Huurwet Vlaanderen Dierenwelzijn

LeenW
Berichten: 8047

Re: Huurwet Vlaanderen Dierenwelzijn

#106 , 7 maand 5 dagen geleden (13 sep 2018 20:43)

Zolang die pony noodzakelijk is, geen enkel probleem mee.

De enige oplossing die ik zie om een sluitende wet te maken, is het verbieden van clausules over huisdieren. Ja, de zoveelste keer dat verhuurders benadeeld worden, maar zo kan men wel consequent blijven.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
adizal
Berichten: 490
Locatie: Antwerpen

#107 , 7 maand 5 dagen geleden (14 sep 2018 08:37)

Zolang die pony noodzakelijk is, geen enkel probleem mee.

De enige oplossing die ik zie om een sluitende wet te maken, is het verbieden van clausules over huisdieren. Ja, de zoveelste keer dat verhuurders benadeeld worden, maar zo kan men wel consequent blijven.

Dat klopt ook niet, het verbieden van clausules over huisdieren zegt niets over het verbieden van huisdieren zoals u waarschijnlijk bedoeld.
Een huurder, betaald vanaf 1 september 2018, 3 maanden huurwaarborg, ruim voldoende om eventuele schade te dekken.
Bovendien moet er een geregistreerde en gedetailleerde plaatsbeschrijving zijn bij aanvang van de huur cyclus, eventuele schade kan dan vastgesteld worden
Er staat een clausule in de huurwet dat de huurder een vrij genot van zijn gehuurde goed moet kunnen genieten, dus een huurder is vrij een bestemming te geven aan de plaatsen die hij ter beschikking heeft in het gehuurde goed op voorwaarde dat buren geen last ondervinden.
Bijkomend hebben we de interpretatie van het UVRM en de verplichte toepassing van art 8.1 voor elke Belgische rechtbank.
Bovendien blijkt uit uw persoonlijke instelling dat u niet specifiek weigerachtig staat tegenover honden of huisdieren in het algemeen.
Zelfs een pony zou van u in de huiskamer mogen, als het dier maar een specifieke opleiding heeft genoten om hulp te bieden.
Dus het is louter een persoonlijke visie, die niks met wetgeving te maken heeft.
Het is beter een leeuw te zijn op momenten,
dan een schaap, voor het leven.

KJ86
Berichten: 1954

#108 , 7 maand 5 dagen geleden (14 sep 2018 09:55)

Een huurder, betaald vanaf 1 september 2018, 3 maanden huurwaarborg, ruim voldoende om eventuele schade te dekken.
Ik ken één geval waar de schade is opgelopen in de tien duizenden euro's (hond krabde op ramen en deuren om naar buiten te mogen als die binnen zat en omgekeerd ook als die buiten zaten wou die terug naar binnen, tuin helemaal omgewoeld, krabschade op behang enz... Huurder ging waarschijnlijk in csr. Je snapt wel dat die huurder niet blij was met zijn hond.
Stielmannen kosten geld, drie maanden waarborg is gelijk aan drie dagen werk van één persoon. Op drie dagen doe je niet veel in de bouw, vaak dekt de waarborg enkel de kosten van het bedrijf dat komt kuisen. Ik heb ooit eens offerte gekregen voor kattenhaar uit de radiatoren te verwijderen, koste ergens in de 400 euro om door een professioneel bedrijf te laten doen. Wij hebben ook eens een huis laten ontvlooien en dat koste € 1200. Dat huis was nochtans proper maar blijkbaar zaten er vlooien, nieuwe huurder was kwaad.

Veel hangt van het type huurder af.
E zijn huurders zat die een huisdier kunnen houden zonder problemen. Er is ook een groep van mensen die zich situeert in de laagste regionen van de bevolking, die huren bijna allemaal en die trekken zich niets aan.

Je weet het niet op voorhand wat voor iemand dat de nieuwe huurder is en om die reden moet het houden van een huisdier altijd in overleg zijn met de verhuurder. Het is ook belangrijk om aan te voelen voor de huurder wat voor standpunt dat de verhuurder gaat innemen als het huisdier schade zou veroorzaken. Clausules dat huisdieren toegelaten zijn mits expliciete toestemming van de verhuurder moeten kunnen en in sommige gevallen (studio's) een totaalverbod.

Sociale huisvestingsmaatschappijen verbieden het houden van huisdieren ook.

Reclame

lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#109 , 7 maand 5 dagen geleden (14 sep 2018 10:01)

Geachte,

Tot nu toe stond in het standaard-huurcontract van de verhuurderssector een clausule waarin gestipuleerd werd dat huurders geen dieren mogen houden tenzij na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Bovendien kon de verhuurder die toestemming ook altijd weer intrekken. De clausule leidde de voorbije jaren evenwel tot enkele rechtsgedingen, aangespannen door huurders die uit hun woning werden gezet omdat ze huisdieren hielden. Meermaals werden ze door de rechter in het gelijk gesteld vanwege de schending van het recht op privacy.
Het artikel 22 van de Grondwet en het artikel 8 van het EVRM dat het recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven regelt, verleent een huurder het recht een huisdier te houden.

Zo oordeelde de vrederechter van Mouscron-Comines-Warneton in 2010 dat een totaal verbod tot het houden van huisdieren van welke aard ook een inbreuk uitmaakt op de persoonlijke levenssfeer en op de integriteit van het gewaarborgde privé- en familiale leven zoals gewaarborgd door artikel 8 van het Europees verdrag van de rechten van de mens.

In 2015 oordeelde de vrederechter in Aalst dat een in een woninghuurovereenkomst bedongen volledig verbod op het houden van huisdieren een aantasting vormt aan het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op de bescherming van het privé- en gezinsleven.


Vanzelfsprekend kan een verhuurder nog steeds een ander contract voorleggen aan de huurder, zónder de bepaling die ik overeenkwam met de Verenigde Eigenaars, nl. "De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden".

Dan loopt de verhuurder evenwel het risico te worden teruggefloten door de rechtbank wanneer de huurder een geding aanspant. Daarom, vanwege de juridische duidelijkheid, de nieuwe bepaling. Tegelijk behoudt de verhuurder het recht om alsnog huisdieren te weigeren wanneer het reglement van het appartementsgebouw het houden van huisdieren verbiedt of wanneer de huurwoning ongeschikt is voor een bepaald dier – denk aan een grote hond in een kleine studio.

Concreet zijn dit de nieuwe clausules in de model-huurcontracten:

Voor een huis:

“De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden".

Voor een appartement :

"De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre het gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden en de statuten of het reglement van orde van het gebouw het houden van huisdieren niet verbieden".Met vriendelijke groeten,

Ben Weyts
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Martelarenplein 7
1000 Brussel
02/552.66.02
kabinet.weyts@vlaanderen.be

tira00
Berichten: 887

#110 , 7 maand 5 dagen geleden (14 sep 2018 10:09)

Sociale huisvestingsmaatschappijen verbieden het houden van huisdieren ook.
Nog zo'n grap:
Kennis van mij betrekt een sociale woning in een pas gebouwde wijk.
Staat in hun contract dat ze max. 2 huisdieren mogen houden.
Geen kat die er zich aan houdt en de verhuurmaatschappij probeert nog niet eens om er tegen in te komen.

In hun contract stond ook dat ze geen omheining mochten zetten (!).
Bewoners die toch een omheining zette kregen dreigbrieven van de maatschappij.
Een groep van de bewoners is er mee verder gegaan via vredegerecht en de sociale verhuurmaatschappij heeft gigantisch verloren.
Er mogen in een huurcontract geen dingen staan die indruisen tegen ruimtelijke ordening.
Tot zover de geloofwaardigheid van een intern contract van een sociale verhuurmaatschappij.

LeenW
Berichten: 8047

#111 , 7 maand 5 dagen geleden (14 sep 2018 10:12)

Zolang die pony noodzakelijk is, geen enkel probleem mee.

De enige oplossing die ik zie om een sluitende wet te maken, is het verbieden van clausules over huisdieren. Ja, de zoveelste keer dat verhuurders benadeeld worden, maar zo kan men wel consequent blijven.

Dat klopt ook niet, het verbieden van clausules over huisdieren zegt niets over het verbieden van huisdieren zoals u waarschijnlijk bedoeld.
Een huurder, betaald vanaf 1 september 2018, 3 maanden huurwaarborg, ruim voldoende om eventuele schade te dekken.
Bovendien moet er een geregistreerde en gedetailleerde plaatsbeschrijving zijn bij aanvang van de huur cyclus, eventuele schade kan dan vastgesteld worden
Er staat een clausule in de huurwet dat de huurder een vrij genot van zijn gehuurde goed moet kunnen genieten, dus een huurder is vrij een bestemming te geven aan de plaatsen die hij ter beschikking heeft in het gehuurde goed op voorwaarde dat buren geen last ondervinden.
Bijkomend hebben we de interpretatie van het UVRM en de verplichte toepassing van art 8.1 voor elke Belgische rechtbank.
Bovendien blijkt uit uw persoonlijke instelling dat u niet specifiek weigerachtig staat tegenover honden of huisdieren in het algemeen.
Zelfs een pony zou van u in de huiskamer mogen, als het dier maar een specifieke opleiding heeft genoten om hulp te bieden.
Dus het is louter een persoonlijke visie, die niks met wetgeving te maken heeft.
Nee, ik bedoel wel degelijk het verbieden van clausules over huisdieren. Men mag in een huurcontract of reglement niets zeggen over het houden van huisdieren. Geen willekeur meer, geen gezever meer bij de vrederechter over 8EVRM, iedereen mag een huisdier houden. Dat is mijn voorstel.

Er moet dan inderdaad wel een compensatie komen naar verhuurders toe, misschien een eenvoudigere procedure voor loonbeslag bij de huurder na schade of late betalingen?

father b
Berichten: 300
Juridisch actief: Nee

#112 , 7 maand 5 dagen geleden (14 sep 2018 10:51)

Eindelijk een van de zinnigste reacties in het ganse debat. Volledig eens met beide paragrafen. Dat is ook wat ik ( zonder de vervelende wetteksten altijd aan te halen ( die ik ook allemaal liggen heb en ken ) voorhield.
Er zijn genoeg mogelijkheden om alles in goede banen te leiden en te houden, zonder dat we 100 verwijzingen moeten maken. Leven als een goede huisvader.

KJ86
Berichten: 1954

#113 , 7 maand 5 dagen geleden (14 sep 2018 11:13)

Je zit dan wel nog altijd met de relatief grote groep op de private huurdersmarkt die niets hebben en om die reden ook een beetje tegen zichzelf moeten beschermd worden. Het is niet de bedoeling om mensen in CSR te duwen. De clausule voor het inperken van huisdieren is ontstaan uit het principe dat het beter is om problemen te voorkomen dan genezen!

Ik heb de indruk dat er mensen op het forum zijn die denken dat een verbod op het houden van huisdieren in een huurwoning dient om huurders klein te houden of om huisdieren uit de wereld te helpen.

KJ86
Berichten: 1954

#114 , 7 maand 5 dagen geleden (14 sep 2018 11:18)

Weet je wat dat tof zou zijn.
De eigenaar van een huisdier moet kunnen attesteren dat zijn huisdier geschikt is voor te houden in een huurwoning.
Verplicht aantal uren hondenschool, direct werkgelegenheid gecreëerd. Jobs, jobs, jobs...

LeenW
Berichten: 8047

#115 , 7 maand 5 dagen geleden (14 sep 2018 11:21)

Dat werkt mogelijks voor een hond, veel geluk om een kat of hangbuikzwijn te trainen :lol:

adizal
Berichten: 490
Locatie: Antwerpen

#116 , 7 maand 5 dagen geleden (14 sep 2018 12:15)

Weet je wat dat tof zou zijn.
De eigenaar van een huisdier moet kunnen attesteren dat zijn huisdier geschikt is voor te houden in een huurwoning.
Verplicht aantal uren hondenschool, direct werkgelegenheid gecreëerd. Jobs, jobs, jobs...
Sorry, maar daar heb ik ook weer vele bedenkingen bij. Ik denk echt dat dit niet mogelijk zal zijn, met een dier heb je nooit garanties.
De baasjes mijnheer, de baasjes daar draait bij een hond alles om. Het is net als bij kinderen opvoeden, niet iedereen is geschikt om kinderen een degelijke op voeding te geven en zo is dat bij honden net hetzelfde. Ik heb zelf een Mechelse herder, nooit school mee gelopen, zelf opgevoed, blaft zelden, bijt niks kapot, is sociaal naar andere honden en mensen al wat je van een brave hond verwacht. Het ligt gewoon aan de baasjes, de eigenaars van een hond, die zou men moeten verplichten een cursus te volgen, want niet iedereen is geschikt om baas te zijn over een hond...
Het is beter een leeuw te zijn op momenten,
dan een schaap, voor het leven.

lebragard
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#117 , 7 maand 5 dagen geleden (14 sep 2018 12:23)

Eindelijk , samengevat , zijn we het erover eens : (ook #mjers 14)

Concreet zijn dit de nieuwe clausules in de model-huurcontracten:

Voor een huis:

“De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden".

Voor een appartement :

"De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre het gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden en de statuten of het reglement van orde van het gebouw het houden van huisdieren niet verbieden".

adizal
Berichten: 490
Locatie: Antwerpen

#118 , 7 maand 5 dagen geleden (14 sep 2018 12:39)

Eindelijk , samengevat , zijn we het erover eens :

Concreet zijn dit de nieuwe clausules in de model-huurcontracten:

Voor een huis:

“De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden".

Voor een appartement :

"De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre het gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden en de statuten of het reglement van orde van het gebouw het houden van huisdieren niet verbieden".


Het is een mooi voorstel, maar toch niet helemaal mee eens...

Voor een huis...Wanneer is het gehuurde goed wel of niet geschikt om een bepaald huisdier te houden?
Voor appartement...idem
Voor appartementen in gemeenschap...moet duidelijk gespecificeerd worden over welke huisdieren het dan in de statuten zou gaan, een vogeltje in een kooitje is ook een huisdier....
Het is beter een leeuw te zijn op momenten,
dan een schaap, voor het leven.

KJ86
Berichten: 1954

#119 , 7 maand 5 dagen geleden (14 sep 2018 12:52)

Bovendien zijn die clausules goed voor de modale mens maar hoe ga je de groep reguleren die niet weet hoe dat ze huisdieren moeten houden (waarvoor het totaalverbod eigenlijk dient).
Er is wel een opvangnet voor de dieren in de vorm van een asiel, maar de mensen worden aan hun lot overgelaten. Minister Weyts kan misschien een fonds oprichten dat tussenkomt in huurschade aangericht door een huisdier, of de huurdersaansprakelijkheid-verzekering verplicht uitbreiden zodat schade door een huisdier gedekt is.

LeenW
Berichten: 8047

#120 , 7 maand 5 dagen geleden (14 sep 2018 13:18)

Hmm, het lijkt mij ook niet de bedoeling dat u en ik gaan meebetalen voor schade dat iemand anders zijn huisdier veroorzaakt.

Terug naar “Actuele Thema's”