Afkortingen voor de naam

Mathieu Rutten

Re: Afkortingen voor de naam

#16 , 11 apr 2019 09:24

Allez, we zijn weer vertrokken......Wordt weerom een item voor het onderdeel cafépraat.....

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
eylis
Berichten: 7678

#17 , 11 apr 2019 09:40

Ik dacht even op het taalforum beland te zijn :-) Maar om taaltechnisch correct titels te duiden moet je hier zijn: https://taaladvies.net/taal/advies/teks ... _algemeen/ en hier: https://onzetaal.nl/taaladvies/dr/ Voor Belgie zijn de titelafspraken niet zo duidelijk afgelijnd. In Nederland wel:https://taaladvies.net/taal/advies/teks ... nederland/ Veel leesgenot!

The Oscars
Berichten: 363
Juridisch actief: Nee

#18 , 11 apr 2019 12:08

Ik gebruik in mijn briefwisselingen nooit aanspreektitels. Tenzij je slijmerig/kruiperig wilt overkomen. Geachte heer, mevrouw is de enige aanspreekvorm die ik gebruik. Een ander is niet beter dan ik.
Laatst gewijzigd door The Oscars op 11 apr 2019 12:18, 1 keer totaal gewijzigd.

Reclame

asperger
Berichten: 6495
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#19 , 11 apr 2019 12:17

Wij zijn allemaal (een beetje) professor maar in toepassing van
s.s.t.t. (salvis titulis) vermelden we het niet :lol:
niettegenstaande we weledelhooggeleerd zijn :shock: :?: ...
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

bosprocureur
Berichten: 5046

#20 , 11 apr 2019 12:39

Terwijl we toch gezellig off topic gaan, wat is dan het verschil (Engels) tussen honourable en right honourable member of the parliament ? Met hier en daar nog een Hoofdletter ...

Ruigekerel
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#21 , 11 apr 2019 16:04

Mijn hoofdvraag was eigenlijk, om heel kort te zijn:

Hebben huisartsen het recht dr/dr. voor hun naam te zetten? Zo ja/zo neen, waar kan ik dat terugvinden?
Ze hebben enkel een master, geen doctoraat.

denlowie
Berichten: 15332
Juridisch actief: Nee

#22 , 11 apr 2019 16:17

Ja dan gaan veel websites moeten veranderd worden, want bij alle groepspraktijken staat er overal Dr. voor hun naam.
Zie ook maar naar de gele telefoongids.

Ik zie me nog niet in een dokterskabinet binnen komen en zeggen dag ARTS !

Ik zeg altijd dag dokter ook als is dit een vrouw .
Ben ik fout volgens u ??
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Mathieu Rutten

#23 , 11 apr 2019 16:37

Ruige Kerel,

Zie topic:

Gebruik van een valse titel in je naam

#1 , 5 jaar 8 maand geleden (09 aug 2013 09:24)

Groetjes,

Thieu Rutten

asperger
Berichten: 6495
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#24 , 11 apr 2019 16:47

Mijn hoofdvraag was eigenlijk, om heel kort te zijn:

Hebben huisartsen het recht dr/dr. voor hun naam te zetten? Zo ja/zo neen, waar kan ik dat terugvinden?
Ze hebben enkel een master, geen doctoraat.
Om het nog wat ingewikkelder te maken:
Alle huisartsen van mijn generatie zijn/waren doctor (doctor in de genees-, heel- en verloskunde)
Net zoals alle juristen van mijn generatie (doctor in de rechten).

"Ik zeg altijd dag dokter ook als is dit een vrouw. "
Ben ik fout volgens u ??"
Waarom zou dat fout zijn?
Je zou ook "dag madam den doktoor" kunnen zeggen indien je haar vrouwelijkheid wil benadrukken.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Blaatpraat
Berichten: 3274

#25 , 11 apr 2019 17:00

Iemand met een doctorstitel mag de afkorting dr. voeren.
Een dokter kan deze titel bezitten, maar vaak is dit niet het geval, en is dit een master (die mag dan de afkorting mr. voeren).

In de Belgische variant van het Nederlands wordt de afkorting dr. ook toegelaten voor een dokter, dit is bij onze noorderburen niet het geval.
Bron: zowat alle taalkundige bronnen

The Oscars
Berichten: 363
Juridisch actief: Nee

#26 , 11 apr 2019 17:05

Wet uitoefening Gezondheidsberoepen

Art. 25.§ 1. Niemand mag een beroepstitel dragen die betrekking heeft op één van de prestaties die nader bepaald zijn ter uitvoering van artikel 23, § 1, of op handelingen die bedoeld zijn bij artikel 22, 2° en 3°, (zo hij niet houder is van de erkenning bedoeld in artikel 24, § 1). <W 1999-01-25/32, art. 179, 018; Inwerkingtreding : onbepaald, zie ook art 183>
§ 2. Hij die aan de kwalificatievoorwaarden, gesteld bij de wetgeving van een vreemd land, voldoet, mag slechts een beroepstitel dragen die betrekking heeft op één van de prestaties die nader bepaald zijn ter uitvoering van artikel 23, § 1, of op handelingen die bedoeld zijn bij artikel 22, 2° en 3°, zo hij de machtiging bekomt van de Minister belast met de uitvoering van de besluiten tot vaststelling van de vereiste kwalificatievoorwaarden.

Art. 40bis. <Ingevoegd bij W 1990-12-19/32, art. 11, 005; Inwerkingtreding : 08-01-1991>
Onverminderd de toepassing van de straffen gesteld bij het Strafwetboek en onverminderd, desgevallend, de toepassing van tuchtmaatregelen, wordt gestraft met een boete van tweehonderd frank tot duizend frank :
1. Hij die, met overtreding van artikel 35quater, zich in het openbaar een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaming toeëigent zonder het recht hiertoe te hebben;
2. Hij die, met overtreding van artikel 35quinquies, een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaming toekent aan personen, die hij tewerkstelt, zelfs als vrijwilligers, en hierop het recht niet hebben.
In dit geval zijn de werkgevers en lastgevers burgerlijk aansprakelijk voor de geldboeten uitgesproken ten laste van hun aangestelden of lastnemers, wegens overtredingen gepleegd bij de uitvoering van hun contract.

Art. 40ter. [1 Onverminderd de toepassing van de bij het Strafwetboek gestelde straffen, wordt gestraft met een geldboete van 200 euro tot 1.000 euro :
1° hij die, in overtreding van artikel 21quatervicies, § 3, of 21quinquiesvicies, zich in het openbaar een beroepstitel toe-eigent zonder er recht op te hebben;
2° hij die, in overtreding van artikel 21quatervicies, § 3, of 21quinquiesvicies, ten onrechte een beroepstitel toekent aan personen die hij, zelfs kosteloos, tewerkstelt.
In het in het eerste lid, 2°, bedoelde geval zijn de werkgevers en lastgevers burgerlijk aansprakelijk voor de geldboeten uitgesproken ten laste van hun aangestelden of lastnemers wegens bij de uitvoering van hun contract gepleegde misdrijven.]1
----------

asperger
Berichten: 6495
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#27 , 11 apr 2019 17:13

Iemand met een doctorstitel mag de afkorting dr. voeren.
Een dokter kan deze titel bezitten, maar vaak is dit niet het geval, en is dit een master (die mag dan de afkorting mr. voeren).

In de Belgische variant van het Nederlands wordt de afkorting dr. ook toegelaten voor een dokter, dit is bij onze noorderburen niet het geval.
Bron: zowat alle taalkundige bronnen
De afkorting "mr." voor "master" is me onbekend...
Ik ken enkel de afkortingen MA, Msc en MBA.

Dokter verwijst naar een beroep.
Alle artsen kan men zo aanspreken (bv. is er een dokter in de zaal?)
Onafhankelijk van welke titel (doctor of master) op hun ezelsvel staat.
Laatst gewijzigd door asperger op 11 apr 2019 17:32, 5 keer totaal gewijzigd.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

The Oscars
Berichten: 363
Juridisch actief: Nee

#28 , 11 apr 2019 17:16

Zie ook decreet herstructurering hoger onderwijs Vlaanderen, art. 24, par. 1, 15 juncto 25, par 3, alsook paragraaf 8.

Mathieu Rutten

#29 , 11 apr 2019 17:20

The Oscars,

Dank jullie wel om het topic terug op de rails te krijgen

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.

The Oscars
Berichten: 363
Juridisch actief: Nee

#30 , 11 apr 2019 17:23

§ 8. Diegene die zonder daartoe gerechtigd te zijn de titel van bachelor of master met of zonder nadere specificatie of doctor (doctor of philosophy met afkorting PhD of dr) [of de graden en titels genoemd in § 2, § 3, § 4, § 5 en § 5bis]¹ voert in strijd met dit decreet, wordt gestraft met een boete van 125 tot 500 euro.

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/ed ... ocid=13425

Terug naar “Weetjes”