Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Indien u hiernaar op zoek bent, raadpleeg Jureca De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Martine De Wit
Topic Starter
Berichten: 2

wildparkeren op een privé-terrein

#1 , 8 jaar 8 maand geleden (25 mar 2010 14:20)

Regelmatig worden we geconfronteerd met bewoners of huurders die hun auto parkeren op onvoorziene plaatsen op een privé-terrein. Het domein bestaat uit 7 appartementsblokken. Er is een huishoudelijk reglement opgesteld door alle mede-eigenaars waarin duidelijk wordt omschreven dat men moet parkeren op de voorziene plaatsen. Kan men in dergelijke situaties de politie hiervoor inschakelen want praten met die mensen helpt niet. Graag dringend een antwoordje aub?

Vandebos
Berichten: 16148

#2 , 8 jaar 8 maand geleden (25 mar 2010 14:32)

Ik heb een kleine 2 jaar geleden hetzelfde probleem gehad in een gebouw. Wij hebben dat toen op de volgende manier opgelost:

- punt op de agenda geplaatst: herspuiten afbakening parkeerplaatsen en signalisatie op grond.

Punt werd aanvaard.

Alle belijning parkeerplaatsen mooi laten herspuiten en om de 10 meter in de rijlanen een groot verbodsteken dat daar niet geparkeerd mag worden.

Dit hielp al een beetje.

Vorige vergadering beetje heibel omdat de "kosten" wat hoger uitvielen dan verwacht door de 16 verbodstekens maar uiteindelijk was iedereen wel akkoord dat er wat diende te gebeuren.

Op die vergadering een wijziging in het reglement laten goedkeuren dat de syndicus gemachtigd is wagens die herhaaldelijk de rijlanen blokkeren door onrechtmatig parkeren en die hierop aangetekend zijn attent gemaakt mag laten wegslepen na de 2de aangetekende waarschuwing. ( Kosten worden verhaald via de jaarlijkse individuele afrekening)

Dat is dus drie maand geleden voor de eerste keer gebeurd... sindsdien zie je nog slechts zeer sporadisch minder dan 16 verbodstekens van op de dak verdieping.

Franciscus
Berichten: 31936

#3 , 8 jaar 8 maand geleden (25 mar 2010 16:29)

Hier een tekst die wel nuttig kan zijn

Parkeren op private grond

Om te beletten dat wildvreemden of niet bevoegden komen parkeren op private grond - bewoners hebben een kaart of een sticker zodat ze kunnen herkend worden.


Wanneer u meent dat jouw parking privaat is, moet dit duidelijk aangegeven zijn, liefst met de vermelding naar het veldwetboek art. 87.8°.


De politie kan dan een PV opstellen op basis van het veldwetboek zodat de overtreder een boete kan krijgen. Politie zal om een aantal redenen niet zo vlug overgaan tot takelen. Politie kan en moet dus wel optreden ook als ze zeggen van het niet te doen - indien ze weigeren best hun commissaris verwittigen.
Je kan dat voorkomen door op voorhand eens af te spreken en te horen wat die commissaris zijn mening is. Laat deze gerust deze tekst lezen.

U kan dan na de vaststelling van de politie een gerechtsdeurwaarder en een takelfirma opbellen. Onder het toeziend oog van deze gerechtsdeurwaarder wordt de takeling dan uitgevoerd als een goede huisvader. U moet wel zelf de takelkosten en andere kosten betalen, maar u kan deze nadien via het gerecht terugvorderen van de eigenaar van het bewuste voertuig.

U plaatst aan de toegangswegen van de parking een bord met volgende tekst:

""Private eigendom. Verboden te parkeren met uitzondering voor de klanten van onze handelszaak of gebruikers met toelating"" Gebruik daar vb een bord fig. C1 (wit bord met rode rand) met onderbord waarop de tekst staat voor.

Bevestig ook de tekst van het inwendig reglement aan de muur - uittreksel

' Strafklacht zal geformuleerd worden tegen de overtreders. De politie zal steeds verwittigd worden. Onverminderd de geldboete en de bevoegdheid van de politierechter, zal vaststelling van de inbreuk gebeuren door een PV van een gerechtsdeurwaarder, gevolgd door het wegtakelen van het voertuig. Een en ander op kosten van de overtreder. Bij gebreke aan betaling zal gedagvaard worden voor de rechtbank tot recuperatie, zo nodig samen met bewarend beslag. Veroordelende vonnissen zullen bij gebreke aan vrijwillige betalingen met alle middelen van recht worden uitgevoerd met inbegrip van uitvoerend beslag. De kosten kunnen oplopen tot 1250 euro en meer.'

Dat wil zeggen dat als veldwetboek van toepassing is - de politie nu de geïntegreerde politie op 2 niveau bevoegd is (dus zowel de lokale als de federale).

uittreksel uit het veldwetboek:

Art. 67. (De politieambtenaren van de lokale politie) zijn, (...) belast met het opsporen en
vaststellen van wanbedrijven en overtredingen inzake veld- en bospolitie, alsmede van jachten
visserijmisdrijven, op het grondgebied waarvoor zij beëdigd zijn --


Art. 87. worden gestraft:
8° Zij die, zonder noodzaak en ondanks het verbod van de eigenaar, gebruik maken van een weg die aan een bijzondere persoon toebehoort.

Art. 91. De straffen op de overtredingen, omschreven in de artikelen 87, worden verhoogd tot het maximum en de rechtbank spreekt bovendien gevangenisstraf van één dag tot zeven dagen uit:
1° Indien er herhaling is binnen een jaar, te rekenen van het eerste vonnis tegen de schuldige gewezen wegens dezelfde overtreding en door dezelfde rechtbank;
2° Indien de overtredingen bij nacht zijn gepleegd;
Verduidelijking: een bijzondere persoon (art. 87 veldwetboek) is een identificeerbare persoon, dus een persoon die geen overheid is.

…-…

Een andere en minstens adequate mogelijkheid is het instellen van een procedure op eenzijdig verzoekschrift tegen de niet identificeerbare wild parkeerders


Door het parket worden echter onderrichtingen uitgeschreven waardoor het takelen wordt beperkt. Zo zal niettegenstaande een inbreuk op het veldwetboek, zelden worden overgegaan tot het takelen van een voertuig op privaat terrein en wordt er zelden getakeld voor voertuigen die geen hinder bezorgen.

Wettelijk is de taak is van de politie, om misdrijven op te sporen, ter kennis te brengen van de bevoegde instanties (justitie), maar ook om ze te doen ophouden (vb takelen).

Bij een parkeerovertreding doet men ophouden door het voertuig weg te laten halen, ofwel de bestuurder die op bevel politie zijn voertuig weghaalt ofwel indien niet ter plaatse door de takelwagen in opdracht van de politie (op kosten en risico van de eigenaar).

Gezien dit laatste niet zo snel wordt toegepast kan je via gerechtsdeurwaarder werken voor de wagens op privaat terrein.

Het hangt er allemaal een beetje vanaf.
Je moet wel duidelijk in het reglement de maximale mogelijkheid hebben ingeschreven.
Je kan geen deurwaarder vragen als het niet voorzien is in het reglement gezien de verantwoordelijke op dat ogenblik geen mandaat heeft van de AV. Maar dat lijkt me duidelijk.

vb
Enkele jaren geleden heeft een grote firma die met hetzelfde probleem zat deze regel ook toegepast met dien verstande dat zij een klem op het voertuig lieten bevestigen en in hun algemene voorwaarden vermeld stond (voorwaarden op bordje bij de ingang): indien geparkeerd akkoord met de algemene voorwaarden - geen bewijs aanwezig plaatsen wij een klem en rekenen forfaitair per dag 25 € - (toen nog 1000 Bfr)
Klem wordt verwijderd bij betalen van de verschuldigde som.

Boel foutparkeerders hebben heisa gemaakt en gingen hun advocaat inspannen want zoiets kon niet enz enz - politie werd erbij gehaald … eindresultaat per dag 25 € te betalen.
Daarbij zakte het aantal foutparkeerders zienderogen en na enkele maanden bijna problemen meer.


Parkeerboetes op mijn privé-parking?

Het antwoord op die vraag hangt af van verschillende factoren, en van de interpretatie van de rechter, indien uw klant de boete zou betwisten. Het algemeen verkeersreglement, waarin onder meer het gebruiksrecht van parkeerplaatsen voor minder validen wordt geregeld, is van toepassing op "de openbare weg". Alleen is nergens in de wetgeving een sluitende definitie van het begrip "openbare weg" terug te vinden. De verschillende definities die momenteel worden gehanteerd gaan wel allemaal ongeveer dezelfde richting uit: een weg is openbaar wanneer hij voor iedereen, zonder onderscheid, toegankelijk is. Tenzij uw parking wordt afgesloten (slagboom…) zal ze vrijwel altijd worden beschouwd als onderdeel van de openbare weg. Of een bord met de vermelding "Enkel toegankelijk voor onze klanten tijdens het winkelen" hier iets aan verandert, hangt af van de interpretatie van de rechter. Geldt uw parking als "openbare weg", dan is de politie inderdaad bevoegd om er controles uit te oefenen op de naleving van het verkeersreglement en eventueel bekeuringen uit te schrijven. Wellicht is het in uw situatie aangewezen om op een duidelijk zichtbaar bord op de mogelijkheid van politiecontroles en –sancties te wijzen. Dit zal klanten wellicht afschrikken het verkeersreglement op uw parking te negeren en incidenten eerder voorkomen. (N.V.C.)

Deze laatste tekst ook maar toegevoegd - vb op de parking van Makro - Carrefour en Delhaize is het verkeersreglement van toepassing en kan de politie qua overtredingen perfect optreden - doen ze vb in Antwerpen aan de Makro dagelijks - vooral de gehandicaptenplaatsen.

Reclame

Vandebos
Berichten: 16148

#4 , 8 jaar 8 maand geleden (25 mar 2010 18:20)

Regelmatig worden we geconfronteerd met bewoners of huurders die hun auto parkeren op onvoorziene plaatsen op een privé-terrein.


Het probleem lijkt me niet dat er wildvreemden op het parkeerterrein komen doch dat diegenen die er mogen parkeren zich niet aan de zones houden waar ze mogen parkeren.

Kan de poster dit eventjes verduidelijken?

Martine De Wit
Topic Starter
Berichten: 2

#5 , 8 jaar 8 maand geleden (26 mar 2010 15:27)

Het is inderdaad zo dat het niet gaat over vreemde personen die komen parkeren maar wel de huurders en de eigenaars van het privé-domein zelf die zich niet houden aan de parkeervoorschriften. Er zijn immers parkeerplaatsen voorzien die aangeduid zijn met witte lijnen. Het probleem is dat die eigenaars of huurders hun auto's parkeren te pas en te onpas op plaatsen die voor hun het beste uitkomen. Ze parkeren niet op de voorziene plaatsen.

Franciscus
Berichten: 31936

#6 , 8 jaar 8 maand geleden (26 mar 2010 18:52)

ja en dan.. ook de eigenaars en huurders moeten zich dan aan die regels houden en men kan laten optreden.
Men kan ook voorzien dat er een clausule is dat geparkeerde voertuigen op een parkeerplaats beschouwd worden als zijnde in het bezit van een toelating om gratis te parkeren.
Fout geparkeerde voertuigen hebben die toelating niet.
Derhalve zal concierge of zo een wielklem plaatsen. die tegen betaling van €25 per dag wordt verwijderd nadat bedrag is betaald. Perfect doenbaar en fout parkeren zal sterk minderen.
Als eens aan verzekering bouw gedacht fout parkeerders kunnen oorzaak zijn dat oa BW niet doorkan - het zal jouw appartement of familie maar zijn die gewond geraakt of jouw appartement dat extra schade oploopt
Laatst gewijzigd door Franciscus op 27 mar 2010 10:46, 1 keer totaal gewijzigd.

Vandebos
Berichten: 16148

#7 , 8 jaar 8 maand geleden (26 mar 2010 19:56)

Als eens aan verzekering bouw gedacht fout parkeerders kunnen oorzaak zijn dat oa BW niet doorkan - het zal jouw appartement of familie maar zijn die gewond geraakt of jouw appartement dat extra schade oploopt


dat punt had ik opzettelijk uit mijn antwoord gelaten. Aangezien we een brandpreventieplan aan het opstellen waren voor het gebouw hadden we de BWcommandant uitgenodigd. Natuurlijk van zijn aanwezigheid geprofiteerd om hem eventjes zijn mening over dat punt te laten geven.

Feit is dat 20% van de huurders of mede-eigenaars zijn k.. euh voeten veegt aan eender wat er wordt afgesproken. Het is hun gebouw, hun parkeerterrein en niemand heeft hun te zeggen wat ze moeten doen op hun eigendom... daar helpt alleen wegslepen of wielklemmen tegen. Een paar voorbeelden is in het algemeen genoeg.

WP002
Berichten: 1375

#8 , 8 jaar 8 maand geleden (27 mar 2010 22:23)

Dag Martine,

Ik zit met exact hetzelfde probleem:
ik heb hier al eens een topic voor geopend:

http://www.juridischforum.be/forum/view ... hp?t=18904

Ik denk dat ik de volgende AV ga vragen tot de aankoop van een wielklem en vervolgens de wildparkeerders eens een wiel ga blokkeren. Als ze dan noodgedwongen afkomen om hun voertuig terug rijklaar te maken weet ik ineens wie het zijn.

sniper
Berichten: 782
Locatie: meetkerke

#9 , 8 jaar 8 maand geleden (28 mar 2010 00:31)

Werner Peeters schreef:Dag Martine,

Ik zit met exact hetzelfde probleem:
ik heb hier al eens een topic voor geopend:

http://www.juridischforum.be/forum/view ... hp?t=18904

Ik denk dat ik de volgende AV ga vragen tot de aankoop van een wielklem en vervolgens de wildparkeerders eens een wiel ga blokkeren. Als ze dan noodgedwongen afkomen om hun voertuig terug rijklaar te maken weet ik ineens wie het zijn.
daar wens ik je veel succes mee
hoeveel geld heeft u over om de rechtzaken en schadevergoedingen te betalen die daarop zullen volgen
beter een slechte dag op zee,
dan een goede dag op het werk

Franciscus
Berichten: 31936

#10 , 8 jaar 8 maand geleden (29 mar 2010 16:45)

Aan sniper, het werkt en is toegepast ... maar je moet wel zorgen dat het juridisch in orde is .... trouwens welke klacht ....van de klem = contactuele overeenkomst - tekst hangt uit aan ingang --
Alleen wat schade betreft - handelen als goed huisvader - zoals takelfirma's - neem desnoods wat foto's en zorg uiteraard dat je een goed advocaat hebt.
Systeem in Antwerpen gebruikt maar daar hadden ze een goede advocaat in het gebouw zitten.

Vandebos
Berichten: 16148

#11 , 8 jaar 8 maand geleden (29 mar 2010 17:10)

Franciscus schreef:Aan sniper, het werkt en is toegepast ... maar je moet wel zorgen dat het juridisch in orde is .... trouwens welke klacht ....van de klem = contactuele overeenkomst - tekst hangt uit aan ingang --
Alleen wat schade betreft - handelen als goed huisvader - zoals takelfirma's - neem desnoods wat foto's en zorg uiteraard dat je een goed advocaat hebt.
Systeem in Antwerpen gebruikt maar daar hadden ze een goede advocaat in het gebouw zitten.


ditto.

sniper
Berichten: 782
Locatie: meetkerke

#12 , 8 jaar 8 maand geleden (29 mar 2010 20:14)

Franciscus schreef:Alleen wat schade betreft - handelen als goed huisvader - zoals takelfirma's - neem desnoods wat foto's en zorg uiteraard dat je een goed advocaat hebt.
.
schade kan ook in tijd zijn
stel dat die persoon dringend weg wil/moet en u heeft hem als burger een wielklem aangedaan
dat is ongeveer hetzelfde als vrijheidsberoving
beter een slechte dag op zee,

dan een goede dag op het werk

Vandebos
Berichten: 16148

#13 , 8 jaar 8 maand geleden (29 mar 2010 21:58)

Benenwagen... Denk dat je vrijheidsberoving hier wel extreem ruim interpreteert. Heb je vonnissen van deze aard?

sniper
Berichten: 782
Locatie: meetkerke

#14 , 8 jaar 8 maand geleden (30 mar 2010 12:23)

het is al een tijd geleden en ik weet niet meer waar
iemand die een poort gesloten had van een parking omdat er een auto stond die vreemd was aan die parking
die heeft een schadevergoeding betaald omdat de wagen gedurende een aantal uren niet gebruikt kon worden (er was geen schade)
beter een slechte dag op zee,

dan een goede dag op het werk

cindyp
Berichten: 38

#15 , 7 jaar 7 maand geleden (04 mei 2011 11:37)

En wanneer je de wildparkeerder blokkeert door je eigen wagen ervoor te plaatsen? Kan men dan ook schadevergoeding opeisen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Andere”