Volstorting Kapitaal BVBA

zilsch
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

Volstorting Kapitaal BVBA

#1 , 05 sep 2018 18:24

In 1997 heb ik samen met twee vennoten een bedrijf opgericht.
Wij storten 50% van het kapitaal, later werd dat nooit volstort voor zover mijn informatie gaat.
In 2002 stap ik eruit en en laten we de notaris een akte opstellen waarbij ik als zaakvoerder ontslagen wordt
buiten de akte stellen we een papier op waarbij ik vergoed worden door mijn ex vennoten voor mijn kapitaalsinbreng en een derde van de totdantoe gemaakte winst.
Sindsdien heb ik geen enkel kontakt meer gehad met de vennootschap of met de vennoten en werd ik nergens meer vermeld in de jaarrekeningen.
Groot was dan ook mijn verbazing als ik paar dagen geleden een aangetekend schrijven ontving van de curator die het faillissement van het bedrijf in 2014 behandelt en die me verzoekt om het resterende bedrage ter volstorting van het kapitaal binnen 10 dagen te storten. De brief is ook gericht aan de tweede vennoot intertijd, de derde vreemd genoeg niet (diegen die het langst actief is gebleven). Bij navraag bij desbetreffende curator zegt deze dat die de derde vernnot niet kan vinden .

Mijn vraag

Toen ik er als zaakvoerder uitstapte 16 jaar geleden heb ik van beide vennoten een bedrag ontvangen voor terugbetaling kapitaalsinbreng en gemaakte winst. Het feit dat ik mijn kapitaalsinbreng terugbetaald krijg : bewijst dat niet dat ik ook verplicht ben om kapitaalsvolstorting te doen ?<<<<<<

Ik heb dus een akte opgesteld door de notaris waarin ik ontslagen wordt als zaakvoerder van de vennootschap

Ik heb een door beide vennoten ondertekende document waarin het volgende staat :

....De algemene vergadering verleent ontheffing van elke welkdanige verantwoordelijkheid aan de Heer ...mijn naam...voor het beheer en de zaakvoering van de bvba ...XXXX...tot op de dag van zij ontslag als statutair zaakvoerder .

Het ondertekenen van deze verklaring (door mijn beide ex vennoten) en het uitbetalen van de overeengekomen waarde van de gemeenschappelijke aandelen gelden als kwijting ter zake.....

Intussen heb ik ook door dat de betrokken notaris onvolledig geweest is door een akte op te stellen waarin ik enkel ontslagen werd als zaakvoerder. Die akte had expliciet ook moeten spreken over aandelen overdracht en de ontlasting om in de toekomst nog het kapitaal te moeten volstorten.

En Ik heb een bewijs dat ik het ontvangen geld paar dagen later met de vermelding ..naam vennootschap... op een bankrekening heb gestort.


Ben ik dus , zestien jaar nadat ik uit de vennootschap gestapt ben, nog verplicht om de volstorting te doen ?

Is de curator niet te laat om , vier jaar na het faillissement (2014) nog af te komen met eis tot volstorting ?

dank voor elke info !

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Torenhoge juridische kosten vermijden? Kies dan voor de online juridische dienstverlening van Jureca. Je bespaart er tijd en geld dankzij telefonisch advies, automatische documenten en vele andere juridische diensten aan een vaste prijs. Gratis bijstand voor alle verkeersovertredingen en misdaden. Op zoek naar een advocaat? Ontvang vrijblijvend een offerte voor jouw juridische situatie – zowel ondernemers als particulieren. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Berichten: 15005
Juridisch actief: Nee

#2 , 05 sep 2018 18:55

Zo lang het faillissement niet is afgesloten kan de curator dit eisen, als je de aandelen verkoopt MOET JE EERST VOLSTORTEN en dan pas de aandelen verkopen, je kan er geen verkopen als je ze nooit heeft betaald !!!
Dit zou in Belgie moeten verboden worden dat men een vennootschap opricht zonder de aandelen volstort te hebben .
En bent gerust hoor in veel faillissementen van BVBA's , krijgen ze nog de rekening gepresenteerd hoor, dit is nu eenmaal het werk van de curator.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

zilsch
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#3 , 05 sep 2018 20:55

Dus de notaris is dan toch in alle opzichten te korte geschoten.

De bedoeling was dat ik eruit stapte en alles achter mij liet.

De notaris heeft geen enkel infor gegeven over volstorting , laat staan over volstorting voor dat je je aandelen verkoopt.

Waar gaat het geld naartoe als er slechts een kleine schuld is ?

Reclame

denlowie
Berichten: 15005
Juridisch actief: Nee

#4 , 05 sep 2018 21:17

waar gaat het geld nar toe in de eerste plaats naar de hoge kosten van een faillissement, je spreekt hier zelf al van 4 jaar, de curator moet wel 4 jaar betaald worden, waar er niks te rapen valt 8 a 11 maanden en dit word afgesloten.
En er zijn zeker schulden anders was er geen faillissement geweest, en als er nog iets kan overschieten dan gaat dit naar de aandeelhouders terug ..
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Fortuin
Berichten: 970

#5 , 05 sep 2018 23:55

Zo lang het faillissement niet is afgesloten kan de curator dit eisen, als je de aandelen verkoopt MOET JE EERST VOLSTORTEN en dan pas de aandelen verkopen, je kan er geen verkopen als je ze nooit heeft betaald !!!
Dit zou in Belgie moeten verboden worden dat men een vennootschap opricht zonder de aandelen volstort te hebben .
En bent gerust hoor in veel faillissementen van BVBA's , krijgen ze nog de rekening gepresenteerd hoor, dit is nu eenmaal het werk van de curator.
Dat is fout Lowie. De volstortingsplicht komt toe aan de oprichter, of aan de persoon die uiteindelijk de aandelen overneemt bij een verkoop van diezelfde aandelen.

Wat ik hier wel niet kan afleiden is of de aandelen overgedragen zijn. Het lijkt van niet. Zoals ik het lees is TS nog steeds aandeelhouder, hoewel hij wel wat geld ontvangen heeft voor de gedane moeite.

Aandelen zijn overdraagbaar zonder tussenkomst van een notaris (via een onderhands document). De opmaak van de akte was echter waarschijnlijk nodig omdat je statutair zaakvoerder was, welke enkel opgeheven kan middels notariële akte.

De notaris kan in principe niks verweten worden, maar je had destijds hem wel kunnen vragen om de akte op te nemen dat middels een onderhandse overeenkomst de aandelen op een bepaalde datum werden overgedragen. Maar dat is niet de verantwoordelijkheid van de notaris.

Uiteraard kan je ook zelf de akte eens nalezen voor je tekent.

Het ondertekende document geeft enkel kwijting voor de gemaakte bestuursdaden, maar spreekt niet over een aandelenoverdracht.

Het antwoord is: er zijn geen fouten gemaakt, behoudens dan door uzelf, en je zal het kapitaal nog dienen te volstorten (tenzij je met feitelijke elementen kan bewijzen dat er wél een overdracht van aandelen was -- bijvoorbeeld uw vennoten hebben nadien een kapitaalverhoging gedaan, waar ze het gehele bedrag voor hun rekening genomen hebben, of ze gebruikten het stemrecht van alle aandelen bij de nemen van bepaalde beslissingen)

denlowie
Berichten: 15005
Juridisch actief: Nee

#6 , 06 sep 2018 10:13

Dat is fout Lowie. De volstortingsplicht komt toe aan de oprichter, of aan de persoon die uiteindelijk de aandelen overneemt bij een verkoop van diezelfde aandelen.
Eerst uw aandelen volstorten, dan pas verkopen?
U mag de niet-volgestorte aandelen van uw bvba overdragen, maar dat houdt volgens de rechter wel risico’s in. Wat is daarbij van belang en hoe vermijdt u problemen rond de zgn. volstortingsplicht?
Volstortingsplicht

Die rust op u. Toen u destijds uw bvba oprichtte, heeft u beloofd om minstens € 18.550 kapitaal in te brengen. Mogelijk heeft u dat bedrag niet integraal volgestort. Voor een gewone bvba moet er immers slechts minstens € 6.200 volgestort zijn, bij een e-bvba is dat minimaal € 12.400.

Ook nadat u uw aandelen verkocht heeft? Volgens sommigen niet, volgens heel wat anderen wel. De wettelijke regels ter zake zijn niet duidelijk. Kortom, u houdt er het best rekening mee dat u de vraag krijgt om die aandelen te volstorten op een moment dat u ze niet meer in handen heeft.

Curator klopt mogelijk bij ú aan. Dat kan inderdaad gebeuren als uw bvba achteraf failliet gaat en de curator vaststelt dat degene die dan uw bvba leidt, ook privé bankroet is. In zo’n geval riskeert u dat de curator zich tot u richt.

Bron: https://ondernemingsdatabank.indicator. ... 191&k=1573
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

zilsch
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#7 , 06 sep 2018 21:46

Het door de vennoten ondertekende document spreekt wel degelijk over aandelen>>

<<Het ondertekenen van deze verklaring (door mijn beide ex vennoten) en het uitbetalen van de overeengekomen waarde van de gemeenschappelijke aandelen gelden als kwijting ter zake.....>>

Ik heb ook het bewijs van de storting van dat geld op een rekening met de vermelding van de naam van de bvba

Dank voor de input tot nu reeds ontvangen!!

denlowie
Berichten: 15005
Juridisch actief: Nee

#8 , 06 sep 2018 21:49

Dit document een copy aan de curator overhandigen !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

zilsch
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#9 , 07 sep 2018 13:57

Ik heb intussen én met mijn notaris en met de belastingen advies gevraagd en beiden bevestigen dat het document wsch voldoende is om me te 'ontlasten' maar de wetgeving is nogal een grijze zone hieromtrent en ze raden me beide aan om toch een advocaat ter hand te nemen gespecialiseerd in deze materie.

ik citeer uit het antwoord van de notaris

...<<Uit het document dat u opstuurde blijkt uw ontslag als vennootschapszaakvoerder en kwijting voor dit mandaat.

Uit de laatste zin van de tekst blijkt ook de overdracht van de aandelen in de vennootschap, zodat u vanaf 30 januari 2002 (ook de datum van de notariële akte van statutenwijziging) noch zaakvoerder noch vennoot was in de bvba. Het zou echter goed zijn mocht het vennotenregister kunnen voorgelegd worden (misschien in handen van de curator ?), waarin de overdracht in principe genoteerd staat, of mocht u het bankrekeninguittreksel kunnen vinden waaruit de betaling van uw aandelen door de overnemers blijkt, desnoods processen-verbaal van algemene vergaderingen (of andere documenten) van latere datum waaruit blijkt dat u geen vennoot meer was nà januari 2002, dit alles om de overdracht, die blijkt uit het onderhands document te bekrachtigen.

In de tekst staat niet met zoveel woorden dat u als vennoot ontslagen wordt van de verplichting tot eventuele volstorting van het maatschappelijk kapitaal; anderzijds wordt hieromtrent ook geen voorbehoud gemaakt. Minstens impliciet kan men uit het document, dat ondertekend is door alle zaakvoerders / medevennoten, afleiden dat u ontslagen bent van alle verdere verplichtingen t.o.v. de vennootschap.

Uit de rechtsleer, die ik consulteerde, leid ik af dat u nà de overdracht van uw aandelen niet meer gehouden bent tot volstortingsplicht. Mocht de curator evenwel toch een strengere interpretatie aanhouden, kan hij u m.i. hoogstens nog aanspreken voor schulden van voor de overdracht van uw aandelen>>>

denlowie
Berichten: 15005
Juridisch actief: Nee

#10 , 07 sep 2018 15:15

Bedankt voor deze toelichting !

En wat je Notaris schreef in verband met het aandelen boek daar zou de overdracht moeten in staan en de wijze en de datum van betaling van overdracht,

Als deze in orde is kan hij je niks doen, dus op zoek naar de aandelen boek, 9/10 bij de curator.

Ik heb hier ooit nog geschreven, dat ik altijd vroeger de overdracht van aandelen publiceerde in het staatsblad, en toen werd ik hier een beetje voor schud gezet door gespecialiseerde boekhouders, want dit was niet nodig, en kijk als dit bij u het geval had geweest stond je curator nergens !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Terug naar “Vennootschappen & Verenigingen”