Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
beka
Topic Starter
Berichten: 2

Machtsmisbruik en discriminatie door de politie

#1 , 7 jaar 6 maand geleden (13 jul 2010 03:19)

Geachte gebruikers van het forum, mijn naam is Zelimkhanov Bekkhan. Ik ben afkomstig van Tsjetsjenie en woon al meer dan 10 jaar in België. Ik heb al een ruime tijd Belgische nationaliteit en ik spreek vloeiend Nederlands. Ik ben sudent op Katho Hogeschool te Kortrijk waar ik ook mijn domicilie heb. Ik heb nooit in mijn leven criminele feiten gepleegd en heb nooit in aanraking gekomen met het gerecht. Onlangs heb ik een onaangename situatie meegemaakt die ik wil berechten en zodat het rechtvaardigheid zal geschieden...

Zondag 11 juli 2010 omstreeks 13u20 was ik op weg naar een trouwfeest, ik had nogal haast omdat de mensen op mij stonden te wachten. Onder weg, van station Roeselare naar de plaats waar het trouw zich plaatsvond langs Hendrik Consciencestraat, zag ik twee kennissen staan uit mijn land van afkomst. Ze zaten bij de auto Ford, ze waren ook uitgenodigd voor de trouwfeest. Ik ben voor een kleine minuut gestopt om goeiedag te zeggen. Nadien ben ik verder gegaan naar waar ik op weg was, naar een trouwfeest dus. Opeens dook een politiagent uit een burger auto en beval mij te stoppen. Op die moment haalde een onbekend persoon van Belgische afkomst mij in en hij zag er volgens mij niet al te gezond uit, hij leek dronken of stouned te zijn. Ik dacht automatisch dat de politie agent naar hem riep en ik schonk er weinig aandacht aan en wilde verder stappen. Nadien wees de agent met de vinger naar mij en beval met een roepende toon te stoppen en tegen de Belgische meneer zei de agent dat hij verder mocht gaan. Ik had het totaal niet verwacht en stond voor een paar seconden versteld ervan. Hij vroeg mij waarom ik van hem wegliep waarop ik antwoordde dat ik van niemand aan het weglopen was, maar dat ik gewoon passeerde langs de straat zoals elke andere mens. De agent beval opnieuw met aggressieve toon om mijn passport aan hem af te geven wat ik ook deed. En ook de andere twee landgenoten van mij moesten hun passport af geven.
Op mijn vraag waarom ik op een klaarlichte dag word gecontroleerd kreeg ik een agressieve reactie zonder een al te deftige antwoord. Ik vroeg waarom precies ik moest gedwongen stoppen op een klaarlichte dag en die andere meneer die net zoals ik aan het passeren was langs de straat mocht gaan. Ik vroeg misschien is het diezelfde meneer waarnaar ze op zoek zijn. “Wil je zeggen dat ik rasist ben?” – kreeg ik als reactie van de agent. Waarop ik antwoordde dat ik het niet heb gezegd maar dat hij zelf die conclusie eruit heeft getrokken.
Na een aantal minuten kwam er een ander politiewagen aan en er stapten twee politieagenten uit. Tijdje later kwamen er nog twee agenten op af.
Ik vroeg waarom ik vastgehouden word, waarop ik als antwoord valse beschuldigingen kreeg dat ik een crimineel ben. Ik zei tegen de agenten waarom ze in mij een crimineel zien. Ik zei dat ik gedurende 10 en een half jaar in België woonde, dat ik nooit in aanraking kwam met het gerecht, nooit een crimineel feit heb gepleegd en een blancostrafblad heb. Bovendien studeer ik aan hogeschool te Kortrijk en blijf altijd op het rechte pad. Ik vroeg waarom ik op een klaarlichte dag word vastgehouden en gefouilleerd. Waarom dat ik gedurende het tijd dat ik in België woon regelmatig word lastiggevallen en gecontroleerd door de politieagenten al is het s’ morgens, s’ avonds of s’ nachts. Dikwijls gebeurt het zelfs meermaals per dag dat ik mijn identiteitskaart moet uithalen en die af geven aan de agenten. Ik vroeg opnieuw waarom ik ook nu word vastgehouden. “Als het je niet aanstaat, ga dan terug naar je land!!” – kreeg ik als een negatieve en agressieve reactie van een van de agenten te horen op zijn West-Vlaams dialect. Ze begonnen naar mij te roepen dat ik mijn mond moest houden, anders gingen ze me meenemen naar het bureau. Wat ze ook uiteindelijk deden ook al zei ik niets meer. Ik moest met een van mijn landgenoot in een wagen stappen om mee te gaan naar het bureau voor een verhoor. Ik vroeg opnieuw wat ik misdaan had omdat ik geen enkel idee had wat ik alleemaal moet zeggen tijdens het verhoor. Opnieuw kreeg ik agressie in mijn gezicht en geen deftig antwoord. Uiteindelijk was ik verplicht om in die politiauto te stappen, ook al was ik op weg naar een trouwfeest waar mensen op mij stonden te wachten.
Onderweg naar de politiebureau vertoonde de agent een roekeloos rijgedrag door te snel te rijden zonder zijn sirene of alarmlichten aan te zetten en respecteerde weinig de verkeersregels. Dit terwijl hij juist een goede voorbeeld moet geven aan andere weggebruikers.
Toen we aankwamen op de bureau, ik en mijn landgenoot waarmee ik samen ben aangekomen moesten wachten in de wachtzaal. De tweede aangehoudene die in een ander politieauto zat moest als eerste binnen voor verhoor. Na een tijdje wachten zijn mijn ouders aangekomen naar het bureau omdat ze zich zorgen maakten om mij. De agent van dienst liet ze binnen waarna er een scheldpartij en geruzie onstond langs de kant van de agent tussen hem en mijn ouders. Mijn ouders vroegen vriendelijk waarom ik vastgehouden werd, waarna agent antwoordde dat aangezien ik meerderjarig ben hij het niet mag doorzeggen. Daarna vroeg mijn jongere broer die samen was met mijn ouders om mij te mogen zien en of het mogelijk is om te praten met de agent die zogezegd mijn verklaring afnam.
“Wil jij mij vermoorden?!” – antwoordde de agent van dienst woedend. Nog steeds weten wij niet waarom hij dit heeft gezegd en wat hij daarmee precies bedoelde. Hoe kan een mens iemand doodschieten met zijn ogen, is het wel fysisch mogelijk? Na lang roepen, tieren en rasistische opmerkingen zoals “Ga terug naar je land!” gegeven door de agent van dienst, heeft de agent mijn ouders samen met mijn broer naar de deur gewezen en beval hen het bureau te verlaten. Ze moesten terug buiten op mij te wachten onder de hitte van de zon. Ik stond ganse tijd erbij en zag al het gebeuren. Toen mijn ouders verplicht het bureau moesten verlaten, lieten de agent mij en mijn andere twee landgenoten gaan.
Uiteindelijk werd ik niet uitgenodigd naar de verhoorkamer om verklaring af te leggen ook al was het de reden dat ze me meenamen naar hun bureau. Sterker nog, we moesten te voet terug wandelen naar de stad en op de vraag om ons terug af te zetten waar ze ons hadden opgepikt, werd ons geweigerd. Gellukkig waren mijn ouders met de auto, dus ik ben met hen meegegaan. Maar mijn andere twee landgenoten moesten te voet terug wandelen naar de stad, dat welgeteld een goeie 5 en een halve kilometer bedraagt, meer dan één uur stappen dus!


Na deze onaangename ervaring waarmee ik werd geconfronteerd, rest er nog steeds een vraag waarop uiteindelijk geen deftig antwoord op heb gekregen… De vraag is “WAAROM?” Waarom werd ik op een klaarlichte dag vastgehouden? Waarom werd ik vals beschuldigd en vernederd? Waarom moest ik rasistische opmerkingen te horen krijgen, alhoewel ik allang Belgisch pasport heb en daarop duidelijk staat dat ik Belgische nationaliteit heb?? Waarom moest ik gedvongen mee rijden naar de politiebureau? Waarom heb ik de beloofde verklaring niet hoeven af te leggen? Waarom hebben ze mij achteraf niet teruggebracht naar de plaats waar ze mij hadden opgepikt? Waarom werden mijn ouders en mijn broer vernederd door rassistische uitspraken? Waarom…???11 juli 2010 te Roeselare, West-Vlaanderen


float
Berichten: 2473
Juridisch actief: Ja

#2 , 7 jaar 6 maand geleden (13 jul 2010 07:56)

Zonder te oordelen over de feiten.
Een afspraak maken met de dienst intern toezicht van de politiezone RIHO. Die zal de zaak verder onderzoeken.

j.demoor
Berichten: 10310

#3 , 7 jaar 6 maand geleden (14 jul 2010 10:35)

“Art.28.§ 1. De politieambtenaren kunnen bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie en om er zich van te vergewissen dat een persoon geen wapen draagt of enig voorwerp dat gevaarlijk is voor de openbare orde, een veiligheidsfouillering doen in de volgende gevallen :...”(5 AUGUSTUS 1992. - Wet op het politieambt).

‘Ik vroeg waarom ik op een klaarlichte dag word vastgehouden en gefouilleerd.’

Onderzoek zelf verder in voornoemd art.28 of de fouillering al dan niet gebeurde in een van de in dat artikel genoemde gevallen. Was dit niet het geval of zijn er ernstige vermoedens dat dit niet het geval was leg dan klacht neer.

“Art.31.Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie en onverminderd de bevoegdheden uitdrukkelijk toegekend bij wetten van bijzondere politie , kunnen de politieambtenaren in geval van volstrekte noodzaak overgaan tot de bestuurlijke aanhouding :...”(5 AUGUSTUS 1992. - Wet op het politieambt).

Onderzoek zelf verder in voornoemd art.31 of de bestuurlijke aanhouding al dan niet gebeurde in een van de in dat artikel genoemde gevallen. Was dit niet het geval of zijn er ernstige vermoedens dat dit niet het geval was leg dan klacht neer.

“Art.34.§ 1. De politieambtenaren controleren de identiteit van ieder persoon wiens vrijheid wordt benomen of die een misdrijf heeft gepleegd. Zij kunnen eveneens de identiteit controleren van ieder persoon indien zij, op grond van zijn gedragingen, materiële aanwijzingen of omstandigheden van tijd of plaats redelijke gronden hebben om te denken dat hij wordt opgespoord, dat hij heeft gepoogd of zich voorbereidt om een misdrijf te plegen of dat hij de openbare orde zou kunnen verstoren of heeft verstoord...§ 3. Teneinde de openbare veiligheid te handhaven of de naleving te verzekeren van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, kunnen de overheden van bestuurlijke politie, binnen de perken van hun bevoegdheden, identiteitscontroles voorschrijven, uit te voeren door de politiediensten in de omstandigheden die deze overheden bepalen...”(5 AUGUSTUS 1992. - Wet op het politieambt).

Onderzoek in de mate van het mogelijke of aan voornoemde vereisten inzake identiteitscontrole voldaan was. Blijkt dit onderzoek niet mogelijk en hebt u ernstige vermoedens dat hieraan niet voldaan was leg dan klacht neer.

Zie ook : 10 MEI 2006. - Deontologische code van de politiediensten.

Inzake racisme lees vooraf VANDROMME,T.,Hoe ver reikt de strafbaarstelling van de Antiracismewet? Waar stopt het strafbaar racisme en beginnen de beledigingen?,Rechtskundig Weekblad 2009-10,453-458,Noot onder Gent 3 februari 2009(O.M./P.M.).

Klachten kan u richten aan Dienst Intern Toezicht Politie Roeselare(6 JULI 1994. - Omzendbrief POL 48 betreffende de inrichting van een dienst " Intern Toezicht " bij de korpsen van gemeentepolitie).

Behandelt deze dienst uw klacht niet behoorlijk,wend u dan tot http://www.comitep.be/
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

beka
Topic Starter
Berichten: 2

#4 , 7 jaar 6 maand geleden (14 jul 2010 19:04)

Dank u voor uw hulp en suggesties

Franciscus
Berichten: 29544

#5 , 7 jaar 5 maand geleden (30 jul 2010 12:13)

Los van het feit zelf waar j.demoor de nodige uitleg heeft gegeven.
Ja de politie mag u controleren en neen de politie moet geen reden opgeven.
Ze moet wel een reden hebben en een officier kan en mag u daar meer uitleg over geven.
En neen ze moeten geen info geven aan 3den dat mogen ze zelfs niet.

maar u bent gezien overgebracht gearresteerd of aangehouden(bestuurlijk) in beide gevallen MOET een officier gerechtelijke/ bestuurlijke politie zijn tussengekomen .. Uw vrijheidsbeneming MOET zijn ingegeven in een register.
U werd verhoord dus MOET u een copie van uw verhoorblad hebben gekregen.* dat kan echter ook later of kan in bepaalde gevallen geweigerd worden - pdK zal dan beslissen.
Als het na een gerechtelijke arrestatie was moet de reden zelfs bovenaan uw verhoorblad staan. Verhoor NA arrestatie - systeem drukt de artikels zelf erbij

Ik weet dat zulke zaken soms heel bedreigend overkomen naar burgers maar als die uitspraken gedaan zijn is dat totaal ongepast en ONAANVAARBAAR.

Volg dan ook dadelijk de reeds gegeven raad - brief naar korpschef/intern toezicht met eventueel copie naar comité P en procureur des Konings.

Iedereen moet steeds beleefd blijven in zijn omgang men anderen. Het kan kortaf zijn maar het moet beleefd zijn. Commentaren zijn STEEDS uit den boze
Laatst gewijzigd door Franciscus op 12 aug 2010 18:07, 1 keer totaal gewijzigd.

ria
Berichten: 34

#6 , 7 jaar 5 maand geleden (12 aug 2010 17:20)

Als het na een gerechtelijke arrestatie was moet de reden zelfs bovenaan uw verhoorblad staan. Verhoor NA arrestatie - systeem drukt de artikels zelf erbij


'k Zit hier net met de verklaring van mijn minderjarige zoon (na arrestatie) in mijn hand. Er staat als hoofding: Pro Justitia - Proces-verbaal van verhoor.
Blijkbaar kennen ze dat systeem niet in West-Vlaanderen.

Franciscus
Berichten: 29544

#7 , 7 jaar 5 maand geleden (12 aug 2010 18:13)

Neen, is wel in orde

Wet francimont is niet voor vreemdlingen en minderjarigen.

Trouwens een minderjarige - welke leeftijd ... daar worden bewarende maatregelen voor genomen.

Dus daar zal niet opstaan ... na arrestatie ..gezien dat niet kan.

Een minderjarige heeft wel het recht een vertrouwenspersoon aanwezig te laten zijn bij zijn verhoor of verklaring.
Ouders mogen daar ook bij zijn.
Zij mogen echter onder geen beding tussenkomen - iets zeggen of beinvloeden.
Op dat ogenblik kan de verbalisant de ouders (laten) verwijderen uit het verhoorlokaal.
Ouders dienen ook zo snel mogelijk verwittigd te worden als minderjarigen worden weerhouden.

Bepaalde ambtsplichten kunnen wel zoals vingerafdrukken - foto nemen enz ... In bepaald gevallen slecht met instemming pdK.
Minderjarigen of meerderjarigen die weigeren hun gegevens te geven worden benaderd als illegaal in België.

ria
Berichten: 34

#8 , 7 jaar 5 maand geleden (12 aug 2010 23:10)

Trouwens een minderjarige - welke leeftijd

16 jaar

Dus daar zal niet opstaan ... na arrestatie

er staat: om 16.35 van vrijheid beroofd

Een minderjarige heeft wel het recht een vertrouwenspersoon aanwezig te laten zijn bij zijn verhoor of verklaring.
Ouders mogen daar ook bij zijn.
Zij mogen echter onder geen beding tussenkomen - iets zeggen of beinvloeden.
Op dat ogenblik kan de verbalisant de ouders (laten) verwijderen uit het verhoorlokaal.
Ouders dienen ook zo snel mogelijk verwittigd te worden als minderjarigen worden weerhouden.

mijn zoon is om 16u35 "van zijn vrijheid beroofd" met veel machtsvertoon: 3 combi's met politie in gevechtsuitrusting.
Wij werden er om 18u27 telefonisch van verwittigd, na lang aandringen van mijn zoon. ('k heb het bewaard op m'n gsm) Madam, je zoon zal niet tijdig thuis zijn (dat is hij normaal om 20u). Der is niets gebeurd hoor, maar hij is aangehouden. Waarom? A, dat mogen we niet zeggen en ge moet niet naar hier komen, da's toch geen avance.
Mijn man en ik de auto in en toch naar het bureau. Daar hebben ze ons dan nog tot 21u30 laten in 't onthaal zitten zonder dat we wisten hoe of wat. En na ons een verklaring te hebben afgenomen, hebben ze dan zijn celdeur opengedaan en mocht hij mee naar huis.

FrankV
Berichten: 279

#9 , 7 jaar 5 maand geleden (12 aug 2010 23:47)

1. Contact met de politie : altijd kalm en beleefd blijven. Je excuses aanbieden helpt altijd.
2. Interview met de politie : zwijgen, zeggen dat je niets hebt te verklaren, niet ingaan op hun suggestieve vragen.
3. Interview met de politie als je als verdachte wordt behandeld : vragen naar de bijstand van een advocaat op basis van artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De politie zal dit weigeren. Vragen dat je vraag naar bijstand van een advocaat en de weigering wordt opgenomen in het proces-verbaal. De interviewer zal dit noteren.
4. Waarom moet je zwijgen, zelfs als je onschuldig bent? Een leuk filmpje staat op YouTube : Why I am proud to admit that I will never talk to the police.
http://video.google.com/videoplay?docid ... 8153586646
Professor James Duane horen is op zich al de moeite waard.
Ok, het is Amerikaans, gebaseerd op het 5de Amendement, maar het leert je een heleboel.
Het verstand is een betere koppelaarster dan dwaze bronst
( Arthur Schopenhauer )

Franciscus
Berichten: 29544

#10 , 7 jaar 5 maand geleden (13 aug 2010 21:23)

Drie combi's in gevechtsuitrusting ... wat bedoel je daarmee - die uitrusting wil ik wel eens zien... Hoe weet u dat was u erbij?
Welke stad?

De vrijheidsberoving is het moment waarop betrokkene NIET meer kan beschikken over de mogelijkheid van gaan en staan - hij is beroofd van de mogelijkheid om weg te gaan of om zelf te beslissen wat hij doet. Deze kan administratief zijn of gerechtelijk


Ouders mogen daar ook bijzijn ... woord is mogen - moeten niet en het kan geweigerd worden in het belang van het onderzoek ... dat hangt allemaal af van de feiten - feiten zoals de wet ze omschrijft EN van de opdrachten van de procureur des Konings of van de onderzoeksrechter.
Voor mij is dit nu koffiedik kijken.. Na lang aandringen van uw zoon --- hoe weet de politie uw nummer --- kristallen bol -- wel nogal wat jongeren weigeren GSM nr van hun ouders te geven - om stoer te doen...

Als u bij de vrijheidsbeneming was wist u dat hij bij de politie was .... dus moest u niet meer verwittigd worden.
Aangehouden 'kan' hier gebruikt zijn als algemene term is niet direct fout.

Dat hangt af van het onderzoek - ik heb geen kristallen bol.
Na een verklaring van jullie -- dat is als burgerlijke verantwoordelijke en dan zal wel gezegd zijn waarvoor.
Mijn ervaring is dat veel mensen - door de spanning- niet weten of niet horen wat er juist gezegd is en dat ze de info totaal fout interpreteren. Is echt menselijk ... politie MOET leren daar rekening mee te houden en desnoods constant te vragen hebt u dat begrepen - verstaat u dat - hebt u nog vragen enz enz ..

Wat Frank V zegt kan maar dan zit je zo wie zo bij de onderzoeksrechter waarin de huidige procedure je een advocaat krijgt toegewezen of zelf een kan aanstellen.
Als het openbaar ministerie uw verklaring moet hebben wel dan zal u voorgeleid worden.
De implementering van advocaten op het politiebureau is nog niet voor morgen en ik denk niet dat ze nu zo happy zullen zijn om 's nachts uit hun bed gebeld te worden door iemand die zegt dat hij hen verkiest als advocaat want dan moeten ze ook komen - Van het ogenblik dat er een financiële regeling zal zijn voor de advocaten zal het wel doorgang vinden maar ik denk niet eerder.
Trouwens de huidige afspraken tss gerecht en balie is voor alle zaken die naar OR gaan.
Tja Amerikaanse toestanden ... maar dan ook third strike ...levenslang of wat
In een Amerikaanse serie hebben ze nog 50' om de zaak op te lossen - hier tenslotte hebben ze nog 24 uur.
( het zou wel eens kunnen gebeuren dat gezien binnen 24 uur dit zo goed als onmogelijk is de termijn zoals in vele landen rondom ons ook in Nederland naar 72 uur of 5 dagen zal gaan - dan moeten er nog heel veel cellen bijkomen)


In elk geval: als je u als ouder niet goed voelt bij het gebeuren en dat kan ik perfect begrijpen maar een afspraak met dienst slachtofferzorg van uw politiekorps - of met een commissaris teammanager -
Na info daar ingewonnen kan je zeer gericht een klacht neerleggen bij Intern Toezicht van dat korps of via parket of Algemene Inspectie of Comité P.
Hoofdoel is als daar zaken zijn die kunnen mislopen - desnoods ongewild - moet alles via goede bestuur en klantvriendelijkheid kunnen worden aangepast. Dat zou er nog moeten bijkomen

Indien u dit niet voldoende lijkt kan u altijd een advocaat raadplegen die u (tegen betaling) zal adviseren.

TomVDJ
Berichten: 8806

#11 , 7 jaar 1 maand geleden (24 nov 2010 10:28)

Aan de topic strarter: de politie steekt niet "zomaar" zijn tijd in het controleren van mensen. Ik vermoed dan ook dat uw kenissen in de wagen "de trigger" van uw problemen zijn. Stel je in de plaats van die agenten: je volgt enkele mensen in een wagen omdat je aanwijzingen hebt dat er iets niet juist is. Je ziet iemand héél even met die mensen in de wagen praten, en die persoon stapt daarna verder. Als agent zou ik dan ook wel "een klappeke" willen doen met die wandelaar, hoor, of het nu iemand van Vlaamse origine is of niet, speelt dan weinig rol.

Los van het feit dat de politie hoffelijk en beleefd (voor zover mogelijk) hun werk moeten doen, had je zelf veel problemen kunnen vermijden door:

1. Je te excuseren omdat je bij een eerste vraag van de politie om te blijven staan, daar niet op ingegaan bent en uitleggen dat je dacht dat de vraag naar iemand anders gericht was.
2. (Met voorgaande "vergissing" in het achterhoofd, waardoor je je wel wat "verdacht" gemaakt hebt): Braaf de bevelen van de agenten opvolgen zonder te veel van je neus te maken en insinuaties van racisme naar de agenten toe te geven (je had er nog een boete voor belediging van een agent in functie voor kunnen hebben).
3. Niet je héle familie op te trommelen om het werk van de agenten op het bureau nog wat complexer te maken (je ouders, daar kan ik inkomen, maar waarom moet je broer meekomen en de agenten om uitleg vragen?)

Als je echt meent onterecht behandelt te zijn, kan je inderdaad de diens intern toezicht inschakelen, maar mijns inziens had je veel ellende kunnen voorkomen door op een vriendelijke en beleefde manier mee te werken. Zelfs al zijn de agenten niet al te vriendelijk.

Ik heb trouwens al gemerkt dat wanneer je vriendelijk en eerlijk bent bij een alcohol-controle, je meer kans hebt dat je kan passeren zonder te moeten blazen (tenzij je naar de alcohol stinkt, natuurlijk). Ooit volgende situatie gehad:
- Agent: Goedenavond mijnheer, alcoholcontrole.
- Ikke: Goedenavond.
- Agent: Hebt u gedronken mijnheer?
- Ikke: Ik heb een glaasje wijn bij het eten gedronken, maar dat is ondertussen al een goeie drie uur geleden, denk ik.
- Agent: Dan zal het wel in orde zijn, zeker?
- Ikke: Geen idee, normaal gezien zou dat wel al uit mijn bloed moeten zijn, hé?
- Agent: 't Is da. Allé, prettige avond nog!
- Ikke: Goeienavond.

Voila, niks aan de hand. Stel u voor dat het zo gelopen was:
- Agent: Goedenavond mijnheer, alcoholcontrole.
- Ikke: Ja lap, weer later thuis.
- Agent: Hebt u gedronken mijnheer?
- Ikke: Nee.
- Agent: Zou u eens willen blazen?
- Ikke: Waarom? Ik zeg toch dat ik niet gedronken heb? Is het omdat ik geen Belg ben?
...

Voila, en het spel is vertrokken. Sorry, maar ik ga er van uit dat de politie hun werk doet en dat je deze mensen dan ook best behulpzaam kunt zijn in hun werk, en hen niet als "de vijand" moet bekijken. Als er toch "misbruik" zou gebeuren, is er nog altijd dienst intern toezicht om klacht in te dienen.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Joeri_J
Berichten: 571

#12 , 7 jaar 1 maand geleden (25 nov 2010 13:50)

FrankV schreef:1. Contact met de politie : altijd kalm en beleefd blijven. Je excuses aanbieden helpt altijd.
2. Interview met de politie : zwijgen, zeggen dat je niets hebt te verklaren, niet ingaan op hun suggestieve vragen.
3. Interview met de politie als je als verdachte wordt behandeld : vragen naar de bijstand van een advocaat op basis van artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De politie zal dit weigeren. Vragen dat je vraag naar bijstand van een advocaat en de weigering wordt opgenomen in het proces-verbaal. De interviewer zal dit noteren.
4. Waarom moet je zwijgen, zelfs als je onschuldig bent? Een leuk filmpje staat op YouTube : Why I am proud to admit that I will never talk to the police.
http://video.google.com/videoplay?docid ... 8153586646
Professor James Duane horen is op zich al de moeite waard.
Ok, het is Amerikaans, gebaseerd op het 5de Amendement, maar het leert je een heleboel.


Video is idd de moeite om eens te beluisteren...


Maartenn100
Berichten: 38

#14 , 6 jaar 8 maand geleden (26 apr 2011 12:14)

Dat minstens in het Antwerpse politiecorps sprake is van racisme en discriminatie, mag blijken uit een recent rapport:

http://www.standaard.be/artikel/detail. ... 110423_010

Ik zou me als vreemdeling dus niet al te veel illusies maken ivm een gelijkwaardige behandeling door de politie, als zelfs een intern rapport van die politie duidelijk stelt dat er sprake is van racisme en discriminatie binnen het corps. Agenten die zich ziek melden wanneer ze moeten werken onder een allochtone overste. Dit had ik niet voor mogelijk gehouden. Of gewoon niet willen samenwerken met iemand met een donkere huidskleur.
Ik, als Belg, word van zulke rapporten alleen maar triestig. Ik vind het spijtig voor een stad als Antwerpen waar zoveel nationaliteiten en kleuren werken en leven, dat net daar mensen binnen de politie racistisch handelen. Deze bewijslast stelt echter dat we te naïef zijn. Allochtonen (meestal jongeren) die stellen dat ze zich geviseerd voelen door de politie in deze stad, zouden misschien wel eens een gegronde klacht kunnen hebben.
Zeer triestig anno 2011.
In paribus causis paria iura

Franciscus
Berichten: 29544

#15 , 6 jaar 8 maand geleden (26 apr 2011 15:00)

Lees ook het antwoord.... van de woordvoerster.
Ik wil er nog aan toevoegen dat er ook een 'serieuze' weerstand is tegen homo's en tegen lesbiennes.
Alles wat 'anders' is wordt in een politiekorps nogal met een scheef ook bekeken.
Maar het veranderd ook in Antwerpen
PS hoeveel vrouwelijke hoofdcommissarissen zijn er NUL in Antwerpen en ook geen (meer) in het directiecomité na het ontslag van CS.
Hoeveel commissarissen .... dat begint te stijgen net als het aantal hoofdinspecteurs maar nog altijd veel te weinig.
Langs alle zijden mag men zich niet achter vooroordelen schuilen maar bij problemen komen die 'soms' wel al eens naar boven.
Maar er wordt aan gewerkt en dat is positief.

Terug naar “Actuele Thema's”