Pagina 3 van 3

Re: Afkortingen voor de naam

Geplaatst: 12 apr 2019 08:22
door denlowie
Veel omhaal van woorden en teksten !

Maar wat is nu het besluit???

Mag een huisarts nu Dr. voor de naam plaatsen of mag hij dit dus niet??? dit was toch de vraag van T.S

Want uit de voorgaande teksten weet ik het nog niet .

En de kranten gebruiken ook het woord dokters in plaats van artsen zie maar de kop in het nieuwsblad .

Belgische dokters razend op Belgische dokters

Re: Afkortingen voor de naam

Geplaatst: 12 apr 2019 08:26
door bosprocureur
Die persoon meet zich geen titel aan, hij/zij is simpelweg arts, en in onze taal is dat nog altijd een dokter, en het is gebruikelijk om dat af te korten met "Dr. ". Punt uit.

Wat sommige woordenboeken en dergelijke ook prediken, zij horen de taal weer te geven zoals ze gebruikt wordt, en niet zoals puristen ze zouden willen hebben.

Re: Afkortingen voor de naam

Geplaatst: 12 apr 2019 10:31
door The Oscars
Art. 128.
§ 1. Vanaf het academiejaar 2004-2005 kunnen de universiteiten de graad van master verlenen [...] samen met de academische graden van licentiaat, handelsingenieur, burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, apotheker, arts, tandarts en dierenarts die zij bij of krachtens het universiteitendecreet kunnen verlenen [...].
§ 2. Vanaf het academiejaar 2004-2005 kunnen de universiteiten [...] samen met de academische graden van gediplomeerde in de aanvullende studies en van gediplomeerde in de gespecialiseerde studies die zij krachtens het universiteitendecreet mogen verlenen, de graad van master verlenen [...].
§ 3. Vanaf het academiejaar 2004-2005 kunnen ambtshalve geregistreerde instellingen bedoeld in de artikelen 54 en 55 de graad van master verlenen in vervanging van of samen met de graad van licentiaat die zij krachtens artikel I, III, c) van de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs verlenen [...].
§ 4. De academische graden van licentiaat, handelsingenieur, burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, landbouwkundig ingenieur, ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, apotheker, arts, tandarts, dierenarts, van gediplomeerde in de aanvullende studiën, van gediplomeerde in de gespecialiseerde studiën, doctor in de rechten (verleend ten laatste in het academiejaar 1972-1973), doctor in de diergeneeskunde zonder proefschrift of doctor in de genees-, heel-, en verloskunde zonder proefschrift die de universiteiten, de erkende faculteiten voor protestantse godgeleerdheid, de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of de Examencommissies van de Staat voor het universitair onderwijs hebben verleend vóór het academiejaar 2004-2005 zijn gelijkgeschakeld met de graad van de master. De houders van die academische graden zijn gerechtigd tot het voeren van de titel van master. De Vlaamse regering neemt de aanvullende maatregelen die nodig zijn voor de gelijkschakeling van andere academische of universitaire graden op grond waarvan de houder gerechtigd is tot het voeren van een beschermde titel van hoger onderwijs, met de graad van master.
Decr.19-3-2004

Zie eveneens de Bologna-verklaring, TORB 2001

Zie ook: https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/b ... cteur.html

Re: Afkortingen voor de naam

Geplaatst: 12 apr 2019 10:44
door denlowie
Dus in de gewone taal mag men Dokter gebruiken in Belgie. !