Faillissement

Mary1511
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Faillissement

#1 , 5 maand 1 week geleden (22 jun 2019 23:17)

Beste,
Mijn persoonlijk (eenmanszaak) faillissement is op 22 januari 2019 uitgesproken door de Ondernemingsrechtbank Antwerpen.
Ik heb een lijst gemaakt van al mijn schuldeisers waar ik ook de betalingen die ik moet doen aan ING Bank vermeld heb aan de Curator.
Deze Bank blijft aanmaningen me doorsturen, ook bij de NBB hebben ze mijn naam vermeld.
Ik heb 4-5 aanmaningen ontvangen van het kantoor waar ik vóór de faillissement mijn bankrekening had (nu geblokkeerd).

Ook heb ik toen bij de verantwoordelijk van het kantoor per brief en telefonisch laten weten over de faillissement.
Ik heb ze ook de naam (adres, telefoonnr.) van mijn Curator gegeven, maar toch blijf ik aanmaningen ontvangen.
De lening dat ik heb bij ING aangevraagd een jaar ervoor was voor mijn zaak.

Het is niet zo dat als ik een faillissement aanvraag, mijn debiteuren zich tot mijn curator moeten wenden ?

Alvast bedankt voor uw advies,

Met vriendelijke groeten,

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Berichten: 14666
Juridisch actief: Nee

#2 , 5 maand 1 week geleden (23 jun 2019 07:43)

U moet daar niet op reageren dit is voor de curator, die aanmaning dit zijn automatische brieven
U bank weet beter dan wie ook dat u in faillissement bent

De NBB dit is normaal
Het is niet zo dat als ik een faillissement aanvraag, mijn debiteuren zich tot mijn curator moeten wenden ?
Natuurlijk u mag zelfs niks meer doen, je staat persoonlijk onder curatele.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

denlowie
Berichten: 14666
Juridisch actief: Nee

#3 , 5 maand 1 week geleden (23 jun 2019 08:20)

22/01/2019 vonnis dus je valt onder de nieuwe insolventie wet.

U post zijn die nooit EERST door gestuurd geweest naar de curator ??

Art. XX.143. De aan de gefailleerde gerichte brievenpost wordt afgegeven aan de curatoren door elke postoperator, mits een door de curatoren ondertekende schriftelijke aanvraag gericht aan de postoperator met vermelding van naam en adres van de gefailleerde. De curatoren openen de brievenpost.

Dit is nu met de nieuwe wet tot aan de eerste vergadering van schuldeisers dus tot na 30 dagen na vonnis in normale omstandigheden .Vroeger was dit tot sluiting faillissement.

Je moet je geen zorgen maken over deze brieven !

Een zeer belangrijke vraag !

Heb je al u kwijtschelding aangevraagd want dit is nu zeer dringend volgende maand is het 6 maanden .
Dit zal ten vroegste in september zijn , vanwege het verlof.


Art. XX.173. § 1. Indien de gefailleerde een natuurlijke persoon is, zal hij ten aanzien van de schuldeisers worden bevrijd van de restschulden, onverminderd de zakelijke zekerheden gesteld door de schuldenaar of derden.
De kwijtschelding heeft gevolgen voor de onderhoudsschulden van de gefailleerde noch voor de schulden voortvloeiend uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon waaraan de gefailleerde schuld heeft.

§ 2. De kwijtschelding wordt enkel toegekend door de rechtbank op verzoek van de gefailleerde, welk verzoekschrift hij dient te voegen bij zijn aangifte van het faillissement of dient neer te leggen in het register uiterlijk drie maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis, zelfs indien het faillissement is afgesloten voor het verstrijken van die termijn. Het verzoekschrift wordt door de griffier ter kennis gebracht van de curator. Deze legt uiterlijk na één maand een verslag neer in het register over omstandigheden die kunnen aanleiding geven tot de vaststelling van kennelijk grove fouten, bedoeld in § 3.
Zonder de sluiting van het faillissement af te wachten en van zodra de termijn van zes maanden is verstreken, kan de gefailleerde de rechtbank verzoeken uitspraak te doen over de kwijtschelding.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Reclame

Terug naar “Vennootschappen & Verenigingen”