ondernemingsnummer nodig voor buitenland?

yassinmo
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Ja

ondernemingsnummer nodig voor buitenland?

#1 , 08 nov 2019 03:38

Heb ik een ondernemingsnummer nodig als ik verkoop in het buitenland is het verschillend binnen of buiten de EU?) Ben ik een bedrijf uit Belgie zolang ik hier woon of speelt dat geen rol? Mijn excuses als dit nog wat dom over komt ik ben nog steeds best veel aan het onderzoeken!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
denlowie
Berichten: 15219
Juridisch actief: Nee

#2 , 08 nov 2019 08:05

Als u vanuit Belgie uit verkoopt en hier woont in het buitenland WEL

Als je een zaak zelf heeft met uitbating - maatschappelijke zetel alleen in dit land NIET

Dan ben je in dit land ook gebonden en regels van dit land en heb je met Belgie niks te zien
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

mava105
Berichten: 19239
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#3 , 08 nov 2019 09:32Dan ben je in dit land ook gebonden en regels van dit land en heb je met Belgie niks te zien
??????

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 1653
Juridisch actief: Nee

#4 , 08 nov 2019 09:39

Bron Fod Economie:

Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
Geregistreerde entiteiten
Volgende geregistreerde entiteiten (hierna entiteiten genoemd) moeten zich laten inschrijven in de KBO.

Elke rechtspersoon naar Belgisch recht.
Elke natuurlijke persoon die in België een beroepsactiviteit op zelfstandige wijze uitoefent, met uitzondering van de natuurlijke personen bedoeld in artikel III.49, § 2, 6° en 9° van het Wetboek van economisch recht, namelijk de natuurlijke personen van wie de beroepsactiviteit als zelfstandige bestaat uit het uitoefenen van een of meerdere bestuursmandaten, alsook de natuurlijke personen die in België een activiteit uitoefenen binnen de deeleconomie.
Elke rechtspersoon naar buitenlands of internationaal recht die in België beschikt over een zetel of bijkantoor.
Elke andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die in België hetzij als werkgever aan de sociale zekerheid is onderworpen, hetzij aan de belasting over de toegevoegde waarde is onderworpen of die een onderneming is.
Elke vestiging, instantie en dienst naar Belgisch recht die opdrachten van openbaar nut of verbonden met de openbare orde uitvoert en over een financiële en boekhoudkundige autonomie beschikt, onderscheiden van die van de rechtspersoon naar Belgisch publiekrecht waarvan ze afhankelijk zijn.
Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon naar buitenlands of internationaal recht of andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die zich moet registreren in uitvoering van bijzondere Belgische wetgeving.
Vestigingseenheden
Een vestigingseenheid is elke plaats die geografisch kan geïdentificeerd worden door een adres, waar minstens een activiteit van de entiteit wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend. Voorbeelden van vestigingseenheid zijn werkplaatsen, winkels, verkooppunten, kantoren, directies, zetels, agentschappen en filialen.

Voor alle voormelde entiteiten moeten de vestigingseenheden ingeschreven worden.

Waar registreer ik mijn entiteit?
Hieronder vindt u een algemeen overzicht van de diensten waartoe u zich kunt wenden voor het inschrijven van een entiteit in de KBO:

Belgische vennootschappen met een rechtspersoonlijkheid (nv, bv, commanditaire vennootschap ): bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de notaris (voor vennootschappen die zijn opgericht bij authentieke akte en langs elektronische weg) of via de e-griffie applicatie (voor vennootschappen die zijn opgericht bij privéakte en elektronisch zijn geregistreerd).
Vzw’s, ivzw’s en stichtingen: bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, via de e-griffie applicatie (voor vzw’s) of bij de notaris.
Buitenlandse vennootschappen met een bijkantoor in België: bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Natuurlijke personen die een beroepsactiviteit als zelfstandige uitoefenen en die een vestigingseenheid in België hebben: bij een erkend ondernemingsloket.
Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die een uitkeringsoogmerk hebben (of die in feite uitkeringen betalen aan hun leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie): bij een erkend ondernemingsloket.
Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk hebben (en geen uitkeringen betalen aan hun leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie): bij de btw-administratie (indien btw-plichtig) of bij de RSZ (indien als werkgever onderworpen aan de sociale zekerheid).
Onderwijsinstellingen (PDF, 269.13 KB): bij de RSZ (indien er personeel wordt tewerkgesteld).
Federale overheidsdiensten: bij de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).
! Vergeet niet om eventuele hoedanigheden en vestigingseenheden van de voornoemde entiteiten door de bevoegde dienst te laten inschrijven.

Waar laat ik de hoedanigheid van mijn entiteit registreren?
De hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming”: bij een erkend ondernemingsloket.
De RSZ-hoedanigheid: bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
De btw-hoedanigeid: bij de btw-administratie.
De hoedanigheid “EDRL-dienstverlener”: bij een erkend ondernemingsloket.
Andere hoedanigheden: raadpleeg onze toepassing My Enterprise die u naar de juiste dienst zal verwijzen. Indien u geen gebruik kunt maken van My Enterprise, contacteer de KBO Helpdesk.
Waar schrijf ik mijn vestigingseenheid in?
Vestigingseenheden van Belgische vennootschappen, stichtingen, ivzw’s, buitenlandse ondernemingen, natuurlijke personen die een beroepsactiviteit op zelfstandige wijze uitoefenen: bij een erkend ondernemingsloket.
Vestigingseenheden van vzw’s: via My Enterprise of via de RSZ (de RSZ schrijft de vestigingseenheid in wanneer er personeel tewerkgesteld is).
Vestigingseenheden van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die een uitkeringsoogmerk hebben (of in feite uitkeringen betalen): bij een erkend ondernemingsloket.
Vestigingseenheden die enkel een RSZ-hoedanigheid bezitten: bij de RSZ (wanneer er personeel wordt tewerkgesteld).
Vestigingseenheden van onderwijsinstellingen (PDF, 269.13 KB): bij de RSZ (wanneer er personeel wordt tewerkgesteld).
Vestigingseenheden van federale overheidsdiensten: bij de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).
Vestigingseenheden van andere entiteiten: raadpleeg onze toepassing My Enterprise die u naar de juiste dienst zal verwijzen. Indien u geen gebruik kunt maken van My Enterprise, contacteer de KBO Helpdesk.
Ondernemingsnummer
Elke entiteit krijgt een ondernemingsnummer bij haar inschrijving in de KBO. Het gebruik van dat nummer is wettelijk verplicht. Het ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer dat uit 10 cijfers bestaat en waarvan het eerste cijfer 0 of 1 is.

Het ondernemingsnummer van een entiteit-natuurlijke persoon is niet overdraagbaar van de ene entiteit naar de andere, ook al is deze entiteit een vennootschap die enkel door deze natuurlijke persoon werd opgericht. Een natuurlijke persoon blijft steeds dezelfde entiteit-natuurlijk persoon en bijbehorend ondernemingsnummer behouden, ook al stopt of onderbreekt hij zijn activiteit of verandert hij van activiteit.

Het ondernemingsnummer van een rechtspersoon is alleen in uitzonderlijke gevallen overdraagbaar van de ene entiteit naar de andere. De uitzonderingen hierop vindt u in het KB van 24 juni 2003.

Vestigingseenheidsnummer
Elke vestigingseenheid krijgt een uniek identificatienummer, dat verschilt van het ondernemingsnummer. Het vestigingseenheidsnummer bestaat uit 10 cijfers. Het eerste cijfer is een cijfer van 2 tot 8. Dat nummer is overdraagbaar van de ene entiteit naar de andere, bv. bij een fusie of overname.

Laatst bijgewerkt 3 juli 2019
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

denlowie
Berichten: 15219
Juridisch actief: Nee

#5 , 08 nov 2019 09:40Dan ben je in dit land ook gebonden en regels van dit land en heb je met Belgie niks te zien
??????
Dan werk je onder de wetgeving van dit land.

VB: ik ben Belg woont in Zelzate, en ik open een slagerij in Terneuzen !

Dan heb ik in België Geen ondernemingsnummer nodig, in Nederland en ingeschreven in KVK in Terneuzen, en val ik onder de wetten van Nederland en ik betaal mijn belastingen van de winst van de slagerij in Nederland .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

LeenW
Berichten: 9462

#6 , 08 nov 2019 09:55

Er is wat meer info nodig:
- Bent u eenmanszaak of vennootschap?
- Waar gevestigd?
- Verkoop in het buitenland fysiek of webshop?

yassinmo
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Ja

#7 , 08 nov 2019 18:21

Er is wat meer info nodig:
- Bent u eenmanszaak of vennootschap?
- Waar gevestigd?
- Verkoop in het buitenland fysiek of webshop?
In dit geval woon ik in Belgie, ben ik een eenmanszaak en heb ik een webshop.

LeenW
Berichten: 9462

#8 , 08 nov 2019 19:22

Dan hebt u niet alleen een ondernemingsnummer nodig, maar ook een btwnummer.

denlowie
Berichten: 15219
Juridisch actief: Nee

#9 , 08 nov 2019 20:11

Ga naar het ondernemingsloket en die zorgen voor je ondernemingsnummer en kunnen ook je BTW nummer activeren, je vind ondernemingsloketten in je buurt, googel eens en je vind wel adressen , die kunnen ook voor je aansluiting van de sociale kas zorgen .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Terug naar “Vennootschappen & Verenigingen”