Webbouwer met laattijdige activering onderneming.

AFFN
Topic Starter
Berichten: 40
Juridisch actief: Nee

Webbouwer met laattijdige activering onderneming.

#1 , 7 maand 5 dagen geleden (12 jul 2018 15:57)

Beste,

Ik ben al een langere tijd bezig met een rechtszaak tegen een persoon die een webshop zou moeten bouwen start januari 2017 afmaken maart 2017.

Deze is gecanceld en ik wou de facturen niet meer betalen omdat hij constant een uitvlucht zocht, er was altijd iets zodat de einddatum al met 4 maand is overschreden terwijl wij al actief waren dus btw en ondernemingsnummer aangevraagd terwijl de webshop nog niet online is gegaan.

Wij vertelden hem dat het niet meer hoefde en hij ons voorschot mocht bijhouden. Waarop hij zei dat als wij nog een klein bedrag betalen hij geen verdere stappen zou ondernemen wij hebben dit geweigerd aangezien wij alles op mail hebben staan van zijn ontwijkingen en afzeggingen naar ons toe.


Dus heeft hij een incassobureau ingeschakeld vervolgens een deurwaarder wij vertelden de deurwaarder dat hij niet correct handelt etc... en wij dit willen uitpraten bij de arbeidsrechtbank.

Nu heb ik eind juli mijn laatste zegje en moet dit een syntheseconclusie zijn.


Nu hebben wij ontdekt dat zijn onderneming pas 1 april actief is gegaan en hij al vanaf Januari voor ons bezig was dus eigenlijk was hij voor ons een website aan het maken terwijl hij hier eigenlijk geen recht op had aangezien hij niet actief is als zelfstandige wij hebben dit nagekeken bij het KBO.

Zou ik dit ook tegen hem kunnen gebruiken? Dus was hij 4/5 maand met ons ant communiceren en aan het bouwen aan een website als “zwartwerker”

Mvg

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
LeenW
Berichten: 7815

#2 , 7 maand 5 dagen geleden (12 jul 2018 16:03)

Op zich is dat geen argument, dat hij de Schatkist schade toebrengt staat los van uw onderling geschil.

denlowie
Berichten: 12197
Juridisch actief: Nee

#3 , 7 maand 5 dagen geleden (12 jul 2018 16:08)

Heeft hij al facturen gemaakt voor hij ingeschreven was in het kbo?
Er zijn mensen als ze zelfstandig worden eerst de markt aftasten, om te zien of het wel rendabel zou zijn.

En arbeidsrechtbank ???

Nu heb ik eind juli mijn laatste zegje

Is er geen gerechtelijk verlof ?
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Reclame

AFFN
Topic Starter
Berichten: 40
Juridisch actief: Nee

#4 , 7 maand 5 dagen geleden (12 jul 2018 17:15)

Heeft hij al facturen gemaakt voor hij ingeschreven was in het kbo?
Er zijn mensen als ze zelfstandig worden eerst de markt aftasten, om te zien of het wel rendabel zou zijn.

En arbeidsrechtbank ???

Nu heb ik eind juli mijn laatste zegje

Is er geen gerechtelijk verlof ?
Ik heb wel een voorschot betaald in januari en de zaak komt pas voor in september in Juli moet ik die documenten aanleveren online,

Maar zoals gezegd werd er wel nog een voorschot aan hem betaalt, wij waren ook beginnende zelfstandigen dus dachten wij dat wij het totaal op een factuur zouden krijgen bij aanlevering van de webshop. Gr

AFFN
Topic Starter
Berichten: 40
Juridisch actief: Nee

#5 , 7 maand 5 dagen geleden (12 jul 2018 17:18)

Op zich is dat geen argument, dat hij de Schatkist schade toebrengt staat los van uw onderling geschil.

Ook dat hij dan eigenlijk niet of nog niet bevoegd was om zulke opdrachten uit te voeren? Want meestal moet het ondernemingsloket dan kijken naar zijn behaalde certificaten/diploma’s om zo iets te mogen uitvoeren. Het kan zijn dat hij op dat moment nog ongeschoold was en daarom dat alles zo traag voorruit ging he? Mvg

LeenW
Berichten: 7815

#6 , 7 maand 5 dagen geleden (12 jul 2018 18:46)

Op zich is dat geen argument, dat hij de Schatkist schade toebrengt staat los van uw onderling geschil.

Ook dat hij dan eigenlijk niet of nog niet bevoegd was om zulke opdrachten uit te voeren? Want meestal moet het ondernemingsloket dan kijken naar zijn behaalde certificaten/diploma’s om zo iets te mogen uitvoeren. Het kan zijn dat hij op dat moment nog ongeschoold was en daarom dat alles zo traag voorruit ging he? Mvg
Er is geen beroepsvereiste voor dit soort diensten aan te bieden, dan zou iedereen kunnen doen.

AFFN
Topic Starter
Berichten: 40
Juridisch actief: Nee

#7 , 7 maand 5 dagen geleden (12 jul 2018 21:06)

Op zich is dat geen argument, dat hij de Schatkist schade toebrengt staat los van uw onderling geschil.

Ook dat hij dan eigenlijk niet of nog niet bevoegd was om zulke opdrachten uit te voeren? Want meestal moet het ondernemingsloket dan kijken naar zijn behaalde certificaten/diploma’s om zo iets te mogen uitvoeren. Het kan zijn dat hij op dat moment nog ongeschoold was en daarom dat alles zo traag voorruit ging he? Mvg
Er is geen beroepsvereiste voor dit soort diensten aan te bieden, dan zou iedereen kunnen doen.
Maar zou ik dit liever wel of niet vermelden in mijn syntheseconclusie zal dat iets in mijn voordeel kunnen spelen?

Gr.

AFFN
Topic Starter
Berichten: 40
Juridisch actief: Nee

#8 , 6 maand 3 weken geleden (22 jul 2018 23:59)

Hallo ik heb dit gevonden op de website van een advocatenkantoor. Kan iemand mij dat een beetje uitleggen in mensentaal? Vooral dat met onontankelijkheid.

En vooral of dit in mijn voordeel kan pleiten als men bovenstaande leest.Zoals u waarschijnlijk weet, dient iedere onderneming of vestigingseenheid in België ingeschreven te worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Als gevolg hiervan krijgt de onderneming of vestigingseenheid een ondernemings- of vestigingseenheidsnummer. Dit is hun uniek identificatienummer.
De inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen moet conform artikel III.18 van het Wetboek van Economisch Recht (W.E.R.) allerlei gegevens omvatten, waaronder de door de onderneming uitgeoefende economische activiteiten.
De inschrijving voor de uitgeoefende activiteiten is erg belangrijk. Artikel III.26 §2 W.E.R. bepaalt immers dat, hoewel de handels-of ambachtsonderneming wel is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar haar vordering gebaseerd is op een activiteit waarvoor de onderneming op de datum van de inleiding van die vordering niet is ingeschreven of die niet valt onder het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op deze datum is ingeschreven, de vordering onontvankelijk is.
Het gaat hierbij om een dubbele ontvankelijkheidsvoorwaarde. Het Hof van Cassatie besliste in haar arrest van 8 februari 2013 immers dat deze sanctie van toepassing is op de ondernemingen die weliswaar in de Kruispuntbank zijn ingeschreven, maar waarvan de inschrijving ofwel niet de activiteit betreft waarop de vordering gesteund is ofwel niet beantwoordt aan het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op die datum is ingeschreven. Van zodra er niet voldaan is aan één van de voorwaarden, is er sprake van onontvankelijkheid.
Er moet dus steeds een inschrijving zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor die activiteit waarop de vordering gebaseerd is. Er moet sprake zijn van een juiste inschrijving. Zo niet, is de vordering onontvankelijk. Wel is het zo dat de onontvankelijkheid als eerste, voor elke andere exceptie of verweermiddel, ingeroepen moet worden.
Het is voor u als onderneming dan ook erg belangrijk dat u correct bent ingeschreven voor de door de onderneming uitgeoefende activiteiten. Daarnaast, indien een onderneming een vordering ten aanzien van u stelt, kan het de moeite lonen om na te gaan of de onderneming wel correct ingeschreven is voor de activiteit waarop haar vordering gebaseerd is.
Indien u hieraan twijfelt of indien u hieromtrent vragen heeft, kan u steeds met ons contact opnemen.

AFFN
Topic Starter
Berichten: 40
Juridisch actief: Nee

#9 , 6 maand 3 weken geleden (23 jul 2018 00:20)

Dit heb ik ook gevonden, ik snap het nu maar ik moet nog een
Synthese conclusie neerleggen, nu is de vraag mag ik dit er nog in zetten of niet? Want als ik het onderstaande lees begin
Ik te twijfelen??

Eerst ik.

Dan eiser.

Dan ikke met een syntheseconclusie


Het Wetboek Economisch Recht voorziet in zo’n situatie in een onontvankelijkheid van de vordering.
Om deze uitzondering in te kunnen roepen, moet de verweerder deze exeptie voor elke andere exceptie of verweer (in limine litis) opwerpen. In de eerste conclusie nadat de vordering werd gesteld.
Wanneer de verweerder nalaat deze onontvankelijkheid als eerste argument in te roepen, is de onontvankelijkheid niet van toepassing en kan deze niet meer worden opgeworpen.
De rechter kan immers niet uit eigen beweging of ambtshalve de nietigheid op werpen.

Conclusie

Bij niet-conforme inschrijving of gebrekkige informatieplicht kan een vordering tot betaling gedurende de procedure een omgekeerd effect hebben.
U als schuldeiser kan geconfronteerd worden met de onontvankelijkheid van uw vordering. Of een tegenvordering van de verweerder tot precontractuele aansprakelijkheid met een vordering tot nietigheid van de overeenkomst.
Door de onontvankelijkheid of tegenvordering is het mogelijk dat u geen recht meer heeft op de rechtsplegingsvergoeding. Integendeel, u zal de kosten van het rechtszaak, in meer de rechtsplegingsvergoeding aan de tegenpartij moeten vergoeden.

Terug naar “Handelspraktijken”