Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Amelietje
Topic Starter
Berichten: 39
Juridisch actief: Nee

Betwisitng aansprakelijkheid treinreiziger-treinbegeleidster

#1 , 1 jaar 9 maand geleden (04 jan 2017 12:42)

Geachte,

In mijn hoedanigheid als treinbegeleidster werd ik op 15/11/2016 slachtoffer van slagen en verwondingen. Nou ja, "slagen en verwondingen" en de bijhorende aansprakelijkheid, daar draait de discussie net om.

Feit is dat de reiziger kwam aangelopen toen het vertreksein al gedraaid was, en de trein op ieder moment kon aanzetten. Op de aankondigingsborden stond dan ook al klaar en duidelijk "NIET MEER INSTAPPEN!" genoteerd en ook ik zelf heb duidelijk teken gedaan dat het niet mocht. Stond zoals onze reglementering het beschrijft, in mijn laatste open deur, met armen en benen gespreid (zodat de boodschap dat je niet meer moet instappen ook duidelijk zou zijn) aan het wachten tot de trein aanzet om deze te sluiten. Hoewel ik ook nog eens "neen, neen, neen!" riep toen ik hem dichterbij zag komen, veegde meneer hier vierkant zijn voeten aan en liep hij recht tegen mijn arm aan zodat ik op mijn rug in de trein ben gevallen. Twee reizigers hebben mij toen moeten recht helpen en de trein was inmiddels al in beweging toen ik nog net met mijn sleutel de deur kon sluiten.

Gelukkig is zijn identiteit bekend, maar meneer betwist dat dit slagen en verwondingen zijn en al zeker het feit dat hij aansprakelijk zou zijn voor mijn 6 dagen werkonbekwaamheid die erop volgden. Volgens hem zijn dit geen slagen en verwondingen omdat hij niet de bedoeling had om mij een kwetsuur aan mijn rug te bezorgen, hij heeft me nl. idd niet geslagen of een duw gegeven. Verder stelt hij ook dat IK mijn kwetsuren volledig aan mezelf te danken heb, omdat het enkel de spoorwegwet is dat iemand verbiedt om nog in te stappen als de trein vertrekkensklaar is en het vertreksein reeds gegeven is, maar de strafwet niemand verbiedt om zijn trein te willen halen. Het was dus maar aan mij om opzij te gaan als ik hem zag aanlopen, i.p.v. dat hij zou moeten stoppen, aangezien ik niet bevoegd ben om mensen de weg te versperren;

Dit kan toch ECHT niet waar zijn?! Naast de werkonbekwaamheid die het spoor vergoed, heb ik ook in mijn privé heel wat schade geleden; Zo heb ik omwille van de helse rugpijnen mijn fitness en tennislessen gemist, waarvoor ik nochtans euro's heb moeten neertellen om ze bij te wonen. Ook de morele schade is er geweest. Zelfs al wil ik aannemen dat het geen vrijwillige slagen en verwondingen zijn, er bestaat toch ook zoiets als onopzettelijke slagen en verwondingen door onvoorzichtigheid? Mijn inziens getuigt het gewoon van ongeziene arrogantie om nu nog alles volledig op me af te willen schuiven, zeker wetende dat meneer blijkbaar nog een rechtenprofessor blijkt te zijn!!! :o

LeenW
Berichten: 7470

#2 , 1 jaar 9 maand geleden (04 jan 2017 12:49)

Vraag juridische steun van uw organisatie en de vakbonden, zoiets kunnen ze niet laten passeren. Zijn de getuigen bekend?

sloeberken
Berichten: 10301
Locatie: Erpe Mere

#3 , 1 jaar 9 maand geleden (04 jan 2017 12:56)

Wie u schade berokkend, vrijwillig of onvrijwillig moet deze schade vergoeden.
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.

Reclame

Lanox
Berichten: 3165
Juridisch actief: Nee

#4 , 1 jaar 9 maand geleden (04 jan 2017 13:02)

sloeberken schreef:Wie u schade berokkend, vrijwillig of onvrijwillig moet deze schade vergoeden.

De vraag gaat net over de aansprakelijkheid.

Milo72
Berichten: 848

#5 , 1 jaar 9 maand geleden (04 jan 2017 15:16)

Dus als iemand met de armen gespreid op het voetpad zou staan, mag ik die persoon ondersteboven lopen, want hij heeft niet het recht om mij de doorgang te versperren ? En dat is zogezegd een rechtenprofessor ?

Wat me wel niet duidelijk is: hoe / waar / ... beweert de tegenpartij dit ? Is er al een rechtzaak (geweest) ? wie behartigt uw belangen (uw verzekering ? uzelf ? ...) ?
Ik ben geen jurist - mijn posts zijn dus enkel gebaseerd op mijn eigen mening en gezond verstand

Sirkii
Berichten: 2780

#6 , 1 jaar 9 maand geleden (04 jan 2017 15:57)

Ga zelf al zeker niet met de professor in discussie. Laat dit over aan de (door uw werkgever) aangestelde advocaat. 't Is tenslotte ook een arbeidsongeval.

Vuilbekkerij en grootspraak zijn intimidatietechnieken die vele advocaten hanteren. De opdracht van een advocaat is immers om zijn client te verdedigen en niet om de tegenpartij gelijk te geven.

TomVDJ
Berichten: 10241
Juridisch actief: Nee

#7 , 1 jaar 9 maand geleden (04 jan 2017 16:30)

Amelietje schreef:en liep hij recht tegen mijn arm aan zodat ik op mijn rug in de trein ben gevallen
Dat zijn vrijwillige slagen en verwondingen. Hij kon duidelijk zien dat je daar stond en is toch tegen u gelopen. Of dit in een trein, op een voetpad, op een plein of in een café is, speelt totaal geen rol. Het zijn slagen en verwondingen, en als getuigen kunnen bevestigen dat de "professor" u duidelijk zag staan, zijn het ook nog eens vrijwillige slagen en verwondingen.

Dit is trouwens een arbeidsongeval, zou ik zo denken. Krijg je geen steun van uw werkgever?
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Amelietje
Topic Starter
Berichten: 39
Juridisch actief: Nee

#8 , 1 jaar 9 maand geleden (04 jan 2017 21:19)

Hoi hoi,

Antwoord nu pas omdat ik net terug ben van het werk.

Wel, NMBS zal me de kosten waarschijnlijk wel vergoeden aangezien het idd om een arbeidsongeval gaat, maar weet niet of ze ook de schade zullen vergoeden die ik daardoor in mijn privéleven opgelopen heb? Bovendien is het niet altijd zo dat de spoorweg de dader dagvaart om de kosten terug te vorderen en zeker als het parket de zaak strafrechterlijk seponeert (weet hier nog steeds niets van, heb nochtans statuut van benadeelde persoon) blijft het meestal enkel bij terugbetaling van premies en wordt de dader in kwestie met rust gelaten. Hoewel ik wens te onderstrepen dat ik mijn werkgever op geen énkele manier wens zwart te maken, zorgt dit toch voor een héél wrang gevoel en daarom vroeg ik me net af of het wel nut heeft om ons professorke dan maar in eigen persoon alsnog te dagvaarden op burgerrechtelijk vlak? Net omdat ik volgens deze arrogante kloothommel blijkbaar zelf verantwoordelijk zou zijn voor mijn geleden schade...

Bart Vissers
Berichten: 1567
Juridisch actief: Nee

#9 , 1 jaar 9 maand geleden (05 jan 2017 00:19)

Als je jezelf als benadeelde partij registreert dan moet men je op de hoogte houden van verdere acties in het strafdossier. Bv. ook bij sepot.
Het is zeker van belang - als niet al je schade vergoed werd via de werkgever (zoals je aangeeft), om je burgerlijke partij te stellen. Als er een strafrechtelijk geding van zou komen, dan kan dat nog tijdens het geding.

Voor zover ik kan zien heeft het reglement van de NMBS geen normatief karakter. Gevolg zou zijn dat het om een (toetredings)overeenkomst tussen de NMBS en de reiziger gaat.

Enerzijds is er de contractuele relatie tussen de NMBS en de reiziger.
Anderzijds de buitencontractuele relatie tussen jezelf en de reiziger (jullie hebben onderling geen contract).
Dit is een vorm van passieve co-existentie waarbij het samenloopverbod niet van toepassing is. In mensentaal betekent dat dat de NMBS een schade-eis kan indienen op basis van contractuele aansprakelijkheid en jij zelf op basis van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de reiziger.

Voor de contractuele aansprakelijkheid ten opzichte van de NMBS (zijnde jouw werkgever): als schadevergoeding geldt dan in eerste instantie de contractuele voorwaarden en compensatieregeling. Voor contractuele aansprakelijkheid geldt enkel de te voorziene schade (maar wordt ruim ingevuld: enkel de schade moet voorzienbaar, niet de grootteorde van de schade).

Daarnaast is er de buitencontractuele aansprakelijkheid tussen de reiziger en jezelf (jij hebt geen contract met de reiziger).
De schade die niet door je werkgever vergoed werd, zou je hier kunnen trachten verhalen. Door je burgerlijke partij te stellen als er vervolgd zou worden, kan je die belangen verdedigen.
In het andere geval (of parallel) kan je zelf ook een burgerlijk geding opstarten, maar aangezien je hoofdschade via de werkgever gedekt is, heb je daar slechts een belang volgens grootte van de niet-vergoede schade, en dat zou wel eens te weinig kunnen zijn om de eigen kosten te dekken (advocaatkosten, gedingkosten als je toch niet zou winnen, voorschieten van de gedingkosten). Eenvoudiger is dus als er een strafgeding komt, ook al omdat dan het onderzoek en bewijsvoering rond de fout in eerste instantie gebeurt door de strafrechter.

Om voor schadevergoeding in aanmerking te komen, moet je aantonen (art. 1382 BW):
- schuld/fout van de reiziger
- schade
- oorzakelijk verband tussen beide
Bovendien met de dader schuldbekwaam zijn en toerekenbaar (wetens en willens) - hier situeren zich meestal niet de problemen.

Je kan hierbij voor het schuldaspect niet terugvallen op het overtreden van een norm "de vervoersvoorwaarden van de NMBS" om de fout als een onweerlegbaar vermoeden vast te stellen (want het geldt niet als normerend).

De fout van de reiziger kan zijn:
- Art. 418. Sw.: Schuldig aan onopzettelijk doden of aan onopzettelijk toebrengen van letsel is hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen --> hiervoor ga je een strafrechtelijke veroordeling nodig hebben - de burgerlijke eisen moeten die beslissing volgen.
- Handelen in strijd met de contractuele overeenkomst (zijnde de vervoersvoorwaarden van de NMBS).
- Het in gevaar brengen van zichzelf (, de medereizigers) en de treinbegeleider door dit gedrag.

Vergelijkingspunt voor de fout is de normale en zorgvuldige reiziger, geplaatst in dezelfde omstandigheden.

De schade kan je bewijzen met medische attesten en andere stukken, maar wat jezelf betreft moet je wel kunnen aantonen dat dit schade is die wel bewezen kan worden maar niet door je werkgever gedekt werd.
Het oorzakelijk verband tussen beide kan op basis van de feiten en de daaropvolgende letsels (maar rugklachten zorgen meestal voor betwisting).

Wat de burgerlijke rechten betreft is het principe: integrale schadevergoeding. Kunst is altijd de grootte van de schade voldoende bewijzen - zoniet beslist de rechter in billijkheid maar dat is meestal minder interessant dan de werkelijke schade aan te tonen.

Tot slot: het betoog van de advocaat van de tegenpartij lezen is altijd frustrerend want eenzijdig geargumenteerd (en soms uit de context gerukt). Het is daarentegen dan weer geruststellender als je de repliek van de eigen advocaat leest, die een en ander (hopelijk alles) kan weerleggen.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

Amelietje
Topic Starter
Berichten: 39
Juridisch actief: Nee

#10 , 1 jaar 9 maand geleden (05 jan 2017 09:28)

Wow da 's een hele boterham maar biedt wel super veel duidelijkheid, dankjewel!

Wel eventjes vragen waarom rugklachten voor betwisting zorgen? Ik had helemaal geen medische voorgeschiedenis van rugklachten, ben recht op mijn rug terecht gekomen en op het medisch attest van de dokter van de spoedgevallen stond dat ik omwille van mijn rug werk onbekwaam was. Uiteindelijk ben ik "maar" 6 dagen thuis gebleven, dus vermoed ik dat de tegenpartij toch niet zal kunnen beweren dat ik langer thuis bleef dan nodig om te profiteren?

En ja, is inderdaad frustrerend. Ik weet ook wel dat ik me niet zou mogen leiden door die zijn beroep, maar het is een extra kaakslag als het dan nog ene blijkt te zijn dat "Europees en internationaal recht" doceert en ook al een paar artikels voor de Knack heeft geschreven. En ja, dan ben ik dat onnozel trutteke met haar hoedje dat aan de grote meneer komt zeggen dat hij iets niet mag doen natuurlijk... :(

eylis
Berichten: 7132

#11 , 1 jaar 9 maand geleden (05 jan 2017 09:44)

Amelie, ik hoop voor jou dat alles behoorlijk geregeld wordt, maar als ik even mijn persoonlijke stoute ik mag laten spreken: de afloop van dit verhaal zou ik toch heel terloops eens aan de ernstige media laten weten. Een professor recht die rugbygewijs treinbegeleidsters tackelt....dat ie het maar eens uitlegt aan "het publiek" waarom hij vindt dat dit kan.

Bart Vissers
Berichten: 1567
Juridisch actief: Nee

#12 , 1 jaar 9 maand geleden (05 jan 2017 20:55)

Amelietje schreef:Wel eventjes vragen waarom rugklachten voor betwisting zorgen? Ik had helemaal geen medische voorgeschiedenis van rugklachten, ben recht op mijn rug terecht gekomen en op het medisch attest van de dokter van de spoedgevallen stond dat ik omwille van mijn rug werk onbekwaam was. Uiteindelijk ben ik "maar" 6 dagen thuis gebleven, dus vermoed ik dat de tegenpartij toch niet zal kunnen beweren dat ik langer thuis bleef dan nodig om te profiteren?

Probleem van rugklachten is dat ze vaak niet objectief vast te stellen zijn en vaak al eerder optraden.
Wordt dus ook regelmatig "misbruikt" door vermeende slachtoffers.
Je hebt een medisch attest dat evenmin betwist werd door je werkgever - wie daar tegenin wil gaan na de feiten wens ik veel succes.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

Franciscus
Berichten: 31887

#13 , 1 jaar 9 maand geleden (05 jan 2017 21:07)

PV opgesteld. Wat is het parketnummer?
41 - 45 of 46 ...eerste twee letters zijn arrondissement dan parketnr en dan nr politiezone.
Wat doet uw vakbond die moeten toch mee op de kar springen?

Art 406 strafwetboek ...de trein is vertrokken met openstaande deur als ik goed heb gelezen?
Art 410 bis geweld op o.a. personeel van openbaar vervoer.

Beide lijken me bruikbaar ... vind het zeer raar dat parket zou seponeren. Net opdat het een probleem was is dit artikel er bijgevoegd met verhoogde straffen.


http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo ... e_name=wet

willyboy
Berichten: 676

#14 , 1 jaar 9 maand geleden (07 jan 2017 11:54)

Indien je een sendicaat hebt ...deze hebben zelfs advocaten ter beschikbaar om je te verdedigen voor zulke zaken .

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Burgerlijke Aansprakelijkheid”