Contract verbreken met klant

Bo1820
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Contract verbreken met klant

#1 , 08 sep 2019 19:30

Beste, ik ben eventplanner in bijberoep.
Voor een klant organiseer ik een event maar de de klant eist van mij te onderhandelen op een manier die ik onrespectvol vind naar de leveranciers toe.
Het moet altijd nog goedkoper, na een akkoord op een voorstel wordt er een hele tijd nadien op teruggekomen en moet ik opnieuw onderhandelen over de voorwaarden en dergelijke.
Dit is niet mijn manier van werken en ik wens mijn reputatie niet op het spel te zetten omwille van de onhebbelijke eisen van een klant.
Ik denk er dan ook aan om het contract te beëindigen.
Nu heb ik nog nooit een contract verbroken met een klant en wil ik graag weten of ik dit kan doen?
Zo ja, op welke manier en dien ik het reeds betaalde voorschot terug te betalen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Inazuma
Berichten: 5859
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#2 , 08 sep 2019 20:47

... na een akkoord op een voorstel wordt er een hele tijd nadien op teruggekomen en moet ik opnieuw onderhandelen over de voorwaarden en dergelijke.
Na akkoord moet u toch helemaal niet meer onderhandelen over reeds afgesproken voorwaarden ... :?:
Klant was akkoord ...

lukasi
Berichten: 196

#3 , 09 sep 2019 08:40

aangetekend schrijven sturen naar die klant waarbij je meld dat je de samenwerking stop zet omdat de gezamelijke belangen niet meer overeenkomt.
Meld tevens dat je tot slot van alle rekeningen afsluit met de laatst voorgelegde factuur ( indien deze al is betaald ) met de laatst voorgelegde betaling van zijnen twege.
Bedankt hem ZEKER voor de aangename samenwerking maar zeg ook dat je hem niet langer van dienst kan zijn.

Reclame

de reden
Berichten: 2760
Juridisch actief: Nee

#4 , 09 sep 2019 13:54

aangetekend schrijven sturen naar die klant waarbij je meld dat je de samenwerking stop zet omdat de gezamelijke belangen niet meer overeenkomt.
bw 21/3/1804
Art. 1134. Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet.
Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend.
Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.

Art. 1184. In wederkerige contracten is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt.
In dit geval is het contract niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding.
De ontbinding moet in rechte gevorderd worden, en aan de verweerder kan, naar gelang van de omstandigheden, uitstel worden verleend.
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden

Franciscus
Berichten: 33765

#5 , 06 okt 2019 14:55

Ik denk dat u beter zegt dat u niet meer of verder onderhandeld met leveranciers waar de klant reeds zijn akkoord heeft voor gegeven voor de te leveren dienst en prijs .
Best hebt u dat natuurlijk op papier of minstens uitdrukkelijk in mail met zijn goedkeuring.
Telefoongesprekken vanaf nu zeker allemaal opnemen.
Voor de rest zie hierboven ...maar leg de bal in zijn kamp.

Terug naar “Handelspraktijken”