Afstand van verhaal in huurcontract

MySonnie
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

Afstand van verhaal in huurcontract

#1 , 1 jaar 2 weken geleden (08 mar 2018 13:43)

In het huurcontract betaal ik maandelijks 17 euro voor afstand van verhaal polis blok brandverzekering.

Nu vertelt verzekeraar mij dat ik zowel burgerlijke aansprakelijkheid als nog eens inboedelverzekering moet nemen om in orde te zijn tegenover alle partijen? Klopt dit wel? Betaal ik dan niet 2 keer verzekering voor mijn aansprakelijkheid?

Ik snap het niet zo goed 17*12 voor een appartementje te groote van 55m2 voor alleen verzekerd te zijn tegenover de verhuurder is wat veel vind ik.

Kan iemand mij aub informeren. Met dank.

Groet
Sonnie

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
basejumper
Berichten: 2985
Locatie: Diest

#2 , 1 jaar 2 weken geleden (08 mar 2018 19:15)

Beste

Afstand van verhaal betekent dat wat betreft het gebouw de blokpolis altijd zal tussenkomen, ook als de aansprakelijkheid bij u ligt.
De burgerlijke aansprakelijkheid gebouw dient u dus niet te verzekeren.
Wat betreft de inboedel : die is uw eigendom en moet u natuurlijk apart verzekeren. Die is niet verzekerd in de blokpolis. Voor geen enkel eigenaar of huurder trouwens. De blokpolis verzekert enkel het gebouw.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

MySonnie
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 2 weken geleden (09 mar 2018 06:35)

Dus dat is enkel voor het gebouw en niet voor de inboedel van andere huurders?

Maw ik moet een polis afsluiten waar ik verzekerd ben voor eigen inhoud en inhoud van derde in het gebouw?

Reclame

mava105
Berichten: 16993
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#4 , 1 jaar 2 weken geleden (09 mar 2018 08:55)

Ik denk dat andere huurders en/of bewoners hun in boedel zelf moeten verzekeren. Jij hoeft dat niet te doen. Enkel uw eigen inboedel moet je verzekeren. Als een andere huurder dat niet doet heeft hij pech in geval van ramp, en zal geen vergoeding ontvangen.

MySonnie
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 2 weken geleden (09 mar 2018 10:35)

Ja maar dat is als ze zelf in fout zijn?

Dus ik ben verzekerd als iemand een fout tegenover mij begaat maar ben ik ook verzekerd als ik tegenover hen een fout bega?
Bij de eerste gaat mijn verzekering het behalen bij de tegenpartij en bij het tweede dan? Als ik in fout ben gegaan tegenover hen ben ik toch niet verzekerd en kunnen ze dat dan toch verhalen bij mij?

Begrijp het niet zo goed. :/ Ik ga binnenkort huren in een app daarom dat het vraagtekens werpt.

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 jaar 2 weken geleden (09 mar 2018 11:38)

Ik denk dat andere huurders en/of bewoners hun in boedel zelf moeten verzekeren. Jij hoeft dat niet te doen. Enkel uw eigen inboedel moet je verzekeren. Als een andere huurder dat niet doet heeft hij pech in geval van ramp, en zal geen vergoeding ontvangen.
Zoals de TS terecht vraagt: maar wat als de inboedel van de andere huurders beschadigd wordt door de schuld van de TS? Stel dat hij zijn badkamerkraan laat openstaan en zo het appartement onder hem + de inboedel beschadigd? Schade aan het appartement zal door de blokpolis betaald worden, maar wat met de schade aan de inboedel van de onderbuur? Schade is veroorzaakt door de TS, dus hij moet dit vergoeden. Ik denk niet dat de blokpolis ook dat dekt... We kennen uiteraard de details niet, dus dit zou de TS best zelf eens nalezen in de polis.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

MySonnie
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

#7 , 1 jaar 2 weken geleden (09 mar 2018 13:33)

Hieronder de details.

Gebouw
Brand en andere vezekeringen
Waterschade en schade door stookolie
Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
Glasbreuk
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw
Natuurrampen - Baloise
Rechtsbijstand
Gebouw
Rechtsbiistand
760.080,65
1.006,85
18,31
Alle bedragen worden vermeld in euro. Jaarpremies zijn inclusief wettelijke taksen en onder vooóehoud van
tariefrrijziging of indexatie.
Gebouw
De bovenvermelde waarborgen worden vezekerd overeenkomstig de modaliteiten die u terugvindt in de
Algemene Voonpaarden:
r 0096-8074A0000.03-0 101201 6 - Administratieve Bepalingen
o 0096-203780000.08-01012017 - Woning Select
. 0463-0989R0000.02-01062015 - Rechtsbijstand
U vindt de Algemene Voonvaarden op www.baloise.be/algemenevoorwaarden of u vraagt ernaar bij uw
bemiddelaar.
De verzekering Woning Select van Baloise lnsurance is een veilige keuze voor uw woning. Surf naar
www.baloise.be voor meer inÍormatie of vraag ernaar bij uw bemiddelaar,
SPECIALE OPMERKING
ABEX 754
De maatschappij neemt er nota van de het risico uit '13 appartementen bestaat en vier garages.
Afstand van verhaal
De aÍstand van verhaal is enkel van toepassing voor de appartementen met nummer
305+307+308+309+31 0+3 1 2A.
Blz. 3 van 4
VERKLARINGEN
§"B,S"l.gise
Datum opmaak :221031201710:04 Polisnummer :
AFSTAND VAN VERHAAL
De bijpremie voor aÍstand van verhaal voor de 6 appartementen bedraagt 106,15 EUR (ABEX 754) in totaal.
De afstand van verhaal per appartement kost 17,69 EUR (ABEX 754).
Waaryoor gebruikt u het gebouw?
- U hebt ons laten weten dat het gebouw een privé woning is.
- Als wij de premie voor uw polis berekenen, houden wij hier rekening mee.
- Gaat u het gebouw voor iets anders gebruiken? Dan moet u dat aan ons laten weten. Wij passen dan
uw polis aan.
U hebt het gebouw verzekerd in eerste risico
U hebt het gebouw vezekerd in eerste risico.
- Hebt u schade aan het gebouw en is het verzekerde bedrag van het gebouw te laag'/ En is het bedrag
van de schade lager dan het vezekerde bedrag? Dan betalen wij het hele bedrag van de schade.
- ls het bedrag van de schade hoger dan het verzekerde bedrag? Dan betalen wij niet meer dan het
vezekerde bedrag.
Let op.
- ln een aantal situaties betalen wij niet het heÍe bedrag van de schade. Welke situaties dat zijn, leest u
in de Algemene Voonvaarden.
- Wij verminderen het bedrag dat wij betalen met het bedrag van uw eigen risico. ln de Algemene
Voorwaarden leest u wat het bedrag van uw eigen risico is. Hebt u een ander bedrag met ons
afgesproken? Dan vindt u het bedrag van uw eigen risico in deze Bijzondere Voorwaarden.
Wij vragen het bedrag van de schade niet terug van de huurder of gebruiker
Wij vezekeren de eigenaar van het gebouw. En de huurder of gebruiker van het gebouw vezekeren wij niet.
ls er schade aan het gebouw en is de huurder of gebruiker hiervoor aansprakelijk? Dan vragen wij het bedrag
dat wij aan de eigenaar betalen voor de schade, niet terug van de huurder of gebruiker.
Let op. Er zijn twee uitzonderingen.
- Heeft de huurder of de gebruiker de schade met opzet veroorzaaK? Dan vragen wij het bedrag wél
terug van de huurder of gebruiker.
- Heeft de huurder of gebruiker toch een verzekering die betaalt voor de schade? Dan vragen wij het
bedrag terug van de veaekeraar van de huurder ofgebruiker.
Verminderd commissiepercentage
De commissie is het bedrag dat de persoon krijgt bij wie u de verzekering neemt. Uw makeiaar heeft de
commissie verlaagd. Daardoor betaalt u een lagere premie.
Verandert u van makelaar, dan verliest u de verlaging van de premie.
Verplichte mededelingen
ln onderstaande tekst verstaan wij onder'u' de verzekeringnemer.
o U verklaart dat u alle gegevens waarvan u redelijkerwijs kunt aannemen dat zijbil onze beoordeling van
het risico nodig of nuttig kunnen zijn, nauwkeurig hebt vermeld op dit document. U verbindt zich ertoe
ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen aan deze gegevens.
Door betaling van de premie bevestigt u de juistheid van de verstrekte gegevens en aanvaardt u tevens
de Algemene en Bijzondere Voorwaarden evenals de Administratieve bepalingen van uw polis.
Blz. 4 van 4
Datum opmaak :2210312017 1O:04 Polisnummer :
Baloise lnsurance veruverkt de persoonsgegevens in het kader van risicobeoordeling, beheer van
polissen en schadegevallen en voor commerciële doeleinden. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt
binnen bedrijven van de Baloise Group.
U kunt deze gegevens conÍorm de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssÍeer steeds
opvragen en laten verbeteren bij het Secretariaat-Generaal (privacy@baloise.be).
Wenst u geen commerciële informatie te ontvangen, dan moet u dit melden.
U geeft ons uitdrukkelijk toestemming om uw gezondheidsgegevens en gerechtelijke gegevens te
verwerken voor het beheer van polissen en schadegevallen. Alle verworven persoonsgegevens kunnen
wij ook gebruiken in het kader van fraudebestrijding.
U stemt er verder mee in dat de persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van ons polis- en
schadebeheer doorgegeven kunnen worden aan onze herverzekeraar of aan derden waarmee wij
contractueel verbonden zijn, enkel als ze relevant zijn voor de beoordeling van het risico en het beheer
van polissen en/of schadegevallen.
U verbindt zich ertoe uw arts alle geneeskundige verklaringen te vragen die nodig zijn voor het afsluiten
of het uitvoeren van de polis. U geeft bovendien uitdrukkelijk opdracht aan de arts die uw overlijden
vaststelt, om een verklaring over uw doodsoozaak afte geven aan onze raadgevende geneesheer.

MySonnie
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

#8 , 1 jaar 1 week geleden (12 mar 2018 17:27)

De kwestie is nog altijd onduidelijk volgens de verhuurder moet ik geen extra verzekering nemen om ook de inboedel van de buren te verzekeren moest ik in fout zijn. Omdat afstand van verhaal de verantwoordelijke van het gebouw (de huurder), mij daarvan vrijwaard volgens de verhuurder.

basejumper
Berichten: 2985
Locatie: Diest

#9 , 1 jaar 1 week geleden (12 mar 2018 21:29)

Beste

Dat klopt. De blokpolis verzekert u ook als huurder voor uw aansprakelijkheid ten aanzien van derden. De afstand van verhaal zorgt er voor dat u niet aangesproken wordt maar de eigenaar. Zijn verzekering heeft dat contractueel overgenomen en ontvangt daar een bijpremie voor. Ingeval van schade - gedekt door de woningverzekering - zal deze dus altijd tussenkomen.
Neemt niet weg dat u best ook een familiale kan nemen om uw persoonlijke aansprakelijkheid in te dekken voor aansprakelijkheid buiten de blokpolis.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#10 , 1 jaar 1 week geleden (12 mar 2018 22:29)

Neemt niet weg dat u best ook een familiale kan nemen
... inclusief rechtsbijstand.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

MySonnie
Topic Starter
Berichten: 38
Juridisch actief: Nee

#11 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 09:45)

Ik ben alleenstaande. Is het nuttig om Fam. te nemen. Ik ben een uber voorzichtig persoon en in 20 jaar nog niets meegemaakt. Is het dan wel zo nuttig elk jaar te betalen en dan fra. te betalen? Ik heb nu 20 jaar betaald zonder iets voor te hebben gehad.

Als er afstand van verhaal is dan is het toch voorbij dat het op mij verhaald kan worden zoals ik hoor?

mava105
Berichten: 16993
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#12 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 11:07)

En wat doe je als je bvb in een winkel of op straat iemand anders per ongeluk ten val brengt , en die persoon blijft levenslang gehandicapt? wegen die paar € per jaar daar tegenop?

bosprocureur
Berichten: 3629

#13 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 11:19)

En wat doe je als je bvb in een winkel of op straat iemand anders per ongeluk ten val brengt , en die persoon blijft levenslang gehandicapt? wegen die paar € per jaar daar tegenop?
...... Of omgekeerd, als jij zelf het slachtoffer bent van bovenstaande ? Dan zal een goede rechtsbijstandsverzekering u ook bijstaan om de nodige schadevergoedingen te krijgen.

artemis
Berichten: 2991

#14 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 11:22)

Ik ben alleenstaande. Is het nuttig om Fam. te nemen. Ik ben een uber voorzichtig persoon en in 20 jaar nog niets meegemaakt. Is het dan wel zo nuttig elk jaar te betalen en dan fra. te betalen? Ik heb nu 20 jaar betaald zonder iets voor te hebben gehad.

?
Je hoeft maar 1x iets voor te hebben en dat kan veel meer kosten dan levenslang de premie te betalen.
Neem er zekere de rechtsbijstand bij. Die kan ook optreden wanneer je zelf slachtoffer bent.
Bv Moeder was gevallen op de tram met een fractuur tot gevolg. Haar rechtsbijstand familiale heeft het opgenomen tegen De Lijn en dat heeft haar veel geld en ook moeite bespaard.
Er zijn zoveel mogelijkheden..

j.demoor
Berichten: 10362

#15 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 12:14)

‘Als eigenaar heb je een brandverzekering. Deze brandverzekering kan zich keren tegen de huurder indien die aansprakelijk is voor een schadegeval. De optie afstand van verhaal zal ervoor zorgen dat de verzekeraar zich niet tegen de huurder zal keren om de schade te verhalen op hem.‘ Daartoe omvat de huurovereenkomst maandelijks een kleine meerhuur.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Terug naar “Burgerlijke Aansprakelijkheid”