn domicilie heb geplaatst heb ik de functie van mijn pand niet gewijzigd, ik heb daardoor enkel bevestigd dat ik hier het merendeel van het jaar verblijf, weliswaar intermitterend, wat perfect toegelaten is in een recreatiewoning. Intermitterend wonen of verblijven brengt geen functiewijziging teweeg.

Samengevat: Gezien de totale duur op jaarbasis van mijn effectief intermitterend verblijf meer dan de helft van een jaar omvat, ben ik dus genoodzaakt om mijn hoofdverblijfplaats hier te vestigen. Dit houdt echter niet in dat ik er permanent woon, want ik onderbreek mijn verblijf regelmatig door een bepaalde periode per jaar te verblijven/wonen op een andere locatie: bij vrienden, familie, op hotel of elders. Aldus is het stakingsbevel niet gerechtvaardigd.

Einde verklaring.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Vandebos
Berichten: 16087

#2 , 18 sep 2013 08:44

Als er een vraag komt verplaats ik het wel weer naar een andere sectie.

Vandebos.

Franciscus
Berichten: 35665

#3 , 18 sep 2013 13:52

Vraag: En waar is uw wettelijke verblijfplaats dan waar u gedomicilieerd bent?
U zal 'ergens' een plaats moeten hebben waar uw belangen gevestigd zijn... en daar zal u ook moeten verblijven.
Vaststelling zal gebeuren door politiedienst ...
ambtelijke afvoering ( AACB) heeft gevolgen voor onder ander uw SIS kaart, officiële post en alle mogelijke overtredingen ... directe betaling bij een verkeersovertreding gezien u voor de overheid gelijk staat met een buitenlander (geen verblijfplaats in België)


Regelgeving inzake bevolking

Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, moet elke persoon ingeschreven worden in de registers van de gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft. De bepaling daarvan is gebaseerd op een feitelijke situatie, dat wil zeggen de vaststelling van een effectief verblijf in de gemeente gedurende het grootste deel van het jaar.

Deze vaststelling gebeurt op basis van elementen zoals de plaats waarheen de persoon gaat na zijn werk, het gewone verblijf van de echtgenoot of van de andere leden van het huishouden, het energieverbruik, de telefoonkosten, enz.

Het volstaat niet dat iemand enkel de bedoeling uit om zijn hoofdverblijfplaats op een gegeven plaats te vestigen om de inschrijving als hoofdverblijfplaats te rechtvaardigen. Om de realiteit van de verblijfplaats na te gaan, wordt er immers door de gemeentelijke overheden een onderzoek uitgevoerd, waarvan de modaliteiten moeten worden vastgesteld door een gemeenteverordening krachtens artikel 5 van de wet van 19 juli 1991.

Tevens fictieve woonplaats
Het begrip van fictieve woonplaats is niet reglementair; de vaststelling dat een woning geen hoofdverblijfplaats is, betekent, naargelang het geval, een weigering tot inschrijving, een inschrijvingsprocedure in een andere gemeente, een afvoering van ambtswege of een afvoering voor de vreemdeling.

Reclame

xplorr
Topic Starter
Berichten: 11

#4 , 18 sep 2013 15:05

Vraag: En waar is uw wettelijke verblijfplaats dan waar u gedomicilieerd bent?
U zal 'ergens' een plaats moeten hebben waar uw belangen gevestigd zijn... en daar zal u ook moeten verblijven.
Vaststelling zal gebeuren door politiedienst ...
ambtelijke afvoering ( AACB) heeft gevolgen voor onder ander uw SIS kaart, officiële post en alle mogelijke overtredingen ... directe betaling bij een verkeersovertreding gezien u voor de overheid gelijk staat met een buitenlander (geen verblijfplaats in België)


Regelgeving inzake bevolking

Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, moet elke persoon ingeschreven worden in de registers van de gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft. De bepaling daarvan is gebaseerd op een feitelijke situatie, dat wil zeggen de vaststelling van een effectief verblijf in de gemeente gedurende het grootste deel van het jaar.

Deze vaststelling gebeurt op basis van elementen zoals de plaats waarheen de persoon gaat na zijn werk, het gewone verblijf van de echtgenoot of van de andere leden van het huishouden, het energieverbruik, de telefoonkosten, enz.

Het volstaat niet dat iemand enkel de bedoeling uit om zijn hoofdverblijfplaats op een gegeven plaats te vestigen om de inschrijving als hoofdverblijfplaats te rechtvaardigen. Om de realiteit van de verblijfplaats na te gaan, wordt er immers door de gemeentelijke overheden een onderzoek uitgevoerd, waarvan de modaliteiten moeten worden vastgesteld door een gemeenteverordening krachtens artikel 5 van de wet van 19 juli 1991.

Tevens fictieve woonplaats
Het begrip van fictieve woonplaats is niet reglementair; de vaststelling dat een woning geen hoofdverblijfplaats is, betekent, naargelang het geval, een weigering tot inschrijving, een inschrijvingsprocedure in een andere gemeente, een afvoering van ambtswege of een afvoering voor de vreemdeling.
Mijn wettelijke verblijfplaats (domicilie) is de recreatiewoning, omdat ik er meer dan de helft van het jaar verblijf. Wat men mij wil doen geloven is dat ik daar dan ook automatisch permanent woon. Dat is wat ik betwist. Ik stel dat hoofdverblijfplaats en intermitterend wonen ook kunnen samengaan.
Dit wordt tevens bevestigd in:
"Het domicilie is de plaats waar een persoon zijn hoofdverblijf heeft en waar hij geacht wordt aanwezig te zijn voor het uitoefenen van zijn rechten en het nakomen van zijn verplichtingen, hoewel hij er in feite misschien niet bestendig verblijft" (W. Delva, Personen- en familierecht, Gent, Story-Scientia, 1978, dl. 2A, 20).

het KB van 1992 heeft het over de plaats waar men hoofdzakelijk verblijft, dit is niet hetzelfde als permanent. Hoofdzakelijk is meer dan de helft van het jaar, maar kan gedurende de rest van het jaar elders zijn, dat bedoel ik.

Franciscus
Berichten: 35665

#5 , 18 sep 2013 16:30

U maakt de vergissing door te denken dat bestendig verblijven hetzelfde is als 'permanente' wettelijke verblijfplaats.
Dat wil dus zeggen dat uw wettelijke verblijfplaats uw domiciliëring daar dus niet mag staan gezien het een recreatiegebied is.
U mag in een recreatieverblijf verblijven volgens de voorwaarden maar gezien uw domicilie daar staat wordt daarmee veronderstelt dat daar uw belangen 24/7 gevestigd zijn en 24/7 wil zeggen permanent.

Het is net op de domicilie dat men permanent verblijft ook al zit men maanden op zijn buitenverblijf .. dat is perfect in orde.
Maar uw domicilie moet wel op een plaats staan waar het wettelijk kan.

xplorr
Topic Starter
Berichten: 11

#6 , 18 sep 2013 17:23

Bedankt voor uw antwoord.
Het KB van 16 juli 1992 zegt niets over permanente belangen of permanent wonen (wat trouwens een stedenbouwkundige functie is).
Het KB stelt immers dat de hoofdverblijfplaats die plaats is waar men effectief het grootste deel van het jaar verblijft.

Ik citeer even:

Art. 16. § 1. De bepaling van de hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een feitelijke situatie, dat wil zeggen de vaststelling van een effectief verblijf in een gemeente gedurende het grootste deel van het jaar. Deze vaststelling gebeurt op basis van verschillende elementen, met name de plaats waarheen de betrokkene gaat na zijn beroepsbezigheden, de plaats waar de kinderen naar school gaan, de arbeidsplaats, het energieverbruik en de telefoonkosten, het gewone verblijf van de echtgenoot of van andere leden van het huishouden.

Het grootste deel van het jaar betekent minstens meer dan de helft van een jaar op jaarbasis gezien.

Dit KB bepaalt enkel de hoofdverblijfplaats. Dit KB sluit intermitterend wonen of verblijven dus totaal niet uit. Dit wordt uitdrukkelijk in het KB bevestigd door te stellen dat een tijdelijke onderbreking, een intermissie de hoofdverblijfplaats niet wijzigt:

Art. 17. De hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door een tijdelijke afwezigheid.

Ik kan dus gerust de andere helft van het jaar ergens anders verblijven. Het blijft mijn hoofdverblijfplaats zolang ik er maar de helft + 1 dag van een jaar verblijf.
Als ik dus de andere helft van het jaar besluit om elders te wonen, dan betekent dit de-facto intermitterend en niet meer permanent.
Welnu intermitterend wonen is de enige toegestane verblijfs/woonfunctie (stedenbouwkundig gezien) in een weekendverblijf.

Derhalve schend ik de stedenbouwkundige functie van mijn weekendverblijf niet. (wat ik wilde aantonen)
Hoofdverblijfplaats hebben en intermitterend wonen is dus perfect te combineren in een weekendverblijf.

De denkfout die u volgens mij maakt is dat u het burgerlijk begrip "hoofdverblijfplaatst" gelijkstelt aan of verwart met het stedenbouwkundig begrip permanent wonen (wat een functie is).
Het ene zegt iets over waar men meestal verblijft, het andere zegt iets over de aard van het verblijf, de functie.

Franciscus
Berichten: 35665

#7 , 18 sep 2013 17:37

Voor domicilie (al of niet hoofdwoonplaats) telt bij mijn weten alleen de wet van 19 juli 1991
Regelgeving inzake bevolking
Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, moet elke persoon ingeschreven worden in de registers van de gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft. De bepaling daarvan is gebaseerd op een feitelijke situatie, dat wil zeggen de vaststelling van een effectief verblijf in de gemeente gedurende het grootste deel van het jaar.

Regels in stedenbouw zijn dus net van tel.

Indien wordt vastgesteld in PV's dat het pand niet voldoet aan de regels OM er te wonen wordt door de politie de nodige inbreuken vastgesteld inzake die specifieke wetgevingen.
Dus de kwartierinspecteur MOET een voorstel tot inschrijving ( als deze u aantreft) op het adres opmaken ongeacht het administratieve statuut van die plaats.
Daarnaast zal deze ook de nodige PV's opstellen waaruit blijkt dat er een inbreuk OP die andere wetgevingen is.
(vb inbreuk wooncode - bouwinbreuken enz)
Uiteindelijk zal het de rechter zijn die beslist.

Nog een element indien de kwartierinspecteur u niet aantreft en na een reeks van controles dat blijft vaststellen zal er een voorstel tot ambtelijke afvoering tot gevolg hebben.
De gemeente zal dit na x maand via een beslissing College B&S en dan is de Ambtelijke Afvoering bij Collegiaal Besluit een feit.
Dit los van een verdere bestuurlijke en/of strafrechtelijke procedure.

Trouwens de politie kan opdracht krijgen om u op het adres waar u WEL aan te treffen bent (voorstel) tot ambtelijk in te schrijven op te maken .... u hoeft daar zelfs niets voor te doen. Het is de gemeente die daartoe beslist.

Franciscus
Berichten: 35665

#8 , 18 sep 2013 17:42

En verder :
Dit schrijft Biza over 'permanent verblijven in week-end zone's:

Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, moet elke persoon worden ingeschreven in de registers van de gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft. De bepaling daarvan is gebaseerd op een feitelijke situatie, dat wil zeggen de vaststelling van een effectief verblijf in een gemeente gedurende het grootste deel van het jaar.

Zo mag, krachtens artikel 16, § 2, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, geen enkele inschrijving als hoofdverblijfplaats geweigerd worden omwille van de veiligheid, de gezondheid, het urbanisme of de ruimtelijke ordening. De gemeente kan echter overgaan tot een voorlopige inschrijving voor een periode van maximum 3 jaar. Na die termijn wordt de inschrijving definitief, als geen enkele administratieve of gerechtelijke beslissing een einde heeft gemaakt aan de onregelmatige toestand.

Het is belangrijk eraan te herinneren dat de inschrijving in het bevolkingsregister een administratieve maatregel is die louter een feitelijke situatie vaststelt. Zij houdt dus in geen geval een machtiging in om op het geregistreerde adres permanent te verblijven en mag geen reden zijn om te ontsnappen aan eventuele inbreuken op andere wetgevingen, zoals die betreffende het urbanisme of de ruimtelijke ordening.

Als de gemeente de inschrijving weigert omdat de effectieve hoofdverblijfplaats gevestigd is in een caravan, een chalet of iets dergelijks, gelegen in een zone waarin het permanent verblijf niet toegelaten is overeenkomstig de regionale wetgeving betreffende het urbanisme en de ruimtelijke ordening en overeenkomstig de reglementering op de campings, is het altijd mogelijk, ingevolge artikel 8 van de bovengenoemde wet van 19 juli 1991, de betwisting voor te leggen aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

xplorr
Topic Starter
Berichten: 11

#9 , 18 sep 2013 19:14

Klopt allemaal, maar waar het om gaat is dat de overheid ervan uitgaat dat je ook permanent woont (wet stedenbouw) als je je hoofdverblijfplaats(wet bevolking) hebt in je weekendverblijf.
Niemand wil blijkbaar aanvaarden dat ook intermitterend wonen gecombineerd kan worden met een hoofdverblijfplaats.
Ik vraag me af of er op basis van mijn redenering een rechter volgt.

Franciscus
Berichten: 35665

#10 , 18 sep 2013 19:20

Wel dat zal u weten wanneer u ingeschreven wordt op uw andere verblijfplaats.

Mogelijk zijn er wel enkele 'experten' hier die vonnissen in die richting hebben ... ik heb er geen.

xplorr
Topic Starter
Berichten: 11

#11 , 18 sep 2013 23:25

Hoe kan je de hier de vraag stellen of er vonnissen bekend zijn in die richting?
nl. mensen die vrijgesproken zijn van de aanklacht permanent wonen in een weekendverblijf?
Bestaat er een database van vonnissen op nationaal niveau waar je kan zoeken op keywoord?
Het is toch niet meer van deze tijd als je dat niet zou kunnen opzoeken...

Franciscus
Berichten: 35665

#12 , 18 sep 2013 23:40

Gelet op de regelgeving sedert 2008 denk ik dat er zeeeeeer weinig mensen zich in een week-end omgeving kunnen inschrijven.
ALS er al zijn zal het toch een uitdovend scenario zijn. Dus wel de bestaande nog mogelijk maken maar nieuwe worden zo wie zo vervolgt en bij beslissing geschrapt.
Zijn er waar u 'woont' andere die er mogen gedomicilieerd blijven... daar is navragen.
Ik weet dat in sommige delen/gebieden men iets meer zal toelaten vb iets dat direct aansluit aan een bebouwde omgeving maar andere recreatiegebieden worden systematisch 'beëindigd'.

Op deze site kan u gratis vonnissen opvragen.
http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl" onclick="window.open(this.href);return false;

xplorr
Topic Starter
Berichten: 11

#13 , 19 sep 2013 11:36

Bedankt voor de link.
Er zijn naar schatting 25.000 gezinnen in Vlaanderen die hun weekendverblijf het grootste deel van het jaar gebruiken als hoofdverblijfplaats.
Daarvan zijn er naar schatting 25% daadwerkelijk ook gedomicilieerd.
De gezinnen die er voor september 2008 (cfr. VCRO) zijn ingeschreven, laat men in de meeste gemeenten met rust (gedoogbeleid).
Diegenen die zich na september 2008 nog lieten inschrijven worden inderdaad zeer repressief vervolgd via handhaving.

Franciscus
Berichten: 35665

#14 , 19 sep 2013 12:46

Dat klopt en dat is omdat de regelgeving veel strikter is geworden.
Vroeger mocht men ook afval verbranden in zijn tuin en nu niet meer.

De kans dat u indien u een geding inspant het zal halen is volgens mijn bescheiden mening zeer klein.

Eerst zijn de woningen die illegaal gebouw waren in natuurgebieden aangepakt ... en nu begint men aan de volgende categorieën.
U zal best uw hoofdverblijfplaats op een reguliere plaats onderbrengen .... politie zal vermoedelijk opdracht krijgen om de nodige PV's op te stellen.

Petra1967
Berichten: 2

#15 , 28 dec 2015 21:12

Hoe is het afgelopen met het bezwaar?
Is er een vonnis uitgesproken over deze kwestie?

Terug naar “Weetjes”