Werkongeval poetshulp

bosprocureur
Berichten: 6918

Re: Werkongeval poetshulp

#16 , 25 jun 2024 15:00

1382 en volgende, intussen onder andere nummers gekend, geldt voor alle schade die veroorzaakt wordt door uw fout, of door iets wat uw eigendom is, of onder uw "beheer" valt.

Als de familiale verzekering "schermt" met art 1382 , dan betekent dit toch gewoon dat dit schadegeval wat hen betreft gedekt zou zijn? Laat die mensen nu doen, en volg het op, desnoods via uw makelaar.

LeenW
Berichten: 13023

#17 , 25 jun 2024 15:21

U bent verantwoordelijk om een veilige werkomgeving voor de poetshulp te voorzien, wat hier niet gebeurd is. Daarvoor hoeft er geen zware fout gemaakt te zijn.

VivaLaFeta
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#18 , 25 jun 2024 15:36

Het is de verzekeraar van de werkgever van de poetshulp die hiermee schermt. Omdat zij de schade niet willen betalen. Mijn familiale verzekeraar is van mening dat mijn brandverzekeraar dit verder kan afhandelen en die verwijst dan weer naar de familiale. Ah, de werkgever van de poetshulp begrijpt ook niet waarom dit niet als een werkongeval wordt beschouwd. Wij hebben die op het moment van de feiten ook in kennis gesteld en die zijn ter plekke komen kijken. Ze bevestigen de tijdslijn van de feiten.

Inderdaad de verzekeraar van de werkgever "schermt" art 1382 want:

Art. 1382 -1383 BW
Art. 1382 BW schrijft voor dat elke daad van de mens, waardoor aan een andere schade wordt veroorzaakt, diegenen door wiens schuld de schade is ontstaan, verplicht om de schade te vergoeden.

Art. 1383 BW voegt hieraan toe dat men niet alleen aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door zijn daad, maar ook voor die welke hij veroorzaakt heeft door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid.

Op dat men kan worden aangesproken op basis van de artikelen 1382 – 1383 BW dient simultaan te zijn voldaan aan volgende toepassingsvoorwaarden:

Er is sprake van een buitencontractuele fout of nalatigheid
Er is schade berokkend of veroorzaakt
Er is een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade

De schade wordt niet betwist. De vraag is welke 'daad' ik zou hebben gesteld om die schade te veroorzaken.

Dus mijn enige juridische vraag hier: kan er sprake zijn van een buitencontractuele fout of nalatigheid?

- Er waren geen CO melders (nu uiteraard wel) maar dat was geen contractuele eis en is geen wettelijke verplichting.
- De installatie was recent geïnstalleerd door een professionele installateur (dus niet een handige vriend of zo) en had een geldig attest van keuring en onderhoud.

Het bewijs van al deze elementen is trouwens toegevoegd aan het PV waarin ik als getuige werd gehoord. De verzekeraar kan het PV van het slachtoffer en dat van mij perfect linken, iets zegt me dat ze dat gewoon niet hebben gedaan en rechtsreeks een standaard brief hebben gestuurd met de vraag een blanco cheque te tekenen. Sorry, maar los van het juridische vind ik dat verschrikkelijke praktijken.

Ik hoop dat iemand me uitsluitsel kan geven over de vraag.

Leen, vermits de verwarmingsinstallatie gekeurd was heb ik een voldoende veilige werkomgeving gecreëerd. De CO melders waren nog veiliger geweest, een zuurstofmasker ook... Die veilige omgeving is contractueel erg vaag he... Hoe ver moet ik dan gaan? Extra funderingen om te beschermen tegen een aardbeving? Kogelvrij glas voor het geval een jager in het bos achter mij 's fout mikt... Trouwens, de werkgever heeft via mail laten weten dat onze woning voldoende veilig was volgens hun contractuele eisen.

Reclame

LeenW
Berichten: 13023

#19 , 25 jun 2024 15:57

Aardbeving is overmacht. Jachtongeval gaat de jager aansprakelijk zijn. Hier is het iets minder duidelijk, maar verzekeraars betalen nu eenmaal niet graag uit.

bosprocureur
Berichten: 6918

#20 , 25 jun 2024 16:00

Als de aangifte van uw kant zowel bij de familiale als bij de brandverzekering ingediend werd, hebt u mijns inziens gedaan wat nodig is.

Zij overleggen ook met de tegenpartij wie wat moet betalen, en of er eventueel een terugvordering moet gebeuren bij de installateur van de centrale verwarming. Maar dat is niet uw zorg.

Kan u die hele procedure niet laten overzien door uw makelaar?

VivaLaFeta
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#21 , 25 jun 2024 16:27

Los van de concrete juridische vraag rond toepassing van art. 1382 en bijhorende nummers... Ik ben inderdaad niet geneigd om de lichtjes arrogante toon van een grote verzekeraar zomaar klakkeloos te aanvaarden. Geef het door aan de je eigen verzekering en opgelost... Ah nee hoor. Als ze me een vermoeden van aansprakelijkheid aansmeren dan mogen ze ook wel erbij vertellen waarom dat zo is.

Het lijkt me dat ze dus eerst mogen oordelen dat 'mijn daad' de oorzaak is van de schade. Dan komen we - denk ik - aan de foutaansprakelijkheid en moeten ze oordelen of mijn gedrag ter zake afwijkt van wat een normaal en voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden zou doen.

En dan denk ik niet dat ze veel hebben om op te staan gezien de keuring en het feit dat de hulpdiensten onmiddellijk zijn verwittigd.

Wat mij betreft mogen ze gaan vorderen bij wie ze willen, maar dat ze dat dan rechtstreeks doen. Mijn rechtsbijstandsverzekering wou al een hervordering instellen bij de keurder. Dat die werkongevallen verzekeraar dat dan maar meteen doet en mij gerust laat. In elk geval heb ik al bijna zin om voor een rechtbank te staan en 's te vragen wat ik dan als normaal en voorzichtig persoon had kunnen doen om dit vermijden? En zeg nu niet CO melders he... Die dingen hangen in veel te weinig woningen en zijn absoluut niet de norm, zoals bvb. rookmelders. Stel dat je morgen op de terugweg van de autokeuring, met een nieuw keuringsattest, plots een tuinkabouter (of erger) omver rijdt omdat de remmen van de wagen het hebben begeven... Ga je je dan ook aansprakelijk voelen? Volgens de interpretatie hier van art. 1382 kan je best niet meer buiten komen en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het is niet omdat er een verzekering is die de schade dekt dat ik zomaar het stigma van een bijna dode (had mijn echtgenote die dag niet thuisgewerkt was de kans reëel volgens de MUG) hoef te aanvaarden.

Ik heb de pech dat de schade hier aan het oplopen is omdat de poetshulp ongeveer tien maanden na het voorval nog altijd voor onbepaalde tijd werkonbekwaam is wegens de impact van dat voorval op haar mentale welzijn. De rekening loopt dus te hoog op voor de verzekeraar en dan komen ze even hier aankloppen met wat dreigende taal, zonder echte argumentatie.

LeenW
Berichten: 13023

#22 , 25 jun 2024 16:37

Deze haal ik graag boven in zo'n situaties:

Afbeelding

bosprocureur
Berichten: 6918

#23 , 25 jun 2024 17:37

Moet dat nu tot in den treure herhaald worden?


Zet verdorie uw makelaar aan het werk, daar betaalt u hem m/v/x toch voor ?

VivaLaFeta
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#24 , 25 jun 2024 19:28

Neen dat hoeft niet tot in den treure te worden herhaald.

Het is hier een juridisch forum dus wou ik mijn licht eens opsteken over de toepassingsvoorwaarden van art. 1382 van het BW. Of daar in mijn geval aan is voldaan.

Iedereen bedankt voor de gouden tip om mijn verzekeraar in te lichten, alleen weet ik dat natuurlijk zelf ook wel :)

basejumper
Berichten: 4706
Locatie: Diest

#25 , 26 jun 2024 22:45

Beste

Er is geen betwisting dat de schade ontstond door uw installatie. Het feit dat u uw wettelijke verplichtingen na kwam ontkracht deze feitelijke situatie niet. De meeste familiale verzekeringen voorzien dekking voor schade aan huishoudhulp.
De arbeidsongevallen verzekering betaalt inderdaad, net als de mutualiteit. Maar die vorderen inderdaad terug bij vermoedelijke aansprakelijke. U dus. Uw familiale zal dit opnemen en desgevallend de aansprakelijkheid van keuringsinstantie inroepen. Dat is de normale gang van zaken.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

VivaLaFeta
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#26 , 28 jun 2024 14:12

Als art. 1382 van toepassing zou zijn (zoals de werkongevallen verzekeraar beweert) dan lees ik:

Volgens artikel 1382 van het (oud) Burgerlijk Wetboek is de onrechtmatige daad elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt.

Welke daad zou ik als mens gedaan hebben die de schade heeft veroorzaakt?

Ik begrijp dit juridisch niet en dat is de vraag.

bullgod
Berichten: 383
Juridisch actief: Nee

#27 , 06 jul 2024 09:44

misschien is het antwoord: recht is niet hetzelfde als (het gevoel van) rechtvaardigheid?

gewoon uit nieuwsgierigheid: wat is het standpunt v keurder/installateur verwarmingsinstallatie in deze?
Prietpraat is des duivels oorkussen.

Terug naar “Algemeen”