Gaat het hier over een statuutwijziging?

Duym
Topic Starter
Berichten: 46
Juridisch actief: Nee

Gaat het hier over een statuutwijziging?

#1 , 1 week 4 dagen geleden (06 feb 2019 05:01)

Beste,

Als in de statuten, dus de basisakte, staat dat iets niet toegelaten is, of enkel voorbehouden aan een bepaald pand, en meerdere eigenaars willen deze bepalingen wijzigen, spreken we dan over een statuutwijziging, en zo ja, met welke meerderheid moet dat geschieden: unaniem, 4/5; 3/4;2/3 of 50% + één aandeel?

Vriendelijke groet

Thomas Morus
Berichten: 1665
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#2 , 1 week 3 dagen geleden (06 feb 2019 12:53)

Ja dat is een wijziging van de statuten, met name een wijziging van een gebruiksrecht.
Daarvoor is 4/5 meerderheid nodig.

Gaat het over het beëindigen van een gebruiksrecht door de VME?
Dan geldt:
•4/5-meerderheid nodig
•VME moet een rechtmatig belang hebben
•vrederechter kan betaling van een vergoeding toekennen aan mede-eigenaar die zijn gebruiksrecht verliest, want gebruiksrecht = erfdienstbaarheid

Hou er rekening mee dat zelfs indien het de-facto gebruiksrecht niet in de statuten wordt vermeld, bovenstaande regels toch gelden indien de situatie 30 jaar of langer werd gedoogd!
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Duym
Topic Starter
Berichten: 46
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 week 2 dagen geleden (07 feb 2019 14:39)

Bedankt,

En wat als het gaat om over het toekennen, niet een verlies, van een gebruiksrecht waarvan de basisakte zegt dat het niet mag? Het gaat over het gebruik van gemeenschappelijke delen voor commerciële doeleinden van één bepaald pand.

Reclame

asperger
Berichten: 5386
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#4 , 1 week 2 dagen geleden (07 feb 2019 15:08)

Ook 4/5 van de aandelen.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Duym
Topic Starter
Berichten: 46
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 week 2 dagen geleden (07 feb 2019 16:44)

Beste asperger,


Neem me niet kwalijk, maar ik krijg tegenstrijdige informatie des aangaande, men spreekt zelfs van slecht een 2/3 meerderheid. Mag ik ze je laten lezen, ik weet niet meer wat te geloven:

http://blog.smartsyndic.be/qa/statuut-wijziging/

Geachte

Een wijziging van statuten is mogelijk inderdaad. Afhankelijk van de plek waar de clausule staat, is een gekwalificeerde meerderheid vereist voor de gevraagde wijziging :
• meerderheid van 2/3 van de stemmen :
a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 577-4, § 1/1;
• meerderheid van vier vijfden van de stemmen :
a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;
b) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3, vierde lid;
• Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom.
***********

asperger
Berichten: 5386
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#6 , 1 week 2 dagen geleden (07 feb 2019 17:21)

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen :
…..
e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen [2 dit omvat ook de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten ten voordele van één mede-eigenaar op de gemene delen, ...2];

De bron die u citeerde was niet op de hoogte van de nieuwe wet die inging begin dit jaar waarbij het deel 2 tussen rechthoekige haken werd ingelast.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Duym
Topic Starter
Berichten: 46
Juridisch actief: Nee

#7 , 1 week 2 dagen geleden (07 feb 2019 17:55)

asperger, neem me niet kwalijk, maar wat je citeert begrijp ik niet, ik ben geen jurist, en waar vind ik die nieuwe wet?

Met dank

asperger
Berichten: 5386
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#8 , 1 week 2 dagen geleden (07 feb 2019 18:09)

asperger, neem me niet kwalijk, maar wat je citeert begrijp ik niet, ik ben geen jurist, en waar vind ik die nieuwe wet?

Met dank
Onderaan punt e). Zegt dat een mede-eigenaar toelating moet krijgen met 4/5 van de stemmen om een recht van gebruik (voor private doeleinden) van een deel der gemene delen te verkrijgen + dat de VME indien ze dat goedkeurt er ook een vergoeding mag voor vragen.

Burgerlijk Wetboek:
Art. 577-7.<Ingevoegd bij W 1994-06-30/34, art. 2; Inwerkingtreding : 01-08-1995> § 1. [1 De algemene vergadering beslist :]1
1° bij meerderheid van [2 twee derde]2 van de stemmen :
a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft [2 , onverminderd artikel 577-4, § 1/1]2;
b) [2 over alle werken betreffende de gemene delen, met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 577-8, § 4, 4° ;]2
c) [2 ...]2
[1 d) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, § 4, 4°, bedoelde daden;]1
[1 e) mits bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars.
Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de mede-eigenaars.]1
2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen :
a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de medeëigendom;
b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;
c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;
d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden;
e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen [2 dit omvat ook de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten ten voordele van één mede-eigenaar op de gemene delen, op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars, in voorkomend geval, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die zulks mocht veroorzaken]2;
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Franciscus
Berichten: 31974

#9 , 1 week 2 dagen geleden (07 feb 2019 18:19)

Zijn de statuten wel aangepast aan de wet van 2010?
In voege september 2014???
Wet staat bovenaan deze rubriek.

asperger
Berichten: 5386
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#10 , 1 week 2 dagen geleden (07 feb 2019 18:22)

Zijn de statuten wel aangepast aan de wet van 2010?
In voege september 2014???
Wet staat bovenaan deze rubriek.
Dat speelt geen rol.
Voor de recente aanpassing (ingang 1 januari 2019) is geen aanpassing van de statuten nodig.
De nieuwe stemquotiteiten zijn de jure toepasselijk.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

adsummam
Berichten: 272

#11 , 1 week 2 dagen geleden (08 feb 2019 08:25)

De wet zoals opgenomen in deze site is zelfs niet aangepast aan de reparatiewetgeving 2012, laat staan dat de herziening 2018 er in opgenomen is.
”..via een internetsite;”


Schandalig voor een site zogezegd onder beheer van juristen.

Duym
Topic Starter
Berichten: 46
Juridisch actief: Nee

#12 , 1 week 2 dagen geleden (08 feb 2019 09:23)

Beste adsummam,

Wat houdt dat concreet in? Als erin de basisakte staat dat pand B geen reclame mag voeren vóór en op de gevel, gemeenschappelijk delen dus, en een eigenaar wil dat statuut veranderen, met welke meerderheid mag daaraan getornd worden (inperken of uitbreiden). Het gaat dan toch over wijziging van de zakelijke gebruiksrechten van dat pand. Ik zou het straf vinden dat een 2/3 meerderheid voldoende is om die statuten te wijzigen.

asperger
Berichten: 5386
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#13 , 1 week 1 dag geleden (08 feb 2019 12:47)

@Duym: Bent u met onze voeten aan het spelen?
4/5 heb ik reeds geantwoord.
Steeds dezelfde vraag blijven stellen is niet erg beleefd.
Zeker niet als de toepasselijke wetgeving ten overvloede is geciteerd.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Thomas Morus
Berichten: 1665
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#14 , 1 week 1 dag geleden (08 feb 2019 13:58)

@TS: waarom gelooft u de forumleden niet, zelfs als ze de juridisch bron vermelden?
U kan altijd nog betaald advies vragen aan jureca of eender welke advocaat om nogmaals hetzelfde antwoord te krijgen.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Franciscus
Berichten: 31974

#15 , 1 week 1 dag geleden (08 feb 2019 14:38)

Heb gemeld aan Jureca om die teksten is aan te passen. :D :D

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”