Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Angelique1
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

Schade aan wagen

#1 , 1 jaar 8 maand geleden (08 feb 2017 12:28)

Hallo

Ik zit met de volgende vervelende situatie in mijn maag:
Een aantal maanden geleden reed ik uit de ondergrondse parkeergarage van mijn appartement.
Bij het omhoog rijden voel ik ineens een enorme klap en zie ik dus dat ik met mijn wagen in een gat ben gereden (open put--het putdeksel lag er niet meer op) Het wiel van mijn wagen zat volledig in de put dus onmogelijk eruit te raken.
Verschillende buren kwamen me vertellen dat onze buurman- waar ik overigens altijd een goed contact mee had- de dag ervoor bezig was met een pomp in de put. Hij werkt in samenspraak met de syndicus van het gebouw maar naar mijn weten niet ingeschreven, niet in dienstverband.
Ik heb onmiddellijk de syndicus gebeld die niet opnam en ingesproken dat hij me dringend moest terugbellen wegens een acuut probleem.
Takeldienst gebeld, verzekering gebeld-verhaal gedaan; wagen moeten laten uitlijnen en herstellen; kortom prijskaartje van +/- 900€

Mijn verzekering vraagt uiteraard hoe dit voorgevallen is en ik vertel wat de buren me vertellen; namelijk dat mijnheer X werkte aan een putdeksel, dat hij vaker klusjes doet maar dat ik het zelf niet gezien heb. Ik ben zelf niet op mijnheer X afgestapt omdat ik bang was voor ontkenning/discussie enz...
Aangezien de syndicus me niet terug contacteerde en de verzekering alles direct in gang gezet heeft werd mijnheer X 4 keer aangeschreven door de verzekering.
Omdat daar geen reactie op kwam vroeg de verzekering mij om klacht neer te leggen lastens mijnheer X
Dit zie ik niet zitten, aangezien zowel hij als ik ons best doen om het gebouw goed te onderhouden.
En ik weet zeker dat dit een vergetelheid was.
Ik contacteer daarop de syndicus nogmaals; deze keer wel reactie-- die mij vraagt om niet in te gaan op het verzoek om klacht in te dienen omdat hij mijnheer X contacteerde en ook weet dat mijnheer X erg verveeld zit met de zaak van het putdeksel. En de syndicus zei dat hij het wel jammer zou vinden voor iedereen als mijnheer X de klusjes zou opgeven door dit voorval. Ik heb toen gezegd dat ik hem niks persoonlijk kwalijk neem en dat ik hoopte dat er snel een uitkomst zou komen.
De syndicus heeft een poging gedaan heeft om de schade te recupereren via de blokpolis, zonder succes; zij weigeren tussen te komen omdat mijnheer X zijn naam werd vermeld in het dossier. De syndicus vroeg uitdrukkelijk om zijn naam niet te vermelden maar mijn verzekering maakte het dossier zo over.
De familiale verzekering van mijnheer X komt ook niet tussen omdat de werken niet in privé sfeer gebeurden.

Resultaat; de syndicus maakt zonet een bericht over;
" Mijnheer X en ik zitten hiermee verveeld. omdat de werken door mijnheer X ter goeder trouw worden uitgevoerd. En iedereen daarmee gediend is, ook mevrouw... ik vind hier een gedeelde verantwoordelijkheid toch minstens op zijn plaats, zowel voor het ongeval zelf als voor de gedane aangifte die niet aanvaard werd. Mogelijks kan er tot een compromis gekomen worden, u zal begrijpen dat een dagvaarding lastens Dhr X zeker niet de juiste weg is om verder te gaan in een goede verstandhouding"

Waarop mijn verzekeraar: "Wij twijfelen er niet aan dat de werken ter goeder trouw zijn uitgevoerd. Maar de feiten spreken voor zich dat er schade is opgelopen door een putdeksel wat niet teruggelegd werd. Vergeten is menselijk. Maar verantwoordelijkheid opnemen ook. Nu is het enkel materiële schade. Wat als er iemand was ingevallen en lichamelijke schade had? Wie ging dat betalen? Enige medewerking van mijnheer X zou toch aangewezen geweest zijn in dit dossier. Wij hebben hem tot 4 x aangeschreven en kregen geen reactie.
U kent het bedrag van de schade "

De volgende stap gaat zijn dat mijn verzekering gaat vragen klacht in te dienen tegen mijn buurman.
Ik zie het niet zitten aangezien hij het niet met slechte bedoelingen deed. Ik wil met niemand problemen. Zelf opdraaien voor de schade vind ik ook geen optie. :roll:

Wat is jullie mening/idee hierover?

Alvast bedankt voor een reactie
MVG

LeenW
Berichten: 7465

#2 , 1 jaar 8 maand geleden (08 feb 2017 12:32)

Tja, u moet een keuze maken, of X draait ervoor op, of u draait er zelf voor op. De verzekeringen gaan dit echt niet uit eigen zak terugbetalen.

Angelique1
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 8 maand geleden (08 feb 2017 12:59)

Inderdaad, in principe is het simpel :en het één of het ander.
maar het is wat een emotionele kwestie en "hart tegen hard"
Hou ik niet van.
Ik vraag me gewoon af of ik wettelijk/moreel gezien fout ben om hem hiervoor verantwoordelijk te stellen.
Bedankt om te lezen/reageren

Reclame

mjers
Berichten: 1792

#4 , 1 jaar 8 maand geleden (08 feb 2017 14:03)

Zowel wettelijk als moreel volg ik het standpunt van uw verzekering.

Wie het potje breekt moet het potje betalen.

Wettelijk:

de onrechtmatige daad

"""""
Art. 1382 BW. Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.
Art. 1383 BW. Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.
Art. 1384 BW. Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft.
De vader en de moeder zijn aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen.
De meesters en zij die anderen aanstellen, voor de schade door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben.
De onderwijzers en de ambachtslieden, voor de schade door hun leerlingen en leerjongens veroorzaakt gedurende de tijd dat deze onder hun toezicht staan.
De hierboven geregelde aansprakelijkheid houdt op, indien de ouders, onderwijzers en ambachtslieden bewijzen dat zij de daad welke tot die aansprakelijkheid aanleiding geeft, niet hebben kunnen beletten.
Art. 1385 BW. De eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, is aansprakelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was.
Art. 1386 BW. De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting ervan veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan een gebrek in de bouw.
""""

In uw geval is artikel 1383 BW van toepassing.Aan de andere kant snap ik uw moreel probleem... Maar...

Mijnheer X contacteert u niet
Mijnheer X negeert iedere aangetekend schrijven van uw verzekering.
Niet enkel wil hij niet betalen maar hij stelt dan ook nog eens voor om de kosten te delen (zie uw mail van de syndicus)
Bovenstaande is een bewijs van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin, hetgeen uw verzekering 100% correct op insinueert.

Dit laatste vind ik gewoon frapant. Door zijn nalatigheid zou u financieel verlies leiden? Snap je hoe oneerlijk dit is?


Wie schade doet aan ander zal die moeten vergoeden. En naar mijn mening zou dit volledig vrijwillig moeten gebeuren. Het is aan Mijnheer X om u te contacteren om af te spreken hoe hij die schade zal vergoeden.
Dit is de enige verantwoordelijke manier. Als mijnheer X de goede relatie wil bewaren dan is het maar netjes om uw kosten te vergoeden.
Mijnheer X neemt zijn verantwoordelijkheid niet op, dus is een dagvaardiging op zijn plaats.


Het is aan u om uw hart hard te maken, of u zal zelf moeten betalen. De kosten delen slaat nergens op en is bekeken uit het egocentrische standpunt van de syndicus die enkel de goede vrede wil bewaren. Maar dit kan niet ten koste gaan van u of gelijk welke andere bewoner...

Wie zwak is krijgt slaag... Als u niet durft op te komen voor uw rechten dan gaan de mensen over u heen lopen.

Angelique1
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 8 maand geleden (08 feb 2017 14:36)

Beste
Ik ben ook van het principe van potje breken potje betalen, en heb me al vaker afgevraagd wat ik in zijn plaats gedaan zou hebben.
En inderdaad, dan is het antwoord dat ik zou gaan aanbellen, me excuseren en praten over hoe ik de geleden schade kan vergoeden.
Voor andere dingen (ivm het gebouw, of een vraag tot overeenkomst ivm parking) wist hij wel mijn deurbel te vinden.
Jammer genoeg heb ik hem sinds het voorval niet meer gezien.
Ik moet inderdaad de feiten (wettelijk en moreel) duidelijk onder ogen zien.
Uw laatste opmerking is terecht.

Bedankt voor uw reactie en bevestiging

Milo72
Berichten: 848

#6 , 1 jaar 8 maand geleden (08 feb 2017 14:44)

U zou kunnen denken / aanvoelen dat uw standpunt - de buurman moet opdraaien voor een fout die hij ongewild, onbewust en tijdens het "verrichten van een goeie daad" gemaakt heeft - de goede verstandhouding in gevaar brengt.

Daarentegen zou ik het eerder zien dat het standpunt van uw buurman - U moet zelf opdraaien voor een fout die HIJ maakte - de énige oorzaak van de slechte(re) verstandhouding is.

Daarnaast is buurman niet enkel "vergeetachtig" geweest door het putdeksel niet terug te leggen, hij is ook nalatig geweest door een putdeksel te verwijderen zonder dit afdoende te signaliseren en beveiligen. Had hij dat wel gedaan, had u de open put opgemerkt en was het schadegeval niet gebeurd.

U hebt, wettelijk en moreel, alle recht en reden om uw verzekering groen licht te geven verdere stappen te zetten.
Ik ben geen jurist - mijn posts zijn dus enkel gebaseerd op mijn eigen mening en gezond verstand

TomVDJ
Berichten: 10232
Juridisch actief: Nee

#7 , 1 jaar 8 maand geleden (08 feb 2017 15:03)

Ik sluit me hier volledig bij aan: het is niet omdat de werken met de beste bedoelingen gebeurden, dat iedereen die hier schade door oploopt, daar dan maar zelf moet voor opdraaien. Naar mijn mening zou de syndicus hier de schade moeten betalen, aangezien de buurman in opdracht van de syndicus handelde. Maar de syndicus trekt er dus ook zijn handen van af, blijkbaar.

Ik zou dus inderdaad klacht indienen tegen de buurman, zodat de verzekering u uitbetaald. Het is dan aan de buurman om te proberen die kosten op zijn beurt op de syndicus te verhalen, aangezien hij in zijn opdracht handelde, maar dit laatste maakt uiteraard uw zaak niet.

Ik zou me hier niet te schuldig over voelen, eerlijk gezegd. Als je te braaf bent, kom je nergens in deze wereld. U hebt alle recht om uw schade vergoed te zien... Het argument van gedeelde verantwoordelijkheid, houdt geen steek. Een ontbrekend putdeksel in een ondergrondse garage is in veel gevallen zo goed als niet te zien...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

asperger
Berichten: 4836
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#8 , 1 jaar 8 maand geleden (08 feb 2017 15:16)

Verkeerd aangepakt.
TS had zich moeten richten tot de VME aangezien het een "gebrek" aan de gemene delen van het gebouw was waardoor hij/zij schade heeft geleden.
Vervolgens zou het een zaak geweest zijn van de VME (of eventueel van haar verzekering indien gedekt) om de oorspronkelijke veroorzaker al of niet verantwoordelijk te stellen. Slechte syndicus, heeft de logische, juridische keten van aansprakelijkheden niet gevolgd!
Blijkbaar aanvaardt hij ook zwartwerk. Even dreigen met aangifte aan de fiscus, kan tot enige "soepelheid" tot schadevergoeding zijnerzijds leiden.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Angelique1
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#9 , 1 jaar 8 maand geleden (08 feb 2017 18:29)

Ik heb de reacties met de nodige aandacht gelezen.
Het heeft me toch wel geholpen om gewoon "de feiten" te zien en de knoop in mijn maag (schuldgevoel) enigszins de kop in te drukken.
En dat zal helpen bij het verdere verloop/correcte afhandeling.
Van harte bedankt voor jullie reacties.

Angelique1
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#10 , 1 jaar 7 maand geleden (01 mar 2017 08:44)

Blijkbaar ben ik nog niet klaar hiermee. Er werd wat heen en weer gecommuniceerd per mail tussen verzekering en syndicus. Het komt erop neer dat hij een 50/50 regeling wil. Zoniet, komt er een vergadering. Ik voel me onder druk gezet ( straks ook op die vergadering )
Hier kunnen jullie de mail van onze syndicus lezen;
Ik denk dat mijn vorige e-mail alles heeft samengevat, ik wil geen kat en muisspelletje starten, maar enkel bemiddelen om tot een compromis te komen.
Als ik van in het begin er bij was betrokken dan kan ik u garanderen dat alles al lang in orde zou geweest zijn, echter ben ik pas bericht in de loop van november/oktober, ( *DE DAG ZELF WERD ER GEBELD EN INGESPROKEN MAAR IK KON HEM NIET BEREIKEN EN DAARNA HEB IK HET OVERGELATEN AAN DE VERZEKERING). en werd dan ook nog eens de aangifte verkeerd gedaan bij de blokpolis door eigen toedoen…
 
Bedoeling is om deze kosten ten laste van de VME te gaan nemen, niet omdat X in opdracht van de VME de werken heeft uitgevoerd zoals u suggereert, maar wel omdat iedereen zijn inspanningen voor de blok waardeert en respecteert en zeker niet zou wensen dat hij opdraait voor deze kosten aangezien hij het gebouw al veel geld heeft bespaard. Hij is nog steeds van mening dat het putdeksel wel toe lag, Agelique is immers niet de enige persoon die is uitgereden die dag, maar mogelijks niet goed waardoor het is omgeklonken. Dat zou de verantwoordelijkheid zijn van BA gebouw, maar hoe die aangifte is gebeurd is dit nu geen mogelijkheid meer. ( *HIJ VERWIJST HIER NAAR HET FEIT DAT X ZIJN NAAM WERD GENOEMD IN HET DOSSIER EN DAARDOOR TREKT DE BA BLOK VERZEKERING ZICH TERUG )
 
U bekijkt dit verzekeringstechnisch vanop een zekere afstand, dat begrijp ik, maar gezien de goede verstandhouding in het gebouw en de inspanningen die X reeds heeft gedaan zou ik toch willen dat u dit bespreekt met Angelique en aan haar vraagt of ze tot een compromis wil komen.

* Het voorstel is nu dat ik 450 € mee betaal in de kosten. Echter als ik hiermee niet akkoord ga zal hij de VME laten beslissen. Is dit wel de juiste weg ? Moeten deze mensen hier nu mee voor opdraaien ? X Is een van de eigenaars en zijn dochter ook.

Milo72
Berichten: 848

#11 , 1 jaar 7 maand geleden (01 mar 2017 09:44)

Eerste punt is en blijft: u deed niks verkeerd (ook niet tegenover de verzekering: u hebt de feiten overgemaakt zoals die bij u bekend waren !!), en het is dan ook maar logisch dat u NIET opdraait voor (een deel van) de kosten. De buurman X is verantwoordelijk voor de schade, en dient hiervoor op te draaien.

De enige manier om de blokpolis van het gebouw te laten de schade betalen, is door te LIEGEN (en eigenlijk is dit wat de syndicus had willen doen). Van zodra de BA Blok verzekering op de hoogte was dat de werken uitgevoerd werden door X, trok deze zich (compleet terecht !!) terug. U hebt inderdaad door (correct) aangifte te doen bij uw verzekering, ervoor gezorgd dat de syndicus dit niet door "foefelen" onder de BA verzekering van het gebouw kon krijgen.

Als de VME in een aparte vergadering wil beslissen om, omwille van al het goeie wat X al gedaan heeft, deze kosten te dragen, dan kan dit. En daar kan u, samen met alle andere eigenaars, mee over beslissen.

Hou in gedachten dat er twee, en slechts twee oorzaken zijn aan de situatie:
- de buurman die een fout maakt door dit putdeksel niet (of niet goed) terug te leggen
- de VME / syndicus / X die werken laten uitvoeren op een manier die blijkbaar het daglicht niet mag zien
Ik ben geen jurist - mijn posts zijn dus enkel gebaseerd op mijn eigen mening en gezond verstand

TomVDJ
Berichten: 10232
Juridisch actief: Nee

#12 , 1 jaar 7 maand geleden (02 mar 2017 11:45)

Angelique1 schreef:Als ik van in het begin er bij was betrokken dan kan ik u garanderen dat alles al lang in orde zou geweest zijn.
Flauw excuus. Hij kan het evengoed nu nog steeds in orde brengen.
Angelique1 schreef:Bedoeling is om deze kosten ten laste van de VME te gaan nemen, niet omdat X in opdracht van de VME de werken heeft uitgevoerd zoals u suggereert, maar wel omdat iedereen zijn inspanningen voor de blok waardeert en respecteert en zeker niet zou wensen dat hij opdraait voor deze kosten aangezien hij het gebouw al veel geld heeft bespaard.
Tja, da's dan hoe de syndicus het wil oplossen, maar dat maakt uw zaak niet. U hebt geen fout gemaakt en dient volledig vergoed te worden.
Angelique1 schreef: Hij is nog steeds van mening dat het putdeksel wel toe lag, Agelique is immers niet de enige persoon die is uitgereden die dag, maar mogelijks niet goed waardoor het is omgeklonken. Dat zou de verantwoordelijkheid zijn van BA gebouw, maar hoe die aangifte is gebeurd is dit nu geen mogelijkheid meer. ( *HIJ VERWIJST HIER NAAR HET FEIT DAT X ZIJN NAAM WERD GENOEMD IN HET DOSSIER EN DAARDOOR TREKT DE BA BLOK VERZEKERING ZICH TERUG )
Tja, da's dan het gevolg van X te laten werken aan het gebouw. Dit is dan de syndicus en X hun verantwoordelijkheid.
 
Angelique1 schreef:U bekijkt dit verzekeringstechnisch vanop een zekere afstand
Neen, uw verzekering bekijkt het correct. Heeft niets met "verzekeringtechnisch" te maken.
Angelique1 schreef:, dat begrijp ik, maar gezien de goede verstandhouding in het gebouw en de inspanningen die X reeds heeft gedaan zou ik toch willen dat u dit bespreekt met Angelique en aan haar vraagt of ze tot een compromis wil komen.
Als de syndicus dit in der minne wil regelen, dat hij dan de volledige schade betaalt. Ik zie niet in waarom u voor een deel van de schade moet opdraaien, enkel om "de goede vrede" te bewaren. Zoals reeds hierboven gezegd: wat indien er iemand in die put zou gevallen zijn, met alle gevolgen vandien? Zou het dan ook in der minne opgelost worden? Ik vrees van niet.
Angelique1 schreef:* Het voorstel is nu dat ik 450 € mee betaal in de kosten. Echter als ik hiermee niet akkoord ga zal hij de VME laten beslissen. Is dit wel de juiste weg ? Moeten deze mensen hier nu mee voor opdraaien ? X Is een van de eigenaars en zijn dochter ook.
Tja, als de syndicus de VME wil laten beslissen om hier een minnelijke schikking voor te treffen, is dat zijn zaak. Als de VME akkoord gaat om u volledig te vergoeden, why not. Als zij niet akkoord gaan, zit de syndicus en / of X met een probleem...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Angelique1
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#13 , 1 jaar 7 maand geleden (03 mar 2017 09:09)

Wederom hartelijk dank voor de reacties!
Ik heb aan de hand van bovenstaande argumentatie een mail opgemaakt/verzonden en mijn standpunt duidelijk gemaakt. Nu weer even afwachten. Geduld is een schone deugd.

Mvg

TomVDJ
Berichten: 10232
Juridisch actief: Nee

#14 , 1 jaar 7 maand geleden (03 mar 2017 14:45)

Wat is het standpunt van uw verzekering, als ik vragen mag? Gaan zij ook van het standpunt uit dat u 100% moet vergoed worden voor de schade? In dat geval zou ik de communicatie overlaten aan de verzekering, om eerlijk te zijn. Als het dan niet opgelost raakt, zou ik beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering indien deze aanwezig is.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Angelique1
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#15 , 1 jaar 7 maand geleden (04 mar 2017 01:29)

Beste

Mijn verzekering adviseerde; klacht indienen. Hun standpunt is dat het volledige bedrag gevorderd moet worden. Dat kan via de rechtsbijstand. Ik hield het klacht indienen echter wat tegen omdat ik dacht dat er wel iets geregeld kon worden zonder hem te moeten dagvaarden. Echter vandaag heb ik de syndicus ( nogal scherp en boos voor mijn doen ) laten weten wat ik vond van zijn 50/50 voorstel.
Waarop hij zich fel verdedigt en zegt dat X volgens hem kop van jut is omdat wij ( hij blijft het herhalen ) een foute aangifte deden door X zijn naam te vermelden. Hij zegt nu wel dat hij zeker niet handelde in zijn opdracht of die van de VME. ( was voorheen geen duidelijkheid over)
En dat ik mij dus moet wenden tot X. En dat de VME die plaatsvindt in December zal beslissen of zij X willen vergoeden voor het schadebedrag als hij het tegen dan al betaald heeft.

U heeft gelijk. Gewoon de verzekering laten communiceren en hun advies opvolgen is het beste.. Had ik meteen klacht ingediend nadat duidelijk werd dat X niet reageerde op aangetekende brieven van de verzekering dan was het misschien al voorbij geweest. En had ik mij veel buikpijn en tijd bespaart. Maar een klacht is/ was het laatste wat ik wou doen. Ik hoopte dat ik alsnog vrijwillig vergoed zou worden..

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Burgerlijke Aansprakelijkheid”