schenkingen: betekenis "in natura"

delicaat
Topic Starter
Berichten: 75
Juridisch actief: Nee

schenkingen: betekenis "in natura"

#1 , 5 maand 3 weken geleden (31 jul 2019 12:58)

"Krachtens artikel 747 van het Burgerlijk Wetboek keren geschonken goederen van rechtswege terug naar de ouder-schenker, doch enkel wanneer het begiftigde kind zonder nakomelingen komt te overlijden. Daarenboven moet het geschonken goed nog in natura aanwezig zijn in de nalatenschap van het overleden kind."

Hoe moet in natura worden geïnterpreteerd?
In natura betekent toch "niet in geld" (indien men spreekt over betalingen).
Wat indien men geld heeft geschonken? Dat is geen natura in de betekenis van het woord.
Kan dat geschonken geld dan nooit terugkeren naar de schenker?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Marcus Aurelius
Berichten: 1295
Juridisch actief: Nee

#2 , 5 maand 3 weken geleden (31 jul 2019 13:40)

mogelijk zal de volgende link u wijzer maken:

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/ ... 001_AC.pdf
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

delicaat
Topic Starter
Berichten: 75
Juridisch actief: Nee

#3 , 5 maand 3 weken geleden (31 jul 2019 14:51)

Die bron gaat louter over het erfrecht.
Mijn vraag betreft de niet-conventionele en conventionele terugkeer van een schenking naar de schenker en hoe "in natura" in dat verband moet worden geïnterpreteerd.

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 1295
Juridisch actief: Nee

#4 , 5 maand 3 weken geleden (31 jul 2019 15:07)

U haalt art. 747 aan het BW aan en dit gaat over ERVEN. Het gaat dus wel degelijk over erfrecht.

Art. 747. De bloedverwanten in de opgaande lijn erven, met uitsluiting van alle anderen, de zaken door hen geschonken aan hun kinderen of afstammelingen die zonder nakomelingschap zijn gestorven, wanneer de geschonken zaken nog in natura aanwezig zijn in de nalatenschap.
Indien de zaken zijn vervreemd, bekomen de bloedverwanten in de opgaande lijn de prijs die daarvoor nog verschuldigd mocht zijn. Zij erven ook de rechtsvordering tot terugneming die de begiftigde mocht hebben.

M.i. betekent dit dat bv. een geschonken onroerend goed terugkeert naar de schenker, de ouders, indien de begiftigde kinderloos sterft.
Werd het onroerend goed vervreemd, m.a.w. het is niet meer terug te vinden in de nalatenschap van de begiftigde, dan krijgen zij de vertegenwoordigende waarde. De ouders erven dus buiten hetgeen ze geschonken hebben ook nog eens de helft van de erfenis van het overleden kind.

Ander meer gespecialiseerden zullen me wel verbeteren waar nodig.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

delicaat
Topic Starter
Berichten: 75
Juridisch actief: Nee

#5 , 5 maand 3 weken geleden (31 jul 2019 15:19)

Nergens staat dat het uitsluitend een onroerend goed betreft. Kan dus ook over roerende goederen gaan. Maar ik zoek enkel de interpretatie van "in natura" in dit verband.
Want men kan ook geld schenken. Maar geld is geen "natura". Het is de tegenpool ervan. Dat is dus verwarrend.

ps: als men een onroerend goed schenkt en de begiftigde verkoopt het dan komt er niets meer terug naar de schenker (tenzij de clausule zaakvervanging werd opgenomen in schenkingsakte)

Marcus Aurelius
Berichten: 1295
Juridisch actief: Nee

#6 , 5 maand 3 weken geleden (31 jul 2019 17:16)

Ik heb nergens vermeld dat het enkel om een onroerend goed zou gaan. Ik heb het gewoon willen illustreren met een voorbeeld. Misschien eens uw echte vraag stellen en vooral uitleggen wat uw bedoeling is? Welke partij bent u in deze casus?
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

delicaat
Topic Starter
Berichten: 75
Juridisch actief: Nee

#7 , 5 maand 3 weken geleden (31 jul 2019 17:19)

Vraag is simpel: Wat bedoelt de wetgever met "nog aanwezig in natura" indien het een schenking van een geldsom betreft?
Ik ben de schenker van een geldsom.
Mijn vraag was toch van in het begin duidelijk: "Hoe moet in natura worden geïnterpreteerd?"

Terug naar “Weetjes”