Bijzitter vervolging

depross
Topic Starter
Berichten: 2

Bijzitter vervolging

#1 , 4 jaar 9 maand geleden (14 mei 2014 14:02)

Ik ben opgeroepen als bijzitter. Ik heb mijn oproepbrief aangetekend gekregen op 22 april. Ik had echter op voorhand een rondreis gepland.
Aangezien we met de camper gaan rondtrekken heb ik dus geen bewijs van vlucht of boeking (voor de datum van mijn oproep) kunnen tonen. Jammergenoeg heb ik ook geen mailverkeer over de rondreis. Ik heb een getekende brief van mijn reisgezellen en de datum van verlofsaanvraag op het werk overhandigd. Dit was echter niet voldoende volgens de vrederechter.
Als antwoord op de vraag wat de gevolgen zouden zijn van mij alsnog te ontrekken als bijzitter, kreeg ik te horen dat ik mij een geldboete van €250 en een mededeling op mijn strafblad mag verwachten.

Is dit laatste correct? De geldboete kan ik mij bij neerleggen, maar ik zou mijn strafblad liever blanco houden.

Alvast bedankt,
Yves

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Franciscus
Berichten: 31989

#2 , 4 jaar 9 maand geleden (14 mei 2014 14:05)

Is een correctionele veroordeling en KOMT zo wie zo op uw strafblad.

scorpioen
Berichten: 8137
Juridisch actief: Ja

#3 , 4 jaar 9 maand geleden (14 mei 2014 14:15)

Het is lang niet zeker dat u veroordeeld wordt. De procureur des Konings kan de zaak seponeren als hij uw uitleg aanvaardbaar vindt. De correctionele rechtbank kan u vrijspreken als ze uw uitleg een geldige reden vindt.

Reclame

denlowie
Berichten: 12299
Juridisch actief: Nee

#4 , 4 jaar 9 maand geleden (14 mei 2014 14:35)

Vandaag in de krant in Zaventem 1500€ boete als men niet komt opdagen.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Franciscus
Berichten: 31989

#5 , 4 jaar 9 maand geleden (14 mei 2014 15:24)

Mijn fout ...uiteraard pas nadat betrokkene is veroordeeld. :D

een tevreden belg
Berichten: 2

#6 , 4 jaar 9 maand geleden (21 mei 2014 01:59)

goeiedag ik ben ook bij de gelukkigen op 25 april een aangetekend schrijven gekregen om bijzitter te zijn
heb aangetekend geantwoord dat we op reis zijn met bewijs van boeking op datum van 14april kreeg antwoord niet aanvaard want de boeking is te laat en men beweert dat ik reeds een oproepbrief kreeg op 07 april de welke ik niet heb ontvangen!terug aangetekend geantwoord dat reis gepland en betaald is en ik de eerste brief waar zij van spreken op 07 april niet heb ontvangen en dat ik een vervanger gevonden heb die mijn taak wil overnemen trouwens familie van eerste graad en ong zelfde leeftijd kreeg antw terug niet aanvaard!
hoe moet ik dat nu oplossen ?

LeenW
Berichten: 7823

#7 , 4 jaar 9 maand geleden (21 mei 2014 09:32)

U kunt op reis gaan en voor de rechter uw gelijk proberen te halen. Als u dat risico niet wil nemen, dan wordt het gewoon gaan zitten.

depross
Topic Starter
Berichten: 2

#8 , 4 jaar 9 maand geleden (21 mei 2014 12:45)

Tevreden belg, ik ga uiteindelijk toch op vakantie kunnen gaan aangezien mijn moeder als plaatsvervanger opkomt.

zertyx
Berichten: 216
Juridisch actief: Ja

#9 , 4 jaar 9 maand geleden (21 mei 2014 16:33)

Plaatsvervangers en vrijwilligers worden normaalgezien niet toegelaten. De bedoeling is dat mensen worden aangewezen om toestanden te vermijden waarbij bv. enkel leden van politieke partijen de kiesbureau's bemannen.

Enkel de secretaris kan door de voorzitter gekozen worden.

giserke
Berichten: 2434

#10 , 4 jaar 9 maand geleden (21 mei 2014 17:13)

Sommige gemeenten werken wel degelijk met vrijwilligers.

een tevreden belg
Berichten: 2

#11 , 4 jaar 9 maand geleden (22 mei 2014 08:40)

ik had nog willen is het een argument dat ik kan gebruiken
zij beweren dat ze mij een oproepbrief hebben verstuurd
begin april de welke ik niet heb gezien of ontvangen
moet men die niet altijd aangetekend versturen?

scorpioen
Berichten: 8137
Juridisch actief: Ja

#12 , 4 jaar 9 maand geleden (22 mei 2014 09:23)

Het is niet verplicht die brieven aangetekend te versturen.

In laatste instantie zal de rechter moeten oordelen of hij geloofd dat u die eerste brief niet ontvangen hebt en nog niet wist dat u aangesteld was
als toen u de reis geboekt hebt.

Ik weet niet wat de rechter zal oordelen.

duma
Berichten: 2871

#13 , 4 jaar 9 maand geleden (22 mei 2014 10:50)

Plaatsvervangers en vrijwilligers worden normaalgezien niet toegelaten. De bedoeling is dat mensen worden aangewezen om toestanden te vermijden waarbij bv. enkel leden van politieke partijen de kiesbureau's bemannen.

Enkel de secretaris kan door de voorzitter gekozen worden.
Wat is dat nu?
Overal werden oproepen gedaan voor vrijwilligers en ik ga zelf als plaatsvervanger voor mijn man.

En wat zou het nu uitmaken dat leden van een pol partij een kiesbureu bemannen?
In de kiesbureau's is het verboden om nog 'reclame te maken' en verder hebben de bijzitters echt geen invloed, hoor.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#14 , 4 jaar 9 maand geleden (22 mei 2014 19:31)

Plaatsvervangers en vrijwilligers worden normaalgezien niet toegelaten. De bedoeling is dat mensen worden aangewezen om toestanden te vermijden waarbij bv. enkel leden van politieke partijen de kiesbureau's bemannen.

Enkel de secretaris kan door de voorzitter gekozen worden.
Vrijwilligers zijn wel degelijk toegelaten sinds 2006 ofzo.

zertyx
Berichten: 216
Juridisch actief: Ja

#15 , 4 jaar 8 maand geleden (28 mei 2014 13:24)

Mijn fout, heb niet genoeg genuanceerd en baseerde mij op een artikel uit de Standaard dat nog in mijn gedachten zat (DS 2/10/2012 - "http://www.standaard.be/cnt/dmf20121001_00318831 ).

Ik heb het even nagegaan.

Vrijwilligers blijken inderdaad sedert 2009 toegelaten te zijn (Wet van 14 april 2009 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen).

Echter is dit niet het geval bij lokale en provinciale verkiezingen: hier is het risico reëel dat de vrijwilligers de stemming beïnvloeden in het voordeel van een bevriende politicus. Bij deze verkiezingen geldt het Decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Dit decreet bepaalt in art. 37 § 2, vierde lid, de personen die kunnen worden aangewezen als voorzitter of bijzitter (samenlezing met art. 44):
1° de magistraten van de rechterlijke orde;
2° de gerechtelijke stagiairs;
3° de advocaten en de advocatenstagiairs volgens hun inschrijving op het tableau of de lijst van stagiairs;
4° de notarissen;
5° de gerechtsdeurwaarders;
6° de personeelsleden van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, provincies, gemeenten en openbaar centra voor maatschappelijk welzijn;
7° het onderwijzend personeel.
Als dat nodig is, kunnen ook andere gemeenteraadskiezers worden aangewezen.

In tegenstelling tot de lijst vermeld in het Kieswetboek, zijn vrijwilligers hier niet vermeld.

Terug naar “Actuele Thema's”