Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
appartementsgoeroe
Topic Starter
Berichten: 142
Juridisch actief: Nee

kraken voorkomen

#1 , 1 jaar 8 maand geleden (13 mar 2017 17:12)

Mijn dochter en haar man hebben een huis gekocht waar ze gaan wonen.
De akte wordt binnen ongeveer drie maanden verleden, maar het huis staat nu reeds leeg. Daarna zal er nog enkele maanden in gewerkt worden voor renovaties.

Wat kunnen ze doen om zich in te dekken en te beschermen tegen krakers?
Er is een alarminstallatie met verbinding met een alarmcentrale.

Didymus
Berichten: 1566

#2 , 1 jaar 8 maand geleden (13 mar 2017 17:36)

Voor tekenen van bewoning zorgen zoals daar zijn: de brievenbus niet laten uitpuilen, rolluiken en gordijnen (als die er zijn) open en dicht doen, 's avonds een lichtje laten branden. Veel meer kan je (blijkbaar) niet doen in België.

Radicale oplossing is alle deuren en vensters dichtmetselen zodat er zeker niemand binnen kan.
"sowieso" schrijf je zo.

asperger
Berichten: 4836
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#3 , 1 jaar 8 maand geleden (13 mar 2017 17:58)

Ik zou naar Scherpenheuvel gaan en daar een kaars branden opdat de verantwoordelijke beleidsmakers het Licht zouden zien.

Een juridisch alternatief is zelf als eerste het huis kraken. Dan mag er niemand meer bij. Dat behoort immers tot de prerogatieven van de krakers.
First come, first served!
Laatst gewijzigd door asperger op 13 mar 2017 18:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Reclame

bosprocureur
Berichten: 2862

#4 , 1 jaar 8 maand geleden (13 mar 2017 18:02)

Zo heel dikwijls komt kraken nu ook weer niet voor...
Zorg dat er regelmatig beweging is.
U kan ook al beginnen met aan de politie te vragen om een oogje in het zeil te houden, en aan buren hetzelfde vragen. Dan ben je al een heel eind verder. Als er tekenen zijn dat er iemand kraakt of wil kraken, zeeeeeer kort op de bal spelen,

bosprocureur
Berichten: 2862

#5 , 1 jaar 8 maand geleden (13 mar 2017 18:05)

asperger schreef:Ik zou naar Scherpenheuvel gaan en daar een kaars branden opdat de verantwoordelijke beleidsmakers het Licht zouden zien.

Een juridisch alternatief is zelf als eerste het huis kraken. Dan mag er niemand meer bij. Dat behoort immers tot de prerogatieven van de krakers.
First come, first served!Het huis staat leeg ? Kan u nu reeds een aantal werken (laten) uitvoeren? Notarissen horen dat niet graag, ik weet het, maar uw verkoper heeft er ook belang bij dat hij u het huis kan leveren zonder extra schade, zonder bewoners...

appartementsgoeroe
Topic Starter
Berichten: 142
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 jaar 8 maand geleden (13 mar 2017 18:14)

Aangezien het huis volledig is beveiligd kunnen er niet veel maatregelen bij worden genomen. Indien er wordt ingebroken kan de alarmcentrale via camera's zien wat er een de hand is. Maar tegen dat de politie arriveert zitten die mogelijke krakers daar al binnen en volgens wat ik de laatste dagen lees kunnen ze dan niets meer doen.
Of wel? Tot de akte is verleden zal er niemand op dit adres gedomicilieerd zijn, wat de situatie nog gemakkelijker lijkt te maken voor de krakers?

bosprocureur
Berichten: 2862

#7 , 1 jaar 8 maand geleden (13 mar 2017 18:36)

"tegen dat de politie arriveert zitten die mogelijke krakers daar al binnen"

Daar zit het hem net. Als zij ze op heterdaad kunnen betrappen van heterdaad, of toch nog de dag zelf vaststellen, is er een goede kans dat het geheel met een sisser afloopt.

En u zegt zelf dat de alarmcentrale kan zien wat er aan de hand is... Dan is er toch maar een klein probleem? Gewoon kwestie van adekwaat op te treden.

artemis
Berichten: 2893

#8 , 1 jaar 8 maand geleden (13 mar 2017 18:43)

Je kan het huis tijdelijk laten bewonen door iemand via Camelot/Lancelot, bezetting ter bede en specifiek anti-kraak en anti-vandalisme. Kan nu even moeilijk een link plaatsen maar Google is uw vriend.

Sorry maar deze vraag heeft vind ik een zeer hoog troll gehalte.

sloeberken
Berichten: 10301
Locatie: Erpe Mere

#9 , 1 jaar 8 maand geleden (13 mar 2017 19:02)

Zolang de akte niet verleden is zijn dit zorgen voor de verkoper, u zelf kan niets doen.
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.

appartementsgoeroe
Topic Starter
Berichten: 142
Juridisch actief: Nee

#10 , 1 jaar 8 maand geleden (13 mar 2017 19:12)

Ik was ervan overtuigd dat door de (professionele) bewaking van het huis via het alarmsysteem er geen gevaar zou zijn dat het huis ten prooi zou kunnen vallen aan krakers en dat de politie op aangeven van de alarmcentrale het nodige zou doen.
Na wat er in Gent gebeurt is dat blijkbaar niet zo zeker.
Daarom wou ik graag weten of door deze voorzorg krakers geen kans zouden maken op bescherming door de wet en of elke indringing in het huis, vastgelegd door de camera's als een echte inbraak zal worden beschouwd.

Franciscus
Berichten: 31935

#11 , 1 jaar 8 maand geleden (13 mar 2017 19:20)

Nogmaals enige regelgeving.
Grondwet:
Art. 15. De woning is onschendbaar; geen huiszoeking kan plaats hebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.
Art. 16. Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

Hier moet men een onderscheid maken tussen een eigenaar van de woning en een huurder of een bezetter ten bede. Het is de feitelijke bewoner die beschermd wordt - cfr woonwagenbewoners = is een woning - langdurig bewoonde hotelkamer is een woning.
Elke plaats waar iemand woont ( ook al zeggen andere wetten dat het niet als een woning kan ingericht worden) vallen evenzo onder deze regel.

Strafrecht

Art. 467. (Zie NOTA 1 onder TITEL) Diefstal wordt gestraft met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar) : <W 2003-01-23/42, art. 75, 041; Inwerkingtreding : 13-03-2003>
Indien hij gepleegd wordt door middel van braak, inklimming of valse sleutels;
Indien hij gepleegd wordt door een openbaar ambtenaar door middel van zijn ambtsbediening;
Indien de schuldigen of een van hen de titel of de kentekens van een openbaar ambtenaar aannemen of een vals bevel van het openbaar gezag inroepen.

Er moet bewezen worden dat de bewoners de braak hebben gedaan.

Art. 439. Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot driehonderd frank wordt gestraft hij die, zonder een bevel van de overheid en buiten de gevallen waarin de wet toelaat in de woning van bijzondere personen tegen hun wil binnen te treden, in een door een ander bewoond huis, appartement, kamer of verblijf, of in de aanhorigheden ervan binnendringt, hetzij met behulp van bedreiging of geweld tegen personen, hetzij door middel van braak, inklimming of valse sleutels.

Dus binnengaan als de deur openstaat is niet strafbaar. Als dat het enige is dat gebeurdAFDELING VIII. - VERNIELING VAN AFSLUITINGEN, VERPLAATSING OF VERWIJDERING VAN GRENSPALEN EN HOEKBOMEN.
Art. 545. Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tweehonderd [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 546. Wanneer de feiten, in het vorige artikel omschreven, gepleegd worden met het oogmerk om een bezitsaanmatiging op een erf te plegen, is de straf gevangenisstraf van een maand tot een jaar en geldboete van vijftig [euro] tot tweeduizend [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Wonen
Vlaamse wooncode http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Docum ... ram=inhoud
bevolking
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/faq/


Politie is zelfs verplicht elke persoon in te schrijven op dat adres dus wanneer er inspectie gedaan wordt op vraag van de gemeente bij een adreswijziging zal de controleur ( meestal politie) komen vaststellen dat de aanvragers daar hun hoofdverblijfplaats hebben - worden daar aangetroffen. Normaliter dienen er meerdere controles te gebeuren ( min 3).
Politie heeft geen bevoegdheid om een inschrijving te weigeren indien personen zich inschrijven in een handelspand of met 10 personen in een studio.
Zij dienen vast te stellen dat personen daar verblijven ( de inschrijving gebeurd door de ambtenaar burgerlijke stand gemeente dienst bevolking) - edoch gezien er inbreuken zijn tegen andere en meerdere wetgevingen moeten ze tegelijkertijd processen verbaal opstellen tegen deze meestal meerdere inbreuken.

Het vaststellen van onbewoonbaarheid is een bevoegdheid van de Vlaamse overheid en van de gemeente (burgemeester).
Indien bewoners de toegang weigeren kan de burgemeester een bestuurlijk huiszoekingsbevel uitvaardigen dat door een bestuurlijk officier van politie kan uitgevoerd worden.
Indien het pand verhuurd wordt of een bezetting ten bede is zal de gemeente ook verantwoordelijk zijn om deze mensen een noodwoning te geven.

Politie is trouwens zonder bevelschrift of heterdaad en gelijkgestelde gevallen niet bevoegd om identiteitsgegevens op te vragen ttz ze kunnen het vragen maar een bewoner van een pand is niet verplicht zijn identiteitskaart te geven of te tonen of zelfs maar zijn naam te zeggen. De persoon is in zijn woning zie art 15 grondwet.

Ik dacht dat ik hier al eens ergens verhaald heb van de bezetting van een villa aan het nachtegalenpark - feiten dateren omstreeks 1980.
Of van feiten aan de Antwerpse Schouwburg - feiten van rond 1982.
Ik vermoed dat de burgemeesters toch met elkaar praten en dus perfect weten wat ze kunnen en mogen en wat de politie kan en mag.

Het is zoals @scorpioen heeft geschreven een rechter (in kortgeding eerste aanleg) of de vrederechter die kan optreden en een advocaat die de eigenaars vertegenwoordigd. Eigenaars kunnen ook beslissen om de nutsvoorzieningen niet te activeren tijdens hun afwezigheid.
Vraag is of weeral de wetgeving moet gewijzigd worden - of moet regering en wetgeving weer eens een beetje aan paniekvoetbal gaan doen.

Als de krakers op heterdaad betrapt kunnen worden of onmiddellijk na de feiten dan kan het.Categorie Salduz 4
Edoch indien niet dan zal men zo wie zo wet Francimont maar vooral door wetten Salduz een en twee de 'mogelijke verdachte' eerst de mogelijkheid krijgen om zelf gelet op een Salduz cat 3 verhoor, voorafgaand aan het verhoor een advocaat te raadplegen ... en dan zijn we drie weken verder.

appartementsgoeroe
Topic Starter
Berichten: 142
Juridisch actief: Nee

#12 , 1 jaar 8 maand geleden (13 mar 2017 19:59)

Als ik het goed begrijp garandeert de grondwet de onschendbaarheid art. 15.
Hoe de daders worden gestraft achteraf (strafwet) interesseert me niet zozeer.

Mag ik dan besluiten dat de beelden van de camera's (die de inbraak filmen)voldoende zijn om aan te tonen dat de krakers-bewoners de inbrekers zijn? Aangezien het dezelfde personen zijn. En dat de politie ze dan ook zal komen verwijderen?

(ik begrijp niet hoe men een kraker kan zijn zonder ook inbreker te zijn...maar soit)

Franciscus
Berichten: 31935

#13 , 1 jaar 8 maand geleden (13 mar 2017 21:27)

Als dat effectief dezelfde zijn kan dat in het strafproces gebruikt worden.
Politie beschikt niet over de beelden dus kan het ook niet weten.
De woning is onschendbaar dus alle bewoners zijn daarmee beveiligd. Dat is ook de reden dat het in de grondwet staat. En daarom staat er ook duidelijk hoe en waarom men in een woning mag komen ( bevelschrift of heterdaad en gelijkgestelde feiten)
Als de eigenaar van de woning niet de bewoner is en hij gaat binnen pleegt hij huisvredebreuk met mogelijk valse sleutel ( ook al is het een echte sleutel) maar wordt hij aangewend voor een doel waarvoor niet bestemd.
Het weghalen van de goederen van de huurder ( omdat hij de huur niet betaalde) is diefstal ten laste van de eigenaar van diefstal met gebruik valse sleutel - in bende en gebruik van een motorvoertuig.
Eigenaar is gearresteerd en ter beschikking gesteld van onderzoekrechter die hem heeft aangehouden en laten opsluiten in gevangenis.
Raadkamer heeft bevestigd en de eigenaar is veroordeeld voor deze feiten.

appartementsgoeroe
Topic Starter
Berichten: 142
Juridisch actief: Nee

#14 , 1 jaar 8 maand geleden (13 mar 2017 21:55)

Ik begrijp er nu niets meer van.
Ik tracht enkel te achterhalen of dat alarmsysteem met camera's nu nut heeft om zich te beschermen tegen krakers en of er nog aanvullende maatregelen dienen te worden genomen.
Op dit ogenblik en de komende maanden:
-staat het huis leeg
-is er geen bewoner
-is er niemand gedomicilieerd
-zullen er renovatiewerken worden uitgevoerd
-het is niet verhuurd
-er is geen vruchtgebruiker
-er is geen recht woonst aan iemand verleend
-er staan geen meubels
- worden er geen goederen van een huurder ontvreemd

Heeft in die omstandigheden de alarminstallatie en het abonnement met de bewakingsfirma enige zin?
Mag mijn dochter en schoonzoon het huis nog betreden met hun sleutel indien iemand zich onterecht toegang heeft verleend door de woning te beschadigen.
Idem voor de arbeiders die er binnenkort gaan werken aan de renovatie.

Hoe een inbreker gestraft gaat worden is hun probleem niet, ze willen enkel voorkomen dat een inbreker kan beweren dat hij daar woont.
Daarvoor zou die alarminstallatie moeten dienen, want dan kunnen ze aan de politie tonen dat de krakers en de inbrekers dezelfde zijn.

Franciscus
Berichten: 31935

#15 , 1 jaar 7 maand geleden (12 apr 2017 21:08)

Als er een inbraakalarm is kan en mag de politie zonder bevelschrift binnengaan.
De gegevens van de alarmcentrale zijn daarvoor meer dan bruikbaar - men zou het binnendringen dan kunnen beschouwen als gevolgd door het openbaar geroep en dus heterdaad ... om die redenen kan politie perfect binnen gaan. En de personen arresteren.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Actuele Thema's”