Huurwet Vlaanderen Dierenwelzijn

KJ86
Berichten: 1954

Re: Huurwet Vlaanderen Dierenwelzijn

#61 , 7 maand 1 week geleden (09 sep 2018 22:21)

Het is sowieso een goed initiatief van de minister. Hij geeft een duidelijk signaal dat de huurder zich weerbaarder moet opstellen en een contract moet bedingen dat in zijn voordeel is.
Het enige wat de huurder moet doen is vragen om de standaardclausule op te nemen en dan moet er niet geluld worden over het EVRM.

De macht ligt bij de huurders maar ze beseffen het niet.
Geen huisdieren = niet huren of tijdelijk huren.
Nu zijn er veel huurders die er voor kiezen om het contract binnen te halen met bedrog (hetgeen dat wel expliciet wettelijk verboden is). Ik denk dat de initiatiefnemers van het EVRM zich in hun graf zouden keren als ze zouden weten dat in België het EVRM misbruikt wordt voor een huurder een luxeartikel te gunnen terwijl er elders in Europa echte inbeuken gebeuren zoals foltering van gevangenen.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#62 , 7 maand 1 week geleden (09 sep 2018 22:30)

#60 bosprocureur


in :
Artikel 577-10
§ 1

De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks worden tegengesteld door degenen aan wie ze kunnen worden tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw in medeëigendom. (dwingende wetgeving)


Lees aandachtig het artikel !
https://huur-recht.be/kennisbank/opinie ... -verbieden

adizal
Berichten: 490
Locatie: Antwerpen

#63 , 7 maand 1 week geleden (10 sep 2018 08:22)

Toch enige aanmerking.....
Volgens het EVRM.....

'Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht'

Artikel 8.1 van het Europees verdrag van de rechten van de mens primeert op het interne recht en dient door alle rechtbanken te worden toegepast. (Rb Luik, 21 oktober 1986, JLMB 1987, pagina 578 met noot J.H.)

En toch volgens statuten van een appartementsgebouw zouden huisdieren verboden kunnen worden...

Staan de statuten van een appartementsgebouw of een bepaling in een huurcontract dan boven de wet??
Het is beter een leeuw te zijn op momenten,
dan een schaap, voor het leven.

Reclame

KJ86
Berichten: 1954

#64 , 7 maand 1 week geleden (10 sep 2018 09:10)

Natuurlijk niet. De rechtspraak die je aanhaalt is toegepast op de huurwet en staat los van de wet op mede-eigendom.

lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#65 , 7 maand 1 week geleden (10 sep 2018 10:14)

# 63 Adizal
Staan de statuten van een appartementsgebouw of een bepaling in een huurcontract dan boven de wet??

Het antwoord op uw vraag is § 2 van het Europees verdrag :

Artikel 8 Recht op eerbiediging van privé-, familie en gezinsleven
1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven,
zijn woning en zijn correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit
recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving
noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of
het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en
strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#66 , 7 maand 1 week geleden (10 sep 2018 20:31)

#mjers , #fatherb , #Franciscus ,# LeenW , # bosprocureur , #adizal
zijn jullie allemaal al een beetje van mening veranderd ?

Ik geef graag toe dat het verbieden van huisdieren ingrijpend kan zijn , maar simpelweg stellen dat niemand het kan of mag verbieden , is een brug te ver.
Verwijten aan mijn adres van anti-dieren vriend , wil zijn groot gelijk halen enz.... zijn van ondergeschikt belang , maar Juiste en correcte informatie geven aan de lezers is van cruciaal belang, vandaar mijn objectieve tussenkomst .

LeenW
Berichten: 8047

#67 , 7 maand 1 week geleden (10 sep 2018 20:55)

In die zin dat er meer vonnissen tegen huurders zijn dan ik gedacht had. Maar ik blijf er wel bij dat voor een "standaard" huisdier zoals het katje van Evelien, er een zeer grote kans is dat de rechtbank er geen problemen mee heeft.

lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#68 , 7 maand 1 week geleden (10 sep 2018 22:23)

#67 LeenW , dank.

Evelien , huurt een app. in mede-eigendom en wist van tevoren dat de statuten/reglement van de VME vermelde " huisdieren niet toegelaten" . Welk nut/doel die VME daaraan geeft zal bepalend zijn wat die VME en/of de vrederechter zou/kan beslissen. Algemeen belang nut,doel, gaat meestal voor op een individueel belang. zie #43.
De VME bepaalt de regels , noch een huurder , noch een mede-eigenaar , wel alle mede-eigenaars beheren en beslissen op de algemene vergadering en bepalen zo het beheer/reglement.
Evelien doet er goed aan haar probleem voor te leggen aan de leden van de raad van mede-eigendom en aan de syndicus van dat gebouw , nadien kan de VME een beslissing nemen al of niet in haar voordeel.


Evelien huurt een woning ," er is een zeer grote kans dat de rechtbank er géén problemen mee heeft " omdat in deze het algemeen belang niet van tel is.
Belangrijk voor de lezers belangrijke nuance : een appartement huren is anders dan een woning huren.
Een appartement huren = statuten/reglement van het complex bepalen wat kan en niet kan en alle bewoners moeten deze bepalingen respecteren. ( alle bewoners = huurders , eigenaars , vruchtgebruiker..)

LeenW
Berichten: 8047

#69 , 7 maand 1 week geleden (12 sep 2018 10:30)

En waar wordt het "algemeen belang" geschaad door het houden van een kat op een appartement? Ik zou ook hiermee naar de rechtbank durven stappen.

father b
Berichten: 300
Juridisch actief: Nee

#70 , 7 maand 1 week geleden (12 sep 2018 11:17)

Evelien, als ik jou was, zou ik zeker geen actie ondernemen. Houdt het poesje gewoon. Laat het aan anderen over om actie te voeren. Laat u zeker niet afschrikken ( want dat is wat verhuurders, VME, RVME )
graag doen en u willen overbluffen. Geen overlast = geen probleem. Dus dierenvriendin gewoon genieten van uw katje.
En laat al die zo gezegd wettelijke en onwettelijke zaken aan u voorbij gaan. Er is geen enkele inbreuk.

lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#71 , 7 maand 6 dagen geleden (12 sep 2018 16:25)

Overlast , inbreuk , geurhinder , vlooien , teken , agressieve kat of hond , brave kleine hond ect....daar gaat het hier niet over.

Lees wat er staat .
Huren in een appartement " in gemeenschap " is ANDERS dan het huren van een woning.

Indien de vereniging van mede-eigenaars beslist heeft " geen huisdieren toegelaten " dan is dit zo en moeten alle bewoners zich daar aan houden.

# Leenw : géén gedoogbeleid zodat het algemeen belang [b]niet[/b] geschaad kan worden , preventieve maatregel , doel , nut . herlees vonnis.

Einde .

father b
Berichten: 300
Juridisch actief: Nee

#72 , 7 maand 6 dagen geleden (12 sep 2018 18:23)

Lebragard, beken eens eindelijk welke belangengroep gij verdedigt op dit forum en elders ?
Hou eindelijk eens op om de diervriendelijke mensen te pesten. VME en A.V. mogen niet gewoon alles beslissen wat hun uitkomt. Onrust stoken hoort hier niet thuis. Gij moogt nog zo veel artikels aanhalen dat u wilt; probeer dan maar eens de gerechtelijke weg te bewandelen. Schrikbewind.
Laat ieder van zijn leven genieten. Ik stoor mij zoveel aan het gedrag van de mensen in appartementenblokken, maar moet het ook tolereren. En ja het is stilaan bewezen dat u dieronvriendelijk bent. Stop ermee.

KJ86
Berichten: 1954

#73 , 7 maand 6 dagen geleden (12 sep 2018 20:39)

Het heeft niets met dierenvriend te maken. Als je een dierenvriend bent, investeer je in bossen en natuur. Welke groep van mensen zou dat het meest doen, huurders of verhuurders.
Het heeft meer te maken met het feit dat een huurder bereid is om bedrog en contractbreuk te plegen voor zijn luxeartikel en dat onze maatschappij dusdanig verlinkst dat degenen die het bedrog aankaarten op de vingers getikt worden en/of bestempeld worden als onmensen.
Enkel de mensen met een assistentiehond moeten ongestoord en overal kunnen huren met hun huisdier, al de rest (het luxeartikel) moet de toestemming bedingen in het huurcontract.
Dank aan minister Ben Weyts voor de verduidelijking.

bosprocureur
Berichten: 3725

#74 , 7 maand 6 dagen geleden (12 sep 2018 20:53)

:roll:

Of mijnheer Weyts het echt letterlijk zo bedoeld heeft, daar twijfel ik toch even aan hoor.

Die hele kwestie wordt hier wel zwartwit voorgesteld. Is hier niet allang alles al gezegd?

KJ86
Berichten: 1954

#75 , 7 maand 6 dagen geleden (12 sep 2018 22:46)

Als we de lezers van het forum kunt sensibiliseren, zijn we toch al een stap dichter bij een betere maatschappij.
De boodschap is om te wachten met een huisdier aan te schaffen tot dat je een woning gekocht hebt of één gehuurd hebt met de toestemming voor huisdieren.
Zo simpel is het!

Terug naar “Actuele Thema's”