Huurwet Vlaanderen Dierenwelzijn

KJ86
Berichten: 1954

Re: Nieuwe wetgeving huisdieren huurappartement

#31 , 7 maand 3 weken geleden (29 aug 2018 13:20)

@ mjers

Met google vind je dat niet terug maar ze bestaan wel, spijtig genoeg heb ik geen toegang tot het platform van juridat.

Als we uw redenering volgen, mogen huurders het advies van Ben Weyts negeren en heeft hij die mediacampagne met de standaardclausule enkel en alleen opgestart voor zichzelf in de kijker te werken. De clausule die hij voorstelt heeft geen enkele meerwaarde, integendeel want de gebouwen met een inwendig reglement mogen wel huisdieren weigeren (hetgeen dan ook een inbreuk is op het EVRM).

Kan je mij dat eens uitleggen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
father b
Berichten: 300
Juridisch actief: Nee

#32 , 7 maand 3 weken geleden (29 aug 2018 14:09)

Forum leden laat jullie niet zot maken door Lebragard. Die wil overal tweedracht zaaien met zijn idee fixe,
anti dierenvriend. Haalt hierboven weeral 2 Nederlandse teksten aan ??

Tira00 : DE EVRM STAAT BOVENAAN DE WETGEVINGEN IN EUROPA, daarna de Europese wetten, dan ons burgerlijk wetboek, rechterlijke vonnissen, dan contracten, statuten en reglementen VME's.

Men kan krakers nog niet buitenzetten in leegstaande woningen, laat staan …
Eens in de spiegel staan en u afvragen : ik zie dieren niet graag, zie ik mezelf of mijn medemens graag ?

father b
Berichten: 300
Juridisch actief: Nee

#33 , 7 maand 3 weken geleden (29 aug 2018 14:21)

Voor gebouwen met een inwendig reglement, gelden ook de wettelijke regels. Is ondergeschikt aan ERVM, Europese wetgeving, burgerlijk recht, rechts vonnissen, wet op de mede eigendom, en dan statuten en reglementen.
In theorie zou het kunnen dat een A.V. beslist om mannen met een snor of een pinokkio neus te weigeren in appartementen. Men kan alles beslissen maar of het juridisch stand houdt, is wat anders. Alle soorten contracten zijn onderhevig aan bepaalde normen en wetten.

Reclame

LeenW
Berichten: 8047

#34 , 7 maand 3 weken geleden (29 aug 2018 14:34)

Lebragard heeft wel gelijk in de zin dat EVRM niet expliciet zegt dat huisdieren niet verboden mogen worden. Het is de huidige interpretatie die de rechtbanken eraan geven die ervoor zorgt dat men kan stellen dat huisdieren niet verboden kunnen worden.

adizal
Berichten: 490
Locatie: Antwerpen

#35 , 7 maand 2 weken geleden (29 aug 2018 14:43)

Leuke discussie, en nu allemaal blaffen....
Het is beter een leeuw te zijn op momenten,
dan een schaap, voor het leven.

mjers
Berichten: 1770

#36 , 7 maand 2 weken geleden (29 aug 2018 15:10)

Lebragard heeft wel gelijk in de zin dat EVRM niet expliciet zegt dat huisdieren niet verboden mogen worden. Het is de huidige interpretatie die de rechtbanken eraan geven die ervoor zorgt dat men kan stellen dat huisdieren niet verboden kunnen worden.
Ik denk dat dit inderdaad de ganse discussie mooi samenvat.
Dit topic mag wel wat opgekuist worden.
Bezoekers kunnen hier nu onmogelijk een correct antwoord uithalen.
Volgende maand krijgen we weer exact dezelfde vraag.

KJ86
Berichten: 1954

#37 , 7 maand 2 weken geleden (29 aug 2018 16:49)

Je zou ook minister Ben Weyts kunnen volgen en als huurder ervoor zorgen dat de standaardclausule in het contract opgenomen is.

lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#38 , 7 maand 2 weken geleden (29 aug 2018 20:49)

Antwoord aan #14 mjers
Voor de goede orde cursief tekst komt van u.
Hebt u gewoon gegoogled?
Inderdaad , bron aan informatie ! Ook juridische , Jura , Efri , bibliografie….

Probeer er aub geen discussie van te maken om het grote gelijk te halen.
Meningsverschillen zijn er , objectief blijven en gevoelens niet laten meespelen.

Veel mensen vinden dit topic buiten de vraagstelling om en baseren hun handelen op de antwoorden die hier gegeven worden.
Inderdaad zo vraagt de vraagsteller van dit topic : “ Ik zit met een reglement van het appartement waarin staat: huisdieren verboden, ook dieren van bezoekers.”

U doet dus wel degelijk enige vorm van schade door hier een foutieve redenering te blijven volhouden.
Dat is uw mening , maar is dit zo ?

De topic starter vraagt : “ Ik zit met een reglement van het appartement waarin staat: huisdieren verboden, ook dieren van bezoekers.”

#1 mjers , uw antwoord :

Neen.

Dit is trouwens geen nieuwe wetgeving.
Gebaseerd op eerdere uitspraak kan een verhuurder geen huisdieren weigeren. Rechters hebben in het verleden immers beoordeeld dat dit tot de privesfeer behoort. Dit is nu onlangs inderdaad bij wet vastgelegd.

Die clausule in uw contract is onwettelijk en uw verhuurder kan hiermee in de problemen komen. U dient zich daar dus niets van aan te trekken.


Mijn antwoord zou zijn en is in principe het enige juiste antwoord omdat de appartementsrecht “dwingend” van toepassing is :

Bij het huren van een appartement kan het interne huisreglement van de residentie wél in een verbod op het houden van huisdieren voorzien, waar de huurders niet van kunnen afwijken. In dat geval spelen naast het recht op privé-leven van de huurder immers ook de belangen van de andere bewoners van de residentie mee .

Zowel verhuurder als huurder/bewoners moeten de statuten en de reglementen van het gebouw respecteren.
Cfr. appartementswet en dwingend van toepassing. Dwingende wetgeving ! (appartementswet art.577-2 t/m 577-14)


Een VME (vereniging van mede-eigenaars) nemen beslissingen om de mede-eigendom te beheren. Deze beslissingen zijn tegenstelbaar aan al de bewoners van dat gebouw .

Indien een huurder of mede-eigenaar niet akkoord is met een beslissing genomen op een AV , algemene vergadering moet men binnen de vier maand (na kennisname) deze beslissing aanvechten bij de vrederechter. Indien niet krijgt deze beslissing juridisch “ kracht ven gewijsde” dwz . genomen beslissing is rechtsgeldig en uitvoerbaar.

En verder schrijft u : (cursief is van u)

U doet dus wel degelijk enige vorm van schade door hier een foutieve redenering te blijven volhouden.

Dwingende wetgeving is wat ze is ! U gaf echter een fout advies. #1.
Het betreft hier een huurder van een appartement in mede-eigendom.

1)
Dit is besloten in het nederlands huurrecht en kent heel wat verschillen met onze wetgeving.
Straffer nog, het huurrecht is hier helemaal niet van toepassing aangezien de beide partijen eigenaar zijn van hun woning.

Of het nu een eigenaar is of een huurder , maakt in deze , wet mede-eigendom , appartementsrecht géén enkel verschil. Essentie van de zaak is dat het Huisdierenverbod in huishoudelijk reglement VvE niet in strijd met artikel 8 EVRM.
De statuten en reglementen zijn wat ze zijn en moeten gerespecteerd worden.

2)

Nederland. Geen huurders. Gaat over redelijke burenhinder.

Nederland – Frankrijk – België = volgen verplicht de richtlijnen van het EVRM….
De rechter overwoog dat de nieuwe eigenaren bewust het risico hebben genomen dat zij door de VvE aan het verbod gehouden zouden worden. Het gevolg van hun handelen kan daarom niet op de VvE afgewenteld worden.
Maw. de statuten en reglementen van het gebouw zijn wat ze zijn en moeten zowel door huurder als eigenaar gerespecteerd worden.

3)

Nederland
Onduidelijk waarom de rechter zijn vonnis uitspreekt.


Nederland – Frankrijk – België = volgen verplicht de richtlijnen van het EVRM ……
De rechter : Het verbod op honden is geen schending op het recht op privacy.

4)
Heb ik eerder al naar verwezen waarom dit naast de kwestie is.

Waarom zou dit naast de kwestie zijn ? Stel u de vraag wat is een huisdier ? en wat is juridisch gezien een huisdier ?
Wat is een huisdier? Bij mijn weten hoort een paard ook bij de huisdieren, dus als je dit strikt interpreteert mag je dan ook een paard houden? Of een Aziatische buffel? https://www.hln.be/wetenschap-planeet/d ... dieren-die...
En hellaas juridisch gezien is een huisdier anno 2018 nog altijd een “ ding “ !

Louter door het feit dat u hier voorbeelden post die zo ver van de situatie liggen weiger ik deze discussie verder te voeren..

Voorbeelden post sluit perfect aan bij de starter-vraagstelling : Nu is mijn vraag. Ik zit met een reglement van het appartement waarin staat: huisdieren verboden, ook dieren van bezoekers.

Als u enige juridische voeling zou hebben dan zou u deze voorbeelden niet aanhalen
En ik ga niet beginnen discussieren tegen Jan en Alleman over zaken die voor iedere jurist basiskennis zijn.

Appartementsrecht , wet mede-eigendom is een zeer specifieke wet die dwingend van toepassing is en waarvan niemand van kan afwijken , zelfs een notaris niet !! Een valkuil voor vele juristen ! die met de basiskennis er niet zal komen !!
Aanvullend recht daarin tegen is meestal op contractuele basis.

Wat u zoekt is een rechtspraak die het EVRM verwerpt zonder dat er sprake is van overlast, redelijke burenhinder of een schadegeval.

Men gaat ervan uit dat het houden van huisdieren in een huurwoning/appartement een basisrecht is dit volgens art.8 EVRM . Dit is niet zo , ook al is er geen overlast , burenhinder of schade :

- Commissie EVRM zegt zelf : De commissie verwierp de klacht, aangezien zij meende dat artikel 8 EVRM niet geïnterpreteerd kan worden dat het aan eenieder het recht toekent om honden te houden. Het recht op privacy is een relationeel concept dat meer is dan intimiteit alleen, maar niet zo ver reikt dat het ook toepassing vindt op relaties met niet-menselijke wezens.

- EVHM vonnis hof : Maar het Hof zegt er zelf bij dat het houden van een hond niet alleen op deze grond gerechtvaardigd kan worden. Zij stelt dat de man niet door het loutere feit van het hebben van emotionele banden met het dier zich op het recht op het privé-leven kan beroepen.

- Het recht op eerbiediging van het privé-leven kan dus enkel ingeroepen worden door mensen en dit enkel voor intermenselijke problemen. Bijgevolg betekent dit dat het onderdeel van de de bescherming van het privé-leven van art 8 EVRM geen toepassing vindt in de problematiek inzake huisdieren .216

- In een latere zaak kan men een zekere terughoudenheid van het Hof (EVHM) opmerken om het recht op het houden van huisdieren op basis van het recht op privéleven te verwerpen.46 Ook in deze zaak werd geargumenteerd dat het verbod op het houden van een huisdier een inbreuk maakte op zijn recht op privéleven. De man huurde een woning in een communal sheltered housing. De commissie verwierp opvallend genoeg niet dat het recht op het houden van huisdieren een deel uitmaakt van het recht op het privé-leven. Ze wierp op dat wanneer de man het huurcontract tekende deze op de hoogte was dat het houden van huisdieren verboden was.47/48

Dus u hebt een uitspraak nodig die het verbod op dieren uitspreekt wegens de clausule die in het huurcontract staat.
Dus zoals in het specifieke geval van TS.

Wat ik aangeef is dat ik geen uitspraak nodig heb die een verbod uitspreekt wegens de clausule die in het huurcontract staat.
Het huurcontract is een contractuele band tussen verhuurder-huurder en is van supplitieve aard.
Wet mede-eigendom is een dwingende wetgeving waarvan de partijen niet bij overeenkomst kunnen afwijken dan van de wet voorziene bepalingen.

In deze casus , gaat het over huren van een appartement , gedwongen mede-eigendom.
Huurcontract met eigenaar is er.
Maar de statuten en reglementen van het gebouw zijn van rechtswege van toepassing voor/op de huurder/bewoners en moeten zich daar naar schikken. (zowel huurder als verhuurder heeft een probleem , mede-eigenaar/verhuurder is verplicht het reglement kenbaar te maken aan huurder)
Meestal is het zo dat het gemeenschappelijk belang voorrang heeft op een individueel belang.
Zo het reglement bepaalt “ alle huisdieren toegelaten behalve honden en katten” wel dan is dit rechtsgeldig en is het géén totaal verbod op huisdieren. Meeste vrederechters vernietigen terecht het totaal verbod op houden van huisdieren.

Afsluitend , uw conclusie hieronder, en zo naar de vraagsteller toe is onjuist :

Dus uw conclusie: TS hoeft zich geen zorgen te maken en heeft het recht om het katje te houden. Het volledig verbod op huisdieren in haar huurcontract is onwettelijk.

Vraag is : wat is vermeldt in de statuten en het reglement van de VME en dat is bepalend voor het huren in mede-eigendom.

Bij het huren van een appartement kan het interne huisreglement van de residentie wél in een verbod op het houden van huisdieren voorzien, waar de huurders niet van kunnen afwijken. In dat geval spelen naast het recht op privé-leven van de huurder immers ook de belangen van de andere bewoners van de residentie mee: het rustig genot van ieders appartement moet gewaarborgd worden, en in zo'n geval kan een absoluut verbod op het houden van huisdieren wél gerechtvaardigd zijn.

Ik wens u veel succes in uw google zoektocht, want dergelijke uitspraak bestaat simpelweg niet.

De commissie EVRM verwierp opvallend genoeg niet dat het recht op het houden van huisdieren een deel uitmaakt van het recht op het privé-leven. Ze wierp op dat wanneer de man het huurcontract tekende deze op de hoogte was dat het houden van huisdieren verboden was.

Besluit :
- In België kan men het houden van een huisdier nog niet in rechte afdwingen.
- Het recht op het houden van een huisdier maakt géén deel uit van het recht op het privé-leven.
- Huisdieren verbod in een reglement van een VME is rechtsgeldig en afdwingbaar ook voor huurders !
- Bij een dispuut is het de (vrede) rechter die beslist niet een forum , noch # mjers noch # fatherb noch # lebragard.
- Aan de vraagsteller #11 Evelien DK , uw katje mag van mij ook blijven, wat de VME beslist of kan beslissen is hun recht en een ander gegeven.

mjers
Berichten: 1770

#39 , 7 maand 2 weken geleden (29 aug 2018 21:08)

Lebragard,

De moeite dat u in dit topic steekt siert u in ieder geval. Ik denk dat dit weleens het langste antwoord van dit forum zou kunnen zijn.

Maar eerlijk, ik heb niet alles gelezen. Wat u typt is op zich wel correct maar u lijkt telkens naast de kwestie te praten en haalt wetten en zaken aan die niets met deze situatie te maken hebben. ik heb geen zin en de moed niet om er nog op te reageren. Online discussies lijken mij tot de meest nutteloze tijdsbestedingen te horen op deze wereld.

Ik kan enkel maar hopen dat een eventuele lezer de zin van de onzin kan onderscheiden.
Aan de ene kant wel heel jammer voor dit forum.
Gelukkig oordelen rechters over dergelijke situaties en niet de leden op dit forum.

lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#40 , 7 maand 2 weken geleden (29 aug 2018 22:36)

Mjers,

Voor u herhaal ik graag het onderwerp waarover het gaat : Nieuwe wetgeving huisdieren huurappartement.
Met één ding ben ik het met u eens : online discussies is ook niet aan mij besteed.
Juiste en correcte informatie geven op dit forum is wel de evidentie zelf.
Ik herhaal speciaal voor u de zin van de onzin of de onzin van de zin , samenvattend in het besluit :
Besluit :
- In België kan men het houden van een huisdier nog niet in rechte afdwingen.
- Het recht op het houden van een huisdier maakt géén deel uit van het recht op het privé-leven.
- Huisdieren verbod in een reglement van een VME is rechtsgeldig en afdwingbaar ook voor huurders !
- Bij een dispuut is het de (vrede) rechter die beslist niet een forum , noch # mjers noch # fatherb noch # lebragard.
- Aan de vraagsteller #11 Evelien DK , uw katje mag van mij ook blijven, wat de VME beslist of kan beslissen is hun recht en een ander gegeven.

Einde.

scorpioen
Berichten: 8256
Juridisch actief: Nee

#41 , 7 maand 2 weken geleden (30 aug 2018 15:47)

Vred. Aalst (1° kanton), 12 mei 2015, Huur 2016, afl. 1, 34, noot TIMMERMANS, R.; RW 2015-16, afl. 31, 1235
Een volledig verbod op het houden van huisdieren, opgenomen in de huurovereenkomst, is buiten verhouding met het beoogde
doel en in strijd met artikel 8.1 EVRM.
Alleen een verbod, dat beperkt is tot huisdieren die overlast of schade veroorzaken, valt wel binnen het beoogde doel.

Vred. Leuven (2° kanton), 6 oktober 2015, Huur 2016, afl. 1, 36,
Een reglement van mede-eigendom, dat een absoluut verbod bevat op het houden van niet schadelijke huisdieren, strijdt met
artikel 8 EVRM.
Daarentegen heeft de verhuurder een legitiem belang bij de handhaving van het verhuurde goed. Indien een huurder aanvankelijk
geen, naderhand drie, nadien 20 en ten slotte 16 katten in een appartement van 80 m2 onderbrengt en er tevens geurhinder blijkt, dan wordt de huurovereenkomst in het nadeel van de huurder ontbonden.

Vred. Antwerpen (5) 16 juli 2013, T.Vred. 2014, afl. 5-6, 191
Verder gaan de heer en mevrouw C.-C. schermen met het recht op bescherming van hun privé-leven en gezinsleven, waarin het houden van een hond als huisdier in een gehuurd appartement onder het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven van de huurder zou ressorteren.
In bepaalde gevallen zou dit goed mogelijk zijn wanneer de huurder alleen in het gebouw zou wonen, waarbij hij geen enkele last zou creëren met zijn honden
voor medebewoners qua overlast, hygiene, gevaar, lawaai, allergie, enzovoort.
Aan de andere kant heeft een verhuurder ook het recht dat zijn eigendom niet beschadigd zou worden door huisdieren.
[...]
Zeker wanneer een huurder met honden in een gebouw woont met andere huurders worden zijn rechten als eigenaar
van honden wel degelijk beperkt, zeker wanneer er sprake is van de hierboven vermelde overlast of bijvoorbeeld wanneer het voor de honden zelf, onder meer gelet op hun grootte, het totaal ongepast zou zijn dat deze dag in dag uit in een zeer kleine ruimte binnenin moeten verblijven.
Eigenaars van huisdieren moeten niet denken dat ze alleen maar rechten hebben ingevolge hun recht op bescherming van hun privé- en gezinsleven.
In een gebouw met andere huurders eindigen immers hun rechten daar waar de rechten van de andere medebewoners beginnen en is het duidelijk dat de heer C. en mevrouw C. als hondeneigenaars wel degelijk ook verplichtingen hebben.

Vred. Brugge (1) nr. 14A821, 14 april 2015, Huur 2016, afl. 1, 30,
Het blijft een moeilijk en precair evenwicht zoeken bij de toetsing van dergelijke algemene rechtsregel als artikel 8.1 EVRM op de vigerende regelgeving voorzien in wetten en bij uitbreiding in contracten en reglementen die cfr. artikel 1134 B.W. partijen strekken tot wet. Bij de beoordeling moet immers ook de impact worden in aanmerking genomen op de verdere implicaties bij de werking van de rechtsstaat.
[...]
Als huurder had verweerder en hadden ook alle andere huurders het recht om zich op grond van artikel 577-10 par. 4 B.W. te verzetten tegen het in het reglement opgenomen verbod.
Niemand heeft dit evenwel binnen termijn (van drie maanden) gedaan.
[...]
De rechtbank moet bovendien ook rekening houden met het gegeven dat artikel 8.1 EVRM in beide richtingen proportioneel en evenwichtig moet zijn. In een groot appartementsgebouw hebben tenslotte ook andere eigenaars en bewoners hun rechten op privacy die ze kunnen laten gelden en wanneer drie vierden van de eigenaars beslissen dat huisdieren niet toegelaten zijn, kan de rechtbank uiteindelijk ook niet om dit gegeven heen.
Maar er is meer, de rechtbank moet ook rekening houden met de rechtszekerheid die van wetten en reglementen dient uit te gaan. De betwiste bepaling in het reglement van inwendige orde die geldt in residentie B. staat immers ingeschreven in heel wat akten van appartementsmede-eigendom zodat er heel wat rechtsonzekerheid zou ontstaan in andere appartements-woongemeenschappen. Eventueel precedentscheppende rechtspraak moet ook daarmee rekening houden.

Vred. Moeskroen 12 april 2010, JLMB 2012, afl. 26, 1220; T.Vred. 2012, afl. 3-4, 169
Het beding dat de huurder verbiedt een huisdier te houden is slechts een schending van de integriteit van het privéleven, het familieleven en de woonplaats, zoals bevestigd door artikel 8.1 EVRM, voor zover dit beding een algemeen en absoluut verbod inhoudt zonder verwijzing naar enige schadelijkheid.

Dat is niet het geval voor het beding dat slechts het houden van meer dan één hond of één kat verbiedt en dat het houden ervan slechts aanvaardt voor zover de dieren niet gevaarlijk zijn, geen bron van overlast voor de buren of de maatschappij vormen of ze de netheid en hygiëne van de plaats niet in gevaar brengen zowel voor de huurder als voor de buren.

Rb. Brussel 7 april 2006, T.Vred. 2007, afl. 3-4, 177
Verbod van het bezit van huisdieren, zelfs indien ze geen hinder veroorzaken, in strijd met een verbodsclausule in de huurovereenkomst, is niet voldoende om een contractuele fout te bewijzen. Zulke clausule kan, in de huidige stand van de sociale opvattingen en gewoonten, worden beschouwd als een aantasting van het recht op een privéleven, gezinsleven en woonplaats voorzien in artikel 8.1 van het E.V.R.M.

lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#42 , 7 maand 2 weken geleden (30 aug 2018 17:32)

# 45 scorpioen , duidelijk waarvoor dank.

Aanvullende tekst : ...maar dat de clausule ..... Vred. Leuven (2° kanton), 6 oktober 2015, Huur 2016, afl. 1, 36,

De vrederechter stelde dat een absoluut verbod op het houden van niet-schadelijke huisdieren in strijd zou
zijn met artikel 8 van het EVRM, maar dat de clausule dat het de huurder verboden is
“om dieren te houden die de buren kunnen storen” in het reglement van mede-eigendom
rechtsgeldig is. De huur werd op vordering van de verhuurder ontbonden wegens een tekortkoming
van de huurder aan zijn verbintenissen96.

96 Vred. Leuven (II) 6 oktober 2015, Huur 2016, 36; zie ook R. TIMMERMANS, “Een kat heeft negen
levens, een huurder die poezen onderdak geeft nooit gegarandeerd”, Huur 2016, 3-6.

lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#43 , 7 maand 2 weken geleden (05 sep 2018 11:45)

#29 mjers zei :
Wat u zoekt is een rechtspraak die het EVRM verwerpt zonder dat er sprake is van overlast, redelijke burenhinder of een schadegeval.
Dus u hebt een uitspraak nodig die het verbod op dieren uitspreekt wegens de clausule die in het huurcontract staat.
Dus zoals in het specifieke geval van TS.

Ik wens u veel succes in uw google zoektocht, want dergelijke uitspraak bestaat simpelweg niet.
Vredegerecht nr. 08A867, 30 april 2008 T.App. 2009, afl. 4, 44.

"De rechtbank is van oordeel dat het verbod op het houden van huisdieren een beperking inhoudt van de persoonlijke autonomie en bijgevolg moet getoetst worden aan de criteria van artikel 8 EVRM. Dit maakt dat de beperking van een recht een legitiem doel moet dienen en dat deze beperking steeds in verhouding staat met het beoogde doel en daartoe noodzakelijk moet zijn (M. dambre, B. hubeau en S. Stijns, Handboek algemeen huurrecht, die Keure, 2006, p. 108-110).
Een van de gevolgen van appartementsmede-eigendom is dat men in de eigen flat niet ongeremd kan doen en laten wat men wil. Bij een dergelijke mede-eigendom moet de bewoner rekening houden met de beperkingen die uit de mede-eigendom en de nabijheid van de naburige privégedeelten voortvloeien. De individuele belangen staan tegenover het collectieve belang zodat de individuele rechten mogen ingeperkt worden ten behoeve van het collectieve belang (R. Timmermans, Appartement en recht, Handboek appartementsrecht, deel 1, II.R-339-340; R. Timmermans, “Het houden van huisdieren in flatgebouwen en het grondrecht op woongenot”, T.App. 2005, 2

Het hier nagestreefde collectieve belang is het streven naar rust. Het recht op rust voor de medebewoners valt evenzeer onder de bescherming van artikel 8.1. EVRM. Daartoe hoort het weren van huisdieren die lawaai (kunnen) maken of ander storend gedrag kunnen vertonen.
Bijkomend wordt op die manier verhinderd dat de gemene delen beschadigd/bevuild worden wat niet ondenkbaar is wanneer men (bijvoorbeeld) honden in een appartementsgebouw toelaat. Dit maakt dat er een legitiem doel nagestreefd wordt.
De rechtbank is daarbij van oordeel dat in onderhavig concreet geval het opleggen van een algemeen verbod de enige mogelijke oplossing is en bijgevolg niet disproportioneel is.
Een gedoogbeleid waarbij men enkel kan optreden in geval van overlast (burenhinder) biedt immers te weinig waarborgen. Dergelijke situatie geeft aanleiding tot bewijsmoeilijkheden (gezien de bovenmatige last moet bewezen worden) waarbij de praktijk leert dat het moeilijk is om ter zake snel tot een (definitieve) oplossing te komen waardoor het rustig genot voor de andere bewoners gedurende al te lange tijd gestoord wordt. Dit is trouwens duidelijk de reden geweest voor verweerster om een volledig verbod in te lassen." (Vred. Veurne nr. 08A867, 30 april 2008 T.App. 2009, afl. 4, 44.)

ook :

Betreffende de gemene delen in een appartementsgebouw wordt aanvaard dat een conventionele of statutaire regeling inzake het gebruik van gemeenschappelijke delen een strengere opvatting mag hanteren betreffende huisdieren dan inzake de privé-gedeelten.125
125.R TIMMERMANS, “Het houden van huisdieren in flatgebouwen en het grondrecht op woongenot”, T. App., 2005, afl. 1, 1-4.

en :


https://huur-recht.be/kennisbank/opinie ... -verbieden
Een ander belangrijk aspect is het intern reglement bij de statuten in geval de huurder een appartement huurt in een appartementsgebouw. Deze statuten gelden overeenkomstig art. 577-10 van het Burgerlijk Wetboek immers ook voor de huurders. In dat geval spelen naast het recht op privéleven van de huurder ook de belangen van de andere bewoners van het appartementsgebouw. Het legitiem doel is dan niet alleen de bescherming van de eigendom van de verhuurder, maar ook het rustig genot van de andere medebewoners. In dat geval kan een absoluut verbod op het houden van huisdieren wél gerechtvaardigd zijn.

EvelienDK
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

#44 , 7 maand 1 week geleden (07 sep 2018 18:25)

Mjers,

Voor u herhaal ik graag het onderwerp waarover het gaat : Nieuwe wetgeving huisdieren huurappartement.
Met één ding ben ik het met u eens : online discussies is ook niet aan mij besteed.
Juiste en correcte informatie geven op dit forum is wel de evidentie zelf.
Ik herhaal speciaal voor u de zin van de onzin of de onzin van de zin , samenvattend in het besluit :
Besluit :
- In België kan men het houden van een huisdier nog niet in rechte afdwingen.
- Het recht op het houden van een huisdier maakt géén deel uit van het recht op het privé-leven.
- Huisdieren verbod in een reglement van een VME is rechtsgeldig en afdwingbaar ook voor huurders !
- Bij een dispuut is het de (vrede) rechter die beslist niet een forum , noch # mjers noch # fatherb noch # lebragard.
- Aan de vraagsteller #11 Evelien DK , uw katje mag van mij ook blijven, wat de VME beslist of kan beslissen is hun recht en een ander gegeven.

Einde.
Dank u om te antwoorden. Ik zie hier zoveel passeren, maar ik heb hier het gevoel dat het een discussie wordt tussen verhuurders en huurders. Bij mij is het ook voor mijn psychisch welzijn dat ik dat dier heb. Ik werk voor een dierenasiel, ik weet hoe een dier te verzorgen en mijn kat kan zelfs niet miauwen :-). Toch boezemt het mij schrik aan om ze in mijn appartement te brengen.

adizal
Berichten: 490
Locatie: Antwerpen

#45 , 7 maand 1 week geleden (08 sep 2018 09:02)

Er staat ook nergens expliciet in enig wettekst, dat het houden van hond en kat verboden is in huurhuizen en appartementen. Dat er zo veel discussie en verwarring is komt expliciet door de wetgeving en de rechters die naar willekeur vonnissen.
Het is beter een leeuw te zijn op momenten,
dan een schaap, voor het leven.

Terug naar “Actuele Thema's”