Huurwet Vlaanderen Dierenwelzijn

lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

Re: Huurwet Vlaanderen Dierenwelzijn

#16 , 7 maand 3 weken geleden (28 aug 2018 23:13)

Aandachtig de antwoorden gelezen .
Helaas is het wat complexer en stellen dat een huisdier niet kan verboden worden in een huurwoning of appartement is wat kort door de bocht.

Welke wet bepaalt dat het houden van een huisdier in een huurhuis/appartement een recht is ?
Welke wet zou bepalen dat een verbodsbepaling in een huurcontract , onwettig is ?

In België kan men het houden van een huisdier nog niet in rechte afdwingen !

Wat is een huisdier? Bij mijn weten hoort een paard ook bij de huisdieren, dus als je dit strikt interpreteert mag je dan ook een paard houden? Of een Aziatische buffel? https://www.hln.be/wetenschap-planeet/d ... dieren-die...

Meestal zegt men : een huisdier houden is mijn recht : het privé-leven , art.8 EVRM

Wel het advies van de commissie van de EVRM en gevolgd door het hof , EHRM , is duidelijk en bepaalde dat :
- de commissie verwierp de klacht, aangezien zij meende dat artikel 8 EVRM niet geïnterpreteerd kan worden dat het aan eenieder het recht toekent om honden te houden. Het recht op privacy is een relationeel concept dat meer is dan intimiteit alleen, maar niet zo ver reikt dat het ook toepassing vindt op relaties met niet-menselijke wezens.
- maar het Hof zegt er zelf bij dat het houden van een hond niet alleen op deze grond gerechtvaardigd kan worden. Zij stelt dat de man niet door het loutere feit van het hebben van emotionele banden met het dier zich op het recht op het privé-leven kan beroepen.


En wat met een uitspraak van een Belgische rechter ?
Er zijn tal van vonnissen van zowel van pro en contra , elk vonnis kent zijn argumentatie.

bv. contra
Belgische rechtspraak die stelt dat men het houden van een huisdier niet kan aanvaarden op basis van artikel 8 EVRM. In casu ging het om het houden van een hangbuikzwijn op een appartement.124
124 Vred. Mechelen 16 december 2009, RW 2010-2011, afl. 25, 1066-1069.

Betreffende de gemene delen in een appartementsgebouw wordt aanvaard dat een conventionele of statutaire regeling inzake het gebruik van gemeenschappelijke delen een strengere opvatting mag hanteren betreffende huisdieren dan inzake de privé-gedeelten.125
125.R TIMMERMANS, “Het houden van huisdieren in flatgebouwen en het grondrecht op woongenot”, T. App., 2005, afl. 1, 1-4.

http://www.vverecht.nl/2008/05/huisdier ... el-8-evrm/
Huisdierenverbod in huishoudelijk reglement VvE niet in strijd met artikel 8 EVRM

http://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/h ... ement-vve/

Belangrijk in deze : een rechter zal nagaan wie er eerst was , de verbodsbepaling of het huisdier.

Indien de verbodsbepaling " huisdieren niet toegelaten" duidelijk vooraf kenbaar was en de huurder of een koper in gedwongen mede-eigendom volhardt in zijn wijsheid (!) de rechter "makkelijker"een beslissing kan nemen in het nadeel van de overtreder. Indien er géén verbodsbepaling was en men wil toch verzet aantekenen zal overlast van het huisdier bepalend zijn.

Belangrijk in deze is wat de commissie EVRM en het hof EHRM zegt over art.8 mbt. (huis)dieren.
en
In België kan men het houden van een huisdier nog niet in rechte afdwingen ! (huurwoning of huurappartement)


ps. ik zie antwoorden van "juridisch actieve" mensen , graag hun antwoord : welke wet ?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
LeenW
Berichten: 8047

#17 , 7 maand 3 weken geleden (28 aug 2018 23:30)

Is het dan niet zo dat er een overgrote meerderheid van de vonnissen het toelaat een huisdier toelaat op basis van art.8 EVRM? En voor de goede orde, laten we het even op een standaard huisdier kat/hond hebben, voor dat zwijn kan ik nog begrip hebben dat men dat niet toelaat.

KJ86
Berichten: 1954

#18 , 7 maand 3 weken geleden (28 aug 2018 23:45)

De ingreep van Ben Weyts was wel degelijk nodig.
Hetgeen jij aanhaalt, is rechtspraak waarin het EVRM misbruikt is. Het is immers de huurder die zich een beperking oplegt door een clausule in een contract te tekenen.
Er is helemaal geen sprake van inmenging van een verhuurder als de huurder zelf beslist om tijdens de duur van het contract geen huisdieren te houden. De rechtspraak was verkeerd en er zijn rechters die een ander standpunt durven innemen.
De media maakt in opdracht van Ben Weyts, de huurders bewust van het feit dat ze beperkende clausules beter niet tekenen en stellen een standaard clausule voor die de huurder de vrijheid geeft om een huisdier te nemen.
Als er toch nog huurders zouden zijn die zichzelf beperkingen opleggen door een contract te tekenen waarin huisdieren verboden zijn, zullen zij moeten wachten met huisdieren tot dat ze zelf een woning gekocht hebben.

Kan een huurcontract een huisdier verbieden? JA
Is de huurder verplicht om de woning met die beperking te huren? NEEN

Reclame

lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#19 , 7 maand 3 weken geleden (28 aug 2018 23:58)

Welke argumentatie draagt men aan bij ( meestal) de vrederechter ? Is de vrederechter op de hoogte van de draagwijdte van art.8 EVRM ? Elk vonnis dient inhoudelijk gelezen te worden vooraleer men concludeert ook al is het een hond of hangbuikzwijn of kat of aziatische buffel , allemaal huisdieren !
Ook elders gelezen LeenW , in een andere post/tussenkomst van u : "huisdierenverbod in een huurcontract
is volgens u onwettig.
Waarom zou dit onwettig zijn ? Waar baseert u zich op ?

lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#20 , 7 maand 3 weken geleden (29 aug 2018 00:32)

zelfde onderwerp als :
viewtopic.php?f=44&t=90476

misschien samenvoegen.
en aan KJ86 --> volledig mee eens met uw bericht.
Kan een huurcontract een huisdier verbieden? JA
Is de huurder verplicht om de woning met die beperking te huren? NEEN

In België kan men het houden van een huisdier nog niet in rechte afdwingen ! ook niet met art.8 EVRM privé-leven , lees verder :
viewtopic.php?f=44&t=90476

lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#21 , 7 maand 3 weken geleden (29 aug 2018 00:41)

Aan/voor : Adizal
In België kan men het houden van een huisdier nog niet in rechte afdwingen ! ook niet met art.8 EVRM privé-leven , lees verder :
viewtopic.php?f=44&t=90476

correcte , juiste informatie aub

mjers
Berichten: 1770

#22 , 7 maand 3 weken geleden (29 aug 2018 07:48)

De ingreep van Ben Weyts was wel degelijk nodig.
Hetgeen jij aanhaalt, is rechtspraak waarin het EVRM misbruikt is. Het is immers de huurder die zich een beperking oplegt door een clausule in een contract te tekenen.
Er is helemaal geen sprake van inmenging van een verhuurder als de huurder zelf beslist om tijdens de duur van het contract geen huisdieren te houden. De rechtspraak was verkeerd en er zijn rechters die een ander standpunt durven innemen.
De media maakt in opdracht van Ben Weyts, de huurders bewust van het feit dat ze beperkende clausules beter niet tekenen en stellen een standaard clausule voor die de huurder de vrijheid geeft om een huisdier te nemen.
Als er toch nog huurders zouden zijn die zichzelf beperkingen opleggen door een contract te tekenen waarin huisdieren verboden zijn, zullen zij moeten wachten met huisdieren tot dat ze zelf een woning gekocht hebben.

Kan een huurcontract een huisdier verbieden? JA
Is de huurder verplicht om de woning met die beperking te huren? NEEN
Kan een huurcontract een huidier verbieden? JA
Kan een huurder deze clausule negeren? JA


@KJ ik lees al jaren van u enorme éénzijdige posts als het op deze zaken aankomt. Ik ga er dan ook van uit dat u zelf verhuurder bent.
Beroepsmatig kom ik veel met huurdersconflicten in contact en ik heb nog nooit of te nimmer hetgeen meegemaakt wat u hierboven beschrijft.
Kunt u een voorbeeld geven van rechtspraak waarin een rechter rekening heeft gehouden met deze clausule?

lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#23 , 7 maand 3 weken geleden (29 aug 2018 09:41)

In België kan men het houden van een huisdier nog niet in rechte afdwingen ! ook niet met art.8 EVRM privé-leven , lees verder :
viewtopic.php?f=44&t=90476

#8 : viewtopic.php?f=44&t=90476

mjers
Berichten: 1770

#24 , 7 maand 3 weken geleden (29 aug 2018 10:14)

In België kan men het houden van een huisdier nog niet in rechte afdwingen ! ook niet met art.8 EVRM privé-leven , lees verder :
viewtopic.php?f=44&t=90476

#8 : viewtopic.php?f=44&t=90476
Lebragard,

U verwijst naar een ander topic...U lijkt mij in dit topic tegen de stroom in te zwemmen... maar dan nog, dit zegt niets. Jammergenoeg moet men geen credenties voorleggen om lid te worden van dit forum. Dit zorgt ervoor dat de helft van de antwoorden juridische onzin is.
Ook zijn veel leden vooringenomen.
Voorbeeld: dergelijke vragen gaan een ander antwoord krijgen van mensen die verhuurder zijn... Zie het voorbeeld van KJ86


Er is al heel veel rechtsspraak die verwijst naar het EVRM voor dit onderwerp. Ik herinner me de eerste uitspraak reeds meer dan 20 jaar geleden. Duizenden zaken zijn ondertussen al voorgekomen en in 100% van de gevallen volgen de rechters de 1ste uitspraak die verwijst naar het EVRM.
Het is ondertussen dan ook al duidelijk dat een dergelijke clausule niet juridisch afdwingbaar is.
Indien u weet hebt van een andere uitspraak gelieve die dan hier te posten...?
U verwijst ook naar rechtspraak van een hangbuikzwijn... Nogal logisch dat men geen paard of leeuw mag houden in een appartemen. Maar dit is volledig naast de kwestie, hier spreken we van het houden van een huisdier binnen de redelijkheid. Door dit antwoord weet ik dat u geen juridische achtergrond heeft aangezien deze uitspraak verwijst naar het onrechtstreeks toebrengen van schade aan het gehuurde goed. Dit heeft niets te maken met EVRM.
Hoedanook, TS heeft een kat... Dus een huisdier binnen de redelijkheid.

Verder lees ik in uw antwoorden vooral veel mening en weinig feiten. Ik heb uiteraard alle respect voor uw mening en het is inderdaad zeer vervelend als er afspraken gemaakt worden tussen verhuurder en huurder die eenzijdig niet nageleefd worden.
Dit is inderdaad contractbreuk, maar een contract is niet rechtsgeldig als het tegen de bestaande regelgeving indruist. (zie EVRM en eerdere uitspraak)


Dus mij lijkt het toch heel duidelijk.


Ter info, best eens lezen vooraleer u andere mensen beschuldigd van foute informatie te posten.

Onderstaande heb ik beroepsmatig in mijn bezit en is een heel recente uitspraak van een rechter.
Om privacy te waarborgen zijn bepaalde zaken uiteraard weggelaten. Maar de intentie lijkt mij toch overduidelijk.
Deze zitting nam slechts 10 minuten in beslag.

""""
Het houden van huisdieren in een gehuurde woning in strijd met een verbod in de huurovereenkomst, is niet voldoende om een contractuele fout te bewijzen. Een clausule die het bezit van huisdieren verbiedt, kan worden beschouwd in de huidige stand van sociale opvattingen en gewoonten, als een aantasting van het recht op een privéleven, gezinsleven en woonplaats zoals voorzien in artikel 8.1 van het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. En kan om deze reden nooit juridische grond vinden.

Zie terzake rechtbank in eerste aanleg Brussel, 7 april 2006, tijdschrift van de vrederechters, editie maar 1 april 2007, pagina 176.

Een volledig verbod op het houden van huisdieren, zoals opgenomen in art. 9bis van de huurovereenkomst, is buiten verhouding met het beoogde doel ervan; de handhaving van het verhuurde goed kan niet geschaad worden door het houden van niet-schadelijke of niet-hinderlijke huisdieren. Een dergelijk volledig verbod dient bovendien te worden beschouwd als een aantasting van het door art 8 EVRM gewaarborgde recht op bescherming van het privé- en gezinsleven. Een verbod dat beperkt is tot huisdieren die schade of overlast veroorzaken, is wel binnen verhouding met voormeld doel (M.XXXX e.a. handboek algemeen huurrecht, die keure, nrs 127 en 129 vred. Moeskroen12 april 2010, T Vred 2012, 169-170) Voor zover verweerder nog huidieren zou houden, is niet aangetoond dat deze schade of overlast veroorzaken, zodat er dienaangaande geen reden is om de huurovereenkomst te ontbinden.


"""""


Dus conclusie: TS hoeft zich geen zorgen te maken en heeft het recht om het katje te houden. Het volledig verbod op huisdieren in haar huurcontract is onwettelijk.
Laatst gewijzigd door mjers op 29 aug 2018 10:43, 3 keer totaal gewijzigd.

adizal
Berichten: 490
Locatie: Antwerpen

#25 , 7 maand 3 weken geleden (29 aug 2018 10:25)

Wet op de privacy.

Een in beroep bevestigde uitspraak van een Vrederechter.
In het huurcontract stond een verbod op het houden van huisdieren duidelijk vermeld. De huurder weigerde het dier te verwijderen, waarna de eigenaar naar de Vrederechter stapte. Deze stelde de huurder in het gelijk. De eigenaar stapte naar het Hof van Beroep, die de uitspraak van de Vrederechter in zijn geheel overnam.
De magistraten die moesten oordelen in deze zaak beriepen zich op de bescherming van rechten van de mens en fundamentele vrijheden.
Verdrag is toepasbaar sinds 29 augustus 1955, en primeert op elke andere wet of reglement!
Het vonnis in beroep dateert van 21 oktober 1987 en kan dus steeds ingeroepen als jurisprudentie.


Artikel 8.1 van het Europees verdrag van de rechten van de mens primeert op het interne recht en dient door alle rechtbanken te worden toegepast. (Rb Luik, 21 oktober 1986, JLMB 1987, pagina 578 met noot J.H.)
Het is beter een leeuw te zijn op momenten,
dan een schaap, voor het leven.

adizal
Berichten: 490
Locatie: Antwerpen

#26 , 7 maand 3 weken geleden (29 aug 2018 10:29)

Artikel 8.1 van het Europees verdrag van de rechten van de mens primeert op het interne recht en dient door alle rechtbanken te worden toegepast. (Rb Luik, 21 oktober 1986, JLMB 1987, pagina 578 met noot J.H.)
Het is beter een leeuw te zijn op momenten,
dan een schaap, voor het leven.

lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#27 , 7 maand 3 weken geleden (29 aug 2018 11:18)

Beste,
Een korte reactie :
Indien u weet hebt van een andere uitspraak gelieve die dan hier te posten...?

1) http://www.vverecht.nl/2008/05/huisdier ... el-8-evrm/
Huisdierenverbod in huishoudelijk reglement VvE niet in strijd met artikel 8 EVRM
Uit het verhandelde ter zitting alsmede uit de overgelegde stukken begrijpt de voorzieningenrechter dat de aanwezigheid van hondje [S] in de woning van [gedaagden] c.s. met name voor mevrouw [gedaagden] van groot belang is, omdat zij, doordat zij invalide is geworden, voor een groot deel van haar tijd aan huis gebonden is. [gedaagden] c.s. hebben [S] reeds negen jaar in hun bezit en zijn erg gehecht aan het hondje. Aannemelijk is dat handhaving van het huisdierenverbod als gevolg waarvan [S] het appartementen-complex zal moeten verlaten ook in dit concrete geval een ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van [gedaagden] c.s. betekent.
Daar staat echter tegenover dat [gedaagden] c.s. reeds voorafgaand aan de koop van het appartementsrecht kennis hebben genomen van het verbod. Door desondanks de koop doorgang te laten vinden en hun woning te betrekken met medeneming van [S], terwijl de VvE hen bij brief van 21 maart 2007 heeft bevestigd dat het hen niet is toegestaan om huisdieren in het appartementencomplex te houden, hebben zij het risico genomen dat zij door de VvE aan het verbod gehouden zouden worden. Het gevolg van hun handelen kan daarom niet op de VvE afgewenteld worden. Verder heeft te gelden dat honden in het algemeen, en dus ook [S], leiden tot (erge) overlast. De aanwezigheid van honden kan tenslotte leiden tot (verergering van) gezondheidsklachten bij bewoners (allergie, luchtwegklachten e.d.).
Onder deze omstandigheden acht de voorzieningenrechter handhaving van het ingestelde huisdierenverbod naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.”

2) Fikkie eruit of appartement verkopen?

Een woning is bij uitstek de plaats om jezelf te zijn. Het recht op privacy is het recht om met rust gelaten te worden, onbespied te leven. Inmenging van anderen in de privé sfeer stelt niemand op prijs. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht en vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In artikel 8.1 heet het dat iedereen recht heeft op respect voor zijn privé leven, zijn familie en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

Dit grondrecht geldt natuurlijk ook voor de eigenaren van een appartement. Hoewel grondrechten burgers beschermen tegen een overheid kunnen ze ook een rol spelen in de verhoudingen tussen burgers. Zo is een verbod op discriminatie niet alleen een gebod voor de overheid maar ook voor burgers onderling.

Grondrechten kunnen ook een rol spelen in een conflict tussen een appartementeigenaar en de VvE. De Splitsingsakte of het Huishoudelijke Reglement kan eigenaren beperkingen opleggen zoals het installeren van schotelantennes en een verbod op het houden van gezelschapsdieren. Met enige regelmaat leidt dit tot conflicten tussen eigenaren en hun VvE, waarin de ene partij zich beroept op de grondrechten en de andere partij op de Splitsingsakte of het Huishoudelijke Reglement.Zo is een algemeen verbod op het houden van honden ingrijpend, maar kan het wenselijk zijn met het oog op de bescherming van het woongenot van andere bewoners in het woongebouw.

De rechtbank van Breda kreeg in 2008 door middel van een kort geding de vraag voorgelegd of zo’n verbod niet in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. In het huishoudelijk reglement van de VvE was in 2005 een verbod opgenomen tot het houden van huisdieren. In 2007 kochten
nieuwe bewoners in dit woongebouw een appartement. Bij aankoop ontvingen ze ook het Huishoudelijke Reglement met de verbodsbepaling. Na hun verhuizing, met een Jack Russell terriër, sommeerde de VvE hen het houden van het hondje te staken. De Vve stelde zich op het standpunt dat het verbod al bij aankoop bekend was en ook was ingesteld vanwege gezondheidsklachten van enkele bewoners. De nieuwe eigenaar verweerde zich met een beroep op zijn grondrecht op privacy. De aanwezigheid van het hondje was van groot belang, omdat de koper door invaliditeit een groot deel van de tijd aan huis gebonden was. En ze waren erg gehecht aan het hondje dat al 9 jaar in hun bezit was. Een verbod betekende dan dat ze het appartement moesten verlaten hetgeen een grote inbreuk was op hun persoonlijke levenssfeer.

De rechter overwoog dat de nieuwe eigenaren bewust het risico hebben genomen dat zij door de VvE aan het verbod gehouden zouden worden. Het gevolg van hun handelen kan daarom niet op de VvE afgewenteld worden. Bovendien constateerde hij dat de aanwezigheid van honden kan leiden tot een verergering van gezondheidsklachten bij bewoners die leiden aan allergie of luchtwegklachten. Naar billijkheid en redelijkheid was de rechter daarom van oordeel dat het door de VvE ingestelde huisdierenverbod moest worden nageleefd. Of een verbod op het houden van huisdieren altijd in stand blijft hangt af van de omstandigheden. Een bewoner die na verloop van tijd een hulphond nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen heeft betere argumenten dan een nieuwe eigenaar die een verbod wil trotseren. Interessant is ook de vraag of een frequent blaffende hond geweerd kan worden in de situatie dat geen verbod is opgenomen in het Huishoudelijke Reglement. In Splitsingsaktes is meestal wel een algemene bepaling opgenomen die eigenaren verplicht niet luidruchtigheid te zijn. Ook in zo’n situatie zal een rechter vermoedelijk de concrete situatie in zijn afweging betrekken. Gelukkig gedragen veel honden in appartementen zich voorbeeldig en gaat het meestal goed.

3) Particulieren Wonen

Honden-verbod in koopappartement

Aankoop appartement Wout heeft in februari 2012 een appartement gekocht. In maart 2012 heeft de sleuteloverdracht plaatsgevonden. Wout is, samen met zijn partner, de trotse eigenaar van Boris, een speelse driejarige Labrador. Ook Boris heeft zijn plekje in het appartement gevonden. In maart 2012 wordt Wout opeens geconfronteerd met een bepaling in het huisreglement van de Vereniging van Eigenaren. Volgens deze bepaling zijn honden in het appartement niet toegestaan. Wat nu? Procedure bij de kantonrechter Wout besluit een procedure bij de kantonrechter te starten. Hij vindt namelijk dat een verbod op het houden van een hond zo ingrijpend is, dat dit schending is van zijn recht op privacy. Daarnaast was Wout helemaal niet op de hoogte van het hondenverbod. Als hij dit geweten had, had hij het appartement nooit gekocht! Wat vindt de rechter De rechter geeft toe dat een algeheel honden-verbod ingrijpend is. Honden zijn in onze maatschappij immers algemeen aanvaard en spelen een belangrijke sociaal- emotionele rol bij mensen. Uiteindelijk oordeelt de rechter tocht in het nadeel van Wout. Het verbod op honden is geen schending op het recht op privacy. Wout heeft er namelijk zelf voor gekozen te gaan wonen in een appartement waar een hondenverbod geldt. Conclusie Een hondenverbod zoals bij Wout kan een inbreuk vormen op je persoonlijke levenssfeer. Of zo’n verbod ook toegestaan is, hangt van de omstandigheden af. In het geval van Wout oordeelde de rechter dat het verbod rechtsgeldig is. Dit hoeft niet in alle gevallen zo te zijn.

4) Belgische rechtspraak die stelt dat men het houden van een huisdier niet kan aanvaarden op basis van artikel 8 EVRM. In casu ging het om het houden van een hangbuikzwijn op een appartement.124
124 Vred. Mechelen 16 december 2009, RW 2010-2011, afl. 25, 1066-1069

5) en nog enkele andere ...

Een vrederechter beslist onafhankelijk , autonoom. Elke zaak zal getoetst worden op zijn inhoud , eisende partij en verwerende partij , argumentatie , feiten ect...
Gewoon stellen dat men kan en mag , recht privé-leven , is een brug te ver.

puttemanp
Berichten: 509

#28 , 7 maand 3 weken geleden (29 aug 2018 11:26)

1) http://www.vverecht.nl/2008/05/huisdier ... el-8-evrm/
Huisdierenverbod in huishoudelijk reglement VvE niet in strijd met artikel 8 EVRM
Uit het verhandelde ter zitting alsmede uit de overgelegde stukken begrijpt de voorzieningenrechter dat de aanwezigheid van hondje [S] in de woning van [gedaagden
enz...

De 3 eerste punten gaan over Nederlands recht! Deze hele discussie gaat over Belgisch recht. Niet van toepassing dus.

Punt 4 gaat over een hangbuikzwijn, toch een heel ander kalieber dier dan een kanarie, goudvis,cavia, konijn, hond of kat.

P.

mjers
Berichten: 1770

#29 , 7 maand 3 weken geleden (29 aug 2018 11:55)

Beste,
Een korte reactie :
Indien u weet hebt van een andere uitspraak gelieve die dan hier te posten...?

1) http://www.vverecht.nl/2008/05/huisdier ... el-8-evrm/
Huisdierenverbod in huishoudelijk reglement VvE niet in strijd met artikel 8 EVRM
Uit het verhandelde ter zitting alsmede uit de overgelegde stukken begrijpt de voorzieningenrechter dat de aanwezigheid van hondje [S] in de woning van [gedaagden] c.s. met name voor mevrouw [gedaagden] van groot belang is, omdat zij, doordat zij invalide is geworden, voor een groot deel van haar tijd aan huis gebonden is. [gedaagden] c.s. hebben [S] reeds negen jaar in hun bezit en zijn erg gehecht aan het hondje. Aannemelijk is dat handhaving van het huisdierenverbod als gevolg waarvan [S] het appartementen-complex zal moeten verlaten ook in dit concrete geval een ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van [gedaagden] c.s. betekent.
Daar staat echter tegenover dat [gedaagden] c.s. reeds voorafgaand aan de koop van het appartementsrecht kennis hebben genomen van het verbod. Door desondanks de koop doorgang te laten vinden en hun woning te betrekken met medeneming van [S], terwijl de VvE hen bij brief van 21 maart 2007 heeft bevestigd dat het hen niet is toegestaan om huisdieren in het appartementencomplex te houden, hebben zij het risico genomen dat zij door de VvE aan het verbod gehouden zouden worden. Het gevolg van hun handelen kan daarom niet op de VvE afgewenteld worden. Verder heeft te gelden dat honden in het algemeen, en dus ook [S], leiden tot (erge) overlast. De aanwezigheid van honden kan tenslotte leiden tot (verergering van) gezondheidsklachten bij bewoners (allergie, luchtwegklachten e.d.).
Onder deze omstandigheden acht de voorzieningenrechter handhaving van het ingestelde huisdierenverbod naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.”

2) Fikkie eruit of appartement verkopen?

Een woning is bij uitstek de plaats om jezelf te zijn. Het recht op privacy is het recht om met rust gelaten te worden, onbespied te leven. Inmenging van anderen in de privé sfeer stelt niemand op prijs. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht en vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In artikel 8.1 heet het dat iedereen recht heeft op respect voor zijn privé leven, zijn familie en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

Dit grondrecht geldt natuurlijk ook voor de eigenaren van een appartement. Hoewel grondrechten burgers beschermen tegen een overheid kunnen ze ook een rol spelen in de verhoudingen tussen burgers. Zo is een verbod op discriminatie niet alleen een gebod voor de overheid maar ook voor burgers onderling.

Grondrechten kunnen ook een rol spelen in een conflict tussen een appartementeigenaar en de VvE. De Splitsingsakte of het Huishoudelijke Reglement kan eigenaren beperkingen opleggen zoals het installeren van schotelantennes en een verbod op het houden van gezelschapsdieren. Met enige regelmaat leidt dit tot conflicten tussen eigenaren en hun VvE, waarin de ene partij zich beroept op de grondrechten en de andere partij op de Splitsingsakte of het Huishoudelijke Reglement.Zo is een algemeen verbod op het houden van honden ingrijpend, maar kan het wenselijk zijn met het oog op de bescherming van het woongenot van andere bewoners in het woongebouw.

De rechtbank van Breda kreeg in 2008 door middel van een kort geding de vraag voorgelegd of zo’n verbod niet in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. In het huishoudelijk reglement van de VvE was in 2005 een verbod opgenomen tot het houden van huisdieren. In 2007 kochten
nieuwe bewoners in dit woongebouw een appartement. Bij aankoop ontvingen ze ook het Huishoudelijke Reglement met de verbodsbepaling. Na hun verhuizing, met een Jack Russell terriër, sommeerde de VvE hen het houden van het hondje te staken. De Vve stelde zich op het standpunt dat het verbod al bij aankoop bekend was en ook was ingesteld vanwege gezondheidsklachten van enkele bewoners. De nieuwe eigenaar verweerde zich met een beroep op zijn grondrecht op privacy. De aanwezigheid van het hondje was van groot belang, omdat de koper door invaliditeit een groot deel van de tijd aan huis gebonden was. En ze waren erg gehecht aan het hondje dat al 9 jaar in hun bezit was. Een verbod betekende dan dat ze het appartement moesten verlaten hetgeen een grote inbreuk was op hun persoonlijke levenssfeer.

De rechter overwoog dat de nieuwe eigenaren bewust het risico hebben genomen dat zij door de VvE aan het verbod gehouden zouden worden. Het gevolg van hun handelen kan daarom niet op de VvE afgewenteld worden. Bovendien constateerde hij dat de aanwezigheid van honden kan leiden tot een verergering van gezondheidsklachten bij bewoners die leiden aan allergie of luchtwegklachten. Naar billijkheid en redelijkheid was de rechter daarom van oordeel dat het door de VvE ingestelde huisdierenverbod moest worden nageleefd. Of een verbod op het houden van huisdieren altijd in stand blijft hangt af van de omstandigheden. Een bewoner die na verloop van tijd een hulphond nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen heeft betere argumenten dan een nieuwe eigenaar die een verbod wil trotseren. Interessant is ook de vraag of een frequent blaffende hond geweerd kan worden in de situatie dat geen verbod is opgenomen in het Huishoudelijke Reglement. In Splitsingsaktes is meestal wel een algemene bepaling opgenomen die eigenaren verplicht niet luidruchtigheid te zijn. Ook in zo’n situatie zal een rechter vermoedelijk de concrete situatie in zijn afweging betrekken. Gelukkig gedragen veel honden in appartementen zich voorbeeldig en gaat het meestal goed.

3) Particulieren Wonen

Honden-verbod in koopappartement

Aankoop appartement Wout heeft in februari 2012 een appartement gekocht. In maart 2012 heeft de sleuteloverdracht plaatsgevonden. Wout is, samen met zijn partner, de trotse eigenaar van Boris, een speelse driejarige Labrador. Ook Boris heeft zijn plekje in het appartement gevonden. In maart 2012 wordt Wout opeens geconfronteerd met een bepaling in het huisreglement van de Vereniging van Eigenaren. Volgens deze bepaling zijn honden in het appartement niet toegestaan. Wat nu? Procedure bij de kantonrechter Wout besluit een procedure bij de kantonrechter te starten. Hij vindt namelijk dat een verbod op het houden van een hond zo ingrijpend is, dat dit schending is van zijn recht op privacy. Daarnaast was Wout helemaal niet op de hoogte van het hondenverbod. Als hij dit geweten had, had hij het appartement nooit gekocht! Wat vindt de rechter De rechter geeft toe dat een algeheel honden-verbod ingrijpend is. Honden zijn in onze maatschappij immers algemeen aanvaard en spelen een belangrijke sociaal- emotionele rol bij mensen. Uiteindelijk oordeelt de rechter tocht in het nadeel van Wout. Het verbod op honden is geen schending op het recht op privacy. Wout heeft er namelijk zelf voor gekozen te gaan wonen in een appartement waar een hondenverbod geldt. Conclusie Een hondenverbod zoals bij Wout kan een inbreuk vormen op je persoonlijke levenssfeer. Of zo’n verbod ook toegestaan is, hangt van de omstandigheden af. In het geval van Wout oordeelde de rechter dat het verbod rechtsgeldig is. Dit hoeft niet in alle gevallen zo te zijn.

4) Belgische rechtspraak die stelt dat men het houden van een huisdier niet kan aanvaarden op basis van artikel 8 EVRM. In casu ging het om het houden van een hangbuikzwijn op een appartement.124
124 Vred. Mechelen 16 december 2009, RW 2010-2011, afl. 25, 1066-1069

5) en nog enkele andere ...

Een vrederechter beslist onafhankelijk , autonoom. Elke zaak zal getoetst worden op zijn inhoud , eisende partij en verwerende partij , argumentatie , feiten ect...
Gewoon stellen dat men kan en mag , recht privé-leven , is een brug te ver.

Hebt u gewoon gegoogled?
Probeer er aub geen discussie van te maken om het grote gelijk te halen.
Daar gaat het hier niet om.
Veel mensen vinden dit topic buiten de vraagstelling om en baseren hun handelen op de antwoorden die hier gegeven worden.
U doet dus wel degelijk enige vorm van schade door hier een foutieve redenering te blijven volhouden.

1)
Dit is besloten in het nederlands huurrecht en kent heel wat verschillen met onze wetgeving.
Straffer nog, het huurrecht is hier helemaal niet van toepassing aangezien de beide partijen eigenaar zijn van hun woning.
Maar toevallig ken ik deze zaak ook. En die gaat vooral over de overlast die het hondje veroorzaakt. Mede doordat verschillende andere huurders/eigenaars in het appartementsblok een allergie hadden die veroorzaakt werd door de aanwezigheid van honden. Andere huurders hadden dan ook expliciet deze appartementen bewoond door de aanwezigheid van deze clausule en konden overlast aantonen door de aanwezigheid van het huisdier.
Dit staat ook in uw artikel.
Heeft niets te maken met deze situatie


2)

Nederland

Geen huurders.

Gaat over redelijke burenhinder.


3)

Nederland
Onduidelijk waarom de rechter zijn vonnis uitspreekt.


4)
Heb ik eerder al naar verwezen waarom dit naast de kwestie is.Kort gezegd kunnen al uw voorbeelden weerlegd worden. Een uitspraak kan inderdaad negatief zijn maar dan zal er altijd één of andere vorm van overlast zijn. Ieder geval moet dan apart beoordeeld worden naargelang de soort overlast en de eventuele schade die dit met zich meebrengt.


Louter door het feit dat u hier voorbeelden post die zo ver van de situatie liggen weiger ik deze discussie verder te voeren. Als u enige juridische voeling zou hebben dan zou u deze voorbeelden niet aanhalen. En ik ga niet beginnen discussieren tegen Jan en Alleman over zaken die voor iedere jurist basiskennis zijn.


Wat u zoekt is een rechtspraak die het EVRM verwerpt zonder dat er sprake is van overlast, redelijke burenhinder of een schadegeval.
Dus u hebt een uitspraak nodig die het verbod op dieren uitspreekt wegens de clausule die in het huurcontract staat.
Dus zoals in het specifieke geval van TS.

Ik wens u veel succes in uw google zoektocht, want dergelijke uitspraak bestaat simpelweg niet.

father b
Berichten: 300
Juridisch actief: Nee

#30 , 7 maand 3 weken geleden (29 aug 2018 13:06)

Mjers,
Volledig eens met uw reactie op Lebragard. Nota van minister Weyts is een nota als minister dierenwelzijn onwaardig. Sticht enkel verwarring en tweedracht onder de mensen. Eigenaardig dat dit artikel snel uit de media was verdwenen ( gaat hem trouwens stemmen kosten ).
De uitleg en uiteenzetting van Mjers volg ik volledig en is correct en terecht.
In contracten ( eenders welke huur-koop-arbeids- … ) mag men vermelden wat men wil, en ook laten ondertekenen. De wet primeert nog altijd boven die documenten. In appartementsgebouwen hetzelfde
met de reglement van inwendige orde. Mag in staan wat het wil, in ondergeschikt aan de wet.
Wat heeft de minister nu bekomen : de eigenaarsorganisaties gaan hun leden al gauw influisteren om in de contracten te zetten : huis of appartement niet geschikt voor dieren. In appartementsgebouwen vlug de reglementen veranderen en klaar is kees.
Aan EvelienDK zou ik zeggen, niets van aantrekken. Zeker poesje niet weg doen, houden. Indien geen bewezen overlast bezorgen, blijven zij. En huurders laat u niet misleiden en afschrikken.
Zij die anders pleiten, kletsen uit hun nek.

Opmerking : als men googled krijgt men veelal Nederlandse wetgevingen, welke hier niet van toepassing zijn. Daarenboven de Europese wetgeving primeert samen met de ERVM.

Terug naar “Actuele Thema's”