art BW 1383

mdb1971
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

art BW 1383

#1 , 27 feb 2022 16:51

heeft iemand al een zaak gewonnen ikv art 1383 BW, ook met schadevergoeding? Graag verneem ik dan meer, in forum of privé (desgevallend ook met suggestie voor betaalbare maar goede advocaat).

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
Marcus Aurelius
Berichten: 2918
Juridisch actief: Nee

#2 , 27 feb 2022 17:18

Art. 1382. Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.
Art. 1383. Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.
De regels betreffende de foutaansprakelijkheid worden weergegeven in de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.
Volgens deze artikelen dient degene die door zijn fout of nalatigheid aan een ander schade veroorzaakt, deze schade vergoeden.

Voor toepassing van deze foutaansprakelijkheid moet dus aan drie voorwaarden zijn voldaan:
- schade: er moet schade zijn voor toelichting zie indicatieve tabel schadevergoedingen
- fout: de schade moet het gevolg zijn van een fout
- causaal verband: er moet een oorzakelijk verband zijn tussen deze schade en de fout.

Schade is elk nadeel dat iemand persoonlijk ondervindt: lichamelijk letsel, materiële of stoffelijke schade, immateriële schade (winstderving, inkomensverlies).

Door een aansprakelijkheidsvordering tegen de schadeverwekker wordt het herstel van de schade nagestreefd. In eerste orde wordt nagegaan of herstel in natura mogelijk is (bvb. herstel van de schade, reparatie van de wagen, medische ingrepen). De rechter kan onmiddellijke en rechtstreekse maatregelen bevelen teneinde te voorkomen dat verdere schade wordt veroorzaakt bv. de stopzetting van een vervuilende exploitatie.

Uw topic vraagt wat meer duiding om te weten waar het schoentje precies knelt.

Voor wat de keuze van advocaat betreft, u kan steeds googelen op specialisatie en op de meeste sites van advocaten kan je je een idee vormen van de kostprijs. Verder kan ik ook enkel maar verwijzen naar de tableau van advocaten.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Reclame

Terug naar “Burgerlijke Aansprakelijkheid”