Stijging sociale huurprijzen

evgoeth
Topic Starter
Berichten: 504
Locatie: Ten zuiden van Antwerpen

Stijging sociale huurprijzen

#1 , 30 dec 2019 11:04

Bon, hopelijk vind ik hier wat raad terug.

Zoals jullie allemaal weten heeft de Vlaamse Regering een wet gestemd die het mogelijk maakt de sociale huurprijzen te herzien.
Met desastreus gevolg. Inkomsten zoals uitkeringen wegens handicap, e.d. worden meegerekend als netto-inkomen om zo huurprijsbepaling te doen.
Sociale huurders moeten soms tot honderden euro's gaan bijbetalen.
Duidelijk een maatregel om de mensen de immomarkt op te jagen. Van sociaal is er weinig sprake.

Dat een herziening nodig is, dat spreekt voor zich.

Kan hier nog iets aan worden gedaan? Kan een wet ingetrokken worden? Kan een rechtszaak aangespannen worden door huurders of verhuurders van sociale woningen? Kan hier überhaupt iets aan gedaan worden of gaan we als gevolg krijgen dat heel veel mensen volgend jaar bij het OCMW aan de deur gaan staan?

Graag jullie advies. Een persoonlijke mening is niet nodig, want die is toch voor iedereen anders :-)

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
mava105
Berichten: 19419
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 30 dec 2019 11:18

Met dank aan al die sociale huurders die de zaak hebben bedrogen en ervan geprofiteerd hebben via oa domiciliefraude.

Inazuma
Berichten: 6553
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#3 , 30 dec 2019 13:45

Kan een wet ingetrokken worden?
Decreet .... geen wet (die zijn federaal)

Maar dat kan altijd ja.
Al wat u nodig heeft is een parlementaire meerderheid om dat decreet te wijzigen ... alleen heeft een meerderheid dat decreet net gewijzigd in deze zin.

Kan een rechtszaak aangespannen worden door huurders of verhuurders van sociale woningen?
Als u gegronde juridische redenen vindt waarom de wetgeving onwettig of onredelijk is:
:arrow: Grondwettelijk Hof

https://www.const-court.be

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 1715
Juridisch actief: Nee

#4 , 30 dec 2019 14:24

Tegemoetkomingen Handicap een inwonende kinderen die als persoon ten laste beschouwd worden van de huurder worden niet meegeteld.

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode
Datum 12/10/2007
Versie geldig op 01/01/2020
HOOFDSTUK I. Definities
Artikel 1. (01/01/2020- ...)
20° referentie-inkomen: de som van de volgende inkomsten, ontvangen in het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft:
a) het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten;
b) het leefloon;
c) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
d) de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling;
21° sociale assistentiewoning: een woning als vermeld in artikel 4, § 1, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;
22° toezichthouder: de toezichthouder, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode;
23° vergunde zorgaanbieder: een zorgaanbieder die conform artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap vergund is om niet rechtsreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aan te bieden;
24° Vlaamse Wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.
Onderafdeling II. De vaststelling van de huurprijs
Artikel 46. (01/01/2020- ...)
De aangepaste huurprijs is gelijk aan 1/55ste van het referentie-inkomen van de huurder en de meerderjarige gezinsleden, verhoogd met de energiecorrectie, vermeld in artikel 44, en verminderd met de som van de patrimoniumkorting, vermeld in artikel 43, en de gezinskorting, vermeld in artikel 45.

In afwijking van het eerste lid wordt het referentie-inkomen van een persoon die beantwoordt aan de definitie van persoon ten laste, vermeld in artikel 1, eerste lid, 19°, a) of b), niet meegerekend.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

scorpioen
Berichten: 8736
Juridisch actief: Nee

#5 , 30 dec 2019 17:13

Het betreft geen wet, ook geen decreet, maar een Besluit van de Vlaamse regering (B.Vl.Reg. 24 mei 2019 (BS 10 september 2019).
Dus is het Grondwettelijk Hof niet bevoegd.
De eventuele onwettigheid kan aangevochten worden op het ogenblik dat de huur wordt ingevorderd bij de vrederechter. Om het besluit aan te vechten bij de Raad van State is het te laat.
Het enige mogelijke middel lijkt mij een schending van het recht op een behoorlijke huisvesting (art. 23 Grondwet en het daarin vervatte standstill beginsel.

Marcus Aurelius
Berichten: 1715
Juridisch actief: Nee

#6 , 31 dec 2019 14:56

Ik heb verwezen naar de basiswetgeving zoals deze o.a. werd gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 24.05.2019. Een interessant artikel: http://www.armoedebestrijding.be/public ... ant_NL.pdf

https://www.wonenvlaanderen.be/sociale- ... huurwoning

Persoonlijk geeft ik TS weinig kans op slagen gezien de sociale woonmaatschappij enkel maar de wetgeving uitvoert. In het aangehaalde voorbeeld zou de conclusie wel eens kunnen zijn dat er te weinig huur werd aangerekend in het verleden.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Actuele Thema's”