Kan een huurcontract huisdieren verbieden?

Jabbe
Topic Starter
Berichten: 583

Kan een huurcontract huisdieren verbieden?

#1 , 10 maand 1 week geleden (07 mar 2018 14:44)

In de nieuwsbrief van Bouw & Wonen las ik volgend interessant artikel.
Op het forum circuleren regelmatig topics over dit onderwerp.

Je ziet het in steeds meer huurcontracten staan: “Huisdieren niet toegestaan”.
Maar kan een verhuurder je wel verbieden om een hond, kat of ander al dan niet snoezig huisdier in huis te halen?
Tot meer dan de helft van de kandidaat-huurders met huisdieren zouden problemen ondervinden om een huurwoning te vinden. Vooral grote honden zijn een struikelblok voor heel wat verhuurders. Het leidt vaak tot schrijnende toestanden waarbij kandidaat-huurders maandenlang vruchteloos op zoek zijn naar een onderkomen.

De vraag stelt zich dan ook of een verbod op huisdieren in een huurcontract juridisch wel geldig is.
En wat zijn de gevolgen als je zo’n verbod negeert en tóch een huisdier in je huurhuis of -appartement houdt?

Recht op privé-leven
Er bestaat geen wet die een huurder uitdrukkelijk het recht geeft om huisdieren te houden. Toch kan je het houden van huisdieren zien als een onderdeel van het recht op privéleven, gezinsleven en woonplaats, zoals dat bepaald wordt in artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (EVRM).

Anderzijds is het ook mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, in te grijpen op dit recht om zo de bescherming van de rechten en vrijheden van andere burgers te garanderen. Ook de Belgische Grondwet bepaalt dat de wetgever kan ingrijpen in het recht op een privé-leven.

De clausule ‘Huisdieren niet toegelaten’
Het blijft wel de vraag of de clausule ‘Huisdieren niet toegelaten’ mogelijk is in een private huurovereenkomst. Als beide partijen zich in die regeling kunnen vinden, is er uiteraard geen probleem. Maar ook als de huurder het verbod overtreedt, zal dat doorgaans niet beschouwd worden als een ernstige contractuele fout, net omwille van het fundamentele recht op een privéleven.

Als de huisdieren geen overlast of schade veroorzaken, is het verbod dus niet geldig. Uiteraard liggen de kaarten anders als de huisdieren wél voor overlast en/of schade zorgen. In dat geval kan een rechtbank verschillende sancties opleggen zoals:

- bindende voorwaarden (bijvoorbeeld: de verplichting om uitwerpselen te verwijderen)
- de verwijdering van de dieren uit de huurwoning
- de ontbinding van de huurovereenkomst (uitzonderlijk)

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
TomVDJ
Berichten: 10696
Juridisch actief: Nee

#2 , 10 maand 1 week geleden (07 mar 2018 16:24)

Goede samenvatting van dit topic, maar wat ik een beetje mis, is het feit dat wanneer je deze afspraak met de verhuurder negeert, de verhuurder wel eens kan beslissen dat het na 3 jaar gedaan is met huren. Als hij de opzegtermijn respecteert en de wettelijke schadvergoeding betaalt, kan hij na drie jaar de huur perfect stop zetten.

Als een huurder dus een huurovereenkomst op langere termijn wenst, kan hij best open kaart spelen met de verhuurder, denk ik. Een grote hond in huis houden, als je goed weet dat in het huurcontract staat dat huisdieren verboden zijn, is niet meteen goed voor de huurder-verhuurder relatie...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Freshprince
Berichten: 223
Juridisch actief: Ja

#3 , 10 maand 1 dag geleden (19 mar 2018 13:52)

Goede samenvatting van dit topic, maar wat ik een beetje mis, is het feit dat wanneer je deze afspraak met de verhuurder negeert, de verhuurder wel eens kan beslissen dat het na 3 jaar gedaan is met huren. Als hij de opzegtermijn respecteert en de wettelijke schadvergoeding betaalt, kan hij na drie jaar de huur perfect stop zetten.

Als een huurder dus een huurovereenkomst op langere termijn wenst, kan hij best open kaart spelen met de verhuurder, denk ik. Een grote hond in huis houden, als je goed weet dat in het huurcontract staat dat huisdieren verboden zijn, is niet meteen goed voor de huurder-verhuurder relatie...
Zouden veel verhuurders dit ook effectief doen? Negen maal de huurprijs is niet niks, zo kom je al snel richting, of zelfs boven, 5.000 euro. Veel huurders zullen het voor zo'n som ook niet zo erg vinden om te moeten verhuizen, denk ik.
Raadpleeg voor belangrijke juridische beslissingen altijd een advocaat (met specialisatie in desbetreffende materie) of bevoegde instantie, niet enkel een forum!

Reclame

TomVDJ
Berichten: 10696
Juridisch actief: Nee

#4 , 10 maand 1 dag geleden (19 mar 2018 14:33)

Hangt er van af. Verhuurder kan drie jaar extra wachten, dan is de schadevergoeding lager. Of 6 jaar extra, dan valt de schadevergoeding weg.

Ik ken ook een geval waar de verhuurder net om deze reden zijn dochter gevraagd heeft in de woning in te trekken. Gevolg: huurder met huisdier kreeg een opzeg van 6 maanden en moest er uit. Daarna is de dochter van de verhuurder er in gaan wonen voor 2 jaar, waarna het terug verhuurd werd. De oude huurder heeft geen cent schadevergoeding gezien...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Ellixhirion
Berichten: 39
Juridisch actief: Nee

#5 , 9 maand 2 weken geleden (30 mar 2018 11:48)

Kort: goede afspraken maken goede vrienden.

De wet over de privésfeer en het dan wel of toelaten van huisdieren is altijd een beetje een grijze zone en vooral een zaak van goede wil.
Als huurder is het best altijd open te zijn tege de eigenaar en vermelden dat je huisdieren hebt of als je plannen hebt een dier in huis te nemen.
Meestal vermeld het huurcontract dat, soms zijn er geschillen om het juist niet vermeld word of dat het een algemene "huisregel" is in het gebouw.

Als het letterlijk in uw het contract staat, zou ik het ook niet doen, zich verschuilen achter de privésfeer zal enkel de relatie met de eigenaar verzuren en verpest de medewerking dat men zal krijgen als men het pand verlaat.

Indien niet, is er in principe niets dat u tegenhoud dat te doen, beter nog is gaan kijken met de andere mensen in het gebouw als er al dieren aanwezig zijn of niet en gaan polsen als er sommige dit storend zouden vinden.

Uit ervaring weet ik dat men moeilijker doet over een hond dan een kat. Hetzelfde met vogels, die maken echter lawaai.

TomVDJ
Berichten: 10696
Juridisch actief: Nee

#6 , 9 maand 1 week geleden (09 apr 2018 11:34)

Ellixhirion, uw uitleg kan voor verwarring zorgen. Voor ééns en voor altijd:
1. Een clausule over huisdieren in een huurcontract is in principe ongeldig. Een huurder hoeft zich daar niet aan te houden. Als de verhuurder dit in proces trekt, zal hij dit verliezen.
2. Een huisdier dat schade aanbrengt of overlast veroorzaakt is natuurlijk wel een probleem. Niet omwillen van het huisdier, maar omwillen va de schade. Net zoals ook een hobby van de huurder die schade veroorzaakt, een probleem zou zijn.
3. Ten slotte: een huurder moet er rekening mee houden dat mits betaling van schadevergoeding, de huur na 3, 6 of 9 jaar kan opgezegd worden door de verhuurder (indien een familielid van de verhuurder er komt wonen, kan dit zelfs sneller). De huurder heeft er dus alle belang bij een goede relatie met de verhuurder te onderhouden als hij daar langer dan 3,6 of 9 jaar wenst te wonen. Een conflict over een huisdier kan deze relatie verzuren.

Daarmee is dus alles gezegd. Juridisch antwoord: JA, een huurder mag altijd een huisdier houden als dit niet voor overlast zorgt. Side remark: ken de huurwetgeving en besef dat verhuurder ook kan opzeggen na 3,6,9 jaar.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Terug naar “Huren”