Ontslagname bestuurder uit een vzw

Edouard
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

Ontslagname bestuurder uit een vzw

#1 , 5 maand 4 dagen geleden (05 jul 2019 22:56)

Beste, mijn echtgenote en ik zijn bestuursleden in een vzw, bestaande uit 20 effectieve leden, waaronder een bestuur van momenteel nog 3 leden, ons inbegrepen.

Wij hebben ons ontslag aangeboden als bestuurders wegens incompetentie van de voorzitter en het feit dat hij dit voorzitterschap opgeëist heeft.
Bijkomend hebben we enkel ons ontslag schriftelijk aangeboden als bestuurder. Betrokkene beschouwd dit echter ook als zijnde een vraag tot uitsluiting als lid van de vzw, wat absoluut niet het geval is, maar hij heeft dit wel zo kenbaar gemaakt aan de andere leden.

Vraag 1 : de Algemene Vergadering benoemt de bestuurders. De functies van voorzitter, secretaris e.d. worden binnen de Raad van Bestuur verdeeld. Gebeurt deze verdeling middels stemming binnen de Raad? Wat indien men niet akkoord gaat met het feit dat één persoon het voorzitterschap opeist en uitvoert, zonder akkoord van zijn medebestuurders?

Vraag 2 : Ik heb de voorzitter er op gewezen dat, ondanks het feit dat we ons ontslag hebben aangeboden, mijn echtgenote en ik in functie blijven als bestuurders tot de nog bijeen te roepen Bijzondere Algemene Vergadering ons ontslag bekrachtigt wordt en nieuwe bestuurders in plaats stelt. Dit laatste omdat er steeds minimum drie bestuurders moeten zijn.

Betrokkene speelt nu echter "cavalier seul", beschouwd ons als reeds zijnde ontslagen uit de vereniging en heeft ons bijgevolg niet uitgenodigd voor de Bijzondere Algemene Vergadering die ons ontslag moet bekrachtigen. Hij wil ons zelfs uitsluiten van de vergadering en heeft de bezoldigde coördinator van de vereniging verboden nog opdrachten voor ons uit te voeren of informatie, van belang voor de bestuurders of de leden, aan ons door te geven. Zo zijn we de plaats, de datum en het tijdstip van de Bijzondere Algemene Vergadering te weten gekomen omdat een van de leden ons hierover informeerde.

Mag hij zo handelen (zijnde ons niet uitnodigen voor de vergadering) of klopt mijn redenering dat we wel degelijk bestuurders blijven, met alle verantwoordelijkheden van dien, tot bekrachtiging van ons ontslag en de inplaatsstelling van nieuwe bestuurders door de Bijzonder Algemene Vergadering en dat hij daarom verplicht is ons ook uit te nodigen en nog toe te laten tot deze vergadering?

Zo ja, welke acties kunnen we ondernemen om hem wel te verplichten bestaande de wet- en regelgeving te volgen en ons uit te nodigen voor de vergadering?

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.