Oprichten vennootschap in bijberoep

Estagon
Topic Starter
Berichten: 82
Juridisch actief: Nee

Oprichten vennootschap in bijberoep

#1 , 02 apr 2019 18:53

Mijn vriendin en ik willen graag een bedrijf starten.
Eenmanszaak lijkt ons moeilijk omdat we het op onze beide namen willen hebben,.
Daarom hebben we al besloten een vennootschap (waarschijnlijk BV vanaf 1/05/2019) op te richten.

We zijn allebei full-time werknemer, en zullen beginnen in onze "vrije tijd".
Het doel is om geleidelijk minder en minder te werken (tot 50%) en dan om te schakelen naar zelfstandige in hoofdberoep.

Ik heb enkele vragen:
- Zolang we werknemer zijn in hoofdberoep zijn we vrijgesteld van de sociale bijdragen die een vennootschap moet betalen? Is dit ongeacht van de omzet?
- In een BV is er een minimum startkapitaal nodig van €1. Hoeveel moet er uiteindelijk volstort worden, en na hoeveel jaar? Of valt dit volledig weg?
- Mag je het startkapitaal direct gebruiken na deblokkering, bvb. om de oprichtingskosten mee te betalen (achteraf), website, etc.?
- Hoe kan je arbeid inbrengen als kapitaal? Hoe wordt dit gewaardeerd?

Dankjewel!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
denlowie
Berichten: 15328
Juridisch actief: Nee

#2 , 02 apr 2019 19:58

1/ een vennootschap moet ALTIJD rsz betalen
2/Er zal zeker 1 persoon de zaakvoerder ook rsz moeten betalen !
3/men is nog niet toe aan onze nieuwe wetgeving van de BV, dit is vanaf 1 mei 2019 pas in voege.
4/ het start kapitaal kan men onmiddelijk gebruiken .
5/Arbeid brengt men niet in als kapitaal, hoe gaat je dit berekenen .en wat geeft een derde ervan als je u arbeid inbrengt ??
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Estagon
Topic Starter
Berichten: 82
Juridisch actief: Nee

#3 , 02 apr 2019 21:01

Vrijstelling

Een nieuw opgerichte vennootschap kan gedurende de eerste 3 jaar een vrijstelling van bijdrage aanvragen als de volgende voorwaarden voldaan zijn:

- personenvennootschap (dus geen nv of cv)
- ingeschreven als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen
- in de loop van de periode van 10 jaar vóór de oprichting mogen de zaakvoerders/bestuurders én de meerderheid van de werkende vennoten (die geen zaakvoerder of bestuurder zijn) ten hoogste 3 jaar zelfstandige zijn geweest

Arbeid

De inbreng van arbeid is de meest voorkomende vorm van ‘inbreng’. Bij de inbreng van arbeid dient de vennoot, op grond van de overeenkomst gehouden, zorg te dragen dat hij of zij de toegekende arbeid, in het kader van de doelstelling van de vennootschap, zo goed mogelijk verricht. Als de vennoot tekortschiet in de nakoming van de inbreng van arbeid, dan zal diegene tot nakoming en/of schadevergoeding gehouden kunnen worden. Het is echter zeer lastig om te bepalen wat de kwaliteit/kwantiteit is van de in te brengen arbeid. Dit zou bijvoorbeeld geregeld kunnen worden in een SLA (service level agreement). Kwaliteit is echter minder eenvoudig contractueel vast te leggen. In de meeste gevallen gebeurd dit op basis van vertrouwen, anders zouden vennoten niet samen willen werken.

Reclame

MellowCaballero
Berichten: 92
Juridisch actief: Ja

#4 , 03 apr 2019 18:54

U gaat voor uw eerste vraag naar een sociaal secretariaat. De voorwaarden die u aangeeft kunnen inderdaad toepasselijk zijn. Ook kan u voor het door de vennootschap aan u uitgekeerde loon als zelfstandige in bijberoep bepaalde gunstregelingen genieten.

De nieuwe BV: Geen minimumkapitaal. Wel moet u een versterkt financieel plan voorleggen aan de notaris waarin u de financiering van de venn verantwoordt voor de eerste twee boekjaren, gezien het geakteerde aanvangsvermogen. Hetgeen wel als aanvangsvermogen wordt toegezegd, moet onmiddellijk volgestort worden bij oprichting (via bijzondere rekening nav vennootschap in oprichting). Statutair kan u daar wel van afwijken en de notaris zal daar dan wel een clausule voor opnemen.

Inbreng in nijverheid is ook mogelijk na de hervorming. Dit vormt een inbreng in natura en is dan ook aan die regels onderworpen. De waardering wordt gedaan door een bedrijfsrevisor. Deze maakt daarvoor een verslag op, net zoals de oprichters (jullie dus - waarin jullie motiveren en zich bij voorkeur bij het advies van de revisor voegen).

De oprichtingskosten kunnen betaald worden aan de hand van de gelden op de vermelde bijzondere rekening. Deze wordt door de bank ter beschikking gesteld van de bestuurder zodra de statuten zijn neergelegd. Eventuele voorafgaande kosten (provisie of dergelijke) betaalt u uit eigen zak maar zijn kosten die u als promotor maakt en kan terugvorderen van de vennootschap na oprichting door die handelingen te bekrachtigen (middels besluit).

Maak altijd uw huiswerk omtrent de noodzaak aan een vennootschap. Weet dat dit heel wat kosten en administratieve verplichtingen met zich meebrengt (ook lopende).

denlowie
Berichten: 15328
Juridisch actief: Nee

#5 , 03 apr 2019 19:10

U gaat voor uw eerste vraag naar een sociaal secretariaat.
In een sociaal secretariaat doet men enkel loonadministratie !

Jij bedoelt een sociaal verzekeringsfonds !!

Dit is niet het zelfde .

En ik zou toch graag eens zien hoe men in een vennootschap als kapitaal arbeid inbrengt .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

MellowCaballero
Berichten: 92
Juridisch actief: Ja

#6 , 03 apr 2019 19:25

Ja, ik dacht aan toestanden à la Xerius en Acerta. Die mannen zijn daar dag in en uit mee bezig.

Art. 1:8 Nieuw WVV

"De inbreng is de handeling waarbij een persoon iets ter beschikking stelt van een op te richten of een bestaande vennootschap, met het oogmerk ven-noot er van te worden of zijn aandeel in de vennootschap te vergroten, en derhalve deel te nemen in de winst.

(...)

De inbreng in nijverheid is een verbintenis om arbeid of diensten te presteren. Hij vormt een inbreng in natura."

Art. 1:9

"Iedere vennoot is aan de vennootschap verschuldigd wat hij heeft beloofd te zullen inbrengen.

(...)

3° is de schuldenaar van een inbreng in nijverheid aan de vennootschap rekenschap verschuldigd van alle winsten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteit die hij heeft ingebracht. Hij mag voor de volledige duur van zijn inbreng de vennootschap niet rechtstreeks of onrechtstreeks beconcurreren, noch enige activiteit ontwikkelen die de vennootschap nadeel zou kunnen toebrengen of de waarde van zijn inbreng zou kunnen verminderen."

De praktijk zal het uitwijzen! In andere landen is dit al schering en inslag! Disputen tss aandeelhouder/vennoot bij gratie van inbreng van nijverheid en de vennootschap is voer voor privatisten! Ik neem aan dat zulks met schadevergoeding moet opgelost worden. Vrijwaring is verschuldigd aan de venn. (net zoals dat al langer was voor inbrengen in natura) en daarvoor kan handig beroep gedaan worden op revisorale verslagen.

Estagon
Topic Starter
Berichten: 82
Juridisch actief: Nee

#7 , 04 apr 2019 08:23

U gaat voor uw eerste vraag naar een sociaal secretariaat. De voorwaarden die u aangeeft kunnen inderdaad toepasselijk zijn. Ook kan u voor het door de vennootschap aan u uitgekeerde loon als zelfstandige in bijberoep bepaalde gunstregelingen genieten.
In het begin zou het de bedoeling zijn om geen loon uit te keren.
Ik weet dat er sprake is van een minimumloon voor de zaakvoerder, maar kan dit ook vrijgesteld worden in het begin?
Aangezien we voldoende hebben met het loon uit onze (huidige) full-time job.
Maak altijd uw huiswerk omtrent de noodzaak aan een vennootschap. Weet dat dit heel wat kosten en administratieve verplichtingen met zich meebrengt (ook lopende).
Ik begrijp dat de nodige investering en kosten nodig zijn om een vennootschap op te starten en te "onderhouden".
Mijn vraag is natuurlijk ook gerelateerd om dit te minimaliseren zolang de vennootschap nog in opstart-fase is.
Zijn er nog andere mogelijkheden naast een vennootschap om met twee een business te starten, die minder kostelijk/administratief zijn?

denlowie
Berichten: 15328
Juridisch actief: Nee

#8 , 04 apr 2019 08:28

Op eigen naam

Een vennootschap die geen lonen uit keert moet MEER belastingen betalen, en dan is het sop de kool niet meer waard om een vennootschap te hebben.
Einde rit heb je geen winst met een bijverdienste in een vennootschap, boekhouders kosten ook veel geld en als men een btw aangifte doen voor 5000 € omzet of voor 200.000€ omzet het werk is net het zelfde.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

LeenW
Berichten: 9720

#9 , 04 apr 2019 10:30

Boekhouders worden per uur betaald, dus hoe minder facturen hoe goedkoper.

denlowie
Berichten: 15328
Juridisch actief: Nee

#10 , 04 apr 2019 10:45

Boekhouders worden per uur betaald, dus hoe minder facturen hoe goedkoper.
juist maar je kan een zeer grote zaak hebben met maar enkele facturen en een zeer kleine zaak met veel facturen.

Daar zijn voorbeelden genoeg van .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Fortuin
Berichten: 983

#11 , 04 apr 2019 11:24

Boekhouders worden per uur betaald, dus hoe minder facturen hoe goedkoper.
Men hanteert toch meer en meer een basisforfait van pakweg 2 tot 3.000 euro ex. BTW per jaar voor een BV(BA). Er zijn een aantal grotere boekhoudkantoren die ook technologie gebruiken om bijvoorbeeld automatisch facturen e.d. in te boeken indien je een vast formaat volgt.

Eigenlijk voor een klein bedrijfje met simpel dossier en weinig facturen te duur voor wat ze maar doen, maar bon, dat is voor voor een andere discussie. :-)

Arbeid inbrengen als kapitaal zou ik niet doen. Dat heeft geen enkele meerwaarde bij een 50/50 verdeling tussen een koppel.

Terug naar “Vennootschappen & Verenigingen”