servitudewegenis

Streep
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

servitudewegenis

#1 , 8 maand 3 weken geleden (31 aug 2018 17:23)

Beste,
al eerst mijn excuses mocht ik hier op de foute plaats een topic starten over een servitudwegenis

mijn vraag luid als volgt , in mijn akte staat letterlijk

"wegenis.-
op de bij deze verkochte grond ("eigendom" in de akte van 1975) ligt er een wegenis van twee meters dienstig voor de aanpalende eigendom van de verkopers en van andere die er recht toe hebben."
in hoger vermelde akte van ruiling verleden voor notaris ******* voornoemd staat daaromtrent het volgende letterlijk vermeld :
" de comparant sub 2. verklaart evenmin efdienstbaarheden of gemeenschappen te hebben toegestaan en er bij deze ook geen te willen vestiggen, maar verwijst naar hogervermelde akte verleden voor notaris **** op drieëntwintig juni negentienhonderd drieënnegentig, waarin letterlijk vermeld staat: "in hogeraangehaalde eigendomstitel van dertien april negentienhonderd zevenenvijtig staat ondermeer letterlijk vermeld :
"Westwaarts op het bij deze verkochte perceel bestaat er een servitudewegenis van drie meters breedte dienstig voor de achterliggende eigendommen om te komen in de ****straat"""
de koper wordt daaromtrent gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de verkoper,voor zoveel toepasselijk.""""

wat bedoeld men hier eigenlijk??

nog wat extra info waarom ik dit vraag: Wij bezitten het laatste huis in een doodlopende zijstraat van de hoofdbaan met volgens mij een servitude weg tot aan mijn deur, (westkant) en met recht achter mijn grond (dus Oost kant) ligt een woning waar vroeger doorgang aangegeven werd om tot de straat aan mijn voordeur te geraken, echter na een ruil is dit niet meer van toepassing en deze mensen vragen hier ook niet naar, de doodlopende weg voor mijn deur loopt uit op de achterkant van 2 percelen,die tot wij daar zijn gaan wonen niet toegankelijk waren met de wagen tot plots een grote boom gekapt werd en dit mogelijk gemaakt is, Nu geeft 1 van deze eigenaars graag feestjes en wilt dan auto's tot aan zijn achter tuin laten rijden zodat deze allemaal voor mijn deur op een wegetje van 2 meter breed geparkeerd staan tot zelf tegen mijn woning onder mijn raam.

welk rechten en plichten heb ik en deze persoon? en waar kan ik hier verdere informatie over vinden ?
na deze persoon aangesproken te hebben verklaarde hij dat zijn vader destijds aan de verkeerde kant gebouwd zou hebben en dit zogenaamd zijn voorkant is echter in het kadastraal plan kan ik dit niet terug vinden aangezien zijn huis nr wel degelijk aan de andere kant genoteerd staat.

Met vriendelijke groeten,
en alvast bedankt voor uw antwoord.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
eylis
Berichten: 7500

#2 , 8 maand 3 weken geleden (31 aug 2018 20:31)

een servitudeweg dient om een perceel of woning te bereiken. Maar dat betekent niet dat wagens zich langs deze weg mogen parkeren. Op dat punt begaat de genieter van de erfdienstbaarheid al een grote fout. Laat hem weten via een AS dat hij de erfdienstbaarheid niet mag verzwaren. Andere forumleden kunnen misschien nog meer info geven of uberhaupt de erfdienstbarheid geldt voor dat perceel. Want dat lijkt me niet eenduidig te zijn: met wagens naar de achterkant van een tuin, moet je strikt genomen niet kunnen. Het adres van dat huis ligt aan de voorkant van de straat.


Reclame

mava105
Berichten: 17391
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#4 , 8 maand 3 weken geleden (01 sep 2018 09:52)

van andere die er recht toe hebben."

Nu geeft 1 van deze eigenaars graag feestjes en wilt dan auto's tot aan zijn achter tuin laten rijden.

Die feestvierders zijn volgens mij geen rechthebbenden. Dat zijn enkel de eigenaars zelf, niet hun gasten. Die hebben geen rechten op dat perceel grond en zijn servitude. Dat is gewoon mijn mening, mogelijks denkt een vrederechter daar anders over.
Heb ooit een gerechtelijke procedure meegemaakt waar er in de akte stond dat de servitudeweg enkel mocht worden gebruikt door de buurman om regelmatig zijn beerput te legen met behulp van een kruiwagen voorzien van een beerton . Na 100 jaar was die oude boerderij verbouwd tot een taverne, en die eigenaar had die deur naar de servitude aangeduid als nooduitgang van zijn zaak (omdat dit moest van de brandweer) De buurman had bezwaar tegen en trok naar de rechter. Die verbood het gebruik van de servitudeweg als nooduitgang (niettegenstaande die nog nooit nodig was geweest) omdat niet voldaan was aan de eisen van de eventuele gebruikers. Die waarschijnlijk niet in het bezit zouden zijn geweest van een kruiwagen met beerton als ze wilden vluchten.
Eigenaar van de taverne diende omvangrijke verbouwingen uit te voeren om toch een goede nooduitgang te hebben volgens de eisen van de brandweer. Alternatief was sluiten.

Streep
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#5 , 8 maand 3 weken geleden (01 sep 2018 10:36)

Badankt! alvast voor jullie antwoorden,
& ga de link van Franciscus zeker bekijken.

Terug naar “Andere”