Verzet tegen nieuwe wetgeving toegang tot tuinen groeit

Jo23
Topic Starter
Berichten: 189
Juridisch actief: Nee

Verzet tegen nieuwe wetgeving toegang tot tuinen groeit

#1 , 27 aug 2021 16:14

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/27 ... -tuin-van/

BIERBEEK EN MIDDELKERKE GAAN DIT INITIATIEF BLIJKBAAR VOLGEN, wat primeert in dat geval het gemeentelijk reglement of de nieuwe wetgeving?

Inazuma
Berichten: 7764
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#2 , 27 aug 2021 18:03

Een gemeente kan zich niet boven een wet plaatsen ...

Marcus Aurelius
Berichten: 2609
Juridisch actief: Nee

#3 , 27 aug 2021 19:50

Art. 3.67. Feitelijk gedogen van de eigenaar
§ 1. Indien een zaak of dier op onopzettelijke wijze op een naburig onroerend goed is terechtgekomen, moet de eigenaar van dit onroerend goed ze teruggeven of toelaten dat de eigenaar van deze zaak of van dit dier ze weghaalt.
§ 2. De eigenaar van een onroerend goed moet, na voorafgaande kennisgeving, gedogen dat zijn nabuur toegang heeft tot dit onroerend goed indien dit noodzakelijk is om bouw- of herstellingswerken uit te voeren, of om de niet-gemene afsluiting te herstellen of te onderhouden, tenzij indien de eigenaar rechtmatige motieven laat gelden om deze toegang te weigeren.
Indien dit recht toegelaten wordt, moet het op de voor de nabuur minst schadelijke wijze worden uitgeoefend. De eigenaar heeft recht op vergoeding indien hij schade heeft geleden.
§ 3. Wanneer een onbebouwd en onbewerkt onroerend goed niet is afgesloten, mag ieder er zich op begeven tenzij de eigenaar van dit perceel schade of hinder hiervan ondervindt of op duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt dat het verboden is voor derden om zonder zijn toestemming de grond te betreden. Degene die gebruik maakt van dit gedogen, kan zich noch op artikel 3.26 noch op artikel 3.59 beroepen.

Art. 3.26. Verkrijgende verjaring van zakelijke rechten in het algemeen
Onverminderd artikel 3.118 is de verkrijgende verjaring een wijze waarop de eigendom van een goed of zakelijk gebruiksrecht wordt verkregen door bezit, met de hoedanigheden vereist in artikel 3.21, dat gedurende een bepaalde tijd heeft voortgeduurd.
De verkrijgende verjaring wordt vastgesteld door rechterlijke uitspraak, met de bezitter als eiser of verweerder, door akkoord tussen de titularis die het bezit verloren heeft en de bezitter of door eenzijdige verklaring van de titularis die het bezit verloren heeft. Indien ze betrekking hebben op onroerende goederen, worden de rechterlijke uitspraak of, als op authentieke wijze akte ervan is genomen, het akkoord of de verklaring, overgeschreven in de registers van het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, overeenkomstig artikel 3.30.
Zonder afbreuk te doen aan datzelfde artikel, heeft de verkrijgende verjaring gevolgen vanaf de dag waarop het deugdelijk bezit een aanvang heeft genomen.

Art. 3.59. Gevonden zaken: oorspronkelijke eigendomsverkrijging
§ 1. De gevonden zaak blijft toebehoren aan zijn oorspronkelijke eigenaar. De eigenaar kan de zaak, dan wel de opbrengst ervan, terugvorderen uit handen van de vinder of de gemeente. Hij is verplicht de redelijke kosten van bewaring, behoud en opsporing te vergoeden. De vinder of gemeente heeft een retentierecht zolang deze verplichting niet is nagekomen.
Indien de in artikel 3.58 genoemde verplichtingen zijn nagekomen, wordt de vinder of de gemeente aan wie de zaak is afgegeven, van deze zaak slechts eigenaar vijf jaar na de opname in het register van de gemeente waar de aangifte is gebeurd voor zover de oorspronkelijke eigenaar zich niet kenbaar heeft gemaakt.
§ 2. Heeft de gevonden roerende zaak geen eigenaar, dan verkrijgt hij die deze in bezit neemt en de in artikel 3.58 genoemde verplichtingen is nagekomen, daarvan onmiddellijk de eigendom.
§ 3. Indien de eigenaar van een goed hierin een verborgen zaak vindt die geen eigenaar heeft, wordt hij hiervan eigenaar voor zover hij de in artikel 3.58 genoemde verplichtingen is nagekomen.
Heeft een verborgen zaak geen eigenaar en wordt deze in andermans goed gevonden, dan behoort de zaak voor de helft toe aan de vinder die een persoonlijk of zakelijk gebruiksrecht heeft en deze toevallig vindt, voor zover hij de in artikel 3.58 genoemde verplichtingen is nagekomen. De zaak behoort dan voor de andere helft toe aan de eigenaar van het goed waarin deze zaak gevonden wordt.
§ 4. De vinder die geen eigenaar wordt en aan de op hem rustende verplichtingen heeft voldaan, heeft naar omstandigheden recht op een redelijke beloning vanwege de eigenaar.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Reclame

scorpioen
Berichten: 9336
Juridisch actief: Nee

#4 , 27 aug 2021 20:05

Even afwachten.
Wat gaat er in het gemeentereglement staan?
Hoe wordt dit gemotiveerd?
Gaat de gouverneur dit niet vernietigen?
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

scorpioen
Berichten: 9336
Juridisch actief: Nee

#5 , 27 aug 2021 22:31

Volgens het artikel op HLN zou de gemeenteraad van Middelkerke al geanticipeerd hebben op de wetswijziging.

De gemeenteraad besliste:
Het is verboden zonder daartoe gerechtigd te zijn op andermans grond te komen, erover te gaan of
dieren erover te doen lopen.”

zie: https://publicaties.middelkerke.be/beke ... 21/APV.pdf
Ik zie niet in hoe hiermee wordt afgeweken van de nieuwe bepalingen in het Burgerlijk Wetboek.
En journalisten laten de burgemeester gewoon aan het woord, zonder na te gaan of wat hij zegt enige zin heeft....
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

Inazuma
Berichten: 7764
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#6 , 28 aug 2021 11:42

De gemeenteraad besliste:
Het is verboden zonder daartoe gerechtigd te zijn op andermans grond te komen, erover te gaan of
dieren erover te doen lopen.”
Dat is toch strijdig met wet die nadrukkelijk verbod vd eigenaar vooropstelt bij onbebouwde/onbewerkte gronden, en toelaat op andermans grond te komen zonder dergelijk verbod

eylis
Berichten: 8105

#7 , 28 aug 2021 11:42

Voor wie de wetgeving slechts snel gelezen heeft (in de krantenkoppen...) is de werkwijze aldus: U hangt gewoon een waarschuwingsplaatje aan het tuinhekje: Enkel toegang mét voorafgaandelijke toestemming van de eigenaar.

scorpioen
Berichten: 9336
Juridisch actief: Nee

#8 , 28 aug 2021 11:49

De gemeenteraad besliste:
Het is verboden zonder daartoe gerechtigd te zijn op andermans grond te komen, erover te gaan of
dieren erover te doen lopen.”
Dat is toch strijdig met wet die nadrukkelijk verbod vd eigenaar vooropstelt bij onbebouwde/onbewerkte gronden, en toelaat op andermans grond te komen zonder dergelijk verbod
De wet. Art. 3.67, § 3
Wanneer een onbebouwd en onbewerkt onroerend goed niet is afgesloten, mag ieder er zich op begeven tenzij de eigenaar van dit perceel schade of hinder hiervan ondervindt of op duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt dat het verboden is voor derden om zonder zijn toestemming de grond te betreden.
Als de wet zegt dat men er zich mag op begeven, is men toch gerechtigd op die grond te komen en niet in overtreding met het gemeentereglement.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

Inazuma
Berichten: 7764
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#9 , 28 aug 2021 12:13

Als de wet zegt dat men er zich mag op begeven, is men toch gerechtigd op die grond te komen en niet in overtreding met het gemeentereglement.
De wet rechtigt het, dus dit GR verbiedt het niet ...


Wat GR daar probeert is zich boven de wet te stellen.
Op deze manier lukt het al niet
Maar ook eventuele andere formulering die verbiedt wat wet toelaat, is dus strijdig met wet ...

eylis
Berichten: 8105

#10 , 28 aug 2021 12:25

Voor wie de wetgeving slechts snel gelezen heeft (in de krantenkoppen...) is de werkwijze aldus: U hangt gewoon een waarschuwingsplaatje aan het tuinhekje: Enkel toegang mét voorafgaandelijke toestemming van de eigenaar.
ik citeer mezelve: de nieuwe wet zegt aldus: "§ 2. De eigenaar van een onroerend goed moet, na voorafgaande kennisgeving, gedogen dat zijn nabuur toegang heeft tot dit onroerend goed". Dat betekent dus echt wel dat de eigenaar éérst op de hoogte gesteld moet worden van de betreding.Maw de betreder mag er niet zomaar op....Misschien is de formulering op het bordje beter: "....met voorafgaandelijke instemming van de eigenaar."

Terug naar “Actuele Thema's”