Bedrog/nalatigheid dierenarts

IngeDK
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

Bedrog/nalatigheid dierenarts

#1 , 24 sep 2023 22:11

Ik ga mijn vraag kort houden, indien meer info nodig is zal ik deze zeker beantwoorden

5 maand geleden begon mijn katje bloed te plassen, sindsdien ben ik verschillende keren naar mijn dierenarts gegaan voor allerlei controles. O.a vorige week nog een echografie. Dit heeft me al meer dan €2000 gekost. Ze vonden niets , kat is gezond , symptomen zijn gewoon stress gerelateerd.

Na een second opinion is er ontdekt dat mijn kat een tumor in haar blaas heeft , ter grootte van een pingpong bal EN kan er met zekerheid gezegd worden dat alvast de laatste echo helemaal nooit heeft plaatsgevonden….
Maw ik heb betaald voor onderzoeken die nooit hebben plaatsgevonden en bovendien heb ik 5 maand verloren voor een behandeling te kunnen opstarten.

Ik ben razend en vraag me af wat ik kan doen. Zo iemand is de naam dierenarts niet waardig en handelt enkel vanuit winstbejag, niet uit welzijn voor dieren…

LeenW
Berichten: 12513

#2 , 24 sep 2023 22:49

Zekerheid dat die scan nooit heeft plaatsgevonden, vind ik overdreven. Ik denk niet dat een rechtbank u daar gaat volgen. Er zijn nog mogelijkheden, gaande van moeilijk zichtbare positie tot incompetente dierenarts.

IngeDK
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#3 , 24 sep 2023 23:40

Ja met zekerheid is misschien te hard uitgesproken

Maar normaal moeten de buikhaartjes geschoren worden voor het nemen van een echo en dit was niet gebeurd
Alsook heb ik haar medisch dossier opgevraagd en slechts 2 (van de 4) resultaten van het bloedonderzoek was terug te vinden alsook 2 van de 3 genomen
Rx-foto’s ontbraken. Met als uitleg dat ze die niet hebben opgeslagen.

En de tumor is te groot om over het hoofd te zien zei de andere arts


Mijn wantrouwen is misschien te groot maar nog geen maand geleden had n kennis ook iets meegemaakt bij diezelfde dierenarts. Kat ziek, 4 x moeten teruggaan , opgenomen ter observatie, echo, rx, bloedanalyse… op 1 week tijd €1000 kwijt, kat terug naar huis mogen nemen , zonder medicatie, geen verbetering… wilden ze nog een darmpunctie doen en haar terug laten opnemen…
Ze heeft geweigerd en een second opinion gevraagd , bleek gewoon een darmontsteking, 5 dagen antibiotica en ze was hersteld

Reclame

bullgod
Berichten: 258
Juridisch actief: Nee

#4 , 25 sep 2023 01:13

uw frustratie is begrijpelijk, maar zeg nu zelf: 2000 euro voor een kat, 1000 euro voor een kat, dat is toch niet meer normaal?

ga na 100 of 200 euro gewoon naar een andere dierenarts. er zijn er in overvloed.
en als uw huisdier door pakweg de derde dierenarts ook niet geholpen werd, verlos het dan uit zijn/haar lijden.

misschien:

Klachten
Veel klachten berusten op misverstanden en slechte communicatie. Daarom raden we u aan vooraf met de dierenarts overleg te plegen en op een serene manier elkaars standpunt te verduidelijken, te aanhoren en proberen te begrijpen.

De Orde is een tuchtorgaan en kan enkel oordelen over de deontologie van de dierenarts. Een deontologische code is een combinatie van waarden en normen die het integer gedrag van de dierenarts moet garanderen.

Hoe kan u klacht indienen?
Indien u meent een klacht te hebben over de diergeneeskundige activiteiten van een dierenarts, dan kan u klacht indienen bij de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD).

Een klacht wordt steeds schriftelijk via het klachtenformulier (klik hier) overgemaakt aan de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) .

Samen met de brief stuurt u een kopie van alle gekregen documenten inzake deze klacht (factuur, …) naar onderstaand adres:

Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen - Driekoningenplein 12 - 9820 Merelbeke of info@ordederdierenartsen.beAangezien de Raad van de NGROD slechts eenmaal per maand samen komt, kan de behandeling van de klacht enige tijd (enkele maanden) in beslag nemen.

De NGROD kan enkel optreden bij een klacht omtrent de deontologie van het dierenartsenberoep, d.i. alles waarvan melding wordt gemaakt in de Code der Plichtenleer (zie rubriek Wetgeving).

De NGROD kan in geen geval een schadevergoeding uitspreken, noch privébelangen beschermen. Dit is enkel de bevoegdheid van de straf- of burgerlijke rechtbank.

Er worden geen uitspraken meegedeeld aan de klager. Op het einde van de tuchtprocedure zal er enkel worden gemeld of een klacht is geseponeerd of dat het gepaste gevolg werd verleend, zonder verder in te gaan over wat dat gevolg dan wel kan zijn.

Zie ook vraag en antwoord bij ‘Publiek’.Hoe verloopt een klachtenprocedure?
Eens een klacht reglementair werd ontvangen en voorzien is van alle gevraagde gegevens (zie hierboven), wordt deze geagendeerd op de eerstkomende bureauvergadering.

Het Bureau (voorzitter, ondervoorzitter en secretaris) beslist of de klacht ontvankelijk is en zal in desbetreffende geval een onderzoeker aanduiden. In het andere geval krijgt de klager een melding dat zijn klacht is geseponeerd.

De onderzoeker zal op zijn beurt aan de aangeklaagde dierenarts vragen om zijn versie van de feiten schriftelijk of via een onderhoud mee te delen. De schriftelijke versie van de dierenarts of het verslag van het onderzoeksonderhoud wordt door de onderzoeker voorgelegd aan het Onderzoekscollege.

Dit college oordeelt of een klacht wordt geseponeerd of dat de dierenarts voor verder gevolg dient te worden gedagvaard voor de Raad. Indien de klacht wordt geseponeerd worden klager en dierenarts hiervan meteen op de hoogte gebracht.

Ingeval de klacht verder wordt behandeld, wordt hier pas over bericht nadat er een definitieve uitspraak is. De dierenarts kan steeds in beroep gaan tegen de uitspraak van de Raad.

Aangezien rekening dient te worden gehouden met bepaalde data (vastgelegde zittingen, termijnen van betekening, beroepstermijnen, …) kunnen verschillende maanden verstrijken eer er een definitieve uitspraak wordt gedaan.Orde der Dierenartsen | Nederlandstalige Gewestelijke Raad - Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke

T : 09 225.58.18 (9u00 - 12u00) - E : info@ordederdierenartsen.be
Prietpraat is des duivels oorkussen.

iota
Berichten: 830

#5 , 25 sep 2023 11:23

uw frustratie is begrijpelijk, maar zeg nu zelf: 2000 euro voor een kat, 1000 euro voor een kat, dat is toch niet meer normaal?

ga na 100 of 200 euro gewoon naar een andere dierenarts. er zijn er in overvloed.
en als uw huisdier door pakweg de derde dierenarts ook niet geholpen werd, verlos het dan uit zijn/haar lijden.
Ik heb zelf een hond en ben daar zeer aan gehecht. Het is niet van: mankeert hij iets dat geld kost, dan maar een spuitje en een andere.
Bovendien heb je initieel vertrouwen in je dierenarts. Hoe gaat dat? Ze vinden niet direct iets en stellen je gerust. Probleem niet opgelost, medicatie. Nog niet opgelost, bloedname. Blijft aanslepen, observatie, echo enz. Ga je telkens naar een andere dierenarts, dan kunnen ze elke keer opnieuw beginnen. Die andere dierenarts kan ook niet op het eerste gezicht een blaastumor vaststellen en moet ook onderzoeken doen. Pas als de kosten beginnen oplopen en er geen oplossing komt, ga je voor een second opinion, wat TS dan ook heeft gedaan.

Ik zou in dit geval zeker een klacht indienen bij de Orde der Dierenartsen. Wat zou TS tegenhouden? Er is hier minstens een vermoeden van fraude. Dat ze het maar eens goed bekijken. Misschien volstaat het bewijs niet voor een veroordeling door de orde, maar als er idd bedrog in het spel is en niemand dient ooit klacht in, kunnen dergelijke praktijken rustig blijven bestaan.

bullgod
Berichten: 258
Juridisch actief: Nee

#6 , 25 sep 2023 13:07

@ iota
alle begrip voor de hardnekkigheid van sommige dierenliefhebbers.
maar indien bijgevolg de kostprijs geen rol speelt, is het vermelden van grote bedragen louter stemmingmakerij, evenals de opsomming van de uitgevoerde handelingen die geen resultaat opleverden.

in het geval van TS blijft dan alleen de verdenking over van gefactureerde doch niet uitgevoerde prestaties.
Prietpraat is des duivels oorkussen.

iota
Berichten: 830

#7 , 25 sep 2023 14:27

in het geval van TS blijft dan alleen de verdenking over van gefactureerde doch niet uitgevoerde prestaties.
Dat lijkt me exact haar klacht.
De onderzoeken somt ze op om uit te leggen welke er vlgs haar mogelijk niet hebben plaatsgevonden, want met echo enz. kan men moeilijk een tumor ter grootte van een pingpongbal missen. En er wordt idd vacht afgeschoren voor de echo. De prijs vermeldt ze om duidelijk te maken dat het niet om "kattenpis" gaat indien fraude. Als ze alle onderzoeken die ze hebben aangerekend ook effectief hadden uitgevoerd, hadden ze die tumor moeten vinden.

TS, hebt u die dierenarts zelf al geconfronteerd met de situatie en om uitleg gevraagd?

IngeDK
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#8 , 25 sep 2023 19:02

Dank je iota , dat gevoel heb ik inderdaad

Heb de betreffende dierenarts nog niet op de hoogte gesteld omdat ik de bijkomende resultaten van de nieuwe onderzoeken afwacht

Dit ga ik zeker ook doen, wou me gewoon ook eerst even informeren hier.

jef007
Berichten: 1651

#9 , 25 sep 2023 21:57

mijn ervaring : na mismeestering van een kalf bij de geboorte, ben ik destijds met het dood kalf naar de Dierenfaculteit in Gent gereden.
ik had ook de dierenarts aangeklaagd. Daar in Gent hebben ze dat dood kalf ontleedt en hebben ze kunnen vaststellen dat de dierenarts schuld had aan de geboorte. Ik heb daar een mooi verslag meegekregen.
De verzekering van de dierenarts heeft mij op basis van dat verslag uitbetaald en de franchise heeft de dierenarts mij ook uitbetaald ( na veel vijven en zessen)
Dus je kan eventueel contact nemen met deze dierenfaculteit.

IngeDK
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#10 , 26 sep 2023 09:03

Hartelijk dank voor het begrip en de suggesties voor de stappen die ik verder kan ondernemen!!

bullgod
Berichten: 258
Juridisch actief: Nee

#11 , 26 sep 2023 09:34

mijn ervaring : na mismeestering van een kalf bij de geboorte, ben ik destijds met het dood kalf naar de Dierenfaculteit in Gent gereden.
ik had ook de dierenarts aangeklaagd. Daar in Gent hebben ze dat dood kalf ontleedt en hebben ze kunnen vaststellen dat de dierenarts schuld had aan de geboorte. Ik heb daar een mooi verslag meegekregen.
De verzekering van de dierenarts heeft mij op basis van dat verslag uitbetaald en de franchise heeft de dierenarts mij ook uitbetaald ( na veel vijven en zessen)
Dus je kan eventueel contact nemen met deze dierenfaculteit.
schuld aan de geboorte? heeft veearts abortus uitgelokt?
bij welke instantie hebt u de dierenarts aangeklaagd?
Prietpraat is des duivels oorkussen.

jef007
Berichten: 1651

#12 , 26 sep 2023 10:44

""schuld aan de geboorte? heeft veearts abortus uitgelokt?
bij welke instantie hebt u de dierenarts aangeklaagd?""

lang verhaal kort : veearts dacht de verlossing te kunnen doen via de gewone weg ( ofschoon dikbilkoe en sperma van super dikke stier) halverwege de geboorte ging het niet meer, koe is omgevallen en zo. Uiteindelijk was rug van kalfje gebroken. dat is dan bevestigd door Dierenfaculteit in Merelbeke ( Gent) met attest. Dat attest heb ik voorgelegd aan de verzekering van de dierenarts, die mij uitbetaald heeft

bullgod
Berichten: 258
Juridisch actief: Nee

#13 , 26 sep 2023 11:13

zie # 7
school is geen tuchtorgaan; die gaan niet oordelen over eventuele fraude.
Prietpraat is des duivels oorkussen.

Terug naar “Burgerlijke Aansprakelijkheid”